Ekonomika kryziazodis (5)

300 dokumentų
Šešėlinė ekonomika ir jos formavimosi priežastys
Kauno technologijos universiteto panevėžio technologijų ir verslo fakulteto ekonomikos ir verslo katedra. Šešėlinė ekonomika ir jos formavimosi priežastys. ĮVADAS Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 06
Šiaurės šalių ekonomika aprašymas
BVP ir populiacija. Islandijos ekonomika , ekonominiai sektoriai , užsienio prekybos partneriai , turimi ištekliai. Danijos istoriniai santykiai su Norvegija ir Švedija. Norvegijos pagrindinės saugumo grėsmės ir partneriai gynybos srity. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 11 18
Įmonės ekonomikos kontrolinis darbas
Turinys. Teorijos ir praktinių užduočių atsakymai ir konkretūs atsakymai. Užduotis. Literatūra. Viso 10 užduočių. Pavyzdys: Apskaičiuokite išdirbio normą per darbo dieną, jei vienai paslaugai atlikti reikia 30 minučių. Mechanizavus ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2011 02 11
Pasaulinė ekonomika
Pasaulinė ekonomika ir nacionalinės ekonomikos internacionalizacija. Pasaulinė ekonomika yra aplinka. Galimybes ir grėsmes. Stiprybės ir silpnybės. Pagrindinės tarptautinių ekonominių ryšių formos. Lietuvos ekonomikos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2013 06 02
Knygų pasaulyje
Knygų pasaulyje. Turinys. Knyga, kuri padarė didžiausia įspūdį. Knygų įdomybės. Iš knygos istorijos. Senos maldaknygės pasakojimas. Linksmai iš knygų mugės. Ką skaito klasės draugai. Kryžiažodis.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2017 11 29
Ekonomika Norvegijoje
Ekonomika Norvegijoje. Šalis turtinga gamtos turtų. Kitos svarbios sritys. Pagal HDI indeksą. Importas ir eksportas. Norvergijos eksportas 2006m. Valstybės biudžetas. Norvegija – kvalifikuotų darbuotojų viliojimo čempionė.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2014 01 19
Senovės indijos tautų požiūris į ekonomiką
Įvadas. Seniausioji Indija ir jos ekonomika. Ekonominę reikšmę turintys šaltiniai. Vedos. Vedų civilizacija. Ekonominių šaltinių tyrinėjimas. Socialiniai sluoksniai. Magadhos iškilimas ir ekonomikos nuosmukis. Budizmas ir jo istorinis ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2013 11 28
Japonijos ekonomika
Įvadas. Japonijos Ekonomika. Prarastasis Dešimtmetis. Burbulo sprogimas arba kaip išgaravo trilijoninė vertė. Palūkanų norma ir paskolos. Kiekybinis (monetarinis) skatinimas. Japonijos valstybės skola. Fiskalinė politika. Japonijos statybos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2013 06 26
Australijos ekonomika
Australijos ekonomika. Australijos ūkis. Gamtiniai ištekliai. Susisiekimas. Australijos BVP. Australijos nedarbas. Australijos infliacija. Valstybės biudžetas.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2013 10 19
ES žemės ūkio politika ir ekonomika
ES žemės ūkio politika ir ekonomika. Es žemės ūkio politika. Žemės ūkis ir aplinka. Es ekonomika. Euro zona.
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 12 09
Šešėlinė ekonomika, jos formavimosi priežastys
Įvadas. Šešėlinės ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos žala. Šešėlinės ekonominės veiklos tipų klasifikacija. Šešėlinės ekonomikos formavimosi priežastys. Šešėlinės ekonomikos veiksniai. Svarbiausių veiksnių ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 03 08
Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir jos poveikis šalies ūkiui
Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir jos poveikis šalies ūkiui. įmonių veiklos analizės kursinis darbas. Įvadas. Šešėlinės ekonomikos samprata. Ūkinės veiklos klasifikacija. Mokesčių našta. Labiausiai šešėlinę ekonomiką ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 15
Pirmosios medicininės pagalbos teikimas
Įvadas. Pirmosios medicinos pagalbos apibrėžimas. Pirmosios pagalbos tikslai ir principai. Pirmumo seka. Pirmosios medicinos pagalbos abc. Kvėpavimo takų atvėrimas. Svetimkūnio pašalinimas. Gaivinimo svarba. Kraujavimas. Žaizda. Kraujavimo ...
Biologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 03 04
Imonės ekonomika
Kas yra ekonominė veikla. Pradinė įrengimų vertė – 100 000 Lt, likvidacinė vertė – 8 000 Lt, naudojimo laikas 5 metai. Sudarykite nusidėvėjimo skaičiavimų lentelę. Kokia darbo apmokėjimo sistema taikoma Jūsų įmonėje; Kokie ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2010 11 02
Geležis. Referatas.
Naudota literatūra. Iš geležies istorijos. Geležies atominė sandara. Geležies rūda. Pagrindinės geležies rūdos. Geležies paplitimas. Geležies junginiai ir jų panaudojimas. Geležies cheminės ir fizinės savybės. Geležis žmogaus ...
Chemijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 03 03
Žinių ekonomika
Įvadas. Žinių visuomenė. Žinių ekonomika. Žinių ekonomikos atsiradimo priežastys. Žinių ekonomikos reikšmė. Valstybių strategijų kryptys. Situacija Lietuvoje. Išvados.
Ekonomikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 01 10
Lenkijos ekonomika skaidrės
Lenkijos ekonomika. Informacija apie šalį. Lenkija yra viena iš svarbiausių Lietuvos prekybos partnerių - prekybos apimtys tarp šalių 2012 m. Tūkstančio ežerų kraštas – Mozūrai. Veličkos druskų kasykla. Pajūris. Zakopanė. Krokuva. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 02 09
Nyderlandų ekonomika
Nyderlandai. Ekonomika. Nyderlandai visada vaidino svarbų vaidmenį Europos ekonomikoje. Svarbiausios Nyderlandų pramonės šakos maisto pramonė („Unilever“. Žemės ūkis gerai išvystytas, pasižymi dideliu produktyvumu grūdų. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2015 02 11
Tarptautinė ekonomika ir konkurencija
Tarptautinė ekonomika ir konkurencija. Konkurencingumo pakitimai. Konkurencingumo esmė. Konkurencinės persvaros determinantės. Gamybos veiksniai. Paklausa. Firmos valdymo struktūra ir strategija. Giminingos šakos. Konkurencingumo politika.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 12 12
Inžinerinė ekonomika
Kapitalas ir kapitalo investicijos. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Turto nusidėvėjimas. Amortizaciniai atskaitymai. Kapitalo investicijos. Investicijų projektai. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Elektrinių bendro darbo ekonomika. Gamybos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2011 06 22
Skaidrės apie ekonomistą
Didysis ekonomistas. Ilgėliau pasikalbėjus su Aušra Maldeikiene gali susidaryti įspūdis, kad ekonomiką Lietuvoje iš tiesų supranta tik kokie trys žmonės. Išleido knygą “Melo ekonomika” kurioje paaiškina kas mulkina Lietuvos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 04 03
Šveicarija projektas (2)
Šveicarija. Geografinė padėtis .  Šveicarija – valstybė Vidurio Europoje. Šveicarijos demografija. Šveicarija yra šešių didžiųjų Europos kultūrų kryžkelė. Gyventojų  – 2017  – Tankis  . Šveicarijos ekonomika. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 30
Tarptautinė ekonomika Danija ir Brazilija
Danija. Istorija. Ankstyvoji istorija. Viduramžiai. Naujieji amžiai. Naujausieji laikai. Politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Geografija. Ekonomika. Danijos bankas. Turizmas. Pramonės ir paslaugų sektorius. Žemės ūkis. Religija. ...
Vadybos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2014 05 20
Vidaus transportas
Vidaus transportas. Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Kelių transporto įmonių ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2010 03 03
Kinijos ekonomika referatas (2)
Įvadas. Kinijos ekonomika. Kinijos ekonomikos susiformavimas. Kinijos ir Europos ekonominiai santykiai. Ekonominės problemos Kinijoje. Kinijos ekonominė situacija dabar ir ateities prognozės. Kinijos ekonomikos poveikis kaimyninėms šalims. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 05 13
Austrija ES pagrindai
Įvadas. 3. austrija. Istorija. . 4–. Demografija. Ekonomika. Politinė sistema. Nacionalinė taryba. Federalinė taryba. Austrijos ir Lietuvos viešojo valdymo Sistemų palyginimas. Viena. Ekonomika. Politinė sistema. Miestų partnerystė. ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 24
Šėšėlinė ekonomika ir jos prevencija
Įvadas. Šešėlinės arba oficialiai neapskaitytos ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos priežastys. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Šešėlines ekonomikos pasekmės. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 03 06
Fiskalinės politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą
Fiskalinės politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą. Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Makroekonomikos stabilumas. Fiskalinės politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 22
Estijos ekonomika
Estijos ekonomika. Pagrindinės šakos. Ūkinę veiklą sudaro. Elektronika. Telekomunikacija. Estija yra nauja Europos Sąjungos ir Pasaulio prekybos organizacijos narė. Pagrindinės ekonomikos šakos. Žemės ūkis. Pramonė. Paslaugos. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2013 10 15
Nyderlandų ekonomika skaidrės
Nyderlandų ekonomika. Trumpai apie Olandiją. Nyderlandai. Amsterdamas. Amsterdamo turistų pramogos. Garsieji „Coffeeshops“. Svarbiausios Nyderlandų pramonės šakos. Išskirtiniai Nyderlandų ekonominiai bruožai. Olandai – vieni ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2015 04 25
×