Elektros srovė įvairiose terpėse

300 įrašai
Elektros srovė įvairiose terpėse prezentacija
Elektros srovė įvairiose terpėse. (apibendrinimas). Elektros srovė skysčiuose. Laidininkai. Pirmosios rūšies laidininkai. Antrosios rūšies laidininkai. Elektrolitai. Ekektrolizė. Faradėjaus dėsnis. Elektrolizės taikymas. Eletros ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 37 puslapiai
2018 03 26
Elektros srovė įvairiose terpėse skaidrės
Elektros srovė įvairiose terpėse. Elektros srovė skysčiuose. Gryni skysčiai (vanduo, sieros rūgštis. Elektros srovė dujose. Dujos sudarytos iš elektriškai neutralių molekulių. Aukštoje temperatūroje dujų molekulės įgyja tokią ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2015 12 15
Elektros srovė įvairiose terpėse pristatymas
Elektros srovė įvairiose terpėse. Elektros srovė skysčiuose. Elektrolitai- tai medžiagos, kurios ištirpintos ar išlydytos praleidžia el. Elektrolitinė disociacija- elektrolito skilimas į jonus. Elektrolizė- tai medžiagos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2020 06 01
Elektros srovė įvairiose terpėse projektas
Elektros srovė įvairiose terpėse. Trakų vytauto didžiojo gimnazija. Elektrolitai – medžiagos, kurios ištirpintos arba išlydytos praleidžia elektros srovę. Elektros srovė skysčiuose. Kai nėra išorinio. Elektrolizė ir jos taikymas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 10 21
Elektros srovė įvairiose terpėse, konspektas
Elektros srovė įvairiose terpėse. Metaluose. Elektrolituose. Dujose. Puslaidininkiuose. Teorija. Bandymai. Laisvieji elektros krūvininkai. Varžos priklausomybė nuo temperatūros. Voltamperinė charakteristika. Taikymas.
Fizikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2021 03 16
Elektros srovė terpėse projektas
Elektros srovė įvairiose terpėse. E. a. Elektros srovė dujose Poliarinės. Elektros srovė dujose. Dujose yra mažai elektringųjų dalelių. Elektros srovė skysčiuose. Tam tikromis sąlygomis elektros srovė teka ir skysčiuose. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 09 02
Elektros srovė įvairiose puslaidininkiuose
Elektros srovė įvairiose terpėse. Elektros srovė puslaidininkiuose. Puslaidininkiais vadinamos medžiagos. Priemaišinio puslaidininkių laidumo rūšys Priemaiša. Puslaidininkių sandūra. Puslaidininkiniai prietaisai. Dviejų skirtingo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2020 12 17
Geležies korozija įvairiose terpėse
Laboratorinis darbas. Geležies korozija įvairiose terpėse Darbo tikslas. Tyrimo eigos stebėjimas ir rezultatų fiksavimas. Fe2O3 ( xH2O geležies rūdys. Atsakykite į klausimus. Išvados.
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2021 02 18
Elektros srovė metaluose skaidrės
Elektros srovė metaluose. Elektros srovė. Elektros laidumas. Elektronų judėjimas ir elektros srovė. Elektros srovės tekėjimo sąlygos. Elektros srovės tekėjimas. Kas sukuria elektrinį lauką?. Elektros srovės kryptis. Sąvokų žodynas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 02 05
Elektros srovė skaidrės
Vienetai. Matuojama amperais. Srovė apibrėžiama. Srovės tankis. Kintamoji elektros srovė. Vidutinė kintamosios srovės galia. Elektros srovė. Elektringųjų dalelių judėjimas. Laidumo srove. Laidumo srovę dažniausiai sudaro. Judantys ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 12 28
Elektros srovė dujose skaidrės (2)
Nesavaiminis elektros išlydis. Savaiminis elektros išlydis. Plazma. Elektros lankas. Dujų jonizacija. Elektros srovė dujose.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2012 09 20
Elektros srovė skysčiuose
Pirmosios rūšies laidinikai. Antrosios rūšies laidininkai. Elektrolitai. Elektrolitinė disociacija. Mobilizacija (jonų rekombinacija). Eletrolitų laidumas yra joninis. Faradėjaus dėsnis elektrolizei. Elektros srovė dujose. Dujų elektrinis ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 07 27
Elektros srovė: samprata, elektros srovės tekėjimas
Elektros srovė. Pamokos tikslas. Išnagrinėti elektros srovės sampratą. Pakartokime praeitą temą. Pateikite elektrinių reiškinių pavyzdžių. Kokius žinote elektros prietaisus? Laidynė. Kas yra elektros srovė? Su kuo siejamas žodis ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 05 08
Elektros srovė vakume ir dujose
Elektros srovė vakuume ir dujose. Elektros srovė vakuume. Elektros srovė dujose. Iš plazmos sudaryta planeta. Plazminė lempa. Elektros lankas. Šaltiniai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 11 09
Elektros srovė fizikos skaidrės
Elektros srovė. Tikslas. Išsiaiškinti kas sudaro elektros srovę? Kokios sąlygos reikalingos kad būtų elektros srovė? Kas yra elektros srovė. Elektros srovės buvimas ir nebuvimas. Metalus sudaro teigiamieji jonai bei laisvieji ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 12 07
Elektros srovė metaluose
Elektros srovė. Elektronų dreifu. Nuolatine srove. Srovės stiprumas. Srovės tankis. Omo dėsnis. Laidininkų varža. Energijos tvermės dėsnis elektros grandinėms. Išorinė grandinės dalis. Vidinė grandinės dalis. Energijos tvermės ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 07 27
Elektros srovė ir elektrinės grandinės
Elektros srovė ir elektrinės grandinės. Elektra, jos rūšys. Elektra yra dviejų. Elektros srovė. Kryptingas elektronų judėjimas vadinamas elektros srove. Elektros prietaisai. Elektros srovės kryptis. Kad laidais tekėtų elektros srovė ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 02 06
Elektros srovės darbas skaidrės
Elektros srovės darbas. Kas yra elektros srovė? Elektros srovė – kryptingas elektros krūvių judėjimas. Kas yra srovės darbas? Kai elektringosios dalelės laidininke juda kryptingai. Kaip apskaičiuoti elektros srovės darbą? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 04 28
Elektromagnetinė indukcija ir indukuotoji elektros srovė
Elektromagnetinė indukcija ir indukuotoji elektros srovė. Elektros srovės atsiradimas uždarame laidininke , kai jį kerta kintančio magnetinio lauko jėgų linijos , vadinamas elektromagnetinės indukcijos reiškiniu. Indukuotąja elektros ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 11 18
Elektros srovės poveikis žmogui projektas
Skaidres sudarė ir informaciją rinko ***. Elektros srovės poveikis žmogui. Kas yra elektros. Elektros srovė – kryptingas elektros krūvių judėjimas. Kas yra elektros srovė? Ne visos medžiagos vienodai laidžios elektros srovei. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 01 15
Elektros srovė ir jos poveikis žmogui
Elektros srovė ir jos poveikis žmogui. Elektros srovė. Elektros srovės tipai. Dažniausiai naudojamos elektros srovės rūšys. Reiškiniai, kurie atsiranda tekant elektros srovei. Ką reikia žinoti apie elektros srovės poveikį žmogui? Tris ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2012 12 12
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimas
Konspektas “ elektrotechnikos pagrindai ” dc. Kintama elektros srovė. DC. AC. Nuolatinė srovė. Kintama elektros srovė. Elektros įtampa.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2020 11 27
Elektros srovė dujose: Elektros išlydis gamtoje ir technikoje
Elektros srovė dujose. IF. Prisiminkime! Kas yra elektros srovė? Elektros srovė tai - kryptingas laisvųjų elektringųjų dalelių judėjimas. Taigi srovė dujose paklūsta Omo dėsniui. Elektros išlydis. Dujos yra geri. Dujų jonizacija. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 09
Elektros srovė
Elektros srovė. Džozefas džonas tomsonas. Eksperimentuodamas aptiko elektroną. Elektringosiomis dalelėmis. Krūvininkais. Elektronas. Kūnų įelektrinimas. Elektriškai neutralus. Atomas. Elektrinis laukas. Įelektrintų kūnų sąveika. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 02 09
Elektros srovės stipris fizikos skaidrės
Elektros srovės stipris. Elektros srovė. Elektros srovė –. Elektros srovės stipris – skaliarinis dydis. Srovės stiprio matavimo vienetas. A. M. Amperas – prancūzų fizikas ir chemikas. Magnetinis laukas. Magnetinį lauka kuria. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 05 18
Elektros srovė skysčiuose pristatymas
Elektros srovė skysčiuose. Medžiagos, kurių tirpalai praleidžia srovę vadinamos elektrolitais. Gryni skysčiai (vanduo, sieros rūgštis. Atsiradus tirpale elektriniam. Elektros srovė skysčiuose tai kryptingas teigiamų. Ir. Neigiamų jonų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 06 27
Elektros srovės pavojingumas
Elektros srovės pavojingumas, apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Tikslai. Elektros srovė. Ką reikia žinoti. Apie elektros. Srovės poveikį žmogaus organizmui? Elektros traumos. Nudegimai. Odos metalizacija. Elektriniai randai ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 02 04
Elektromanetinė indukcija
Elektromanetinė indukcija. Kintamoji elektros srovė. Elektromagnetinės indukcijos reiškinys. Elektromagnetine indukcija vadinamas elektros srovės atsiradimas uždarame laidininke. Lenco taisyklė. Indukuotoji elektros srovė visada teka ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 11 13
Izoliatoriai ir laidininkai
Kūrė. Tikslas. Hipotezė. Tyrimo priemonės ir medžiagos. Savokos. Tyrimo atlikimo eiga. Sujungus elektros grandinę sudarytą iš elektros srovės šaltinio. Tyrimo rezultatai,jų analizė. Sujungus elektros grandinę iš srovės šaltinio, ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2018 06 10
Elektros srovės šaltinai skaidrės
Elektros srovės šaltinai. Elektros šaltinis. Elektros srovės šaltiniai. Elektros generatorius (elektros mašinos). Elektromagnetine indukcija. Galvaninis elementas. Nuolatine elektros srove. Akumuliatoriai. Elektros srovės panaudojimas. Kaip ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 02 19
Elektriniai reiškiniai, elektros srovė
Elektriniai reiškiniai, elektros srovė. Elektra žinoma jau seniai. Šiluminis srovės poveikis. Ką reikia žinoti apie elektros srovės poveikį žmogui?. Saugus elgesys su elektros srove.
Elektronikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 11 15
Elektros poveikis žmogaus organizmui skaidrės
Elektros poveikis žmogaus organizmui. Intro. Žmogaus kūnas – elektros laidininkas. Citoplazminė membrana. (bio)elektromagnetinį lauką. Vandenyje sklindančią silpną elektros srovę. Elektriniai unguriai turi organų. Elektros srovė. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2013 01 16
Elektros srovė metaluose skaidrės (2)
Elektros srovė metaluose. Kas sudaro elektros srovę metaluose? Būtinos sąlygos elektros srovei susidaryti. Elektrinis laukas. Elektros grandinė ir elektronų judėjimas. Kodėl elektros srovės ir elektronų tekėjimo kryptis skiriasi? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 09 26
Elektros srovė vakuume ir puslaidininkuose
Elektros srovė vakuume ir puslaidininkuose. Tauragės „Žalgirių‟ gimnazija Ic kl. Mok. Inga Laurinaitytė Mokytoja J. Kiūdienė. Elektros srovė vakuume. Vakumas yra geriausias elekros izoletorius. Termoelektroninė emisija. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 04
Elektros srovė pateiktis
Elektros srovė. Elektro rūšys. Elektriniai prietaisai. Elektringosios dalelės. Kas yra elektringosios dalelės? Kūnų įelektrinimas. Neutralus kūnų įelektrinimas. Teigiamas kūnų įelektrinimas. Neigiamas kūnų įelektrinimas. Elektrinis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2013 05 26
Elektros srovės poveikis žmogui skaidrės
Elektros srovės poveikis žmogui. Elektros srovė Nuo ko priklauso pasekmės. Elektro srovė. Elektros srovė - tai kryptingas elektringųjų dalelių judėjimas. Nuo ko priklauso pasekmės? Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 09 26
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo