Ekonominiai ir finansiniai nusikaltimai lietuvoje (5)

300 dokumentų
Interneto TV
Įvadas. Interneto paplitimas. Rinkos apžvalga. Ekonominiai aspektai. Interneto tv transliavimas. Teleinternetas. Interneto tv lietuvoje. Išvados. Naudota literatūra ir interneto šaltiniai. Šiame referate aptarsime interneto paplitimą ...
Elektronikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 03 11
Konditerijos gaminiai: verslo planas
Gamybos planas. Įrengimai ir transportas. Inventorius. Žaliavos ir tiekėjai. Energijos poreikis ir išlaidos. Vanduo įrangos plovimui. Darbo užmokestis. Darbo laiko fondo dalių pavadinimas. Planuojamos gamybos sąnaudos. Išlaidos ...
Verslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 25 puslapiai
2018 12 30
Verslas Lietuvoje. Jo organizavimas ir galimybės
Verslas Lietuvoje, jo organizavimas ir galimybės. Įvadas. Verslas ir jo ekonominiai principai. Verslo organizavimo formos. Kas labiausiai trukdo verslui? ( lentelė ). Įmonių skaičius ir jų pelnas (Lietuva 1994m. Diagramos). Verslo valdymo ...
Verslo referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 01 13
Įmonės finansiniai ištekliai ir jų vertinimas TEO
Įvadas. Finansiniai ištekliai ir jų šaltiniai. Išteklių samprata ir rūšys. Vidiniai ir išoriniai finansinių išteklių šaltiniai. Vidiniai finansinių išteklių šaltiniai. Išoriniai finansinių išteklių šaltiniai. Įmonių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 07 29
Verslo vaidmuo ekonomikoje verslo įmonės esmė ir jos ekonominiai tikslai. Europos sąjungos struktūriniai fondai
Verslo vaidmuo ekonomikoje verslo įmonės esmė ir jos ekonominiai tikslai. Europos sąjungos struktūriniai fondai ir programos verslui remti. Es struktūrinių fondų esmė struktūrinių fondų tikslai ir principaipraktinė užduotis. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2012 04 04
Vėjo energijos panaudojimo istorija Lietuvoje ir pasaulyje
Vėjo energija. Vėjo energijos panaudojimo istorija Lietuvoje ir pasaulyje. Vėjas – energijos šaltinis. Vėjo energijos ištekliai Lietuvoje. Vėjo turbinų technologijų vystymosi tendencijos. Vėjo energijos ekonominiai ir socialiniai ...
Geografijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2014 05 19
Vežimų finansinių rodiklių skaičiavimas
Įvadas. Uždavinio sprendimo algoritmas. Darbo užmokesčio finansiniai rodikliai. Vežimų išlaidų finansiniai rodikliai. Reiso pajamų ir rentabilumo skaičiavimas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2015 10 17
Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla Lietuvoje
Įvadas. Bankininkystės pradžia Lietuvoje. Komercinių bankų pagrindinės funkcijos. Lietuvos komercinių bankai kaip finansiniai tarpininkai. Bankų kaip finansinių tarpininkų veikla. Bankų veikla ir tikslai. Bankų paslaugos. Bankų ...
Bankininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 29
Ekonominė geografija
Įvadas. Pasaulio ūkis. Pasaulio ūkio samprata, jo esmė. Pasaulio ūkio formavimosi ir raidos etapai. Pasaulio ūkio tendencijos. Gamtos ištekliai. Gamtinių išteklių klasifikacija. Lietuvos gamtiniai ištekliai. Efektyvus gamtos išteklių ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2012 11 28
Ekonominiai rodikliai ir jų naudojimas analizei konspektas
Analizės objektas ir metodas. Ekonominiai reiškiniai ir jų analizės kryptys. Analizės šaltiniai ir jų rūšys. Analizės organizavimas rinkos ekonomikos sąlygomis. Produkcijos bei paslaugų gamybos ir realizacijos analizė. Darbuotojų ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2017 07 28
AB „Auga group“ fundamentalioji analizė
Įvadas. Fundamentalioji analizė. Įmonės finansinės ataskaitos. Ekonominiai makro aplinkos veiksniai. Bendrasis vidaus produktas. Infliacija. Nedarbo lygis. Paskolų palūkanų norma gyventojams. Lūkesčiai. Šakos analizė. AB „Auga ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 06 07
Korėjos Karas pristatymas
Korėjos Karas. Tikslas. Susipažinti su Korėjos karu. Bendra informacija Karo priežastis Karo eiga Karo nusikaltimai Karo padariniai Išvada. Bendra informacija. Korėjos karas (kor. Karo priežastis. Šiaurės Korėja atakavo Pietų Korėją. ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 04 30
Smulkusis ir vidutinis verslas Lietuvoje
Įvadas. Verslas. Mokesčių ir rinkliavų lengvatos. Verslo organizavimas. SVV samprata ir reikšmė. SVV samprata ES šalyse ir Lietuvoje. SVV klasifikavimas ES šalyse ir Lietuvoje. SVV reikšmė ekonomikos plėtrai. SVV plėtra iki 2012 metų. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 08 09
Įmonių ekonomikos kursinis darbas Aviva Lietuva įvertinimas
Įvadas. Lentelių ir grafikų sąrašas. Dalis. Įmonės samprata. Įmonių tipai. Įmonių rūšys. Įmonės steigimas ir likvidavimas. Įmonės tikslai. „Aviva Lietuva“ bendrovės veiklos aprašymas. Apibendrinimas. Dalis. Paslaugų procesas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 06 02
Ištekliai skaidrės
Ištekliai. Ištekliai-visa tai,ko reikia prekių ir paslaugų gamybai. Išteklių rūšys. Ekonominiai Gamltiniai Kapitalo Žmogiškieji. Ekonominiai ištekliai. Ekonominiai ištekliai- tai gamybos veiksniai. Gamtiniai ištekliai. Gamtiniai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 02 20
Lenkijos verslo aplinka ir tarptautiniai ekonominiai santykiai su Lietuva
Lenkijos verslo aplinka ir tarptautiniai ekonominiai santykiai su Lietuva. Darbo objektas ir tikslas. Darbo metodai. Lenkija. Tradiciniai lenkijos patiekalai. Pramonė, gavyba. Prekyba ir tarptautiniai ryšiai. Lietuvos ir lenkijos palyginimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 25
Gary Leon Ridgway: Nusikaltėlio charakteristika ir nusikaltimai
Nusikaltėlio charakteristika ir nusikaltimai. Gary  Leon Ridgway. Žaliosios upės žudikas. Socialiniai duomenys. Gimė 1949 m. Socialinės asmens funkcijos. Augdamas dažnai prišlapindavo. Nusikaltėlio santykis su visuomenę. Buvo ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 11 07
Techninis normavimas ir ekonominiai skaičiavimai
Duomenys gręžtinių g/b polinių pamatų technologinės kortelės rodikliams. Apskaičiuoti. Duomenys viso projekto rodikliams. Apskaičiuoti. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Ekonominė dalis.
Statybos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2019 09 24
Finansu teisė ir finansiniai santykiai
Finansų teisė kaip savarankiška teisės šaka. Finansų teisės normos ir finansų teisės sistema. Finansiniai teisiniai santykiai ir finansų teisės subjektai. Lietuvos biudžetinė sandara ir valstybinė biudžeto sistema. Biudžetinio ...
Teisės konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2016 07 27
Tarptautiniai ekonominiai santykiai skaidrės
Tarptautiniai ekonominiai santykiai. Įvadas. Tarptautiniai ekonominiai santykiai – kas tai? Tarptautinių mainų prielaidos. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2014 04 27
Prekyba pieno produktais verslo planas
Verslo Planas. Įmonės rekvizitai sąntrauka. Verslo įdėja. Konkretūs tikslai. Įmonės veiklos analizė kuriant naują įmonę. Rinkodaros planas. Marketingo kompleksas. Prekė. Rėmimas. Paskirstymas. Marketingo kompleksas Pardavimo pajamų ...
Vadybos verslo planai, Verslo planas, 10 puslapių
2014 04 16
SEB banko socialiai atsakingos veiklos analizė
Seb banko socialiai atsakingos veiklos analizė 2013m. Įmonių socialinė atsakomybė. SEB tvarios veiklos strategijoje nustatyti aštuoni prioritetai pagal tris pagrindines atsakomybės sritis. Atsakingas pardavimas ir rinkodara. SEB ryšiai su ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 02 26
Korėjos karas istorijos projektas
Korėjos karas. Trumpa apžvalga Karo eiga/priežastys Karo padariniai Karo nusikaltimai Nuotraukos. Sąjungos palaikomos Šiaurės Korėjos, vykęs 1950 m. Karo eiga/priežastys. Karas prasidėjo. Karo eiga. Spalį karo veiksmai. Kinija ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 05 25
UAB „Adictus“ tarptautinė patirtis ir plėtros galimybės
Įvadas. Įmonės plėtimosi į naujas rinkas teorinė analizė. Įmonės strategijos formavimo procesas, žengiant į naują užsienio rinką. Įmonės finansinių rodiklių svarba. UAB „Adictus“ veiklos analizė ir plėtros galimybės. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 01 05
Natūralaus medžio baldų gamyba - verslo planas
Turinys. Santrauka. Verslo aprašymas. Gamybinė veikla. Rinkodara. Vadyba. Rizikos įvertinimas. PVM prognozė. Mokesčių prognozė. Pinigų srautų prognozė. Prognozuojamas balansas. Ekonominiai finansiniai rodikliai. Literatūra. Priedai. ...
Verslo projektai, Projektas, 43 puslapiai
2018 03 26
Norvegijos tiesioginės investicijos Lietuvoje
Pagrindinių, Norvegijos TUI modelio Lietuvoje, aspektų pagrindimas porinės koreliacijos metodu. Įvadas. Norvegijos tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo svarba Lietuvos ekonominiam vystymuisi. Tiesioginių užsienio investicijų ...
Finansų magistro darbai, Magistro darbas, 80 puslapių
2013 09 03
Marketingo veiksnių analizė skaidrės
Uab „Eternit baltic‘‘ marketingo veiksnių analizė. Uab ,,Eternit Baltic“Charakteristika. Uab „Eternit Baltic“ 2011-2012 m. ekonominiai finansiniai rodikliai. Uab „Eternit Baltic“ makroaplinka. Uab „Eternit Baltic“ mikroaplinka. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 07 01
Transporto ekonomikos projektas
Transporto ekonomika. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Sąrašinis automobilių skaičius. Markė man tgx-26400spalva. Vilkikas man tgx. Pjautinė mediena. Pjautinė mediena tai medienos gaminiai išpjauti iš kruopščiai atrinktų pušinių ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 03 01
Finansiniai burbulai bihevioristinė finansų teorija
Finansiniai burbulai bihevioristinė finansų teorija. Finansinis burbulas  (akcijų. Akcijos. Biheviorizmas (iš angl.  behavior 'elgesys') –psichologijos pakraipa. John Broadus Watson. (1878 – 1958). Jeigu laikraščiai, radijas ir ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 11 24
Ekonominiai kainodaros metodai durpių rinkoje. Bakalauro darbas.
Įvadas. Darbo tema ir tikslai. Darbo turinys. Bendras durpių pramonės apibūdinimas. Pasauliniai durpių ištekliai ir jų panaudojimas. Durpių ištekliai Lietuvoje. Lietuvos durpių pramonės veiklą reglamentuojantys dokumentai. Lietuvos ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 52 puslapiai
2011 12 27
Finasinė įmonės analizė
Finasinė įmonės analizė. Įmonės charakteristika. Bendrieji įmonės veiklos tikslai. Ekonominiai-finansiniai įmonės veiklos tikslai. Socialiniai įmonės veiklos tikslai. Marketinginiai įmonės veiklos tikslai.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 03 29
Viešojo sektoriaus vaidmuo šalies ekonomikoje, viešojo sektoriaus problemos Vokietijoje
Viešojo sektoriaus. Vaidmuo šalies ekonomikoje. Ekonominiai rodikliai BVP vienam gyventojui. Ekonominiai rodikliai nedarbo lygis. Ekonominiai rodikliai importas ir eksportas. Vokietijos viešojo sektoriaus dydis. Viešojo sektoriaus ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 03 21
Praktikos ataskaita logistikos įmonėje UAB „GEFCO BALTIC“
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Apie įmonę „GEFCO“. „Gefco baltic“. Įmonės valdymo struktūra, padalinių darbo specifika. Darbo organizavimas. Įmonės veikla. GEFCO vadybos sistema. GEFCO kokybės ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2017 12 04
Užimtumas ir nedarbas Lietuvoje
Įvadas. Nedarbas ir užimtumas. Nedarbo rūšys, priežastys, pasėkmės ir sprendimo būdai. Užimtumas, jo lygis ir ekonominiai aspektai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Ekonomikos analizės, Analizė, 13 puslapių
2012 05 03
Lietuvos ekonomikos cikliniai svyravimai
Įvadas. Ekonominiai svyravimai. Lietuvos ekonominiai cikliniai svyravimai. Tarptautinė aplinka. Apibendrinimas ir išvados. Naudota literatūra.
Finansų analizės, Analizė, 10 puslapių
2017 01 13
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas bei analizė
Kursinio darbo anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Kursinio darbo uždaviniai. Apskaičiuoti įmonės veiklos ekonominius rodiklius. Analizuoti vežimų savikainą ir finansinius rodiklius. Įvertinti įmonės ekonominį efektyvumą. Numatyti ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 04 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema