Ekonominiai ir finansiniai nusikaltimai lietuvoje

300 dokumentų
Baudžiamoji teisė Lietuvos statutuose
Įvadas. Atsakomybės pagrindai. Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Tyčiniai ir netyčiniai nusikaltimai. Nusikaltimų rūšys. Valstybiniai nusikaltimai. Kariniai nusikaltimai. Nusikaltimai teisingumui. Nusikaltimai valdymo tvarkai. ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 12 02
Ekonominiai nusikaltimai
Įvadas. Nusikaltimų ekonomikai apžvalga. Vertimasis neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Kitos įmonės prekės ženklo naudojimas. Akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2012 02 06
Baudžiamoji įvairūs nusikaltimai
Bt spec. Dalis ir jos sistema. Nusikaltimų kvalifikavimo pagrindai. Nusikaltimai žmoniškumui. Karo nusikaltimai. Nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2016 07 26
Baudžiamoji teisė. Valstybiniai nusikaltimai
Itin pavojingi valstybiniai nusikaltimai. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Kiti nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai žmogui. Gyvybės atėmimas dėl neatsargumo. Nusikaltimai gyvybei naujame lr bk. Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2012 02 08
Nacių nusikaltimai skaidrės
Nacių nusikaltimai Antrojo Pasaulinio karo metu. Kariniai nusikaltimai Lietuvoje. Žudynės Lietuvoje. Apgaulės. Josef Mengele. Aušvicas. Aušvico koncentracijos stovykla. Blokas-medicininių eksperimentų blokas Aušvice. Holokaustas. Žydų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 03 21
Baudžiamoji teisė. Nusikaltimai
Baudžiamosios teisės specialioji dalis ir jos sistema. Nusikaltimų kvalifikavimo pagrindai. Nusikaltimas žmonijai ir žmoniškumui. Itin pavojingi nusikaltimai lietuvos valstybei. Kiti nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai žmogui.
Teisės konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2012 02 06
Karo nusikaltimai konflikto zonose
Įvadas. Karo nusikaltimai. JAV karo nusikaltimai Irake. Neteisėtų įsakymų vykdymas. Karo nusikaltimai kriminologijos teorijų kontekste. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 03 26
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 5
Nusikaltimai nuosavybei. Ekonominiai nusikaltimai. Nusikaltimai viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui (bk x skirsnis). Viskas tas pats tinka plėšimui, bet ten yra smurtas. Tas pats daikto pagrobimas, bet padaromas panaudojant smurtą. Tai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 02 02
LR prokuratūros sistema savarankiškas darbas
Įvadas. Prokuratūros raida Lietuvoje. Prokuratūra Lietuvos okupaciniu laikotarpiu. Dabartinė Lietuvos prokuratūra. Prokuratūros sandara. Generalinė prokuratūra. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai prieš vaikus. Nusikaltimai ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 04 30
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 9
Bt sd ir jos sistema. Nv kvalifikavimo teoriniai pagrindai. Nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai (bk sd xvi skyrius). Nusikaltimai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2012 02 02
Karo nusikaltimai
Karo nusikaltimai. Karo nusikaltimų savoka. Karo nusikaltimai – rimti tarptautinės teisės nustatytų tarptautinių ginkluotų konfliktų įstatymų ir papročių pažeidimai. Sunkūs Ženevos konvencijų pažeidimai. Sunkūs 1949 m. ...
Karybos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 04 19
Tarptautiniai ekonominiai santykiai konspektas
Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Te sfera. Te subjektai. Te ir konkurencija. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencinės persvaros ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 01 12
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai. Įvadinė dalis. Nusikaltimų ekonomikai ir ūkininkavimo tvarkai sąvoka ir sistema. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai. Nusikaltimų ekonomikai apibūdinimas,tyrimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2013 04 20
Rusijos 1903 m. baudžiamasis statutas lietuvoje
Įvadas. 1903m. Baudžiamojo statuto rengimas ir priėmimas lietuvoje ir rusijoje. Baudžiamojo statuto struktūra ir bendroji dalis. Nusikaltimo samprata. Kaltės formos ir nusikaltimo stadijos. Bausmės ir jų taikymas. Bausmių švelninimas, ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 01 15
AB „Lietuvos energijos“ fundamentinė vertybinių popierių analizė
Įvadas. Ekonominiai makro aplinkos veiksniai. Bendrasis vidaus produktas. Metinė infliacija. Nedarbo lygis Lietuvoje. Paskolų palūkanų norma gyventojams. Fundamentinė analizė ir šakos analizė. Veiklos strategija 2014-2020 m. Aplinkos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2019 01 21
UAB „Gedlito transportas“ logistikos procesų, vežimų rentabilumo ekonominiai rodikliai
Įvadas. Uab „gedlito transportas“ įmonės veikla.Pasirinktos transporto priemonės charakteristika.Birių krovinių vežimo sąlygos ir jų savybės. Ekonominiai rodikliai. Vežimų išlaidų sąmata. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 02 28
Nepilnamečių lietuvoje nusikalstamumas prognozės ir statistika
Nepilnamečių nusikalstamumas lietuvoje prognozės ir statistika. Įvadas. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai pagal apskritis. Teismų nuteisti nepilnamečiai. Įkalintų nepilnamečių skaičius. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 05 02
Elektroninių nusikaltimų situacijos analizė Lietuvoje
Įvadas. Elektroninių nusikaltimų teoriniai aspektai. Elektroninių nusikaltimo samprata. Pagrindinės elektroninių nusikaltimo rūšys. Nusikaltimai, pažeidžiantys kompiuterinės informacijos ir kompiuterių sistemų konfidencialumą, ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 04 28
UAB „Schenker“ pristatymas ir valdymo struktūra
Įvadas. UAB „Schenker“ pristatymas ir valdymo struktūra. UAB „Schenker“ pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Darbo organizavimas. UAB „Schenker“ įmonės veikla. UAB „Schenker“ teikiamos paslaugos. UAB „Schenker“ verslo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 11 10
Vokietijos nusikaltimai Lietuvoje
Vokietijos nusikaltimai Lietuvoje. ? Okupacijos pradžia ? Trėmimai ? Žudymai ? Lietuvių nykimas – vokiečių plėtimasis. Po 1941. 06. 23 sukilimo, vokiečiai greitai įsitvirtino Lietuvoje ir pradėjo šaknyti nacizmą. Okupacijos pradžia. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 28
Transporto įmonės techniniai - ekonominiai rodikliai
Transporto įmonės techniniai - ekonominiai rodikliai Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Transportui keliami uždaviniai. Vežamo krovinio charakteristika. Krovinio vežimo ypatumai. Transporto priemonės charakteristika. Projektinė dalis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 05 28
Finansų rinkos skaidrės
Finansų sistemos samprata. Finansų sistemos elementai ir jų funkcijos. Finansų rinkų esmė ir funkcijos. Finansų rinkų klasifikavimas. Vertybinių popierių rinkos esmė. Pirminė vertybinių popierių rinka ir jos organizavimas. Antrinė ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 153 puslapiai
2016 06 24
Valdymo metodai
Įvadas. Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje. Darbo santykiai Lietuvoje. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2010 03 03
Prūsai Pamedės teisynas 1340 m.
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Prūsai. Senasis prūsų teisynas. Baudžiamoji teisė pamedės teisyne. Valstybiniai nusikaltimai. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai asmeniui. Baudžiamasis procesas. Lteratūra.
Istorijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 07 10
Baudžiamosios teisės specialiosios dalies uždaviniai
Nužudymas vienu smūgiu ir jo vertinimas. Paskaita Nužudymas bendrininkaujant. Kai siekiama gauti turtinės naudos sau , ar kitiems asmenims. 1 paskaita. Nužudymas iš savanaudiškų paskatų. Nusikaltimai pavojingi žmogaus sveikatai ir ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 20 puslapių
2017 09 12
Vokiečių nusikaltimai Lietuvoje
Vokiečių nusikaltimai Lietuvoje. Getai Žydų žudynės Kaune Pirčiupių kaimas Štuthofo koncentracijos stovykla Išvados Šaltiniai. Getai. Okupantai iš žydų atėmė nuosavybe ir uždarė juos į getus. Žydų žudynės Kaune. 1941 m. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 03
Aplinkosauginiai mokesčiai Lietuvoje ir ES
Įžanga. Aplinkos apsaugos problemos. Aplinkosaugos problemos lietuvoje. Aplinkosaugos problemos es ir pasaulyje. Aplinkos apsaugos politika. Ekonominiai aplinkos apsaugos metodai. Ekonominiai aplinkosaugos metodai lietuvoje. Ekonominiai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 12 28
Tarptautiniai ekonominiai santykiai referatas
Įvadas. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Tarptautinės investicijos. Tarptautinių investicijų rūšys ir ypatumai. Tarptautinės investicijos lietuvoje. Išvados. Naudoti ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2012 02 23
Finansiniai nusikaltimai tvarkant buhalterinę apskaitą
Įvadas. Apgaulingas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant finansinės naudos. Atsakomybės subjektai. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už finansinius nusikaltimus tvarkant buhalterinę apskaitą. Literatūra. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 20
Ekonominiai rodikliai
Įvadas. Ekonominė politika. Lietuvos ekonominė politika. Finansų politika Lietuvoje. Pinigų ir valiutos politika Lietuvoje. Ūkinės politikos raida Lietuvoje. Lietuvos ekonominės politikos rizikos veiksniai. Ekonominiai rodikliai Lietuvoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 05 20
Užduotys: finansiniai nusikaltimai
Kvalifikuokite veiką. Paaiškinkite objektyviuosius ir subjektyviuosius pasirinktos nusikalstamos veikos sudėties požymius ir argumentuokite savo pasirinkimą. Pasiremdami teisminiu ir doktrininiu baudžiamojo įstatymo aiškinimu , ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2018 10 09
Tarptautiniai ekonominiai santykiai
Šiuolaikiniai tarptautiniai ekonominiai santykiai – tai santykiai tarp valstybių su įvairiomis santvarkomis, ūkio raidos lygiu ir perspektyvomis. Įvadas. Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 07 23
Pagrindiniai finansiniai rodikliai
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto ekonomikos katedros buhalterinės apskaitos studijų programa. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Padrindiniai finansiniai rodikliai. Efektyvumo finansiniai rodikliai. Likvidumo mokumo ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 12 18
Bendrasis mokumo koeficientas
Balanso vertiklioji analizė. Balanso straipsniai Finansiniai metai Eurais Praėję finansiniai metai Eurais Finansiniai metai Preėję finansiniai metai. Ilgalaikis turtas Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų , iš viso 9225974 8854759 100 100 ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 04 29
Baudžiamoji teisė konspektas 4
Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimas. Kaltė ir jos kriterijai. Kaltės formos. Formalios ir materialios nusikaltimų sudėtys. Apibrėžta ir neapibrėžta tyčia. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2012 02 04
Deviacija ir nusikaltimai.Marginalumas. Subkultūra
Deviacija ir nusikaltimai. Marginalumas. Subkultūra. Nusikaltimai. Deviacija. Marginalumas. Delinkvencija. Struktūrinis funkcionalizmas. Nusikaltimas ir anomija (E. Durkheim). Deviacija kaip atsakas (R. Merton). Subkultūros (A. Cloward ir L. E. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 05 19
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema