Ekonomikos augimo veisniai

300 įrašai
Ekonominis augimas ir technologinė pažanga
Įžanga. Ekonomikos augimo samprata. Ekonomikos augimas ir jo klasifikacija. Teoriniai ekonomikos augimo modeliai. Ankstyvosios ekonomikos augimo modeliai. Neoklasikinis Solou ekonomikos augimo modelis. Neokeinsistinis ekonomikos augimo modelis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 04 09
Ekonomikos augimo svarba
Įvadas. Ekonomikos augimo teorija ir modeliavimo principai. Ekonominis augimas. Ekonomikos augimo svarba. Pagrindiniai ekonomikos augimo rodikliai. Ekonominio augimo tikslai ir veiksniai. Ekonominės raidos cikliškumas. Ekonomikos augimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2017 11 02
Lietuvos ekonomikos augimas
Įvadas. Ekonominio augimo samprata. Ekonomikos augimo skatinimas. Ekonomikos augimo veiksniai. Lietuvos ekonomikos raida bei perspektyvos. Lietuvos ekonomika Europos valstybių kontekste. Ekonominio augimo stadijos. Ekonomikos augimo pasekmės. ...
Vadybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 03 20
Ekonominis augimas ir nepastovus ekonomikos aktyvumas
Įvadas. Ekonominio augimo esmė. Ekonominio augimo svarba. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo modeliavimo principai. Ekonominės gerovės įvertinimas. Bnp ir gyvenimo kokybė. „šešėlinė“ ekonomika. Kiek „šešėlio“ turime ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2013 05 04
Ekonominio augimo klasifikacija
Kauno technologijos universitetas. Įvadas. Ekonomikos augimo samprata ir svarba. Lietuvos ekonomikos augimo veiksniai. Strateginiai kiekvienos šalies ekonomikos augimo veiksniai. Ekonominio augimo kitimas Lietuvoje. Rodikliai darantys įtaką ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2018 12 20
Ekonomikos augimas (2)
Įvadas. Ekonomikos augimo esmė. Ekonominio augimo kvalifikacija. Ekonominio augimo veiksniai. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teoriniai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 07 31
Ekonomikos augimas (3)
Ekonomikos augimo esmė. augimo veiksniai referatas. Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominis augimas. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Ekonominio ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 05 13
Ekonominio augimo ir jo veiksnių kitimo analizė Lietuvoje ir užsienyje
Kauno technologijos universitetas. Įvadas. Ekonomikos augimo samprata ir svarba. Lietuvos ekonomikos augimo veiksniai. Strateginiai kiekvienos šalies ekonomikos augimo veiksniai. Ekonominio augimo kitimas Lietuvoje. Rodikliai darantys įtaką ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 puslapiai
2018 12 20
Ekonomikos augimas analizė
Ekonominis augimas. Ekonominio augimo esmė. Ekonominio augimo svarba. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonominio augimo sudėtinės dalys. Ekonominės gerovės įvertinimas. BNP ir gyvenimo kokybė. Šešėlinė ekonomika ir BNP sumažėjimas. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 04 29
Ekonominių aktyvumų svyravimai priežastys ir pasekmės
Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo samprata. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo pasekmės. Ekonomikos augimas ir ekonominės raidos cikliškumas. Ekonominio aktyvumo svyravimų padariniai. BVP kitimas. Infliacijos kitimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 03 17
Ekonomikos augimas ir iždo politika
Ekonomikos augimas ir iždo politika. Sąvokos. Ekonominio augimo tikslas. Pagrindiniai ekonominio augimo rodikliai. Ekonominio augimo svarba. Ekonomikoje pateikiami trys ekonominio augimo svarbos elementai. Ekonominio augimo veiksniai. Ką ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2019 09 28
Ekonomikos augimas skaidrės
Ekonomikos augimas. Lietuvos ir Anglijos palyginimas. Kas yra ekonomikos augimas? Pagrindiniai rodikliai apibūdinantis ekonomikos augimą. Ekonomikos augimo būdai. Ekonomikos augimo įtaka aplinkosaugai. Europos šalių tenkantis BVP vienam ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 04 09
Ekonominio augimo samprata ir pagrindiniai ekonomikos augimo proceso veiksniai
Įvadas. Ekonomikos augimo samprata. Ekonomikos augimo veiksniai. Investicijos. Gamybinis kaupimas (Kapitalo apimtis). Kapitalo kokybė. Darbo jėgos kiekis. Struktūriniai pokyčiai. Instituciniai veiksniai. Mokslo ir technikos pažanga. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2016 05 26
Pasaulio ekonomikos augimo tendencijos
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Ūkinės veiklos internacionalizacija (globalizacija – pasaulinės ekonomikos vystymo pagrindas). Pasaulinės ekonomikos bei tarptautinių ekonominių santykių samprata. Ūkinės veiklos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2020 01 14
Ekonominio augimo ir jo veiksnių kitimo analizė Lietuvoje
Ekonominis augimas. Ekonominio augimo atsiradimo istorija. Ekonominio augimo sąvoka ir esmė. Ekonomikos augimo svarba. Ekonominio augimo veiksniai ir padariniai. Ekonominis augimas Lietuvoje. Lietuvos ekonomikos raida. Rodikliai darantys ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 12 08
Ekonominio augimo tikslai ir veiksniai
Ekonominio augimo tikslas ir veiksniai. Lietuvos makroekonominiai pokyčiai ir ekonominio augimo galimybės. Ekonominis augimas – pastovus ūkio gamybinio pajėgumo kilimas per tam tikrą laikotarpį. Jis yra vienas svarbiausių tikslų. Žmonių ...
Ekonomikos esės, Esė, 3 puslapiai
2011 12 27
Lietuvos ekonomikos augimo ir jį atspindinčių makroekonominių rodiklių tarpusavio ryšių analizė ir įvertinimas
Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizö. Ekonomikos augimas ir jo ryšys su kitais makroekonominiais rodikliais. Ekonomikos augimo teorinö samprata. Ekonomikos augimo ir jį atspindinčių kitų makroekonominių rodiklių tarpusavio sąveika. ...
Ekonomikos magistro darbai, Magistro darbas, 74 puslapiai
2013 10 29
Ekonominis augimas (2)
Įvadas. Ekonominė plėtra gali būti dviejų rūšių – ekstensyvi ir intensyvi. Pagrindiniai intensyvaus ekonomikos augimo veiksniai:. Lietuvos ekonomikos perspektyvos vertinamos optimistiškiau. Ekonominio augimo mitas. Užšąlant vartojimui ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 16
Ekonomikos augimo prielaidos ir veiksniai
Verslo ekonomikos ir vadybos katedra. Plėtros ekonomika. Referatas. Ekonomikos augimo prielaidos ir veiksniai. Kaunas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2020 11 10
Darbo ekonomikos reikšmė ūkiui
Ekonomikos augimas ir plėtra. Ekonomikos augimas dažniausiai remiasi realiojo BVP išaugimu atskiruose ekonomikos sektoriuose. Ekonomikos augimas ir plėtra siejami su. Žemu nedarbo lygiu stabiliomis kainomis efektyvumu tinkamu pajamų ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 06
Kinijos ir Estijos ekonomikos plėtros rodiklių analizė
Įvadas. Ekonomikos plėtros samprata. Ekonomikos plėtros ir augimo teoriniai aspektai. Pagrindiniai ekonomikos plėtros ir augimo veiksniai. Ekonomikos plėtros sąlygos. Kinijos ir estijos ekonomikos plėtros rodiklų analizė. Analizuojamų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 12 17
Ekonomikos augimas
Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo veiksnių plėtra. Ekonominių ciklų tipai ir fazės. Ekonominės krizės, jų politika. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 07 24
Eksporto reikšmė ES šalims
Eksporto reikšmė Europos Sąjungos šalių ekonomikos augimui. Tyrimo metodologija. Nagrinėjant eksporto – ekonomikos augimo ryšį. Grangerio priežastingumo testas remiasi prielaida. Čia p – lagų (vėlavimų) skaičius. Tyrimo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 02 27
Ekonomikos augimas ir tarptautinė prekyba
Ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo kriterijai. Ekonominio augimo tempa lemiantys veiksniai. Ekonominė plėtra. Ekonomikos augimas nesukuriant darbo vietų. Lietuvos ekonomikos augimas. „ Swedbank “ - šiemet ekonomika augs sparčiau nei ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 05 25
Ekonomikos augimas referatas
Ekonomikos augimas. Ekonomikos nepastovumas. Šalies ūkio augimo veiksniai. Pagrindiniai šalies ūkio rodikliai bei jų informuotumas. Ekonomikos augimo šaltiniai. Mokslo ir technikos pažanga. Ekonominis augimas ir ekonominės raidos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 07 29
Ekonomikos augimas projektas
Ekonominis augimas. Ekonomikos augimas. „Augimo problema nenauja, tai tik nauja labai seno ginčo kaukė. Ekonominis augimas skirstomas. Trumpalaikis augimas Pvz. Šalyje aukštas nedarbo lygis, daug nenaudojamos žemės. Ekonomikos augimo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2018 09 21
Kokybiškas ekonomikos augimas – socialiai ir ekologiškai darnus
Kokybiškas ekonomikos augimas – socialiai ir ekologiškai darnus. Dabarties ekonominės problemos ir darnus vystymasis. Ekonominė plėtra ir jos keliamos socialinės, ekologinės problemos. Įgyvendindamas R. Descartes raginimą “Tapti gamtos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 95 puslapiai
2014 10 17
Ekonomikos augimas ir jo šaltiniai Lietuvos, Norvegijos, Kipro valstybėse
Įvadas. Ekonomikos augimas. Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonominio augimo sudėtinės dalys. Ekonominio augimo pasekmės. Ekonomikos cikliškumas. Valdžia ir ekonomikos augimas. Ekonomikos augimo rodiklai. Bendrasis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2014 11 21
Kaip klimato kaitą mažinantys sprendimai gali prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo
Žalioji ekonomikos reforma Kaip klimato kaitą mažinantys sprendimai gali prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo. Pirmas pranešimas. Kuo pasireiškia klimato kaita. Kas vyksta Lietuvoje. Kokia Lietuvos klimato kaitos politika Prancūzijoje ...
Geografijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 04 22
Ekonomikos augimas konspektas
Ekonomikos augimas Ekonominio augimo. Proceso samprata NP dinamika laiko požiūriu. Rodikliai. Ekonomikos teorija skiria. Ekonominis augimas pirmiausia siejamas su investicijomis. Augimo veiksniai Pagrindinis. Investicijos. Reikšmė pripažinta ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 28
Ekonomikos augimas Europos sąjungoje 2015-2018 metais
Įvadas. Ekonomikos augimo samprata. Ekonomikos augimas Europoje. ES gyventojų užimtumas. Prekyba Europos sąjungoje. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos tyrimai, Tyrimas, 10 puslapių
2020 02 17
Ekonomikos samprata projektas
Ištekliai. Išteklių pasiskirstymas rinkoje. Problema. BVP skaičiavimo pavyzdys. Nedarbo lygis, proc. Nedarbo tipai (tradiciniai). Nedarbo tipai (netradiciniai). Kainų stabilumas. Vartotojų kainų indeksas (2005=100). Efektyvumas. Išteklių ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 48 puslapiai
2017 11 01
Pietų Korėjos ekonomikos fenomenas skaidrės
Įvadas. Darbo uždaviniai. Ekonominė istorija. Teisingai pasirinkta ekonomikos strategija. P. Korėjos ekonomikos strategijos. Šalies „Džėbelizacija“. P. Korėjos gyventojai – vienas iš svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių. Mokslo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 12 16
Akcijų rinkų indeksų ir ekonominio augimo tarpusavio sąryšio vertinimas
Įvadas. Akcijų rinkų ir ekonomikos augimo sąveika. Vertybinių popierių rinkos ir ekonominių ciklų samprata. Literatūra.
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 10 17
Ekonominio augimo modelių ribotumai darnaus vystymosi požiūriu
Įvadas. Darnaus vystymosi samprata ir tikslai. Darnaus vystymosi koncepcijos ekonominiai aspektai. Ekonominis požiūris darnaus vystymosi koncepcijoje. Ekonominio augimo ir vystymosi sampratų skirtumai. Ekonominio augimo modelių ribotumai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 12 01
Pietų Korėjos ekonomikos fenomenas
Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Analizė. Ekonominė istorija. Ekonominiai faktoriai. Teisingai pasirinkta ekonomikos strategija. P. Korėjos ekonomikos strategijos. Šalies „Džėbelizacija“. Tautos kultūriniai mentaliniai faktoriai. P. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 03 20
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo