Donelaitis metai vertybės

300 dokumentų
K. Donelaičio „Metų“ ištraukos analizė ir interpretacija
Kristijonas donelaitis – mažosios lietuvos. A. Poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kunigas. K. Donelaičio literatūrinis palikimas yra šešios pasakėčios ir epinė poema „metai“. Poemoje didžiausios vertybės yra dievas, gamta, darbas ir žmogus. Nagrinėjamoje ištraukoje pagrindinis pasakotojas – selmas. Jis yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 03 09
Donelaitis Metai testas
Kristijonas donelaitis „metai‟. Testas. Kelintais metais mažąją lietuvą nusiaubė maras? Kiek metų sukaktų kristijonui donelaičiui 2014 metais? Kur gimė k. Donelaitis? Apibūdinkite pietistų judėjimą mažojoje lietuvoje. Kokioje parapijoje iki mirties pastoriavo. K. Donelaitis? Kokiai epochai priklauso. Kristijonas donelaitis? Koks ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2013 12 03
Donelaitis Metai ištraukos analizė
Pasirinktos k. Donelaičio poemos “metai” ištraukos analizė. Ištrauka pasirinkta iš “žiemos rūpesčių”. Šioje ištraukoje kalba selmas. Ištraukos siužetas. Gamtos pasaulis. Žmogus. Pagrindinis objektas. Pasakotojas, jo santykis su vaizduojamuoju pasauliu. Darbo tema. Dievas. Dievas – visiškas absoliutas.
Lietuvių analizės, Analizė, 10 psl.
2012 12 18
Kristijonas Donelaitis „Metai“ pristatymas
„Metai“. Kristijonas donelaitis. Kristijonas Donelaitis gimė. Metai – tai. Iliustracija kūriniui „Metai“. Būrai. K. Donelaitis turėjo “Aukso plunksną”. Ištrauka iš Donelaičio kūrinio „Metai“. Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą Ir žiemos šaltos trūsus pargraudama juokės. Poema išversta į kelioliką ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 03 28
Donelaičio Metų analizė
Metų reikšmė. Metų pasaulis. Retorinė kultūra. Tvarkos ilgesys. Idealusis pasaulis. Būrai ir ponai. Būriški ir poniški valgiai. Poemos veikėjai. Pričkaus paveikslas. Pasakotojo vaidmuo. Kolektyvas ar individas. Donelaičio hegzametras.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 10 11
K. Donelaičio ,,Metų’’ bendruomenės vertybės
,,K. Donelaičio ,,Metų’’ bendruomenės vertybės ’’.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 02 04
Kristijonas Donelaitis Metai skaidrės
K. Donelaičio ,,Metų” kūrinio tematika. Mažosios lietuvos būrų buitis ir pasaulėžiūra. Poemai būdinga svarbiausia meninė ypatybė. Pagrindžiamas lietuvio lygiateisiškumas. Kūrinio stilius. ,,Metams’’ būdingi keli stiliai. Realizmas. Barokas. Klasicizmas. Švietimas. Poemoje ryškūs gamtos vaizdai. Gamta yra sužmoginta.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 01 22
Donelaitis Metai rašinys
Kristijono donelaičio poemoje „metai“ yra aprašytas tikras būrų gyvenimas, jo kūrinyje galime rasti visokių pamokymų. Epizoduose autorius moko būrus ūkininkauti, pataria, kaip ir kada atlikti vienus ar kitus darbus. Daug aprašoma yra gamta.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 02 24
Ar K. Donelaičio puoselėtos vertybės svarbios šiuolaikiniam žmogui?
Ar K. Donelaičio puoselėtos vertybės svarbios šiuolaikiniam žmogui?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 05 25
Donelaitis Metai skaidrės
Kristijonas donelaitis ,,metai”. Autorius. ,,metai”. Poemos dalys. Siužetas. Pagrindinė mintis. Kūrybos bruožai. Pasakotojas. Veikėjai. ,,metai” pasaulyje. Naudota literatūra.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2014 04 03
Kristijonas Donelaitis Metai. Žiemos rūpesčiai interpretacija
Duotoji ištrauka – iš poemos dalies „Žiemos rūpesčiai“. Pirmasis posmas pradedamas Selmo kreipimusi į Dievą ( „O tu miels Dieve, tu dangiškas geradėji! “) tačiau tekste kalbama daugiskaita, Selmas kreipiasi visos bendruomenės vardu („ mes dar dūmot negalėjom,/ mes prasidėsim“), taip norima parodyti, kad bendruomenė yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 03 08
K. Donelaičio Metai dalies Pavasario linksmybės interpretacija
Kristijonas donelaitis - vienas originaliausių švietimo epochos europos rašytojų, lietuvių nacionalinės literatūros pradininkas. Gimė. 1714 m. sausį. Lazdynėlių kaime, netoli gumbinės. Laisvalaikiu rašė eiles lietuvių ir vokiečių kalba, komponavo muziką, dirbo barometrus, muzikos instrumentus, optinius prietaisus. Buvo ne tik ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 01 19
Donelaitis Metai Lakštingalos epizodo analizė
Kristijonas Donelaitis. “pavasario linksmybės”. Kuo ypatinga “pavasario linksmybių” gamta? Lakštingalos epizodas. Įrodykite, kad tekste vyrauja pasigėrėjimas lakštingalos balsu. Kaip apibūdina donelaitis lakštingalos balsą? Aptarkite lakštingalos epizodo socialinį kontekstą. Atskleiskite poetinę metaforą, kuria apibūdinamas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 01 27
Lietuviai ir kitataučiai K.Donelaičio poemoje Metai
Lietuviai ir kitataučiai k. Donelaičio kūrinyje „metai“. Apie lietuvius poemoje kalbama. Iškeliama lietuvio valstiečio gyvenimo vertė, apgailestaujant prisimenami laikai, kai lietuviai gyveno vien tik tarp savųjų. Poemoje k. Donelaitis akcentuoja tautiškumo motyvus. Būrai vaizduojami kaip tautinės savimonės atstovai. Selmas peikia, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 02 03
Saulė, žmogus ir darbas K. Donelaičio poemoje Metai
Kristijonas donelaitis - grožinės lietuvių literatūros pradininkas. K. Donelaičio ,,metai“ nepaprastas ir įvairiopai reikšmingas mūsų literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto, lygio bei žanro kūrinys lietuvių literatūros istorijoje. ,,metai“ nėra koks eiliuotas teorinis veikalas. Neturi jis nei aiškios pradžios, neturi ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 08 01
Donelaitis Metai. Teigiami veikėjai
Jo poema ,,metai“ yra vienas ryškiausių ir atviriausių realizmo kūrinių, kadangi jis aprašė tikrą būrų gyvenimą, buitį, nieko nepagražindamas ir neiškreipdamas. K. Donelaičio kūrinys kupinas aukštos moralės, šeimos dorybių bei tėvynės meilės. Dėl gilaus liaudies gyvenimo pažinimo, dėl lietuvių kalbos, papročių, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2010 12 09
Skaidrės apie Donelaitį
Kristijonas Donelaitis. Gyvenęs xviii a. Viduryje mažojoje lietuvoje. Lietuvių grožinės literatūros pradininku. Iškiliausias donelaičio kūrinys epinė poema ,,metai”. Poema apie keturis metų laikus. Poemą sudaro keturios dalys. Būrai. K. Donelaitis turėjo “aukso plunksną”. “metai” (ištrauka). Išversta į kelioliką ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 01 29
Kristionas Donelaitis referatas
Biografija. Apie jo vaikystę bei jaunystę. Kristiono Donelaičio „Metai“. Charakteris. Kristionas Donelaitis. Lietuvių kalbos darbas. Kristionas Donelaitis, pirmasis, pradėjas rašyti grožinius lietuvių literatūros kūrinius. Augo laisvųjų valstiečių šeimoje. Kristionas Donelaitis pradėjo mokytis Karaliaučiuje. Įstojo į ...
Lietuvių referatai, Referatas, 5 psl.
2013 09 21
Kristijonas Donelaitis
Kristijonas donelaitis. Klausimai. Kada ir kur gyveno k. Donelaitis? Ką sukūre k. Donelaitis? Kas būdinga k. Donelaičio kūrybai? Kokia k. Donelaičio kūrybos reikšmė? Kaip įamžintas k. Donelaičio atminimas? Grožinės literatūros pradininku laikomas kristijonas donelaitis. Pirmasis didelis lietuvių poetas. Apie ką pasakojama poemoje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 47 psl.
2013 01 08
K. Donelaičio Metų reikšmė
Nacionalinė, tautinė ir tarptautinė ,,metų” reikšmės. Išvados. Donelaičio ,,metai” yra išimtinis reiškinys europos literatūroje, nes juose nepagražintai ir konkrečiai parodytas lietuvių valstiečių, menkai paliestų civilizacijos, gyvenimas tolimoje mažojoje lietuvoje.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2011 02 28
Neigiami personažai įdomesni už teigiamus
Literatūra – tai mūsų realaus pasaulio atspindys. Tik jos dėka plačiau ir turiningiau suvokiame įvairių amžių ir tautų istoriją, sudarome įvairiapusiškesnę mūsų pačių gyvenimišką patirtį, tarsi gyvename daugybę gyvenimų, suartinančių mus su visų laikų pasauliu. Literatūra tai patirtis. Įsisavindami šią sukauptą ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2011 05 13
Kristijonas Donelaitis analizė
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis - evangelikų liuteronų kunigas. Kas buvo K. Donelaitis? Kristijonas Donelaitis gimė laisvųjų valstiečių šeimoje. K. Donelaičio biografija. Poetas laisvalaikiais rašė eiles lietuvių ir vokiečių kalba. K. Donelaičio kūryba. Pirmieji du metai Tolminkiemyje buvo nepalankūs jo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 11 15
Kristijono Donelaičio kūryba
Kristijono donelaičio kūrybos kontekstas. Įžymiausių lietuvių rašytojų. Literatūrinį darbą donelaitis pradėjo apie. Eilėraščiai vokiečių kalba. Eiliuotas pasakojimas. Pagrindinį savo kūrinį, poemą „metai“. K. Donelaitis davė pavadinimus atskiroms poemos dalims. K. Donelaičio išskirtinumas. K. Donelaičio kūrybos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2012 12 17
Donelaitis
Kristijonas Donelaitis – didis mažosios Lietuvos dainius, ne tik padėjęs pamatus grožinei lietuvių literatūrai, bet ir padaręs didelį indėlį į Lietuvos istoriją. Žymiausias pasaulietinės literatūros pradininko Lietuvoje K. Donelaičio kūrinys yra „metai”, kurį pats autorius skiria ir rašo ne karaliams, ne ponams, o ...
Lietuvių referatai, Referatas, 3 psl.
2010 03 03
Kristijonas Donelaitis. Biografija.
Lietuvių literatūra jau buvo nuėjusi ilgoką kelią kai XVIII a. Viduryje mažojoje Lietuvoje iškilo Kristijonas Donelaitis – pirmųjų lietuviškų pasakėčių ir poemos “metai” autorius. Nė vienas iš ankstesnių amžių rašytojų neprilygsta jam nei meniškumu, nei turinio gilumu todėl k. Donelaitis užima išskirtinę vietą – ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2010 03 03
Kristijonas Donelaitis skaidrės (6)
Kristijonas Donelaitis. 1714-1780 metai. K. Donelaičio šeima. Mokslas. 1740m. Vasarą baigė universitetą ir buvo paskirtas Stalupėnų mokyklos antruoju mokytoju bei paskirtas kantoriumi. Tolminkiemio bažnyčios vidus. Manoma, kad čia K. Donelaitis būrams skaitydavo savo „Metus”. Donelaitis mirė 1780m. Vasario 18d. , palaidotas ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 23 psl.
2018 01 08
Kristijonas Donelaitis - žymiausias grožinės lietuvių literatūros pradininkas konspektas
Valstiečių vertybių sistemą sudaro. Kristijono Donelaičio poemoje „ Metai “ viena iš svarbiausių temų yra tikėjimas. „ Metai ”. Religija taip pat yra gerumo išraiška. „ Metai “. Gamta pavyzdys žmogui. Pasaulyje , kur vyrauja skurdas , išnaudojimas , materialinių vertybių kultas , tikrosios vertybės lieka ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 03 04
K. Donelaitis. Jo asmenybė, vertybių sistema “Metuose”
K. Donelaičio asmenybė, vertybių sistema “Metuose”. K. Donelaitis buvo temperamentingas,jautraus charakterio žmogus. Tai atsispindi ir jo kūryboje, ir archyviniuose dokumentuose. Poetas buvo aukštos moralės žmogus. Sentvėje jis rašė vokiškai “žinias” apie parapiją būsimajam Tolminkiemio klebonui.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2010 03 03
Donelaitis pristatymas
Kristijonas Donelaitis. Kristijonas Donelaitis. Tolminkiemio bažnyčia. Tolminkiemio klebonija. Tolminkiemis. Kūryba. Metai. Nacionalinė ir tarptautinė poemos reikšmė. Kristijonas Donelaitis 1714 – 1780 „Donelaitis praeityje ir dabartyje“. Literatūros sąrašas.
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 11 25
K.Donelaitis poema Metai
K. Donelaicio poema metai. Pilna kristijono donelaičio poema metai. Pavasario linksmybės. Vasaros darbai. Rudenio gėrybės. Žiemos rūpesčiai.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 59 psl.
2013 01 12