Ekonominiai ir finansiniai nusikaltimai lietuvoje

300 dokumentų
Baudžiamoji teisė Lietuvos statutuose
Įvadas. Atsakomybės pagrindai. Lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės. Tyčiniai ir netyčiniai nusikaltimai. Nusikaltimų rūšys. Valstybiniai nusikaltimai. Kariniai nusikaltimai. Nusikaltimai teisingumui. Nusikaltimai valdymo tvarkai. ...
Teisės referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 12 02
Ekonominiai nusikaltimai
Įvadas. Nusikaltimų ekonomikai apžvalga. Vertimasis neteisėta komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla. Neteisėta įmonės veikla. Kitos įmonės prekės ženklo naudojimas. Akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas ir ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2011 08 05
Baudžiamoji įvairūs nusikaltimai
Bt spec. Dalis ir jos sistema. Nusikaltimų kvalifikavimo pagrindai. Nusikaltimai žmoniškumui. Karo nusikaltimai. Nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 28 puslapiai
2011 08 05
Baudžiamoji teisė. Valstybiniai nusikaltimai
Itin pavojingi valstybiniai nusikaltimai. Subjektas. Subjektyvioji pusė. Kiti nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai žmogui. Gyvybės atėmimas dėl neatsargumo. Nusikaltimai gyvybei naujame lr bk. Nesuteikimas ligoniui medicinos pagalbos. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2011 08 05
Nacių nusikaltimai skaidrės
Nacių nusikaltimai Antrojo Pasaulinio karo metu. Kariniai nusikaltimai Lietuvoje. Žudynės Lietuvoje. Apgaulės. Josef Mengele. Aušvicas. Aušvico koncentracijos stovykla. Blokas-medicininių eksperimentų blokas Aušvice. Holokaustas. Žydų ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2014 03 20
Baudžiamoji teisė. Nusikaltimai
Baudžiamosios teisės specialioji dalis ir jos sistema. Nusikaltimų kvalifikavimo pagrindai. Nusikaltimas žmonijai ir žmoniškumui. Itin pavojingi nusikaltimai lietuvos valstybei. Kiti nusikaltimai valstybei. Nusikaltimai žmogui.
Teisės konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2011 08 05
Karo nusikaltimai konflikto zonose
Įvadas. Karo nusikaltimai. JAV karo nusikaltimai Irake. Neteisėtų įsakymų vykdymas. Karo nusikaltimai kriminologijos teorijų kontekste. Išvados. Literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 03 23
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 5
Nusikaltimai nuosavybei. Ekonominiai nusikaltimai. Nusikaltimai viešajai tvarkai ir visuomenės saugumui (bk x skirsnis). Viskas tas pats tinka plėšimui, bet ten yra smurtas. Tas pats daikto pagrobimas, bet padaromas panaudojant smurtą. Tai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2011 08 05
LR prokuratūros sistema savarankiškas darbas
Įvadas. Prokuratūros raida Lietuvoje. Prokuratūra Lietuvos okupaciniu laikotarpiu. Dabartinė Lietuvos prokuratūra. Prokuratūros sandara. Generalinė prokuratūra. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai prieš vaikus. Nusikaltimai ...
Teisės savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 04 30
Baudžiamoji teisė specialioji dalis 9
Bt sd ir jos sistema. Nv kvalifikavimo teoriniai pagrindai. Nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai. Nusikaltimai lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai (bk sd xvi skyrius). Nusikaltimai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 49 puslapiai
2011 08 05
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai. Įvadinė dalis. Nusikaltimų ekonomikai ir ūkininkavimo tvarkai sąvoka ir sistema. Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai. Nusikaltimų ekonomikai apibūdinimas,tyrimo ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2013 04 19
Tarptautiniai ekonominiai santykiai konspektas
Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinės ekonomikos ir politikos sąveika. Te sfera. Te subjektai. Te ir konkurencija. Konkurencingumo struktūros pakitimai. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Konkurencinės persvaros ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2010 03 03
Rusijos 1903 m. baudžiamasis statutas lietuvoje
Įvadas. 1903m. Baudžiamojo statuto rengimas ir priėmimas lietuvoje ir rusijoje. Baudžiamojo statuto struktūra ir bendroji dalis. Nusikaltimo samprata. Kaltės formos ir nusikaltimo stadijos. Bausmės ir jų taikymas. Bausmių švelninimas, ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 01 15
UAB „Gedlito transportas“ logistikos procesų, vežimų rentabilumo ekonominiai rodikliai
Įvadas. Uab „gedlito transportas“ įmonės veikla.Pasirinktos transporto priemonės charakteristika.Birių krovinių vežimo sąlygos ir jų savybės. Ekonominiai rodikliai. Vežimų išlaidų sąmata. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 02 25
Elektroninių nusikaltimų situacijos analizė Lietuvoje
Įvadas. Elektroninių nusikaltimų teoriniai aspektai. Elektroninių nusikaltimo samprata. Pagrindinės elektroninių nusikaltimo rūšys. Nusikaltimai, pažeidžiantys kompiuterinės informacijos ir kompiuterių sistemų konfidencialumą, ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 04 21
Nepilnamečių lietuvoje nusikalstamumas prognozės ir statistika
Nepilnamečių nusikalstamumas lietuvoje prognozės ir statistika. Įvadas. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai. Nepilnamečių padaryti nusikaltimai pagal apskritis. Teismų nuteisti nepilnamečiai. Įkalintų nepilnamečių skaičius. Išvados. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 04 25
UAB „Schenker“ pristatymas ir valdymo struktūra
Įvadas. UAB „Schenker“ pristatymas ir valdymo struktūra. UAB „Schenker“ pristatymas. Įmonės valdymo struktūra. Darbo organizavimas. UAB „Schenker“ įmonės veikla. UAB „Schenker“ teikiamos paslaugos. UAB „Schenker“ verslo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 11 10
Vokietijos nusikaltimai Lietuvoje
Vokietijos nusikaltimai Lietuvoje. ? Okupacijos pradžia ? Trėmimai ? Žudymai ? Lietuvių nykimas – vokiečių plėtimasis. Po 1941. 06. 23 sukilimo, vokiečiai greitai įsitvirtino Lietuvoje ir pradėjo šaknyti nacizmą. Okupacijos pradžia. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 02 11
Prūsai Pamedės teisynas 1340 m.
Įvadas. Prūsai. Senasis prūsų teisynas. Baudžiamoji teisė pamedės teisyne. Valstybiniai nusikaltimai. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai asmeniui. Baudžiamasis procesas. Lteratūra.
Istorijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 06 28
Baudžiamosios teisės specialiosios dalies uždaviniai
Nužudymas vienu smūgiu ir jo vertinimas. Paskaita Nužudymas bendrininkaujant. Kai siekiama gauti turtinės naudos sau , ar kitiems asmenims. 1 paskaita. Nužudymas iš savanaudiškų paskatų. Nusikaltimai pavojingi žmogaus sveikatai ir ...
Teisės uždaviniai, Uždavinys, 20 puslapių
2017 09 12
Finansų rinkos skaidrės
Finansų sistemos samprata. Finansų sistemos elementai ir jų funkcijos. Finansų rinkų esmė ir funkcijos. Finansų rinkų klasifikavimas. Vertybinių popierių rinkos esmė. Pirminė vertybinių popierių rinka ir jos organizavimas. Antrinė ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 153 puslapiai
2014 05 30
Vokiečių nusikaltimai Lietuvoje
Vokiečių nusikaltimai Lietuvoje. Getai Žydų žudynės Kaune Pirčiupių kaimas Štuthofo koncentracijos stovykla Išvados Šaltiniai. Getai. Okupantai iš žydų atėmė nuosavybe ir uždarė juos į getus. Žydų žudynės Kaune. 1941 m. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 12 09
Valdymo metodai
Įvadas. Ekonominiai valdymo metodai, kuriuos naudoja mano viršininkas. Valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Vidaus darbo tvarkos reglamentavimas mano organizacijoje. Darbo santykiai Lietuvoje. Darbo santykių esmė ir jų reguliavimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 20 puslapių
2010 03 03
Finansiniai nusikaltimai tvarkant buhalterinę apskaitą
Įvadas. Apgaulingas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant finansinės naudos. Atsakomybės subjektai. Administracinė ir baudžiamoji atsakomybė už finansinius nusikaltimus tvarkant buhalterinę apskaitą. Literatūra. Išvados.
Apskaitos referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 05 19
Aplinkosauginiai mokesčiai Lietuvoje ir ES
Įžanga. Aplinkos apsaugos problemos. Aplinkosaugos problemos lietuvoje. Aplinkosaugos problemos es ir pasaulyje. Aplinkos apsaugos politika. Ekonominiai aplinkos apsaugos metodai. Ekonominiai aplinkosaugos metodai lietuvoje. Ekonominiai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 12 20
Tarptautiniai ekonominiai santykiai referatas
Įvadas. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Tarptautinės investicijos. Tarptautinių investicijų rūšys ir ypatumai. Tarptautinės investicijos lietuvoje. Išvados. Naudoti ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2011 06 22
Deviacija ir nusikaltimai.Marginalumas. Subkultūra
Deviacija ir nusikaltimai. Marginalumas. Subkultūra. Nusikaltimai. Deviacija. Marginalumas. Delinkvencija. Struktūrinis funkcionalizmas. Nusikaltimas ir anomija (E. Durkheim). Deviacija kaip atsakas (R. Merton). Subkultūros (A. Cloward ir L. E. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 05 18
Ekonominiai rodikliai
Įvadas. Ekonominė politika. Lietuvos ekonominė politika. Finansų politika Lietuvoje. Pinigų ir valiutos politika Lietuvoje. Ūkinės politikos raida Lietuvoje. Lietuvos ekonominės politikos rizikos veiksniai. Ekonominiai rodikliai Lietuvoje. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 05 16
Baudžiamoji teisė konspektas 4
Baudžiamosios teisės samprata. Baudžiamasis įstatymas ir jo galiojimas. Kaltė ir jos kriterijai. Kaltės formos. Formalios ir materialios nusikaltimų sudėtys. Apibrėžta ir neapibrėžta tyčia. Nusikaltimo padarymo stadijos. Rengimasis ...
Teisės konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2011 08 05
Tarptautiniai ekonominiai santykiai
Šiuolaikiniai tarptautiniai ekonominiai santykiai – tai santykiai tarp valstybių su įvairiomis santvarkomis, ūkio raidos lygiu ir perspektyvomis. Įvadas. Tarptautinės ekonomikos esmė ir subjektai. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2011 01 08
×