Elektros srove išlydis

300 įrašai
Elektros srovė dujose skaidrės
Elektros srovė dujose. Savaiminis išlydis. Savaiminis išlydis skirstomas į pakopas. Pavizdžiai. Kibirkstinis išlydis. Lankinis išlydis. Žėrintis išlydis. Tamsusis išlydis.
Fizikos projektai, Projektas, 5 puslapiai
2013 05 28
Elektros srovė įvairiose terpėse prezentacija
Elektros srovė įvairiose terpėse. (apibendrinimas). Elektros srovė skysčiuose. Laidininkai. Pirmosios rūšies laidininkai. Antrosios rūšies laidininkai. Elektrolitai. Ekektrolizė. Faradėjaus dėsnis. Elektrolizės taikymas. Eletros ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2018 03 26
Elektros srovė dujose skaidrės (2)
Nesavaiminis elektros išlydis. Savaiminis elektros išlydis. Plazma. Elektros lankas. Dujų jonizacija. Elektros srovė dujose.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2012 09 20
Elektros srovė dujose pristatymas
Elektros Srovė Dujose. Elektros išlydis dujose. Rusenantis išlydis. Savaiminis išlydis. Kibirkštinis išlydis. Tamsusis išlydis (vainikinis). Plazma.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 04 09
Elektros srovė dujose projektas
Elektros srovė dujose. Tikslai. Elektros srovė dujose. Smūginė jonizacija. Savaiminis ir nesavaiminis išlydis. Elektros srovės dujose tipai. Rusenantis išlydis. Kibirkštinis išlydis. Elektrinis lankas. Vainikinis išlydis. Testas. Kas ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2017 03 09
Elektros išlydis dujose
Elektros srovė dujose. Elektros išlydis dujose. Savaiminis elektros išlydis. Nesavaiminis elektros išlydis. Plazma. Kibirkštinis išlydis. Elektros lankas. Tai įdomu. Klausimai. Kas yra nesavaiminis elektros išlydis? Ką vadintame palzma? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2021 02 06
Elektros srovė dujose
Įvadas. Jonizacija. Nesavaiminis išlydis dujose. Savaiminis išlydis dujose. Tamsusis išlydis. Žėrintysis išlydis. Lankinis išlydis. Plazma. Išvados. Literatūra.
Fizikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 04 09
Elektros srovė dujose: Elektros išlydis gamtoje ir technikoje
Elektros srovė dujose. IF. Prisiminkime! Kas yra elektros srovė? Elektros srovė tai - kryptingas laisvųjų elektringųjų dalelių judėjimas. Taigi srovė dujose paklūsta Omo dėsniui. Elektros išlydis. Dujos yra geri. Dujų jonizacija. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 09
Elektros srovė skysčiuose
Pirmosios rūšies laidinikai. Antrosios rūšies laidininkai. Elektrolitai. Elektrolitinė disociacija. Mobilizacija (jonų rekombinacija). Eletrolitų laidumas yra joninis. Faradėjaus dėsnis elektrolizei. Elektros srovė dujose. Dujų elektrinis ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 07 27
Elektros srovė dujose: smūginė jonizacija, išlydžio rūšys
Elektros srovė dujose. Žaibas- gamtinis elektros srovės tekėjimo dujomis pavyzdys. Svarbiausios sąvokos. Elektros išlydis- elektros. Įprastomis sąlygomis dujos nepraleidžia elektros srovės. Smūginė jonizacija. Vienas iš dujų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2019 09 17
Elektros strovė vakuume
Pasitikrinkite namų darbus. Elektros srovė vakuume. Ar dujos normaliomis sąlygomis praleidžia elektros srovę? Kaip vadinamas srovės tekėjimas dujomis? Kokios turi būti dujos, kad jomis tekėtų elektros srovė? Kas perneša elektros ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2020 05 06
Elektros srovė dujose: dujų jonizacija, dujų laidumas
Elektros srovė dujose. Dujinis išlydis. Dujų jonizacija. Dujų laidumas. Dalelių rekombinacija. Išlydžių rūšys. Srovės priklausomybę nuo įtampos vaizduoja voltamperinė charakteristika. Smūginė jonizacija. Dujinio išlydžio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 01 12
Elektros srovės išlydis dujose
Elektros išlydis dujose. Rusenantysis išlydis. Elektros lankas. Kibirkštis. Vainikinis išlydis. Plazma. Dujos sudarytos iš elektriškai neutralių molekulių, ir normaliomis sąlygomis jos yra dielektrikai. Pakanka per milimetro dalį ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 01 09
Elektros srovė įvairiose puslaidininkiuose
Elektros srovė įvairiose terpėse. Elektros srovė puslaidininkiuose. Puslaidininkiais vadinamos medžiagos. Priemaišinio puslaidininkių laidumo rūšys Priemaiša. Puslaidininkių sandūra. Puslaidininkiniai prietaisai. Dviejų skirtingo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 12 17
Elektros srovė dujose prezentacija
Elektrinis laidumas dujose. Dujų elektrinis laidumas. Dujos sudarytos iš elektriškai neutralių molekulių. Kaitinant arba apšviečiant. Elektringųjų dalelių atsiradimas. Veikiamas elektrinio lauko, laisvasis elektronas juda greitėdamas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 06 02
Elektros srovė vakume ir dujose
Elektros srovė vakuume ir dujose. Elektros srovė vakuume. Elektros srovė dujose. Iš plazmos sudaryta planeta. Plazminė lempa. Elektros lankas. Šaltiniai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 11 09
Elektros srovė dujose ir vakuume
Elektros srovė dujose ir vakuume. Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacija. Nesavaiminis išlydis dujose. Savaiminis išlydis dujose – reikalingos sąlygos. Savaiminis išlydis dujose - tipai. Dujų plazmos samprata. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 03 20
Elektros srovė įvairiose terpėse pristatymas
Elektros srovė įvairiose terpėse. Elektros srovė skysčiuose. Elektrolitai- tai medžiagos, kurios ištirpintos ar išlydytos praleidžia el. Elektrolitinė disociacija- elektrolito skilimas į jonus. Elektrolizė- tai medžiagos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 06 01
Elektrinis išlydis gamtoje ir technikoje
Elektrinis išlydis gamtoje ir technikoje. Nesavaiminis išlydis. Savaiminis išlydis. Savaiminis elektrinis išlydis skirstomas. Kibirkštinis išlydis. Vainikinis išlydis. Rusenantysis išlydis. Elektros lankas. Lankinio išlydžio gaminimas ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 12 08
Elektros srovė įvairiose terpėse projektas
Elektros srovė įvairiose terpėse. Trakų vytauto didžiojo gimnazija. Elektrolitai – medžiagos, kurios ištirpintos arba išlydytos praleidžia elektros srovę. Elektros srovė skysčiuose. Kai nėra išorinio. Elektrolizė ir jos taikymas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 10 21
Išlydžiai skaidrės
Išlydžiai. Savaiminio išlydžio rūšys. Kibirkštinis išlydis. Vyksta atskirais kanalais. Griūtiškai judant elektronams. Vainikinis. Tamsusis išlydis. Elektros lankas. Išlydis, atsirandantis veikiant žemai įtampai. Srovės stiprumas ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 02 22
Elektros srovė terpėse projektas
Elektros srovė įvairiose terpėse. E. a. Elektros srovė dujose Poliarinės. Elektros srovė dujose. Dujose yra mažai elektringųjų dalelių. Elektros srovė skysčiuose. Tam tikromis sąlygomis elektros srovė teka ir skysčiuose. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 09 02
Elektros srovė metaluose skaidrės
Elektros srovė metaluose. Elektros srovė. Elektros laidumas. Elektronų judėjimas ir elektros srovė. Elektros srovės tekėjimo sąlygos. Elektros srovės tekėjimas. Kas sukuria elektrinį lauką?. Elektros srovės kryptis. Sąvokų žodynas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 02 05
Elektros srovė dujose ir vakuume skaidrės
Elektros srovė dujose ir vakuume. Esant kambario T ir atmosferos slėgiui – dujos yra dielektrikai. Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacija. Jei jonizacijos metu jonai gauna nedaug energijos. Atvirkštinis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2014 11 28
Elektros srovė įvairiose terpėse skaidrės
Elektros srovė įvairiose terpėse. Elektros srovė skysčiuose. Gryni skysčiai (vanduo, sieros rūgštis. Elektros srovė dujose. Dujos sudarytos iš elektriškai neutralių molekulių. Aukštoje temperatūroje dujų molekulės įgyja tokią ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 12 15
Elektros srovė skaidrės
Vienetai. Matuojama amperais. Srovė apibrėžiama. Srovės tankis. Kintamoji elektros srovė. Vidutinė kintamosios srovės galia. Elektros srovė. Elektringųjų dalelių judėjimas. Laidumo srove. Laidumo srovę dažniausiai sudaro. Judantys ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 12 28
Elektros srovė: samprata, elektros srovės tekėjimas
Elektros srovė. Pamokos tikslas. Išnagrinėti elektros srovės sampratą. Pakartokime praeitą temą. Pateikite elektrinių reiškinių pavyzdžių. Kokius žinote elektros prietaisus? Laidynė. Kas yra elektros srovė? Su kuo siejamas žodis ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 05 08
Elektros srovė fizikos skaidrės
Elektros srovė. Tikslas. Išsiaiškinti kas sudaro elektros srovę? Kokios sąlygos reikalingos kad būtų elektros srovė? Kas yra elektros srovė. Elektros srovės buvimas ir nebuvimas. Metalus sudaro teigiamieji jonai bei laisvieji ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 12 07
Elektros srovė metaluose
Elektros srovė. Elektronų dreifu. Nuolatine srove. Srovės stiprumas. Srovės tankis. Omo dėsnis. Laidininkų varža. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Išorinė grandinės dalis. Vidinė grandinės dalis. Energijos tvermės ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 07 27
Elektros srovė ir elektrinės grandinės
Elektros srovė ir elektrinės grandinės. Elektra, jos rūšys. Elektra yra dviejų. Elektros srovė. Kryptingas elektronų judėjimas vadinamas elektros srove. Elektros prietaisai. Elektros srovės kryptis. Kad laidais tekėtų elektros srovė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 02 06
Elektros srovės darbas skaidrės
Elektros srovės darbas. Kas yra elektros srovė? Elektros srovė – kryptingas elektros krūvių judėjimas. Kas yra srovės darbas? Kai elektringosios dalelės laidininke juda kryptingai. Kaip apskaičiuoti elektros srovės darbą? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 04 28
Elektromagnetinė indukcija ir indukuotoji elektros srovė
Elektromagnetinė indukcija ir indukuotoji elektros srovė. Elektros srovės atsiradimas uždarame laidininke , kai jį kerta kintančio magnetinio lauko jėgų linijos , vadinamas elektromagnetinės indukcijos reiškiniu. Indukuotąja elektros ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 11 18
Elektros srovės poveikis žmogui projektas
Skaidres sudarė ir informaciją rinko ***. Elektros srovės poveikis žmogui. Kas yra elektros. Elektros srovė – kryptingas elektros krūvių judėjimas. Kas yra elektros srovė? Ne visos medžiagos vienodai laidžios elektros srovei. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 15
Ktu fizikos egzamino konspektas
Fizikos egzaminui konspektas. Elektros krūviai ir jų sąveika. Elektrostatinis laukas. Gauso dėsnis elektrostatiniam laukui. Elektrostatinio lauko potencialas. Dielektrikų poliarizacija elektriniame lauke. Elektrostatinis laukas dielektrike. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2012 04 30
Elektros srovė ir jos poveikis žmogui
Elektros srovė ir jos poveikis žmogui. Elektros srovė. Elektros srovės tipai. Dažniausiai naudojamos elektros srovės rūšys. Reiškiniai, kurie atsiranda tekant elektros srovei. Ką reikia žinoti apie elektros srovės poveikį žmogui? Tris ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2012 12 12
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimas
Konspektas “ elektrotechnikos pagrindai ” dc. Kintama elektros srovė. DC. AC. Nuolatinė srovė. Kintama elektros srovė. Elektros įtampa.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2020 11 27
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo