Dvipusio lygintuvo schema

300 dokumentų
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas. Ištirėme įvairius lygintuvus su įvairiais filtrais, nustatėme įtampos kitimo kreives u = f(t), vidutines išlygintos įtampos vertes, pulsacijos ir filtracijos koeficientus. Dvipusis lygintuvas. Vienpusis ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 03 09
Dvipusio lygintuvo tyrimas laboratorinis darbas
Dvipusio lygintuvo tyrimas. Ω I1 , I2 , I. Schema su kondensatoriumi. Ω I1 , I.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2017 01 21
Vienfazės srovės lygintuvo tyrimas
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas. Susipažinti su lygintuvo struktūra, vienpusio ir dvipusio lygintuvo schemomis, filtrais, ištirti jų darbą bei apkrovos pasikeitimo įtaką lygintuvo charakteristikoms.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
Dvipusio lygintuvo tyrimas
Dvipusio lygintuvo tyrimas darbo tikslas. Ω I1 , I2 , I. Ω I1 , I.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2016 04 07
Nevaldomas lygintuvas su filtru Energetinės elektronikos labaratorinis darbas Nr. 1
Nevaldomas lygintuvas su filtru. Darbo tikslas. Susipažinti su vienfazių vienpusio ir dvipusio nevaldomų lygintuvų veikimu ir charakteristikomis. Ištirti skirtingų filtrų įtaką lygintuvo išėjimo įtampos ir srovės pulsacijoms. Darbo ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2014 11 24
Puslaidininkinio lygintuvo tyrimas
Puslaidininkinio lygintuvo tyrimas. Ištirti puslaidininkinį lygintuvą,nubrėžti jo voltamperinę charakteristiką. Apskaičiuoti lyginimo koeficientą. Priemonės. Teorinis darbo pagrindas. Darbo rezultatai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
Valdomas lygintuvas su filtru Energetinės elektronikos labaratorinis darbas Nr. 2
Valdomas lygintuvas su filtru. Darbo tikslas. Susipažinti su vienfazių vienpusio ir dvipusio valdomų lygintuvų veikimu ir charakteristikomis. Darbo schema. Darbo užduotis. Maitinimo šaltinio ir grandinės parametrai. Išsiaiškinkite. ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2014 11 24
Puslaidininkinai diodai
DIodo veikimo principą. Paaiškinkite bandymų grandinės elementų paskirtį. Atvejis. Vienpusio viendiodžio lygintuvo schema. Puslaidininkinai diodai, lygina srovę. Ubraižykite vienpusio ir dvipusio lygintuvo schemas ir paaiškinkite jų ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2017 11 03
Elektonikos gynimo klausimai atsakymai
Paaiškinkite puslaidininkinio diodo veikimo principą. Paaiškinkite bandymų grandinės elementų paskirtį. Nubraižykite vienpusio ir dvipusio lygintuvo schemas ir paaiškinkite jų veikimą. Nubraižykite ir paaiškinkite vienpusio ir dvipusio ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2011 06 01
Valdomo lygintuvo projektavimas
Elektros sistemų kursinio projekto užduotis. Pradiniai duomenys. Įvadas. Valdomo lygintuvo schemų skaičiavimas. Schemos parinkimas ir pagrindinių lygintuvo parametrų skaičiavimas. Valdomo lygintuvo pagrindiniai parametrai valdymo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 03 13
Valdomas lygintuvas
Valdomas lygintuvas. Darbo tikslas. Susipažinti su vienfazių vienpusio ir dvipusio valdomų lygintuvų veikimu ir charakteristikomis. Darbo užduotis. Išsiaiškinkite kaip veikia vienfaziai vienpusis ir dvipusis valdomieji lygintuvai. Darbo eiga. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2014 06 28
Tiristorinio lygintuvo tyrimas
Darbo tikslas. Susipažinti su tiristorinio lygintuvo veikimo principu ir konstrukcija. Darbo schema. Darbo eiga.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2015 03 29
Vienpusio lygintuvo tyrimas elektrotechnikos laboratorinis darbas
Vienpusio lygintuvo tyrimas darbo tikslas. Darbo eiga Schema nr. Šaltinio įtampa Varža Ω Stipris.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2017 01 21
Valdomo lygintuvo nuolatinės srovės variklio sistemos charakteristikos
Darbo tikslas. Sisipažinti su vienfazio valdomo lygintuvo jėgos schema. Eksperimentiškai gauti sistemos vl – v mechanines charakteristikas ir palyginti jas su apskaičiuotomis. Teorinė dalis. Darbo eiga ir ataskaita. Matavimų ir skaičiavimų ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2011 06 25
Vienfazių ir trifazių lygintuvų tyrimas
Vienfazių ir trifazių lygintuvų tyrimas. Darbo tikslas Susipažinti su vienfazių ir trifazių lygintuvų schemomis, jų veikimu, pagrindiniais parametrais. Darbo priemonės Voltmetras, rezistorius, osciloskopas, puslaidininkinis diodas, ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 11 10
Vieno pusperiodžio lygintuvo tyrimas ir jo voltamperinė charakteristika
Vieno pusperiodžio lygintuvo tyrimas ir jo voltamperinė charakteristika Vieno pusperiodžio lygintuvo schemos. R 1 c 1 r. Lygintuvo voltamperinė charakteristika. Oscilografo parodymai.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2015 04 19
Dvipusio cilindro tyrimai
Laboratorinis darbas dvipusio cilindro tyrimai darbo aprašymas. Darbo eiga.
Transporto laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 11 16
Puslaidininkinio lygintuvo analizė
Elektros grandinės. Trečiojo namų darbo užduotis. Puslaidininkinio lygintuvo analizė.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2014 11 20
Inventoriaus ir lygintuvo darbo charakteristikų tyrimas
Apgrežiklio ( inventoriaus) ir lygintuvo darbo charakteristikų tyrimas. Darbo metu naudosim kursinyje suproektuotą elektros tinklo shemą,kai jinija. Yra kintamos sroves. Šiai schemai kintamos srovės linija pakeisime nuolatinės srovės linija ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
Elektronikos laboratorinių darbų gynimo klausimai atsakymai
Viso 50 klausimų - atsakymų. Paaiškinkite puslaidininkinio diodo veikimo principą. Paaiškinkite bandymų grandinės elementų paskirtį. Nubraižykite vienpusio ir dvipusio lygintuvo schemas ir paaiškinkite jų veikimą. Kokie atskirų ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2010 11 08
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas (2)
Laboratorinis darbas vienfazio srovės lygintuvo tyrimas. Visų bandymų oscilogramos ir darbo išvados.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 01 08
Elektros srovės stipris
Elektros srovės samprata. Kas yra elektros srovės stipris? Elektros srovė. Sąlygos elektros srovei atsirasti. Fizikinė elektros srovės stiprio prasmė. Išradėjas. Andrė mari amperas. Įdomūs faktai. Elektros srovės stipris grandinėje. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 01 04
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas vienfazio srovės lygintuvo tyrimas. Neužmirškite nubraižyti Y ašis. X ašis turi sutapti su U = 0 verte ir tik tada kopijuokite ! – LC –. Visų bandymų darbo išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2016 11 16
Dvipoliai tranziztoriai
Elektronikos pagrindai. TEORINĖ DALIS Aprašykite , kaip susidaro pn sandūra bei ventilines pn sandūros savybes pateikite pn sandūros voltamperinę charakteristiką. Paaiškinkite vienfazio tiltelinio lygintuvo su puslaidininkiais diodais ...
Elektronikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 03 17
Elektros inžinerijos laboratoriniai darbai
Laboratorinis dabras nr. vienpusio lygintuvo tyrimas. Darbo tikslas. Bandymo eiga schema. Grafikas. Voltamperinė charakteristika 1V ÷ 1V 1V. Grafikas. Voltamperinė charakteristika 1V ÷ 10V 1V. Grafikas. Bendra Voltamperinė charakteristika. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2016 04 28
Puslaidininkinių diodų ir stabilitronų tyrimas laboratorinis darbas
Puslaidininkinių diodų ir stabilitronų tyrimas. Matavimų rezultatai Lygintuvinio diodo voltamperinės charakteristikos tyrimas. Diodo varža ir difirencinė varža. Stabilitrono voltamperinės charakteristikos tyrimas. Diferencinė varža ir ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2017 05 17
Automatika
Teorinės dalies aprašymas. Lygintuvo parametrų skaičiavimas. Transformatoriaus skaičiavimas. Tiltelinio lygintuvo skaičiavimas. Diodų skaičiavimas. Kondensatorių skaičiavimas. Kabelių skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 6 puslapiai
2010 03 03
Šviesoforo valdymo logika
Anotacija. Užduoties analizė. Šviesoforo būsenų schema. Sandaros schema. Šviesaforo schema. Trigerio schema. Taimerio schema. Galutinė schema. Informacija apie panaudotus elementus iš gamintojų katalogų. Pasiūlymai. Darbo rezultatų ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 04 24
Elektrotechnikos egzaminas konspektas
Elektronikos elementai. Puslaidininkinės medžiagos. Jų elektrinės savybės , n tipo puslaidininkiai , p tipo puslaidininkiai. Jų elektrinės savybės. Puslaidininkių laidumas priklauso nuo priemaišų juose. Temperatūros , greitųjų ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 05 23
Vienpusio lygintuvo tyrimas
Iš šių grafikų matome, kad išlyginta srovė praranda vieną pusperiodį. Didinant rezistorių varžą matomi nežymus skirtumai.Išvados: Ištyrus vienpusį lygintuvą pamatėme, kad norint visiškai išlyginti srovės pulsacijas, ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2015 11 04
×