Druskos rugsties gavimas

300 dokumentų
Chemijos eksperimentai
Tikslai. Medžiagų gavimas. Azoto rūgšties gavimas. Druskos rūgšties gavimas. Kalcio hidroksido gavimas. Natrio šarmo gavimas. Deguonies gavimas. Vandenilio gavimas. Atpažinimo reakcijos. Titravimas. Natrio šarmo koncentracijos nustatymas ...
Chemijos analizės, Analizė, 15 puslapių
2013 11 21
Druskos rūgšties savybių tyrimas (2)
Druskos rūgšties savybių tyrimas. Druskos rūgšties ir geležies reakcija. Bendroji reakcijos lygtis. Oksidacijos ir redukcijos puslygtė. Bandymo išvados. Druskos rūgšties ir bazinių metalų oksidų reakcija. Druskos rūgšties ir šarmų ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 12 17
Rūgštys, bazės ir druskos
Rūgštys, bazės ir druskos. Metalų hidroksidų gavimas, veikiant metalų oksidus vandeniu. Amfoterinių hidroksidų gavimas. Druskų gavimas, veikiant rūgštis šarmais. Rūgščių druskų gavimas. Bazinių druskų gavimas. Rūgšties gavimas, ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 09 30
Druskos rūgštis analizė
Druskos rūgštis. Gavimas. Fizikinės savybės. Panaudojimas. Druskos rūgštis – vandenilio chlorido tirpalas vandenyje. Aštraus kvapo. Šios rūgšties indai pažymėti X arba ranka ant kurios lašinama pavojinga medžiaga. HCl kaip ir ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2017 12 04
Druskos rūgšties savybių tyrimas
Chemojos laboratorinis darbas. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Reakcija su baziniais metalų oksidais. Reakcija su hidroksidais. Reakcija su sidabro nitratu.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 06 24
Druskos rūgštis: gavimas ir savybės
Druskos rūgštis. Druskos rūgštis - kas tai? Druskos rūgštis – stipri rūgštis, gaunama HCl dujas tirpinant vandenyje. Druskos rūgšties atradimas. Ją atrado Jabir ibn Hayyan maždaug 800 metais. Dabartinė šios rūgšties gamyba. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 09 26
Druskų klasifikacija
Druskų klasifikacija. Tikslai. Išsiaiškinti druskų rūšis. Sužinoti klasifikacijas. Atpažinti druskas pagal požymius. Druskos yra skirstomos 6 rūšis Normaliosios druskos. Junginys, gaunamas visus judriuosius rūgšties protonus (H+) ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 02
Oksidai konspektas
Oksidai. Oksidas. Rūgštinius. Amfoterinius. Gavimas. Oksidų cheminės savybės. Hidroksidai. Hidroksidas. Metalų hidroksidai. Nemetalų hidroksidai. Hidroksido grupė organinėje chemijoje. Gavimas. Hidroksidų cheminės savybės. Netirpių ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 08 05
Azoto rūgšties gamyba
Azoto rūgšties gamyba “ab achema”. Azoto rūgštis. Vienas svarbiausių chemijos pramonės produktų. Azoto rūgšties gavimas. Gavimo schema. Amoniakas. Pagrindinė žaliava azoto rūgšties. Amoniako gavimas. Iš metano dujų išskiriamas ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 04 29
Naudinga informacija chemijai
Naudinga informacija chemijai. Kas yra svarbiausia sudarant druskos formule. Svarbiausia čia – oksidacijos laipsnis. O kaip jas pavadinti? Būdas su. Druskos. Druskos – tai joniniai junginiai, sudaryti iš metalo ir rūgšties liekanos. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 07 04
Amoniakas ir azoto rūgštis
Amoniakas ir azoto rūgštis. Dujinis azoto ir vandenilio junginys. Amoniakas yra aštraus kvapo dujos. Gavimas. Cheminės savybės. Amonio druskos. Reaguojant su rūgštimis. Amoniako panaudojimas. Azoto rūgšties gamyboje. Dirvos tręšimui. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 03 09
Mišraus azoto rūgšties gamyba
Mišraus azoto rūgšties gamybos technologijos aprašas. Mišraus azoto rūgšties gamybos technologijos elementai. Automatizavimo schemos veikimo aprašas. Ryšių schemų aprašai. Naudota literatūra. Lentelės. Grafikai.
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2010 12 22
Druskos rūgštis
Druskos rūgštis. Gamyba. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Sąveika su vandenilio peroksidu. Sąveika su natrio hipochloritu. Sąveika su kalcio hidroksidu. Simona malūkaitė Jūratė žabinskaitė 2b gimn. Klasė.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 22
Rugščių bazių ir druskų gavimas
Mgo yra bazinis oksidas. Bazinius oksidus jungiant su vandeniu visada susidaro bazė (hidroksidas), šiuo atveju magnio hidroksidas. Kaitinant jis skyla į du vario junginius, nes hidroksido jonas yra bazinė liekana, o rūgštinė liekana.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 03 15
Druskos, rūgštys, hidridai, hidroksidai, oksidai, jų savybės
Chemija. Neorganinių junginių klasės. Vieninės medžiagos. Alotropinės atmainos. Oksidų klasifikavimas, gavimas, savybės. Oksidų pavyzdžiai. Gavimas. Termiškai skaidant druskas (karbonatus, nitratus), netirpius hidroksidus, rūgštis. ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 08 05
Druskos rūgšties tirpalo savybių tyrimas
Druskos rūgšties tirpalo savybių tyrimas. Hipotezė. Reakcijos su metalais Metalai reaguoja su druskos rūgštimi. Darbo eiga. Reakcijos su metalais Į keturis mėgintuvėlius įpilkite druskos rūgšties tirpalo. Reakcijos su hidroksidais ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 25
Reakcijų greitis
Reaguojančių medžiagų koncentracijos ir paviršiaus ploto įtaka reakcijos greičiui. Tikslas. Hipotezė. Įvadas. Literatūros apžvalga. Darbo priemonės ir reagentai. Eksperimento aprašymas. Marmuro gabaliukų ir druskos rūgšties (36 %) ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 27
Cheminis elementas - švinas
Švinas. Švino gavimas. Stipriai kaitinant ore švino sulfidas pirmiausiai perdirbamas į švino oksidą. Fizikinės savybės. Sunkus metalas Švinas melsvai. Cheminės savybės. Jonų sudarymo atžvilgiu švinas aktyvesnis rūgščioje ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 01 28
Azotas, fosforas ir jų junginiai - laboratoriniai darbai
Azotas , fosforas ir jų junginiai. Sistemos amoniakas - vanduo pusiausvyra. Pastebėjimai. Išvados. Amonio druskų susidarymas ir skylimas. Pastebėjimai. Pastebėjimai. Išvados. Azoto rugšties ir jo druskos. Pastebėjimai. Pastebėjimai. ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 04 18
Druskų tirpumas skaidrės
Druskų tirpumas. Druskos. Druskos – tai. Daugelis joninių junginių gali būti ištirpinti vandenyje ar kituose panašiuose tirpikliuose. Druskos skirstomos į. Tirpias (pvz NaNO3 , Na2SO3) Netirpias (pvz MnCO. Druskų cheminės savybės. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 03 31
Akmens druska
Akmens druska. Akmens druska –. Halitas. Druskos susidarymas. Druskos susidaro vykstant cheminėms reakcijoms tarp Bazės ir rūgšties. Akmens druskos panaudojimas. Maistui Druskos rūgščiai gaminti Chlorui gaminti. Druska puikiai ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 25
Neorganiniai junginiai ir jų savybės
Neorganiniai junginiai ir jų savybės. Neorganinių junginių klasės. Oksidai. Rašant oksidų formules būtina žinoti. Trivialūs oksidų pavadinimai. Parašyti šių elementų oksidų formules. Oksidų savybės labai įvairios. Oksidų ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 67 puslapiai
2014 09 22
Druskų sudėtis
Druskos. Kas yra druskos? Druskų. Druskos sąvoka. Tai kristalinės struktūros joniniai junginiai. Druskų sudėtis. Druskos susideda iš metalo teigiamo jono ir rūgšties liekanos. Druskų klasifikacija. Druskos yra skirstomos į 2 rūšis ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2019 10 04
Anglies junginiai skaidrės
Anglies junginiai. Anglies (II) oksidas. Anglies (IV) oksidas. Anglies (IV) oksido gavimas. Anglies (IV) oksido cheminės savybės. Anglies (IV) oksido atpažinimas. Anglies (IV) oksido panaudojimas. Anglies rūgštis ir jos druskos. Anglies ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2018 03 30
Druskos chemijos skaidrės
Druskos. Druskos - joniniai junginiai, sudaryti iš metalo jonų ir rūgšties liekanos jonų. Gamtoje randamos druskos. NaCl - natrio chloridas (valgomoji druskaDruskų fizikines savybės. Kietosios įvairiaspalvės medžiagos. Druskų cheminės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 01 02
Neorganinių junginių klasė
Laboratorinis darbas Nr. Darbo priemones ir medžiagos. Darbo eiga. Sulfito rūgšties gavimas tirpinant sieros IV oksidą vandenyje. Magnio hidroksido gavimas veikiant magnį vandeniu. Netirpiųjų hidroksidų gavimas. Veikiant tirpias šių ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2018 01 03
Druskos pristatymas (2)
Druskos. Druskų Fizikinės savybės. Kietos Įvairių spalvų kristalinės medžiagos. Druskų klasifikaciją. Normaliosios druskos. Dvigubosios druskos. Druskų cheminės savybės. Po reakcijos susidarys Susidaro vanduo Susidaro kieta medžiaga ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 03 26
Azotas, fosforas ir jų junginiai
Azotas, fosforas ir jų junginiai. Sistemos amoniakas – vanduo pusiausvyra. Amonio druskų susidarymas ir skilimas. Azoto rūgštis ir jo druskos. Ortofosforo rūgšties gavimas iš fosfatų.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 02 05
Nemetalai. jų bendra charakteristika
Nemetalai. Jų bendra charakteristika. Deguonis. Vandenilis ir jo savybės. Dujų surinkimo būdai. Molinis dujų tūris. Halogenai. Druskos rūgštis. Druskos rūgšties druskos halogenidai. (chloridai). Via grupės nemetalai. Siera ir jos ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2013 12 17
Chemija 10 klasei
Nemetalai. Jų bendra charakteristika. Vandenilis ir jo savybės. Dujų surinkimo būdai. Molinis dujų tūris. Halogenai. Druskos rūgštis. Druskos rūgšties druskos halogenidai (chloridai). Via grupės nemetalai. Siera ir jos savybės. Sieros ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 24 puslapiai
2012 04 06
Hologenai
Halogenų gavimas. Savybės. Kokybinės halogenidų atpažinimo reakcijos. Chloro deguoniniai junginiai. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Halogenų gavimas. Fluoras gaunamas elektrolizės būdu iš skysto vandenilio fluorido. Laboratorijoje ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 02 06
Halogenų gavimas
Halogenų gavimas. Savybės. Kokybinės halogenidų atpažinimo reakcijos. Druskos rūgšties savybių tyrimas. Reakcijos su metalų oksidais (mainų r.). Reakcijos su hidroksidais (neutralizacijos r.). Reakcijos su karbonatais (mainų r.).
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2012 01 09
Naftos gavimas ir perdirbimas
Naftos gavimas ir perdirbimas Lietuvoje. Nafta – Žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos degus skystis. Gavimas. Naftos perdirbimo etapai. Gryninimas – tai procesas, kurio metu pašalinamos dujos, druskos, vanduo, siera ir mechaninės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 26
Azoto rūgštis projektas
Azoto rūgštis - HNO. Azoto rūgštis. Azoto rūgštis - kas tai yra? Azoto rūgštis - (pagal naujausią IUPAC nomenklatūrą. Kur Gaminama? AB „Achema“. Akcinė bendrovė “Achema”. Azoto rūgšties formos. Azoto rūgštis, kurios ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 02 22
Druskos rūgšties savybių tyrimas laboratorinis darbas
Druskos rūgšties savybių tyrimas. Bandysime maišyti medžiagas mėgintuvėliuose kuriuose yra distiliuotas vanduo , koncentruota rūgštis ir lauksime pakitimų. Mėgintuvėliai Pipetė Spiritine lempa Degtukai. Distiliuotas vanduo ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 11 28
Sieros rūgštis
Sieros rūgštis. Elektroninė. Strukturinė. Savybės. Sieros rūgštis labai audringai reaguoja su vandeniu. Reaguoja su metalų oksidais. Reaguoja su silpnų rūgščių druskomis. Reaguoja su dauguma metalų. Gryna sieros rūgštis. Koncentruota ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 05 27
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo