Ekonometrijos tyrimas

300 dokumentų
Darnaus vystymosi rodikliai Lietuvoje. Ekonometrijos tyrimas
Įvadas. Darnus vystymasis. Lietuvos darnaus vystymosi pioritetai ir principai. Lietuvos darnaus vystymosi strateginė analizė. Aplinkos kokybė ir gamtos ištelkiai. Oras. Vanduo. Atliekų tvarkymas. Ekonomikos vystymasis. Pramonė. Transportas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2011 05 02
Ekonometrija Gyventojai kitimo analizė
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė: sklaidos ir stačiakampės diagramos; duomenų normalumas; išskirtys; koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2012 05 04
Lietuvos gyventojų skaičius. Ekonometrikos namų darbas.
Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Priklausomo kintamojo prognozavimas. Išvados. Literatūra. Šiame darbe atliekamas tyrimas. Tyrimui naudojami konkretūs. Metų duomenys lietuvos gyventojų skaičių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2011 12 28
Ekonometrijos laboratoriniai darbai
Ekonometrijos laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas 1 Užduotis. Kiekybinė ir kokybinė duomenų analizė. Sukinys pagal vadybininką , mėnesį ir prekes.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2016 05 17
Ekonometrijos namų darbas (3)
Ekonometrijos namų darbas. Atliko gr. St. TVf –. Šimkūnaitė Tikrino Doc. Užduočių atlikimas. Atliekama daugialypė regresinė analizė.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 12 puslapių
2016 05 25
Gyventojų skaičius
Ekonometrijos kursinis darbas. Tema: Gyventojų skaičius.Stebinių šaltinis: Statistikos departamentas.Turinys:Įvadas: darbo tikslas; uždaviniai; darbo objektas; darbe naudojami metodai, instrumentai.1.Probleminės srities ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 09 22
Sunaudotas dujų kiekis ekonometrikos namų darbas
Pratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio sudarymas. Stebinių analizė. Preliminari laiko eilutės analizė. Skirtingų lygčių apskaičiavimas. Parametrų p ir q reikšmių parinkimas. Prognozuojamų laiko eilučių reikšmių ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2012 01 12
Lietuvos makroekonominių rodiklių tyrimas
Lietuvos makroekonominių rodiklių tyrimas. Pagrindiniai tyrimo rezultatai. Šešėlinė ekonomika. Vidutinės namų ūkių santaupos bei investicijos. Vidutinė darbo užmokesčio dalis namų ūkių pajamose. Nedarbo lygis. Pelningumas bei ...
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 3 puslapiai
2011 12 28
Ekonometrikos laboratorinis 6
Laboratorinis darbas nr. 6. Laiko eilutės yt sklaidos diagrama. Laiko eilutės yt acf. Laiko eilutės yt pacf. Reikšmingumo sąlygos apskaičiavimas. Pirmos eilės diferencijuotos laiko eilutės yt reikšmės. Laiko eilutės yt d(-1) sklaidos ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2011 12 27
Ekonometrijos kolio konspektas
? Kokie pagrindiniai ekonometrijos tikslai? Kokie ekonometrijos metodai? Kas yra modelis? Kokios yra modelių grupės? Kokie modeliai vadinami funkciniai? Kas sudaro balansinius modelius? Ką nustato optimizaciniai modeliai? Kokie pagrindiniai ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 12 07
Ekonometrija laboratoriniai
Duomenų grupavimas ir jo požymiai. Imties sudarymas. Statistiniai vidurkiai: aritmetinis, geometrinis, moda, mediana. Variacijos kooficientai ir jų interpretavimas. Santykiniai variacijos koeficientai. Indeksai ir jų rūšys. Individualieji ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 11 19
Ekonometrijos egzamino klausimai ir atsakymai
Ekonometrijos egzamino klausimai ir atsakymai. Kas yra laiko eilutė? Tam tikra seka, kuri yra fiksuota laike. Gaili būti ir baigtine ir begaline. Kuo nusakoma laiko eilutė? Laiko eilutes reikšmes ir laiko momentas. Kurios iš taisyklių ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 04 06
Ekonometrijos laboratorinių ataskaitos
7 laboratorinio darbo ataskaita. Heteroskedastrijos įvertinimas. Sklaidos diagramos įvertinimas. Vaito kriterijaus tyrimas. Breši ir Pagano kriterijaus tyrimas. WLS metodo realizavimas. Vaito korekcijos realizavimas. Laboratorinio darbo ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2016 08 09
Gyventojų skaičiaus kitimo priklausomai nuo pasirinktų jį įtakojančių rodiklių tyrimas
Gyventojų skaičiaus kitimo priklausomai nuo pasirinktų jį įtakojančių rodiklių tyrimas ( Gimstamumo , emigravimo , imigravimo Ekonometrijos kursinis darbas. Darbą priėmė. Darbo uždaviniai. Probleminės srities aprašas. Stebinių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2015 10 20
Ekonometrijos laborų aprašymas
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė. Stebinių reikšmės. Kintamųjų sklaidos diagramos. Stačiakampės diagramos. Duomenų normalumas. Korelecinė matrica. Daugialypės tiesinės regresijos (dtr) modelio įvertinimas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2012 12 28
Ekonometrijos namų darbas
Įvadas. Problemos srities aprašas. Stebinių analizė. Kintamųjų reikšmių paaiškinimai. Sklaidos diagramos. Stačiakampės diagramos. Statistinių charakteristikų lentelė. Išskirtys. Duomenų normalumas. Koreliacinė matrica. Modelio ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2013 11 01
Infliacija. Ekonometrijos analizė
Įvadas. I. Infliacija kaip ekonominis ir socialinis reiškinys. Ii. Infliacijos kaitos lietuvoje. Apžvalga ir analizė. Iii. Infiaciją lietuvoje lemiančių veiksnių analizė. Bendrasis vidaus produktas (bvp). Investicijos. Namų ūkio vartojimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 32 puslapiai
2012 02 20
Ekonometrija paskaitų konspektas
Ekonometrija. Ekonometrijos samprata. Istorija. Apibrežimas. Ekonometrijos ivestis. Kodel verta studijuoti. Ekonometrija? Ekonometrijos tikslai. Modelis. Modeliu tipai. Modeliu grupes. Ekonometrinio modeliavimo. Etapai. Teiginiu arba hipotezes. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 55 puslapiai
2014 05 27
Ekonometrijos konspektas (4)
Baltasis triukšmas yra stacionarus procesas.Apibrėžimas. Nulinės matematinės vilties nepriklausomas ir homoskedastiškas procesas yra vadinamas griežtu baltuoju triukšmu.Žymima ɛt ~ SWN (nuo angl. Strict White Noise) ar ɛt~ g.b.t. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 08 27
Ekonometrijos pasiruošimas egzaminui
4. Kas yra modelis? Modeliu vadiname objekto originalo dirbtinį ar realų atvaizdą, leidžiantį nagrinėti tam tikras originalo savybes.5. Kokios yra modelių grupės? Funkciniai; Balansiniai; Optimizaciniai; Imitaciniai; ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 04 28
Psichologijos testai
Studijų programos dalykas psichologija. Tyrimas Dėmesio patvarumo ir perkėlimo ypatybių tyrimas. Tyrimas Tarpiško įsiminimo tyrimas. Tiriamojo numeris Pateiktų įsiminti žodžių skaičius Atgamintų žodžių skaičius. Tyrimas Gebėjimo ...
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2015 04 26
Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis darbas
Įvadas. Duomenys. Kursinio darbo kintamieji. Grafinė duomenų analizė. Bendra namų ūkio charakteristika. Histograma. Namų ūkio dydis. Namų ūkiai su skirtingu skaičiumi namų ūkyje. Namų ūkio grafinė analizė - Lorenco kreivė. ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2018 01 19
Eismo įvykių skaičius keliuose ekonometrijos modelis
Eismo įvykių skaičius keliuose ekonometrijos modelis. Kintamieji. Kintamųjų duomenys. Kintamųjų metinių pokyčių grafikai. Transformuotų duomenų lentelė. Imties charakteristikos. Vidurkio pasikliautinieji intervalas. Vidutinio ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 puslapių
2013 12 11
Lietuvos valstybės skolos ekonometrinis modelis
Valstybės skolos (lietuva) ekonometrinis modelis. Įvadas. Lietuvos valstybės skola ir jos struktūra. Valstybės skolinimasis. Skolintų lėšų panaudojimas. Valdžios sektoriaus deficitas. Valstybės skolą lietuvoje lemiančių veiksnių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 04 30
Ekonometrijos namų darbas Naujų namų statyba Lietuvoje
Ekonometrijos namų darbas naujų namų statyba Vilnius. Mūsų pasirinktas objektas Y –. Veiksniai X. Metai x1 x2 x3 x4 x. Metai x5 x6 x7 x8 x9 x. Hipotezes apie vidurkių lygybes. Hipotezes apie dispersijų lygybes. Stiprios teigiamos. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2015 05 06
Ekonometrijos vertiniai rodikliai
Stebinių analizė. Kintamojo kaina normalizavimas. Kintamųjų logaritmavimas. Normalumo tikrinimas. Išskirčių nustatymas. Koreliacinės matricos sudarymas. Išvados.
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2013 05 27
Ar ten įstojau? Tyrimas
Raktinės sąvokos. Įvadas. Tyrimas. Tyrimas. Kur studijuojate universitete ar kolegijoje? Tyrimas. Kokiame universitete ar kolegijoje studijuojate? Tyrimas. Kelintu numeriu rašėte specialybę, kurią dabar studijuojate? Tyrimas. Ar daug ...
Psichologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 02 24
Ekonometrijos kursinis darbas
Grafinės diagramos. Dtr. Autokoreliacija pagal Bresi ir Godfreju. Autokoreliacija pagal Durbina ir Votsona. Prognozavimas.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 11 23
Automobilių elektriniai įrengimai ir schemos laboratoriniai
Laboratorinis darbas Nr. Akumuliatoriaus tyrimas. Laboratorinis darbas Nr. VW Passat B4 9 TDI 66kw įsiurbimo oro temperatūros daviklis. Laboratorinis darbas Nr. Automatinės dėžės solenoidų tyrimas Bosch. Automobilio generatoriaus tyrimas ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2020 01 15
Ekonometrijos kursinis
Įvadas. Regresinio modelio sudarymas ir įvertinimas. Multikolinearumo pašalinimas. Išskirtys. Regresija. Modelio lygtis. Adekvatumas. Prognozė. Vidutinė santykinė absoliutinė paklaida. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 10 09
Socialinio tyrimo samprata ir tipai
Socialinis tyrimas tai. Tyrimo objektai. Socialinio tyrimo tipai pagal TYRIMO POBŪDĮ. Teorinis tyrimas. Empirinis tyrimas. Žvalgomasis (pilotinis) tyrimas. Aprašomasis. tyrimas. Analitinis tyrimas. Vienkartiniai. tyrimai. Pakartotiniai ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 07 04
Ekonometrikos laboratorinis 2
Labaratorinis darbas nr. 2. Stebinių matricos sudarymas. Stebinių matrica. Skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Kintamojo "y" skaitinės charakteristikos. Kintamojo "x1" skaitinės charakteristikos. Kintamojo "x2" skaitinės ...
Ekonomikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2011 12 28
Mechatronika laboratoriniai
13 mechatronikos laboratorinių darbų viename. Nuolatinės srovės grandinės. Nuolatinės srovės grandinių tyrimas. Kintamosios srovės grandinių tyrimas. Induktyvinio jutiklio tyrimas. Termoelektrinio jutiklio tyrimas. Tachogeneratorinio ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 21 puslapis
2014 04 23
Vaizdo perdavimo tyrimas. Rs232 sąsajos tyrimas
Vaizdo perdavimo tyrimas. Rs232 sąsajos tyrimas. Ppp ir hdlc protokolų tyrimas. Wlan technologijos tyrimas. Stp protokolo tyrimas. Arp protokolo tyrimas. Vlan technologijos tyrimas.
Komunikacijų laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2015 02 20
Dėmesio patvarumo ir perkėlimo ypatybių tyrimas
Dėmesio patvarumo ir perkėlimo ypatybių tyrimas. As tarpiško įsiminimo tyrimas. Ias gebėjimo teoriškai analizuoti tyrimas. As individualių uždavinių sprendimo ypatybių tyrimas. Kūrybinės vaizduotės tyrimas.
Psichologijos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2017 03 07
Dviejų tarpusavyje nepriklausomų įvykių stebėjimas
Sąntrauka. Įvadas. Aktyvių socialinio tinklo vartotojų tyrimas. Analitinis funkcijos tyrimas. Analitinės funkcijos išvestinės tyrimas. Socialiniame tinkle gautų trumpųjų žinučių tyrimas. Analitinis funkcijos tyrimas. Analitinės ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 12 05
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo