Elektros itampos matavimas

300 dokumentų
Įvairūs matavimai ir matavimo priemonės
Įvadas. Matavimo priemonės. Matavimai. Temperatūros matavimas. Svorio matavimas. Oro drėgnumo matavimas. Elektrinės įtampos matavimas. Laiko matavimas. Ilgio (aukščio) matavimas. Apšvietos matavimas. Garso stiprio matavimas. Elektros ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2015 12 27
Multimetrai taikomeji tyrimai
Teorinis skyrius. Naudojimas Saugumo instrukcijos. DC įtampos matavimas. AC įtampos matavimas. Varžos matavimas. DC srovės stiprio matavimas. Decibelų matavimas. Skaitmeninio multimetro parametrai. Nuolatinės įtampos matavimas. Kintamosios ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 12 15
Loginių elementų grandinės
Skyrius. Pagrindiniai loginiai elementai. Reikiama įranga. TTL grandinė. CMOS grandinė. Bandymas. Slenkstinės įtampos matavimas. TTL slenkstinės įtampos matavimas. CMOS slenkstinės įtampos matavimas. Bandymas. Įtampos ir srovės ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2016 02 27
Matavimo metodai ir priemonės
Įtampos matavimas. Kompleksinis nuolatinės įtampos matavimo metodas. Kintamos įtampos matavimas. Skaitmeninis įtampos matavimas. Galios matavimai. Galios matavimas pramoninių dažnių grandinėse. Kompensacinis matavimo metodas. Schemos ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2015 03 17
Elektros srovės stipris ir įtampa
Elektros srovės stipris ir įtampa. Elektros srovės stipris. Prisiminkime. Įsidėmėkime. Amperas. Daliniai ir kartotiniai vienetai. Išvestinės formulės. *ampermetras*. Tai įdomu. Laboratorinis darbas elektros srovės stiprio matavimas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 02 03
Elektros srovės stiprio matavimas
Elektros srovės stiprio matavimas. Darbo tikslas Ampermetro pagalba išmokti išmatuoti elektros srovės stiprį, bet kurioje grandinės dalyje. Priemonės. Darbo aprašymas. Užduotys.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 01 14
Kintamos elektros srovės galios ir fazių poslinkio matavimas oscilografu
Kintamos elektros srovės galios ir fazių poslinkio matavimas oscilografu. Oscilografu išmatuoti kintamos srovės galią ir fazių poslinkį tarp srovės ir įtampos kintamos elektros srovės grandinės dalyje. Priemonės. Pagrindinės formulės. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2010 03 03
Elektros srovės stiprio radimas
Labaratorinis darbas nr. elektros srovės stiprio radimas ir elektrinės įtampos matavimas įvairiose grandinės dalyse darbo priemonės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 12 26
Neigiamos įtampos formavimo būdai
Operacinis stiprintuvas. Nuolatinė ir kintamoji elektros srovė. Elektros srovės stipris, įtampa, varža. Elektros laidininkų jungimo budai. Išėjimo įtampos formavimas. Dvitaktis galios stiprintuvas. Išvados.
Fizikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 05 03
Aukštos įtampos konspektas
Dalinių išlydžių kontrolė izoliacijoje. Bandymai paaukštinta bandomąja įtampa. Aukštos įtampos bandymo įrenginiai. Impulsinių įtampų generatoriai. Aukštosios įtampos matavimas. Elektrostatinis voltmetras.
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 09 30
Elektros energetikos namų darbas - elektros galia
Elektros energetikos namų darbas. Apkrovų galių ir linijų srovių apskaičiavimas. Linijų ar kabelių parinkimas jei L1
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 10 puslapių
2017 05 30
Kintamos aukštosios įtampos matavimas
Laboratorinis darbas kintamos aukštosios įtampos matavimas darbo užduotis. Išanalizuoti gautus rezultatus ir suformuluoti išvadas. Darbo eiga. Darbo rezultatai.
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 02 29
Žiedinio elektros tinklo skaičiavimas
Žiedinio elektros tinklo skaičiavimas. Apskaičiuojame apytikslį srautų pasiskirstymą tinkle, nevertinant įtampos bei galios nuostolių. Parenkame linijų laidus ir apskaičiuojame jų varžas. Parenkame pastočių transformatorius, ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2011 06 25
Elektros įrenginių raida
Automobiliuose elektros energija naudojama darbo mišiniui variklio cilindruose uždegti, keliui ir vidui apšvieti, varikliui paleisti, kontrolės matavimo prietaisams maitinti, šviesos signalizacijai, papildomiems elektros įrenginiams ir ...
Elektronikos referatai, Referatas, 6 puslapiai
2011 01 14
Kintamos įtampos matavimas
Kintamos įtampos matavimas. Darbo tikslas Kintamos įtampos matavimas, signalų generatoriais x ir y ašyje. Išmokyti pamatuoti kintamą, sinusinės formos įtampą oscilografu. Darbo priemonės. Darbo schema. Darbo eiga. Šiame darbe naudojamos ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 10 22
Elektros įrenginių ir tinklų izoliacijos varžos matavimas
Laboratorinis darbas nr. 2. Elektros įrenginių ir tinklų su izoliuota neutrale izoliacijos varžos matavimas. Išnagrinėti: elektros įrenginių ir trifazių tinklų su izoliuota neutrale izoliacijos varžos matavimo metodus ir prietaisus; ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
Apsaugos priemones nuo elektros
Apsaugos priemonės nuo elektros. Įrašykite į tarpus reikiamus žodžius. Prie apsauginių priemonių priskiriama. Apsaugos nuo elektros priemonės skirstomos į. Prie pagrindinių apsaugos priemonių, naudojamų žemosios įtampos elektros ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2013 01 13
Elektros kokybės rodikliai
Įvadas. Įtampos kokybės rodikliai. Įtampos reguliavimas elektros tinkluose. Reguliavimo būdai. Centralizuotas įtampos reguliavimas. Vietinis įtampos reguliavimas išilgine kompensacija. Kondensatoriaus parinkimas išilginei kompensacijai. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2015 06 01
Elektriniai matavimai
Elektriniai matavimai. Svarbiausios elektrinių matavimų sąvokos, metodai ir priemonės. Ypatumai ir metodai. Matavimo metodai. Matavimo priemonės. Matavimo paklaidos ir prietaisų charakteristikos. Matavimo paklaidos. Prietaiso tikslumo klasė. ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2013 04 19
Tranzistoriai laboratorinis darbas
Tranzistorių tyrimas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Teorinis pagrindimas. Darbo priemonės ir medžiagos. Vienpolio tranzistoriaus fet sąvybių tyrimas. Vienpolio tranzistoriaus idss srovės matavimas. Vienpolio tranzistoriaus igs srovės ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2012 05 16
Kintamos (sinusinės formos) įtampos matavimas oscilografu
Kintamos (sinusinės formos) įtampos matavimas oscilografu. Darbo tikslas. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Išvados.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2015 03 09
Elektros signalų parametrai elektrotechnikos laboratorinis darbas
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto technologijų katedros maisto produktų technologijos studijų programa elektros signalų parametrai. Elektros signalų parametrai darbo tikslai. Atsakyti į klausimus. Kokie nuolatinės srovės ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2016 12 01
Elektros grandinių charakteristikų matavimas inžinerijos laboratorinis darbas
Elektros grandinių charakteristikų matavimas. Duomenys reikalingi grafikams sudaryti.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2016 12 13
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos
Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos. Išmatuoti srovės stiprumus, įtampas. Apskaičiuoti varžas. Rasti absoliutines ir santykines matavimų paklaidas. Naudojantis gautaisiais rezultatais užpildyti lentelę. Teorinė dalis. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2010 03 03
3 fazių skaitiklis
3F skaitiklis /. Maketas/. Darbo tikslas. Sujungti schemą. Išmatuoti elektros skaitiklio tikslumą. Išmoki parinkti ir pagaminti saugiklius. Pritaikyti skaitiklį energijai matuoti pastotėje naudojant srovės ir įtampos transformatorius. ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 02 25
Elektros grandinių charakteristikų matavimas
Elektros grandinių charakteristikų matavimas. Darbo tikslas susipažinti su elektros grandinių tipais, pagrindinėmis charakteristikomis, jų matavimo ir atvaizdavimo būdais, išmokti braižyti struktūrines schemas, sudaryti grafikus, ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 11 16
Elektros tinklai
Įvadas. Elektros įrenginių bei tinklų klasifikavimas. Įžeminimo pagrindai. Pagrindinės elektros tinklų sistemos. Įrenginiai, kuriuos reikia įžeminti arba įnulinti. Aukštesnės kaip 1000 v įtampos elektros įrenginių įžeminimas ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 21
Elektros energijos tiekimas Kabelinės linijos projektavimas
Įvadas. Elektros energijos vartotojų skaičiuojamųjų apkrovų nustatymas. Elektros energijos tiekimo schemos ir plano sudarymas. transformatorinių pastočių kiekio, galios ir vietos parinkimas. Rezervinių elektros pastočių parinkimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 02 28
Žemos įtampos elektros tiekimo schema
Elektros energetika. Darbą tikrino. Trumpas darbo aprašymas. Elektros vartotojų specifikacija. Metodinių nurodymų specifikacija.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 04 30
Elektros pavojingumas žmogui
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimo elektros srove sunkumas. Elektros traumų priežastys. Apsaugos nuo elektros būdai. Atstumai iki elektros perdavimo linijų. Prisilietimo ir žingsnio ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2011 06 25
×