Ekonominiai ir finansiniai nusikaltimai lietuvoje (3)

300 dokumentų
Austrijos verslo aplinka ir tarptautiniai ekonominiai santykiai su Lietuva
Įvadas. Austrijos verslo aplinka. Verslo aplinkos samprata. Verslo aplinkos veiksniai Austrijoje. Verslo aplinkos veiksniai Lietuvoje ir jų palyginimas su austrija. Verslo aplinka Lietuvoje. Verslo aplinkos veiksnių Lietuvoje ir Austrijoje ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 11 20
Finansiniai ištekliai ir jų panaudojimas
Finansiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Įvadas. Finansinių išteklių ypatumai. Finansių išteklių paskirstymas. Savivaldybių finansiniai ištekliai ir jų panaudojimas. Išvados. Literatūra.
Finansų referatai, Referatas, 3 puslapiai
2015 05 29
Verslo skatinimo ekonominiai instrumentai
Įvadas. Verslo skatinimo ekonominiai instrumentai Lietuvoje. Darbo vietų steigimo subsidijavimas. Europos sąjungos struktūriniai fondai. Lengvatinės paskolos. Mikrokreditai. Dalinis palūkanų kompensavimas. Mokesčių lengvatos. Paskolų ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2015 05 11
Baudžiamoji teisė skaidrės (2)
Baudžiamoji teisė. Nereguliuoja visuomeninių santykių. Skirta saugoti vertybes. Paskirtis - uždraudžia tokias veikas, kurios daro žalą. Nėra svarbi reguliuojamoji funkcija. Baudžiamojo kodekso struktūra. Padaręs nusikaltimą užsienyje, ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 05 27
Gamybinio padalinio sąnaudų pelningumas
Įvadas. Trumpa projektuojamo padalinio charakteristika. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai - ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 04 19
Antrojo pasaulinio karo nusikaltimai ir padariniai
Antrojo pasaulinio karo padariniai ir nusikaltimai. UŽDUOTYS (Bandykite rasti atsakymus į šiuos pateiktus klausimus, klausydami pristatymoKodėl Antrasis pasaulinis karas vadinamas kruviniausiu žmonijos istorijoje. Žuvo per 55mln. Žmonių, ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2018 12 02
Teisės formavimasis ir raida
Teisės formavimasis ir raida nuo valstybės susidarymo iki14. pabaigos. LDK saltyniu rusys. Paprociai ir privilegijos. Gedimino diplomatiniai laiškai kaip teisės šaltinis. Pamedės teisynas. Turtiniai nusikaltimai. Nusikaltimai asmeniui. ...
Teisės analizės, Analizė, 1 puslapis
2015 04 10
Nusikalstamumas. Bakalauro darbas
Įvadas. Nusikalstamumo situacijos lietuvoje apžvalga. Nusikalstamumo sąvoka. Nusikalstamumo rodikliai. Nusikalstamumo rūšys. Nusikaltimai nepatenkantys į apskaitą. Socialinis nusikalstamumo sąlygotumas. Nusikalstamumo teorijos. ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 44 puslapiai
2012 02 15
Ekologinės žemdirbystės lietuvoje plėtra ir jos ekonominiai rezultatai
Ekologinės žemdirbystės lietuvoje plėtra ir jos ekonominiai rezultatai. Įvadas. Ekologinės žemdirbystės, kaip alternatyvos tradicinei žemdirbystei, teoriniai aspektai. Ekologinės žemdirbystės samprata ir ypatumai. Ekologinės ...
Ekologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 05 07
Nacių nusikaltimai žmonijai 2 pasaulinis
Nacių nusikaltimai žmonijai Antrojo pasaulinio karo metu. Adolfas Hitleris –  nacistinės Vokietijos vadovas bei vyriausias Antrojo pasaulinio karo bei Holokausto kaltininkas. Žmonės, kurie kariavo Antrajame Pasauliniame kare buvo ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 07 04
Lietuvos ekonominiai rodikliai ir ekonominė politika
Įvadas. Pagrindiniai šalies ekonominiai ir socialiniai rodikliai. Ekonominių vertinimų rodiklis. Vartotojų lūkesčiai. Gruodžio mėnesį. Priedas. Pagrindiniai Lietuvos respublikos ekonominiai rodikliai. Išvados. Šaltiniai.
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 08 04
Europos sąjungos šalių ekonominiai rodikliai ir jų tendencija
Europos sąjungos šalių ekonominiai rodikliai ir jų tendencija. Darbo tikslas ir uždaviniai. Bendrasis vidaus produktas (bvp). Bvp vienam gyventojui pagal pgs. Vartotojų kainų indeksas. Metinė infliacija. Užimtumo lygis. Nedarbo lygis. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2012 12 07
Nusikaltimai internete: kas tai yra ir kaip už tai baudžiama Lietuvoje?
Nusikaltimai Internete kas tai yra ir kaip už tai baudžiama Lietuvoje. Kokios šiuo metu yra dažniausiai pasitaikančios internetinių nusikaltimų formos Lietuvoje ir pasaulyje. Kurios formos yra kenksmingiausios , padaro daugiausiai žalos. ...
Informatikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 12 16
Strateginis mokyklos planas
Strateginio plano struktūra. Išorinės aplinkos analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Vidinės aplinkos analizė, analizuojami ištekliai. Finansiniai. Materialiniai ištekliai. Swot. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. ...
Pedagogikos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2013 03 10
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė kursinis
Įvadas. Gaminio aprašymas. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Darbo užmokesčio apskaičiavimas. Savikainos kalkuliacija ir savikainos struktūra. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 04 28
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas kursinis darbas
Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Projektinė (analitinė) dalis. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. Finansiniai rodikliai, analizė. Ekonominis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 04 04
Įmonės finansinės ataskaitos
Įvadas. Finansiniai rodikliai. Santykinių finansinių rodiklių reikšmė. Pagrindiniai finansiniai rodikliai. Skaičiavimai. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 10 14
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė
Darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis (Informacinių šaltinių apžvalga). Projektinė (analitinė ) dalis. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. Finansiniai rodikliai. Ekonominis įvertinimas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 01 21
Renesansas Lietuvoje
Renesansas Lietuvoje. Renesansas išplito Lietuvoje, kaip ir kai kuriose vidurio Europos šalyse, XVI a. Pradžioje. Jis truko iki XVII a. Vidurio. Renesansą skatino Lietuvos ekonominis stiprėjimas ir naujos humanistinės idėjos, einančios iš ...
Istorijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2010 03 03
Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus
Įvadas. Seksualinė prievarta. Kas seksualiai išnaudoja vaikus? Motyvacija daryti seksualinius nusikaltimus. Seksualinės prievartos prieš vaiką pasekmės. Seksualinis nusikalstamumas Lietuvoje. Išvados. Šaltiniai.
Teisės referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 11 30
Ekonominis ciklas
Įvadas. Ekonominių ciklų fazės. Ekonominių ciklų valstybinis reguliavimas. Ekonominių ciklų trukmės. Ekonominių ciklų svyravimo apskaičiavimas. Ekonominių ciklų tendencijos. Ekonominių ciklų įtaka įvairioms ūkio šakoms. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 12 07
Transporto įmonės ekonominių rodikliai, jų skaičiavimas ir analizavimas
Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Projektinė dalis. Pradiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Vežimo išlaidų sąmata. Savikainos kalkuliacija ir ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 11 25
Transporto gamybinės praktikos atskaita
Įvadas. Įmonės veiklos charakteristika. UAB „Transtira“ vertybės. UAB „Transtira“ istorija. Įmonės teikiamos paslaugos. UAB „Transtira“ privaluma. Autoparko duomenys. Įmonės valdymo struktūra. Padalinių darbo specifika. ...
Transporto praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2017 01 09
Specifinio krovinio amoniako parengimas vežimui ir transportavimas
Įvadas. Pagrindinė informacija apie amoniaką. Amoniako identifikavimas, priskyrimas pavojingumo klasei. Amoniako pakavimas bei ženklinimas. Amoniako krovimas ir sandėliavimas. Rodikliai. Ekonominiai - finansiniai vežimo proceso rodikliai. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2018 01 11
Sovietų nusikaltimai projektas
Sovietų nusikaltimai. Tikslas. Išsiaiškinti padarytus sovietų nusikaltimus per II pasaulinį karą. Katynėjė ir kitose SSRS vietovėse specialiu Politbiurio nutarimu NKVD nužudė apie 26 tūkst. Apie 1,5 mln. Baltijos šalių gyv. Iki ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 11
Grožio salono verslo idėja referatas
Turinys.Įvadas.Individualios veiklos aprašymas.Įmonės tikslai.Verslo idėja.Verslo organizavimo forma.Grožio paslaugų kabinetas.Grožio paslaugų kabineto patalpos.Vietos pasirinkimas.Teikiamos paslaugos bei jų kainos.Investicijos.Pinigų ...
Kosmetologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 05 26
Baudžiamoji teisė: speciali dalis
Nusikaltimai valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklai BK286 – 289 str. BK 287 str. BK 287 str. Ir BK 288 str. Fiziniu smurtu pagal BK 287 str. Nusikalstamos veikos viešajai tvarkai BK 283 str. ( ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2017 05 15
Transporto įmonės ekonominiai rodikliai: Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė
Kursinio darbo užduotis. Grafiniai darbai. Darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Transporto įmonės charakteristika. Pagrindinės sąvokos ir uždaviniai keliami transporto priemonei. Vežamo krovinio charakteristika. Pasirinkto ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2019 03 03
Barbarų teisė
Bendri barbarų teisės bruožai,asmeninis teisės taikymas,teisės šaltiniai. Bendri Salijų teisyno bruožai. Nusikaltimai prieš asmenį Salijų įstatyme Kūnos sužalojimai, nužudymai,asmens įžeidimai. Turtiniai nusikaltimai Salijų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 08 01
Finansinės priemonės ir finansiniai sandoriai
Finansinės priemonės ir finansiniai sandoriai. Temos šaltiniai. Klausimai. Finansinės priemonės apibūdinamos kaip. Platesnis finansinių priemonių apibūdinimas apima. Trys klausimai, paaiškinantys finansinių priemonių prigimtį. Trys ...
Statistikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2016 06 27
Šlepetės ir pirštinės verslo planas
Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Rinka. Produktų apžvalga. Kainų strategija. Prekių pateikimas. Rėmimo būdai. Vadyba. Rizikos įvertinimas. Finansinė dalis. Savikainos prognozė. Pelno (nuostolio) prognozė. Pvm ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 52 puslapiai
2015 10 26
Namų ūkio finansinė analizė ir finansinis planas namų darbas
Lentelių sąrašas. Įvadas. Analitinė dalis. Namų ūkio finansiniai rodikliai 2015m. Vasario 28 dieną. Namų ūkio fazė. Namų ūkio finansiniai tikslai. Trumpalaikis. Ilgalaikis. Rinkos analizė. Trumpalaikis tikslas. Ilgalaikis tikslas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 23 puslapiai
2016 05 31
Nagų priežiūros, grožio salono verslo planas
Nagų priežiūros, grožio salono verslo planas. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Prognozuojamas balansas. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Literatūra. Priedai.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2019 05 09
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė kursinis darbas
9( 2 atsiliepimai )
Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Projektinė (analitinė ) dalis. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Vežimų išlaidų sąmata. Savikainos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2016 02 08
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė vadybos kursinis darbas
Darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalys. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Vežimų išlaidų sąmata. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 01 02
Nusikaltimai elektroninėje erdvėje skaidrės
Nusikaltimai elektroninėje erdvėje. Kompiuterinių nusikaltimų požymiai Nusikaltimų. Kompiuterinių nusikaltimų požymiai. Neautorizuotas kompiuterių darbo. Piktnaudžiavimo kompiuteriu kategorijos. Kompiuteris arba jame. Nusikaltimų ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 09 27
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo