Elektros sroves darbas

300 įrašai
Elektros srovės darbas ir galia
Elektros srovės darbas ir galia. Elektros srovės darbas. Šilimos kiekis. Atskaičiuojant šilumos kiekį. Elektros srovės galia. Paprasčiausi elektriniai prietaisai. Trumpasis jungimas. Saugikliai. Butuose dabar vietoj lydžiųjų saugiklių ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2016 06 26
Elektros srovės darbas skaidrės
Elektros srovės darbas. Kas yra elektros srovė? Elektros srovė – kryptingas elektros krūvių judėjimas. Kas yra srovės darbas? Kai elektringosios dalelės laidininke juda kryptingai. Kaip apskaičiuoti elektros srovės darbą? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 04 28
Elektros srovės darbas prezentacija
Elektros srovės darbas. Kaip apskaičiuoti elektros srovės darbą. Laidininkų įšilimas nuo elektros srovės. Elektros srovė atlieka darbą. Elektros srovės darbas priklauso nuo prietaisų sujungimo. Kilovatvalandė – srovės darbo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 03 29
Elektros srovės darbas ir galia skaidrės
Elektros srovės darbas ir galia. Elektros srovės darbas. Kaip apskaičiuoti elektros srovės darbą? Laidininkų įšilimas nuo elektros srovės. Omo dėsnis. Laidininkų įšilimas nuo elektros srovės. Kilovatvalandė – srovės darbo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 05 10
Elektros srovės darbas: galia ir laikas
Elektros srovės darbas. Pateiktys pagal užduotis, nurodytas darbo eigoje. Priemonės. Darbo tikslas(1t. Hipotezė (1tSujungtos elektros grandinės nuotrauka (privaloma, nes toliau pagal ją bus tikrinama ir vertinama darbo atlikimo ataskaita) ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2021 01 13
Elektros srovė praktikos ataskaita
Elektros srovės darbas. Kaip apskaičiuoti elektros srovės darbą. Laidininkų įšilimas nuo elektros srovės. Elektros srovė atlieka darbą. Elektros srovės darbas priklauso nuo prietaisų sujungimo. Kilovatvalandė – srovės darbo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 43 puslapiai
2016 10 26
Elektros srovės stipris
Elektros srovės samprata. Kas yra elektros srovės stipris? Elektros srovė. Sąlygos elektros srovei atsirasti. Fizikinė elektros srovės stiprio prasmė. Išradėjas. Andrė mari amperas. Įdomūs faktai. Elektros srovės stipris grandinėje. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 01 07
Elektros srovės stiprio matavimas
Elektros srovės stiprio matavimas. Darbo tikslas Ampermetro pagalba išmokti išmatuoti elektros srovės stiprį, bet kurioje grandinės dalyje. Priemonės. Darbo aprašymas. Užduotys.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2015 01 15
Elektros srovė skaidrės
Vienetai. Matuojama amperais. Srovė apibrėžiama. Srovės tankis. Kintamoji elektros srovė. Vidutinė kintamosios srovės galia. Elektros srovė. Elektringųjų dalelių judėjimas. Laidumo srove. Laidumo srovę dažniausiai sudaro. Judantys ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2012 12 28
Elektros srovė projektas
Fizika 2Dalis. Elektros srovė. Elektros srovės kryptis. Omo dėsnis grandinės daliai. Nuoseklusis laidininkų jungimas. Lygiagrečiojo laidininkų jungimo taisyklės. Omo dėsnis uždarajai grandinei, kurioje yra keletas lygiagrečiai ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 12 16
Elektros srovės poveikis projektas
Elektros srovės poveikis. Pamokos tikslas. Pakartokime praeitą temą. Kaip sekėsi namų darbai? Elektros srovės poveikis. Trejopas srovės poveikis. Elektros srovė. Elektros srovės veikimas. Magnetinis srovės veikimas. Cheminis srovės ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 05 08
Elektros srovės šaltiniai
Elektros srovės šaltinių paskirtis. Elektros srovės šaltiniai. Elektros mašinos (generatoriai). Galvaniniai elementai. Akumuliatoriai. Generatorių tipai. Turbogeneratorius. Hidrogeneratorius. Kokio tipo elektros generatorius pavaizduotas? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 01 07
Elektros srovės šaltinai skaidrės
Elektros srovės šaltinai. Elektros šaltinis. Elektros srovės šaltiniai. Elektros generatorius (elektros mašinos). Elektromagnetine indukcija. Galvaninis elementas. Nuolatine elektros srove. Akumuliatoriai. Elektros srovės panaudojimas. Kaip ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 02 19
Elekros srovės darbas ir galia
Elekros srovės darbas ir galia. Elektros srovės darbas. Galia- tai darbas, atliktas per vienetinį laiko tarpą. Papraščiausi elektriniai prietaisai. Virdulys. Lemputė. Dulkių siurblys. Saugikliai ir jų tipai. Lydusis saugiklis. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 06
Elektros srovės šaltiniai projektas
Elektros srovės šaltiniai. Elektros srovės šaltinių paskirtis. Elektros srovės šaltiniai. Elektros mašina (generatorius). Generatorių tipai. Kokio tipo elektros generatorius pavaizduotas? Elektros srovės šaltiniai. Galvinis elementas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 01 15
Elektros srovės pavojingumas
Elektros srovės pavojingumas, apsaugos nuo elektros būdai ir priemonės. Tikslai. Elektros srovė. Ką reikia žinoti. Apie elektros. Srovės poveikį žmogaus organizmui? Elektros traumos. Nudegimai. Odos metalizacija. Elektriniai randai ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 28 puslapiai
2014 02 04
Elektra: srovės stiprumas, tankis, krūvis
Poliniai ir nepoliniai. Elektronų išlaisvinimo darbas. Elektros srovės stiprumas. Elektros srovės tankis. Nesavaiminis išlydis dujose. Srovės darbas ir galia.
Fizikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2018 02 19
Elektros srovės poveikis žmogui pristatymas
Elektros srovės poveikis žmogui. Nuo ko priklauso žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės. Elektros srovės pavojingumas žmogui. Elektros traumos. Elektros smūgis. Elektros srovės dydis ir poveikis žmogui. Kaip apsisaugoti nuo elektros ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 05 20
Elektros sroves stipris skaidrės
Elektros srovės stipris. Tikslai. Elektros srovei apibūdinti vartojami įvairūs fizikiniai dydžiai, tačiau vienas svarbiausių yra elektros srovės stipris. Elektros srovės stipris Srovės stipris rodo, kokio didumo elektros krūvis ...
Elektronikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 01 22
Elektros srovės stipris prezentacija
Elektros srovės stipris. Ampermetras. Pamokos uždavinys. Apibrėšite sąvoką „Srovės stipris“. Elektros srovės stipris – elektros srovę apibūdinantis dydis. Kas yra elektros srovės stipris? Srovės stipris rodo, kokio didumo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2021 02 20
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Elektros srovė žmogaus organizmą veikia termiškai, biologiškai ir elektrolizuodama jame esančias medžiagas. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui priklauso. Srovės stiprumas. Sužalojimo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 02 09
Elektros pavojingumas žmogui
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Veiksniai, nuo kurių priklauso sužalojimo elektros srove sunkumas. Elektros traumų priežastys. Apsaugos nuo elektros būdai. Atstumai iki elektros perdavimo linijų. Prisilietimo ir žingsnio ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2012 03 09
Elektrosauga Civilinė sauga
Įvadas. Elektros traumų rūšys ir fiziologija Vietinės elektros traumos. Bendrosios elektros traumos. Elektros srovės veikimas ir apsauga Elektros srovės veikimas. Apsaugos nuo elektros kriterijai. Elektros srovės veikimo mechanizmas. ...
Saugos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 02 18
Elektros srovės pavojus
Elektros srovės pavojus. Elektros srovė tekėdama gyvais žmogaus kūno audiniais juos vienaip ar kitaip paveikia. Elektros traumų rūšys ir fiziologija. Jos veikia visą organizmą, todėl dažnai vadinamos elektros smūgiais. Bendrosios ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 05 23
Elektros srovės stipris projektas
Elektros. Srovės. Stipris. Hidrodinaminė elektrinės grandinės analogija. Elektros srovę galima palyginti su iš vamzdžio tekančiu vandeniu. Srovės stipris rodo kokio didumo elktros krūvis pernešamas laidininko skerspjūviu per 1 s. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2020 12 22
Elektros srovė ir jos poveikis žmogui
Elektros srovė ir jos poveikis žmogui. Elektros srovė. Elektros srovės tipai. Dažniausiai naudojamos elektros srovės rūšys. Reiškiniai, kurie atsiranda tekant elektros srovei. Ką reikia žinoti apie elektros srovės poveikį žmogui? Tris ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2012 12 12
Kintamos elektros srovės galios ir fazių poslinkio matavimas oscilografu
Kintamos elektros srovės galios ir fazių poslinkio matavimas oscilografu. Oscilografu išmatuoti kintamos srovės galią ir fazių poslinkį tarp srovės ir įtampos kintamos elektros srovės grandinės dalyje. Priemonės. Pagrindinės formulės. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2011 12 29
Elektros srovė: samprata, elektros srovės tekėjimas
Elektros srovė. Pamokos tikslas. Išnagrinėti elektros srovės sampratą. Pakartokime praeitą temą. Pateikite elektrinių reiškinių pavyzdžių. Kokius žinote elektros prietaisus? Laidynė. Kas yra elektros srovė? Su kuo siejamas žodis ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 05 08
Technologinių procesų darbų sauga
Technologinių procesų darbų sauga elektros traumų kilimo priežastys. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Išoriniai sužalojimai. Elektros smūgis. Elektros šoku. Nudegimai elektros srove. Elektros srovės žymės. Odos ...
Saugos analizės, Analizė, 5 puslapiai
2016 05 17
Elektros srovės poveikis žmogui
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Ką reikia žinoti apie elektros srovės poveikį žmogui? Žmogaus kūnas yra elektros laidininkas. Vidutines varžos vertės, išmatuotos tarp viršutinių ir apatinių galūnių. Jeigu žmogus ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2013 05 04
Elektros srovės perdavimas Lietuvoje
Elektros srovės perdavimas Lietuvoje. Elektros srovė – kryptingas elektros krūvių judėjimas. Nuolatinė elektros srovė- stipris ir kryptis nekinta. Elektros srovės paskirtis. Elektros srovės paskirtis yra skirti teigiamas elektrines ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2019 01 24
Apsauga nuo elektros
Įvadas. Bendrosios nuostatos. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Apsaugos nuo elektros būdai. Apsaugos nuo elektros priemonės. Apsaugos nuo elektros įspėjamieji ženklai. Apsaugos nuo elektros draudžiamieji ženklai. Apsauga nuo ...
Saugos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 02 03
Elektros srovės šaltiniai (2)
Elektros srovės šaltiniai. Elektros mašina (generatorius). Generatorių tipai. Tai įdomu. Akumuliatorius. Apibendrinimas. Šaltiniai. Šiais laikais gyvenimas neįsivaizduojamas be elektros energijos, o elektros srovės šaltiniai suteikia mums ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 12 19
Elektros srovės poveikis ir apsaugos priemonės
Įvadas. Sužalojimai elektros srove. Elektros traumų rūšys ir fiziologija. Bendros elektros traumos. Elektros srovės veikimas ir apsauga. Apsaugos nuo elektros srovės kriterijai. Elektros pavojingumo kriterijai. Apsaugos nuo elektros ...
Aplinkos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 05
Elektros poveikis žmogaus organizmui
Elektomagnetinis poveikis žmogaus organizmui. Žmonių organizmą veikia ir elektromagnetiniai laukai. Buitinės aparatūros poveikis. Apsisaugojimas nuo neigiamo elektromagnetinio poveikio. Elektros srovės poveikis ir elektrinės saugos ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2013 01 12
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui skaidrės
9( 2 atsiliepimai )
Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Žmogus kas dieną susiduria su įvairias elektros prietaisais ir šaltiniais. Žmogaus kūnas – elektros laidininkas. Žmogaus kūno varža priklauso nuo organizmo savybių ir būsenos. Nuo ko ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 05 16
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo