Elektros grandiniu namu darbas

300 dokumentų
Grandinės namų darbas
Uždavinys: apskaičiuokite, kokia srovė prateka paveiksle nubraižyta elektros grandine. Apskaičiuokite visų pažymėtų taškų potencialus ir pagal juos nubraižykite potencialinę diagramą. Išvados: sprendžiant uždavinį įsisavinau omo ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2012 04 21
Elektros grandinių analizė Namų darbas Nr. 2
Kauno technologijos universitetas. Elektros grandinių analizė namų darbas nr. Namų darbo var. Duomenys ir schema. Šakų sroves randame mazgų potencialų metodu. Srovių fazorių ir įtampų topografinę diagrama.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2018 10 15
10( 2 atsiliepimai )
Visi elektrotechnikos namų darbai ktu. Viso 15 namų darbų.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 30 puslapių
2013 01 23
Signalų ir grandinių namų darbas
Užduotis. Pradiniai duomenys. Sprendimas. Grandinės tyrimas ewb paketu. Išvados.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2011 12 15
Grandinių teorijos kursinis darbas
Grandinių teorijos kursinis darbas. Užrašykite elektros grandenei kirchhofo lygtis diferencialinėje ir kompleksinėje formoje. Surašykite savo varianto duomenis ir nubraižykite grandinės shemą. Elementus, kurių varžų reikšmės lygios ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2012 01 17
Tiesinių elektros grandinių analizė namų darbas
Tiesinių elektros grandinių analizė namų darbas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2016 05 05
Elektrotechnikos kintamos srovės namų darbas
Kintamos srovės elektrinių grandinių analizė. Shemos, skaiciavimai. Trifazių elektrinių grandinių analizė.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 02 22
Elektrotechnikos namų darbas. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Srovių lygčių sistemos sudarymas pagal kirchhofo dėsnius. Šakų srovių radimas mazgų potencialų metodu. Šakų srovių radimas kontūrų srovių metodu. Mazgų potencialų ir kontūrų srovių metodais gautų šakų srovių palyginimas. ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2010 12 11
Elektros grandinių charakteristikų matavimas inžinerijos laboratorinis darbas
Elektros grandinių charakteristikų matavimas. Duomenys reikalingi grafikams sudaryti.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2017 01 02
3 namų darbai. Trifazės žvaigžde sujungtos grandinės tyrimas. Kintamosios srovės lygiagrečios elektros grandinės tyrimas. Nuolatinės srovės linijos tyrimas. Užduotis. Eksperimentiškai ištirti nuolatinės srovės liniją. Bendroje ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2012 02 20
Elektros grandinių referatas
Skaitmeninių technologijų taikymo elektros grandinių valdyme dalyko savarankiškas darbas. Įvadas. Komunikacinis tinklas. Komunikacinių tinklų hierarchijos lygiai. Asi komunikacinis tinklas. Valdymo sistema scada. Išvados. Informacijos ...
Elektronikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2013 05 23
Nuolatinės srovės grandinės analizė
Darbo tikslas. Išmokti taikyti superpozicijos principą ir kirchhofo dėsnius nuolatinės srovės grandinei. Darbo užduotis. Nusibraižyti iš garfo elektrinę shemą ir apskaičiuoti jos elementų nominalus. Modeliuojant surasti šakų sroves ir ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 03 09
Elektros grandinių charakteristikų matavimas
Elektros grandinių charakteristikų matavimas. Darbo tikslas susipažinti su elektros grandinių tipais, pagrindinėmis charakteristikomis, jų matavimo ir atvaizdavimo būdais, išmokti braižyti struktūrines schemas, sudaryti grafikus, ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 09 12
Vienfazės sinusinės grandinės skaičiavimas
Namu darbas Nr.2. Var. 72. Vienfazės sinusinės grandinės skaičiavimas. Kirchofo lygčių sistema diferencialine forma. Mazgų potencialų metodu randu šakų sroves. Apskaičiuoju šakos su vatmetru galią.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2010 12 25
Elektros Grandinių Charakteristikų Matavimas laboratorinis
Laboratorinis darbas elektros grandinių charakteristikų matavimas. Darbo tikslas. Teorinės užduoties rezultatai. Praktinė užduotis. Schemos aprašymas. Duomenys reikalingi grafikams sudaryti. I1 , mA. I2 , mA. Dažnis , Hz. Darbo išvados. ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 05 09
Namų darbas.kintamosios srovės grandinės
Vienfazei lygiagrečiai kintamos srovės grandinei, kurios schema parodyta. Pav. : pagal. Lentelės duomenis nubraižyti patikslintą grandinės schemą; rasti atskirų grandinės elementų varžas; rasti grandinės šakų sroves ir srovę imamą ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2012 04 25
Kintamosios srovės elektrinių grandinių ir trifazių elektrinių grandinių analizė
Elektrotechnika. II sis namų darbas. Užduotis Nr. Kintamosios srovės elektrinių grandinių analizė. P1 , Q1 , S1. Apskaičiuojame nežinomus dydžius. Priimame , kad pasukimo kampas lygus. Randame bendrąją grandinės srovę. Randame ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2017 12 05
Elektros grandinių tipai ir jų charakteristikų matavimas
Elektros grandinių charakteristikų matavimas. Darbo tikslas. Teorinė užduotis. Teorinės užduoties rezultatai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2018 12 17
Elektros grandinių elementai
Laboratorinis darbas Nr. Elektros grandinių elementai. Darbo tikslas. Teorinė užduotis. Daugikliai su neigiamu laipsniu. Daugikliai su teigiamu laipsniu. Lentelė. Pagrindiniai pasyvieji elektronikos elementai. Schema. Varžos skaičiavimo ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2018 02 11
Elektros grandinių tipai: Elektros grandinių charakteristikų matavimas
Darbo tikslas. Teorinė užduotis. Teorinės užduoties rezultatai. Praktinė užduotis. Voltamperinės charakteristikos. Voltamperinės charakteristikos grafikas. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2018 11 16
Elektros grandinių pereinamųjų procesų analizė
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS Signalų apdorojimo katedra Elektros grandinių pereinamųjų procesų analizė „ Grandinių teorija “ semestro darbo 2 dalis Studentas. Kaunas 2012 Darbo savarankiškumo patvirtinimo puslapis. Mokomasis ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2015 04 13
Elektros energetikos namų darbas - elektros galia
Elektros energetikos namų darbas. Apkrovų galių ir linijų srovių apskaičiavimas. Linijų ar kabelių parinkimas jei L1
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2017 05 30
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas
Tiesinių elektros grandinių analizė. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2012 03 27
Žemos įtampos elektros tiekimo schema namų darbas
Namų darbas Nr. Žemos įtampos elektros tiekimo schema. Skaičiavimai. Skaičiuojamųjų galių radimas. Fazių apkrovimo paskirstymas. Linijų laidų parinkimas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 02 01
Kintamosios srovės elektrinių grandinių analizė
Elektrotechnikos ii namų darbas. Kintamosios srovės elektrinių grandinių analizė. Duota. Rasti. Sprendimas. Trifazių elektrinių grandinių analizė. Simboliniu metodu apskaičiuoti duotosios schemos savo varianto nežinomus dydžius. Rasti ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2014 12 03
Elektronikos pagrindai. Namų darbas Nr2
Elektronikos pagrindų. Laboratorinis darbas. Apskaičiuokite sandūros barjero aukštį. Apskaičiavę fermi lygmens padėtį, nubraižykite sandūros energijos juostų diagramą. Apskaičiuokite sandūros nuskurdinto sluoksnio storį, kai neveikia ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2011 03 26
Namų ūkio elektros energijos suvartojimas
Laboratorinis darbas Kauno technologijos universitetas Modernioji elektros energetika. Galia Prietaiso apytikslis naudojimas per metus valandomis. Pasiūlymai elektros energijos suvartojimui mažinti.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2018 11 12
Elektros srovės darbas prezentacija
Elektros srovės darbas. Kaip apskaičiuoti elektros srovės darbą. Laidininkų įšilimas nuo elektros srovės. Elektros srovė atlieka darbą. Elektros srovės darbas priklauso nuo prietaisų sujungimo. Kilovatvalandė – srovės darbo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 03 29
Sudėtinga elektros grandinė skaičiavimas
Sudėtinga elektros grandinė. Apskaičiuokite visų šakų sroves, kai žinomos visų rezistorių varžų vertės, šaltinių elektrovaros. Sudarykite galių balansą. Grandinė su mano duomenimis. Kirchofo metodas. Galių balansas. Kontūrų ...
Elektrotechnikos uždaviniai, Uždavinys, 7 puslapiai
2012 06 08
Elektros srovės darbas skaidrės
Elektros srovės darbas. Kas yra elektros srovė? Elektros srovė – kryptingas elektros krūvių judėjimas. Kas yra srovės darbas? Kai elektringosios dalelės laidininke juda kryptingai. Kaip apskaičiuoti elektros srovės darbą? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 04 28
Grandinių teorija: Rezonansinių grandinių parametrai ir charakteristikos
Grandinių teorija Rezonansinių grandinių parametrai ir charakteristikos. Darbo savarankiškumo patvirtinimo puslapis. Mokomasis dalykas Grandinių teorija Darbo kategorija Semestro darbas. Semestras 2018 m. Pavasaris. Akad. Grupė Studentas E ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2018 12 05
Elektros grandinių tipai, charakteristikų matavimas
Elektros grandinių tipai, charakteristikų matavimas. Darbo tikslas. Teorinė užduotis. Teorinės užduoties rezultatai. Praktinė užduotis. Praktinės užduoties rezultatai. Išvados.
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2019 03 13
Grandinių teorija semestro darbas
Kauno technologijos universitetas signalų apdorojimo katedra. Dažninės grandinių charakteristikos „ grandinių teorija “ semestro darbo 2 dalis. Kaunas 2015 Darbo savarankiškumo patvirtinimo puslapis. Studento bilieto numeris. KTU ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 11 13
Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas namų darbas
Namų darbas nr. Nuolatinės srovės tiesinės elektros grandinės skaičiavimas. Darbo užduotis. Kirchhofo dėsnių metodas. Mazgų potencialų metodas. Kontūrų srovių metodas. Galių balansas. Ekvivalentinio šaltinio metodas. Potencialų ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 6 puslapiai
2015 11 15
Elektros įrenginių montavimo praktiniai darbai
Praktinis darbas. Skirstomojo elektros tinklo principinė schema. Praktinis darbas. Elektros instaliacija. Praktinis darbas. Apšvietimo skaičiavimas. Praktinis darbas. Grandinės fazė – nulis pilnos varžos skaičiavimas. Praktinis darbas. ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2014 05 19
Nuolatinės srovės elektros grandinės skaičiavimas (1 namų darbas)
Tiesinių elektros grandinių analizė. Užduotis. Surašykite savo varianto duomenis ir nubraižykite grandinės schemą, įvertindami nulinius parametrus. Užrašykite elektros grandinei Kirchhoffo lygčių sistemą. Pakeiskite srovės šaltinį ...
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2013 10 21
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo