Ekonomika kryziazodis (5)

300 dokumentų
Austrija projektas
Austrija. Austrijos vėliava. Raudona spalva simbolizuoja patriotų kraują. Austrijos herbas. Simbolika. Raudonos ir baltos spalvos skydas – Austrijos hercogystės. Austrijos geografinė padėtis. Austrija – valstybė centrinėje Europoje. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 06 04
Lenkijos ekonomika skaidrės
Lenkijos ekonomika. Informacija apie šalį. Lenkija yra viena iš svarbiausių Lietuvos prekybos partnerių - prekybos apimtys tarp šalių 2012 m. Tūkstančio ežerų kraštas – Mozūrai. Veličkos druskų kasykla. Pajūris. Zakopanė. Krokuva. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 02 09
Nyderlandų ekonomika
Nyderlandai. Ekonomika. Nyderlandai visada vaidino svarbų vaidmenį Europos ekonomikoje. Svarbiausios Nyderlandų pramonės šakos maisto pramonė („Unilever“. Žemės ūkis gerai išvystytas, pasižymi dideliu produktyvumu grūdų. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 28
Tarptautinė ekonomika ir konkurencija
Tarptautinė ekonomika ir konkurencija. Konkurencingumo pakitimai. Konkurencingumo esmė. Konkurencinės persvaros determinantės. Gamybos veiksniai. Paklausa. Firmos valdymo struktūra ir strategija. Giminingos šakos. Konkurencingumo politika.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 12 17
Inžinerinė ekonomika
Kapitalas ir kapitalo investicijos. Pagrindinis ir apyvartinis kapitalas. Turto nusidėvėjimas. Amortizaciniai atskaitymai. Kapitalo investicijos. Investicijų projektai. Kapitalo finansavimo šaltiniai. Elektrinių bendro darbo ekonomika. Gamybos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 03 01
Skaidrės apie ekonomistą
Didysis ekonomistas. Ilgėliau pasikalbėjus su Aušra Maldeikiene gali susidaryti įspūdis, kad ekonomiką Lietuvoje iš tiesų supranta tik kokie trys žmonės. Išleido knygą “Melo ekonomika” kurioje paaiškina kas mulkina Lietuvos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2014 04 03
Šveicarija projektas (2)
Šveicarija. Geografinė padėtis .  Šveicarija – valstybė Vidurio Europoje. Šveicarijos demografija. Šveicarija yra šešių didžiųjų Europos kultūrų kryžkelė. Gyventojų  – 2017  – Tankis  . Šveicarijos ekonomika. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2017 10 31
Tarptautinė ekonomika Danija ir Brazilija
Danija. Istorija. Ankstyvoji istorija. Viduramžiai. Naujieji amžiai. Naujausieji laikai. Politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Geografija. Ekonomika. Danijos bankas. Turizmas. Pramonės ir paslaugų sektorius. Žemės ūkis. Religija. ...
Vadybos analizės, Analizė, 25 puslapiai
2014 05 21
Vidaus transportas
Vidaus transportas. Įvadas. Makroekonomikos ir mikroekonomikos teorijos taikymas transporto sektoriuje. Infrastruktūra ir paslaugų taikymas. Paklausa ir pasiūla. Kelių transporto įmonių ekonomika. Kelių transporto produkcijos esmė. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 01 15
Dalijimosi ekonomika
Makroekonomika. dalijimosi ekonomika. namų darbas. Kas tai yra? Kaip tai veikia? Dalijimosi platformų rūšys. Dalijimosi būstu. Dalijimosi transportu. Tarpusavio skolinimosi. Dalijimosi žmogiškaisiais ištekliais. Dalijimosi daiktais. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 03 26
Kinijos ekonomika referatas (2)
Įvadas. Kinijos ekonomika. Kinijos ekonomikos susiformavimas. Kinijos ir Europos ekonominiai santykiai. Ekonominės problemos Kinijoje. Kinijos ekonominė situacija dabar ir ateities prognozės. Kinijos ekonomikos poveikis kaimyninėms šalims. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2017 05 13
Austrija ES pagrindai
Įvadas. 3. austrija. Istorija. . 4–. Demografija. Ekonomika. Politinė sistema. Nacionalinė taryba. Federalinė taryba. Austrijos ir Lietuvos viešojo valdymo Sistemų palyginimas. Viena. Ekonomika. Politinė sistema. Miestų partnerystė. ...
Pilietiškumo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 04 27
Šėšėlinė ekonomika ir jos prevencija
Įvadas. Šešėlinės arba oficialiai neapskaitytos ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos priežastys. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Šešėlines ekonomikos pasekmės. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 03 07
Fiskalinės politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą
Fiskalinės politikos priemonės stabilizuojant ekonomiką ir skatinant jos plėtrą. Įvadas. Fiskalinės politikos priemonės. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Makroekonomikos stabilumas. Fiskalinės politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 04 25
Estijos ekonomika
Estijos ekonomika. Pagrindinės šakos. Ūkinę veiklą sudaro. Elektronika. Telekomunikacija. Estija yra nauja Europos Sąjungos ir Pasaulio prekybos organizacijos narė. Pagrindinės ekonomikos šakos. Žemės ūkis. Pramonė. Paslaugos. ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 8 puslapiai
2013 10 21
Nyderlandų ekonomika skaidrės
Nyderlandų ekonomika. Trumpai apie Olandiją. Nyderlandai. Amsterdamas. Amsterdamo turistų pramogos. Garsieji „Coffeeshops“. Svarbiausios Nyderlandų pramonės šakos. Išskirtiniai Nyderlandų ekonominiai bruožai. Olandai – vieni ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 30
Šešėlinė ekonomika: samprata, matavimas, formavimosi priežastys ir įtaka šalies ekonomikai
Šešėlinė ekonomika samprata , matavimas , formavimosi priežastys ir įtaka šalies ekonomikai. Šešėlinės ekonomikos samprata ir jos matavimas. Šešėlinės ekonomikos formavimosi priežastys. Šešėlinės ekonomikos įtaka šalies ...
Ekonomikos projektai, Projektas, 13 puslapių
2016 04 20
Tarptautinė ekonomika
Paklausa – vidaus ir išorės paklausa (vidaus – namų ūkio paklausa, įmonių gamintojų vartojimas, vyriausybės vartojimas, vietiniai investuotojai; išorės paklausa iš užsienio fizinių ir juridinių asmenų). Visuminė pasiūla. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2011 12 28
Gelezinkelių transporto ekonomika
Įvadas. Geležinkelių transporto ekonomika Krovinių ir keleivių vežimų planavimas. Geležinkelių transporto eksploatacinės išlaidos. Geležinkelių transporto apyvartinės lėšos.
Ekonomikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2013 12 11
Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir jos mechaninis valdymas
Šešėlinė ekonomika Lietuvoje ir jos mechaninis valdymas. Šešėlinė ekonomika- tai ekonominė veikla. Šešėlinės ekonomikos priežastys. Padėtis Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos pasiskirstymas pagal apskritis. Neigiami šešėlinės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 11 10
Ispanijos ekonomika po kriziniu laikotarpiu
Ispanijos ekonomika po kriziniu laikotarpiu. Darbo tikslas išnagrinėti Ispanijos ekonomika po kriziniu laikotarpiu naudojant makroekonomikos rodiklius infliacija. Bvp. Nedarbo lygis. Infliacija. Gyventojų skaičius Ispanijoje 2012 – 2013 ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 04 28
Europos šalių statistika Čekija, Danija ir Vengrija
Europos šalių statistika. Čekija, Danija ir Vengrija. Čekija. Faktai apie Čekiją. Čekijos ekonomika. Vengrija. Faktai apie Vengriją. Vengrijos ekonomika. Danija. Faktai apie Daniją. Danijos ekonomika. Šalių plotas tūkst. /km². ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2016 07 06
Mikroekonomikos uždaviniai su atsakymais
Mikroekonomikos uzdavinius testiniai klausimai ir atsakymai. Pagrindinės kategorijos. Išsirinkite apibrėžimą, geriausiai apibūdinantį ekonomikos teorijos dalyką. Kokia tezė neturi ryšio su ekonomikos teorijos dalyko apibrėžimu. Ką ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2012 09 24
Vytautas LDK valdovas skaidrės
Vytautas – LDK valdovas. Įvadas. Vytauto išvaizda ir bruožai. Kunigaikščio reformos. Lietuvos Didžioji kunigaikštystė 1410 m. Vytauto Didžiojo nuopelnai Lietuvai. Vytautas siekė tapti karaliumi. Didžiojo vardas. Sąvokų žodynėlis. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2018 03 08
Lietuvos ekonomika
Referatas apie Lietuvos ekonomiką. Įvadas.Istorija. Priešistorė. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Carinės okupacijos laikotarpis. Tarpukaris. Dabartinė raida. Žemės ūkis. Infliacija. Investicijos. Valstybės skola. Privataus sektoriaus ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 27
Žiedinė ekonomika
Žiedinės ekonomikos kūrimo aktualijos. Kas tai yra? Žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimas Lietuvoje. Žiedinės ekonomikos principai. Spręstini uždaviniai bei jų laukiami rezultatai. Dabartinis ekonomikos modelis veda į aklavietę. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 05 14
Chemijos kryžiažodis 10 klasei
Anglis junginiuose yra. Radioaktyvioji anglis naudojama. Anglis sudaro du stabilius. oksidus (CO ir CO2). Anglies tirpumas šarmų tirpaluose? CO — anglies. Anglies alotropinės atmainos skiriasi viena nuo kitos savo. Karbonatų atpažinimo ...
Chemijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2017 05 15
Austrijos ekonomika
Austrija. Darbo tikslas supažindinti su Austrijos ekonomika. Austrija – valstybė Centrinėje Europoje. Plotas83 836 km² Gyventojų skaičius. Politinė padėtis. Valdymo forma - federacinė parlamentinė demokratinė respublika. Gyventojų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 24
Mokslo ir technologijų svarba visuomenei ir verslui
Mokslo ir technologijų svarba visuomenei ir verslui. Žinių ekonomika, tai tarptautiniu mastu konkurencinga gamyba ar paslaugos, besiremiančios pastoviai atnaujinamomis mokslo žiniomis. Lietuva atsilieka žinių ekonomikoje. Kapitalas Vakarų ...
Technologijų skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 07 04
Japonijos ekonomika ir žemės ūkis skaidrės
Japonija. Japonijos gamtiniai ištekliai. Žemės ūkis. Japonijos pramonės regionai. Kas gaminama šituose regionuose? Darbo rinka. Japonijos ekonomika. Statistiniai duomenys užsienio prekyba. Valstybės išlaidos. Pokarinė ekonomika. Pokarinės ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 02 28
Šešėlinė ekonomika (5)
Įvadas. Šešėlinės ekonomikos samprata. Šešėlinės ekonomikos formavimosi priežastys. Šešėlinė ekonomika Lietuvoje. Šešėlinės ekonomikos minusai. Šešėlinės ekonomikos tipai. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 12 01
Romantizmo muzika skaidrės
Romantizmo epochos muzika. Romantizmo muzika. Romantinės muzikos bruožai. Operos suklestėjimas. Džiuzepė Verdis. Džoakinas Rosinis. K.M.Vėberis. Ričardas Vagneris. Šarlis Guno. Džoržas Bizė. Romantikų kūryba. Romantizmo muzika dabar.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 11 25
Skaidrės apie ekonomiką
Ekonomika-kas tai? Socialinis mokslas. Ekonomikos turinys. Ekonomikos šakos. Istorija. Adamo smito veikalui „tyrimai apie žmonių turto priežastis ir kilmę“. Ekonomikos teorija. Teorijos mokslas tiria kaip objektyviai paskirstyti. Sprendžia ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 02 27
Pagrindinės rinkos ekonomikos problemos ir tikslai
Įvadas. Rinkos ekonomikos suvokimas ir tikslingumas. Infliacijos poveikis rinkos ekonomikai. Infliacija, kaip reiškinys rinkos ekonomikoje. Infliacijos atsiradimo priežastys ir pasekmės rinkos ekonomikai. Nedaro įtaka rinkos ekonomikai. Nedarbo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 04 19
Kinijos ir Indijos ekonomika referatas
Įvadas. Duomenys apie Indiją. Indijos istorija. Indijos ekonomika. Indijos ekonominiai rodikliai. Kelionė į Indiją. Duomenys apie Kiniją. Kinijos istorija. Kinijos ekonomika. Kinijos ekonominiai rodikliai. Kelionė į Kiniją. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2017 04 05
Globali kriminalinė ekonomika
Globali kriminalinė ekonomika. Tarptautinis organizuotas nusikalstamumas. Prekyba narkotikais. Prekyba žmonėmis. Migrantų kontrabanda. Prekyba šaunamaisiais ginklais. Prekyba gamtiniais ištekliais. Neteisėta prekyba laukiniais gyvūnais ir ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 07
×