Efektyvaus bendravimo kliūtys

300 dokumentų
Neefektyvus pokalbis
Neefektyvaus pokalbio požymiai. Turinys. Įvadas. Efektyvaus kalbėjimo sąlygos. Efektyvaus bendravimo bruožai. Bendravimas kaip keitimasis informacija. Du pagrindiniai bendravimo tipai: I. Verbalinis II. Neverbalinis. Kalba kaip komunikacijai ...
Psichologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 01 19
Bendravimo kultūros organizacijoje problemos
Įvadas. Bendravimo organizacijose samprata. Bendravimo organizacijose problemos. Efektyvaus bendravimo principai. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 10 puslapių
2014 06 18
Bendravimo svarbumas
Įvadas. Įgimtas bendravimo poreikis. Bendravimo reikšmė mano asmeniniame gyvenime. Bendravimo pasitenkinimas su kitais žmonėmis lygis. Tarpusavio bendraujančių žmonių efektyvumas. Bendravimo kliūtys ir problemos. Bendravimo ...
Psichologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 06 08
Dalykinio bendravimo proceso apibūdinimas
Dalykinio bendravimo proceso apibūdinimas. Dalykinio bendravimo lygmenys. Dalykinio bendravimo proceso pagrindiniai elementai. Bendravimo procesą sudaro 7 dalys. Kodėl žmonės bendrauja. Bendravimo proceso kliūtys. Vertikalios hierarchinės ...
Vadybos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2017 12 17
Dalykinės komunikacijos efektyvumas
Dalykinės komunikacijos efektyvumas. Komunikacijos organizacijoje tikslai. (Moorhead ir Griffin, 1990). Komunikacijos organizacijoje funkcijos (Robbins,1997). Komunikacijos organizacijoje rūšys. Vidinės komunikacijos organizacijoje formos. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 02
Dalykines komunikacijos pagrindai
Dalykinės komunikacijos pagrindai. Pagrindinės bendravimo funkcijos. Efektyvus bendravimas. Bendravimas gali būti asmeninis ir dalykinis. Pagrindiniai Bendravimo Lygiai. Bendravimo būdai. Pagrindiniai bendravimo barjerai (1). Pagrindiniai ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 06 22
Bendravimo psichologija
Žmogus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje. Asmenybė ir bendravimas. Charakteris ir bendravimas. Aš vaizdas ir bendravimas. Pagrindinės aš vaizdas formos. “sunkūs” žmonės ir bendravimas. Socialinė percepcija. Emocijos ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 01 09
Neverbalinės komunikacijos vaidmuo darbuotojų ir klientų santykiuose
Neverbalinės komunikacijos vaidmuo darbuotojų ir klientų santykiuose. Darbo autorė. Tikslas ir uždaviniai. Tikslas Neverbalinė darbuotojų ir klientų santykių komunikacija. Neverbalinės bendravimo priemonės. Pagrindinės neverbalinio ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 06 30
Laiko asmeninė savianalizė
9,5( 2 atsiliepimai )
Pagrindiniai efektyvaus laiko tvarkymo žingsniai. Mano svarbiausios veiklos. Man ypač svarbios veiklos. Kliūtys. Labiausiai man trukdančios kliūtys. Mano veiklos pagrindinės sritys. Laiko surašymas. Mano laiko organizavimo planas rudens ...
Medicinos analizės, Analizė, 17 puslapių
2015 01 19
Bendravimo psichologija (2)
Bendravimo psichologija. Žakaitienė. Bendravimo psichologijos objektas Bruožai. Kilmė. Samprata. Funkcijos. Socialinio suvokimo funkcija. Bendravimo lygmenys. Primityvusis bendravimo lygmuo. Manipuliacinis bendravimo lygmuo. Dalykinis bendravimo ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 01 15
Pagrindinės kliūtys verslui plėtoti
Įvadas. Pagrindinės kliūtys mažų ir vidutinių įmonių plėtrai. Mokesčių našta. „šešėlinis-pilkasis verlsas“. Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumai. Menka vartotojų perkamoji galia. Verslo rizika. Tyrimai lietuvoje. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 12 05
Klientų aptarnavimo ir pardavimų psichologija
Įvadas. Klientų rūšys. Svarbiausių dalykų bendraujant su klientais. Koks turi būti geras pardavėjas? Pagrindinės efektyvaus pirkėjų aptarnavimo rekomendacijos. Pardavimo fazės. Bendravimo su klientais svarba. Patarimai sėkmingam ...
Vadybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 23 puslapiai
2018 04 24
Darnios plėtros kliūtys
Įvadas. Kas yra darni plėtra. Darnios plėtros kliūtys. Socialinės darnios plėtros kliūtys. Ekonominės darnios plėtros kliūtys. Aplinkosauginės darnios plėtros kliūtys. Išvados. Literatūros sąrašas.
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 02 18
Bendravimo samprata skaidrės
Bendravimo samprata. Bendravimo rūšys. Asmeninis bendravimas. Refleksijos samprata. Tarpasmeninio bendravimo aspektai. Tarpusavio santykiai. Bendravimo samprata. Bendravimo lygiai. Kodėl žmonės bendrauja? Socialiniai poreikiai. Pagrindinės ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2016 07 06
Efektyvaus susirinkimo organizavimo principai grėsmės ir galimybės  
Įvadas. Efektyvaus susirinkimo organizavimas. Efektyvaus susirinkimo organizavimo galimybės. Efektyvaus susirinkimo organizavimo grėsmės. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 01 30
Klausymas bendravime
Klausymas bendravime. Nemokėjimas klausyti – viena pagrindinių neefektyvaus bendravimo priežasčių. Klausymasis - reiškia veiksmą, kurio metu suprantame ir interpretuojame tai, ką išgirdome. Trys klasikinės gero klausymosi ypatybės. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 07
Bendravimas ir bendradarbiavimas organizacijoje
Bendravimas ir bendradarbiavimas organizacijoje. Bendravimas ir bendradarbiavimas organizacijoje. Įvadas. Bendravimo ir bendradarbiavimo samprata. Bendravimo funkcijos organizacijoje. Bendravimas ir bendradarbiavimas grupėje. Brownel efektyvaus ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 10 22
Tėvų konsultavimas priešmokykliniais klausimais
Tėvų konsultavimas priešmokykliniais klausimais. Bendravimas su tėvais. Pedagogo bendravimo stilius. Kūno kalba. Nuostatos bendraujant. Aktyvus klausimas. Aktyviai klausytis trukdo. Bendravimo kliūtys. Nemalonios informacijos pranešimas. ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 02 13
Individualūs bendravimo skirtumai
Įvadas. Individualaus bendravimo teoriniai aspektai. Individualaus bendravimo samprata. Individualaus bendravimo skirtumų aspektai. Individualaus bendravimo temperamentų ir asmenybės tipų bruožai. „Sunkių“ žmonių bendravimo ypatybės. ...
Psichologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 11 24
Bendravimas (2)
Verbalinės bendravimo formos. Žodinis bendravimas. Bendravimas raštu. Bendravimo procesas. Kiti bendravimo aspektai. Estetinės bendravimo formos. Bendravimo problemos. Kalbos apribojimai. Kalbėjimo ir klausymo įgūdžiai. Laiko pasirinkimas ir ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 01 09
Vadovo tarpasmenių bendravimo įgūdžių vertinimas
Įvadas. Bendravimo sąvokos toriniai aspektai. Bendravimo samprata ir svarbumas. Vadovo bendravimo pagrindinai aspektai. Vadovo asmenybė ir valdymo stilius. Kompetencija ir gebėjimas bendrauti. Vadovo bendravimo etiketas. Vadovo elgesys ir ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 02 04
Komunikacija kaip vadybos priemonė
Komunikacija. Komunikacijos funkcijos. Komunikacijos procesas. Komunikacijos kryptys. Tarpasmeninis komunikavimas. Komunikavimas organizacijoje. Efektyvaus komunikavimo kliūtys. Informacija. Informacijos esmė. Informacijos klasifikavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 07 12
Bendravimo proceso modelis
Bendravimo proceso modelis. Bendravimas. Bendravimo proceso sudedamosios dalys. Bendravimo funkcijos. Bendravimo lygmenys. Dalykinio bendravimo lygmuo. Dalykinis bendravimas. Išorinis bendravimas. Vidinis bendravimas. Dalykinis bendravimas. ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2015 04 28
Bendravimas – žmogaus vertybė
Įvadas. Bendravimas – viena iš žmogaus vertybių. Bendravimo samprata. Bendravimo būdai. Akių kontaktas. Veido išraiška. Gestai. Apranga ir išvaizda. Prisilietimai. Intymumas. Garsiniai būdai. Žodinio bendravimo būdai. Bendravimo ...
Psichologijos referatai, Referatas, 20 puslapių
2015 05 29
Bendravimo procesas
Bendravimo procesas. Bendravimo tipai. Bendravimo principai. Kasdienis ir formalus bendravimas. Bendravimo funkcijos. Kam apskritai žmonės bendrauja? Svarbiausi tarpasmeninio bendravimo aspektai. Tarpasmeninio bendravimo aspektai. Svarbiausi ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 06 29
Bendravimo psichologijos ypatumai
Įvadas. Bendravimo funkcija. Pagrindinės bendravimo kategorijos ir jų charakteristikos. Išvados. Literatūros sąrašas.
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 02 06
Vadovo bendravimo menas
Įvadas. Vadovo bendravimo reikšmė. Bendravimo vieta valdymo procese. Vadovo bendravimo kryptis. Bendravimo problemos. Vadovo bendravimo menas. Vadovo psichologinė nuostata - bendravimo stilius. Pirmasis įspūdis. Humoras ir šypsena. Vadovo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2013 11 25
Komunikavimo svarba organizacijoje
Įvadas. Organizacijos samprata. Komunikavimas. Komunikacijos proceso esmė. Efektyvaus pasikeitimo informacija reikšmė. Komunikavimas organizacijoje. Komunikacijos organizacijoje rūšys. Formalusis komunikavimas. Neformalusis komunikavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2010 12 29
Bendravimo tipai, rūšys ir ribos
Bendravimo tipai , rūšys ir ribos. Išorinio bendravimo formos. Svarbiausi bendravimo aspektai. Priklauso nuo konteksto. Bendravimo ypatumai priklauso nuo. Sėkmingo bendravimo samprata. Sėkmingo bendravimo ypatumai. Bendravimo sėkmės ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2019 04 24
Wacc apskaičiavimas
Efektyvaus viešojo fiksuoto ir judriojo ryšio tinklų operatorių vidutiniai svertiniai kapitalo kaštai WACC. Įvadas. Vidutinių svertinių kapitalo kaštų skaičiavimų metodologija. Skaičiavimo kintamųjų verčių nustatymas. Efektyvaus ...
Finansų pavyzdžiai, Pavyzdys, 11 puslapių
2015 02 10
Bendravimo etiketas Anglijoje
Bendravimo etiketas anglijoje. Anglijoje visada verta laukti, kol Jus su kitais žmonėmis supažindins. Susipažinimas. Tipiškas sveikinimosi stilius – rankos paspaudimas. Sveikinimasis. Anglijoje kreipinių vartojimas – gero tono ženklas. ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 12 19
Rusijos kultūra, bendravimo ypatumai
Bendravimo ypatumai rusijoje. Bendravimas. Kirilica. Kasdienės frazės. Rusijos žmonės. Bendravimo ypatumai darbe. Patarimai. Patarimai verslui. Pokalbių temos. Ledlaužiai. Ledkalniai. Linksmai. Šaltiniai.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 05 27
Kartų bendravimo ypatumai
Kartų bendravimo ypatumai. Apie bendravimą tarp kartų?. Mes. Seneliai. Jaunimo bendravimo ypatumai. Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Patarimai tėvams. Senelių bendravimo ypatumai.
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 22
Žmogaus ir bendravimo problema šiuolaikinėje psichologijoje
Įvadas. Bendravimo samprata. Bendravimo etapai. Išvados. Literatūra.
Psichologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 12 12
Bendravimo kultūra
8,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Komunikacijos samprata. Bendravimo etika. Kultūrinis šokas. Kalbos kultūra mūsų gyvenime. Skolinių gausa jaunimo tarpe. Priklausomybė virtualiam bendravimui. Interneto kalba. Išvados. Literatūra.
Kultūros referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 05 17
Bendravimo kultūra referatas
Įvadas. Bendravimo samprata ir reikšmė. Pagrindinės bendravimo formos. Verbalinis bendravimas. Neverbalinis bendravimas. Bendravimo kultūra ir etika. Darbo ir elgesio kultūra. Išvados. Literatūra.
Sociologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 11 02
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!