Elektronines prekybos tendencijos

300 dokumentų
Elektroninės prekybos raida Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės prekybos samprata ir formos. Elektroninės prekybos teikiamas prekių asortimentas. Elektroninės prekybos formos. Elektroninė parduotuvė. Elektroninė birža. Elektroninis aukcionas. Bankų vaidmuo elektroninėje ...
Ekonomikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 66 puslapiai
2017 03 05
Elektroninė prekyba Lietuvoje
Įvadas. Teorinė darbo dalis. Elektroninės prekybos samprata. Elektroninės prekybos būdai. Elektroninės prekybos galimybės. Priežastys, dėl kurių respondentai nesinaudoja elektronine prekyba. Dažniausiai internetu perkamos prekes. ...
Informatikos referatai, Referatas, 21 puslapis
2010 06 17
Elektroninės komercijos plėtra Lietuvoje referatas
Įvadas. Elektroninės komercijos samprata. Elektroninės komercijos sąvoka. Elektroninės komercijos reikalavimai. Elektroninės komercijos diegimo etapai. Elektroninė prekyba. Elektroninės prekybos modeliai. E-komercijos plėtra lietuvoje. ...
Marketingo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 26
Lietuvos užsienio prekybos tendencijos
Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Eksporto svarba. Importo motyvai. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos užsienio prekybos balansas. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Svarbiausi lietuvos užsienio prekybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 04 30
Elektroninės parduotuvės referatas
Įvadas. Elektroninis verslas. Internetinė parduotuvė. Elektroninės parduotuvės samprata. Elektroninės parduotuvės struktūra. Elektroninės parduotuvės įgyvendinimas. Elektroninės parduotuvės klasifikacija. Elektroninėms parduotuvėms ...
Informatikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 06 15
Es eksporto ir importo pobūdis ir tendencijos Lietuvoje
Es eksporto ir importo pobūdis ir tendencijos. Įvadas. Es tarptautinė prekyba (informacinė-teorinė dalis). Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos politikos forma. Es eksporto pobūdis ir ...
Statistikos referatai, Referatas, 27 puslapiai
2013 03 11
Lietuvos prekybos su Rusija analizė
Lietuvos prekybos su Rusija analizė. Įvadas. Bendros lietuvos ir rusijos užsienio prekybos tendencijos. Svarbiausi veiksniai lėmę lietuvos ir rusijos užsienio prekybos kaitą. Lietuvos prekių eksporto į rusiją tendencijos. Lietuvos prekių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 11 22
Lietuvos užsienio prekybos tendencijos skaidrės
Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tarptautinė prekyba. Būdingi 2 pagrindiniai bruožai. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos nauda. Eksportas. Tiesioginis eksportas. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 12 12
Elektroninės prekybos plėtra Europoje
Elektroninės prekybos plėtra Lietuvoje. Vartojimo tendencijos. Socialiniai tinklai tampa. Interneto vartotojų skaičiaus augimas. Internetas šiuo metu neatsiejamas nuo kasdienio gyvenimo. Pasaulio mastu. Kiekvienais metais pajamos augo ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 04 15
Elektroninė prekyba ir rinkodara Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės komercijos, prekybos ir rinkodaros sąmpratos. Elektroninės komercijos privalumai ir trūkumai lyginant su tradiciniu verslu. Elektroninės komercijos integracijos į tradicinį verslą svarba. Kaip sukurti gerą internetinę ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 05 12
Lietuvos užsienio prekybos analizė
Įvadas. Teoriniai užsienio prekybos aspektai. Užsienio prekybos teorijos. Užsienio prekybos politikos formos. Užsienio prekybos liberalizavimas. Veiksniai, skatinantys verslą žengti į užsienio rinkas. Pirmos dalies apibendrinimas. Lietuvos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 12 17
Lietuvos ir Latvijos tarptautinė prekyba
Įvadas. 3Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Prekybos raidos tendencijos. Tendencijos recesijos metais. Latvijos tarptautinė prekyba. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 11 17
Tarptautinė eprekyba
Įvadas. Eprekybos istorija. E-komercijos vystymasis. Elektroninės prekybos verslo struktūra. Elektroninės prekybos rūšys ir atsiskaitymo būdai. Eprekybos privalumai ir trukumai. Elektroninė prekyba – tam tikra rizikos grėsmė. Amazon ir ...
Verslo referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 09
Elektroninės prekybos mastai ir įtaka tarptautinei ekonomikai
Elektroinės prekybos mastai ir įtaka tarptautinei ekonomikai. Vilnius. Tikslas ir uždaviniai. Darbo tiklas išanalizuoti elektroninės prekybos sampratą bei nustatyti jos įtaką tarptautinei ekonomikai. Elektroninė prekyba. E. paslauga – ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 01 21
Jungtinės Karalystės užsienio prekybos tendencijos
Jungtinės Karalystės užsienio prekybos tendencijos. Uždaviniai. Jk verslo kultūra. Tarptautinės prekybos samprata. Jk ekonomika. Jk prekyba. Lietuvos eksportas Jungtinėje Karalystėje. Lietuvos įmonių teikiamos prekybos logistikos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 11 21
Elektroninės paslaugos skaidrės
E. Kas yra e. Valdžia? Viešosios paslaugos. Kitos elektroninės paslaugos gali būti susijusios su? Švietimu (pvz švietimo ir mokslo ministerijos svetainė apie mokslą ir studijas Lietuvoje – www. E. Prekyba ir bankininkystė. Kokią naudą ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 10 27
Danijos tarptautinės prekybos tendencijos
Danijos tarptautinės prekybos tendencijos. Apie šalį. Ekonomika. Prekyba. Perspektyvūs sektoriai. Lietuvos ir danijos tarptautinės prekybos tendencijos. Lietuviškos kilmės eksporto į Daniją struktūra 2010 m. , proc. Importas pagal prekes. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2015 02 02
Elektroninės komercijos kokybės kriterijų identifikavimas ir analizė
Elektroninės komercijos kokybės kriterijų. identifikavimas ir analizė. Elektroninė rinka. E. komercija. Kokybės apibrėžimai elektroninės. komercijos kontekste. Kokybės apibrėžimas. Literatūroje pateikti elektroninės komercijos. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2015 03 07
Elektroninė prekyba ir jos logistika
Vilnius , 2017 Elektroninė prekyba ir jos logistika. Kaip perkama elektroninėje parduotuvėje. Elektroninės prekybos logistika. Elektroninės prekybos logistika Amazon ir Ebay pavyzdžiai.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 11 29
Elektroninės bankininkystės vystymosi analizė
Įvadas. Elektroninės bankininkystės istorija. Elektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystė privalumai. Elektroninės bankininkystės trūkumai. Elektroninės bankininkystės rizika. Elektroninės bankininkystės saugumas. ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 22 puslapiai
2015 11 16
Informacinė visuomenė skaidrės (2)
Informacinės visuomenės paslaugos. Kas yra informacinės visuomenės paslaugos? Kokios paslaugos nelaikomos informacinės visuomenės paslaugomis? Informacinės visuomenės paslaugų pavyzdžiai. Elektroninė prekyba. Kas tai? Elektroninės ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 05 16
Tarptautinė prekyba Europos sąjungoje
Įvadas. Tarptautinės prekybos tendencijos ir problemos. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos priežastys. Tarptautinės prekybos sudedamosios dalys – importas ir eksportas. Tarptautinės prekybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 67 puslapiai
2012 06 12
Elektroninės bankininkystės analizė
Įvadas. Elektroninės bankininkystės istorija. Elektroninės bankininkystės samprata. Elektroninės bankininkystė privalumai. Elektroninės bankininkystės trūkumai. Elektroninės bankininkystės rizika. Elektroninės bankininkystės ...
Bankininkystės projektai, Projektas, 24 puslapiai
2016 04 21
Tarptautinės prekybos paslaugomis tendencijos ir problemos
Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos paslaugomis teorija. Tarptautinės prekybos savybės. Tarptautinės prekybos paslaugomis teikimo būdai. Tarptautinės prekybos paslaugomis reguliavimas. Tarptautinių paslaugų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 11 02
Elektroninės parduotuvės marketingo veiklos analizė
Įvadas. Elektroninės parduotuvės marketingo reikšmė ir jo aplinka. Bendra Elektroninės parduotuvės charakteristika. Marketingo vaidmuo įmonės veikloje. Elektroninės parduotuvės mikroaplinkos analizė. Elektroninės parduotuvės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 10 10
Lietuvos užsienio prekybos raida ir struktūra
Įvadas. Užsienio prekybos teorinis aspektas. Užsienio prekybos politika. Lietuvos užsienio prekybos politikos raida. Lietuvos užsienio prekybos sutartys. Lietuvos narystė ES prekybos politikos kontekste. Lietuvos užsienio prekybos raida. ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 70 puslapių
2015 04 14
E Demokratija, E Valdžia, E Paslaugos
Įvadas. Elektroninės valdžios koncepcijos. Elektroninės Valdžios Prioritetai. Elektroninės valdžios privalumai. Elektroninės valdžios pavojai ir trūkumai. Elektroninės valdžios teikiamos paslaugos. Esamos elektroninės valdžios ...
Informatikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 04 28
Tarptautinis verslas ir tarptautinė prekyba tarptautinės ekonomikos sistemoje
Tarptautinis verslas ir tarptautinė prekyba tarptautinės ekonomikos sistemoje. Pasaulio ekonomikos raidos tendencijos ekonominių procesų internacionalizacija. Tarptautinės prekybos kontekstas. Pasaulinės rinkos bruožai. Pasaulio ekonomikos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2015 11 05
Elektroninės valdžios administravimas Lietuvos savivaldybėse
Tikrino. Vertinimas. Įvadas. Elektroninės valdžios samprata. Elektroninės valdžios modeliai. Elektroninės paslaugos. Elektroninės valdžios paslaugų teikimo lygmenys. Elektroninės valdžios būklė Lietuvoje. Elektroninės valdžios ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2013 06 24
Marketingas internete
Marketingas internete. Tradicinio ir internetinio marketingo sampratų palyginimas. Internetinė rinka. Internetinio marketingo kompleksas. Specifiniai elektroninės rinkos produktai. Internete parduodamų prekių kainos mažesnės. Internetinė ...
Marketingo aprašymai, Aprašymas, 38 puslapiai
2015 06 05
×