Elektros tiekimo schema

300 dokumentų
Žemos įtampos elektros tiekimo schema
Elektros energetika. Darbą tikrino. Trumpas darbo aprašymas. Elektros vartotojų specifikacija. Metodinių nurodymų specifikacija.
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2016 05 04
Žemos įtampos elektros tiekimo schema namų darbas
Namų darbas Nr. Žemos įtampos elektros tiekimo schema. Skaičiavimai. Skaičiuojamųjų galių radimas. Fazių apkrovimo paskirstymas. Linijų laidų parinkimas.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2017 02 01
Elektros energetika Žemos įtampos elektros tiekimo schema
Elektros energetika Žemos įtampos elektros tiekimo schema.
Elektronikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 03 05
Elektros tiekimo špera
Genplano sudarymo principai. Kam reikalingas variantų palyginimas? Kada naudojamas sutvarkytų diagramq metodas? Kada naudojami šynolaidžiai? Kam reikalinga specifikacija? Elektros tiekimo schemos parinkimo principai. Kurioje projektavimo ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 04 30
Elektros tiekimo projektas
Užduotis. Skaičiuojamasis-aiškinamasis raštas. Objekto charakteristika. Remonto-mechaninio cecho skaičiuojamosios apkrovos. Įmonės cechų skaičiuojamosios apkrovos. Vietos parinkimas centrinei ir cechinėms tp. Išorinio elektros tiekimo ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 03 11
Elektros energijos tiekimo sistemos projektavimas
Elektros energijos tiekimo sistemos projektavimas. Autonominės elektros energijos tiekimo sistemos projektavimas. Darbo tikslas - suprojektuoti autonominę pastato aprūpinimo energija sistemą. Įdomumo dėlei galima apskaičiuoti visą ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
2019 05 17
Sūrio tiekimo grandinė
Įvadas. Tiekimo grandinės samprata. Sūrio tiekimo grandinės analizė. Sūrio tiekimo grandinės schema. Logistikos tiekimo grandinės elementų logistinės veiklos. Transportavimas sūrio tiekimo grandinėje. Sandėliavimas sūrio tiekimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 05 28
Praktikos ataskaita elektros imoneje (2)
8( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės steigimo tvarka. Įmonės veikla. Elektros tiekimo schemos ir naudojamos instrukcijos. Vienfazė elektros instaliacijos schema. Trifazė elektros instaliacijos schema. Naudojamos instrukcijos. ...
Elektronikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 17 puslapių
2016 03 18
Energijos ir vandens tiekimo sistemos
Įvadas. Energijos ir vandens tiekimo sistemos. Šilumos poreikio skaičiavimas. Šilumos galios poreikis. Centralizuoto šilumos tiekimo nuostolių skaičiavimas. Vietinės katilinės šilumos tiekimo nuostolių skaičiavimas. Gamtinių dujų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 06 28
Elektros energijos tiekimas
Elektros energijos tiekimas korpusinių detalių apdirbimo cechui. Kursinio projekto užduotis. Kursinio projekto žiniaraštis. Kursinio projekto įrenginių specifikacija. Kursinio projekto medžiagų specifikacija. Kursinio projekto darbų ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2012 01 16
Pieno grandinės tiekimo analizė
Įvadas. Tiekimo grandinės samprata. Pieno produkto tiekimo grandinės analizė. Pieno produkto tiekimo grandinės schema. Logistikos tiekimo grandinės elementų logistinės veiklos. Transportavimas pieno produkto tiekimo grandinėje. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 06 03
Tiekimo grandinės valdymas
Tiekimo grandinės kūrimas ir valdymas. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės samprata (II). Kiekvienos tiekimo grandinės dalyviai susiduria su 3 rūšių srautais. Pagrindiniai tiekimo grandinės dalyviai. Standartinė tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 07 04
Individualaus gyvenamojo namo elektros tinklų projektas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Projektuojamojo objekto aprašymas. Naudotų literatūros šaltinių apžvalga. Individualaus namo galios elektros tinklų projektavimas. Galios elektros imtuvų pagrindiniai parametrai. Elektros energijos tiekimo schemos parinkimas. Galios ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 03 09
Elektromobiliai ir jų įkrovimas
Įvadas. Elektromobilis ir jo sandara. Elektrinisvariklis. Elektromobilio baterijos. Akumuliatoriai. Elektromobilių įkrovimo stotelės ir būdai. Pakrovimo metodai. Bevielis įkrovimas. Elektromobilis – elektros energijos šaltinis. Elektros ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2019 07 03
Elektros energijos tiekimas mašinų gamyklai ir elektros įranga
Turinys. Kursinio projekto žiniaraštis. Kursinio projekto užduotis. Įvadas. Skaičiavimo skyrius. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros energijos tiekimo schemos parinkimas. Transformatorinių pastočių skaičiaus ir tipų parinkimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 46 puslapiai
2012 01 17
Elektros tinklo projektavimas dirbtinio apšvietimo šiltnamiui
Įvadas. Projekte naudotų literatūros šaltinių apžvalga. Projektuojamo objekto charakteristika. Elektros tiekimo schemos parinkimas. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros tiekimo schemos parinkimas. Elektros apkrovų skaičiavimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2016 10 17
Autonominės elektros energijos tiekimo sistemos projektavimas
Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Autonominės elektros energijos tiekimo sistemos projektavimas. Darbo tikslas - suprojektuoti autonominę pastato aprūpinimo energija sistemą. Visi vartotojo imtuvai per parą apytiksliai sunaudos elektros ...
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 03 22
Elektros tinklo projektas
Įvadas. Darbo anotacija. Informacinių šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Projektuojamojo objekto (bendroji, elektrinių apkrovų ir technologinio proceso) charakteristika. Objekto patalpų klasifikavimas gaisro, sprogimo ir apsaugos nuo ...
Elektrotechnikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 33 puslapiai
2013 04 25
Elektros energijos tiekimo projektavimas laivų gamyklos mechaniniam cechui
Įvadas. Projektuojamo objekto charakteristika. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros apkrovų skaičiavimo eiga. Elektros apkrovų skaičiavimas. Elektros apkrovų skaičiavimų suvestinė. Elektros tiekimo schemos parinkimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 03 24
Gyvenamojo kvartalo elektros tinklas
Įvadas. Objekto charakteristika. Elektros tinklo gyvenamųjų namų kvartalui projektas. Perspektyvinės elektros vartotojų apkrovos. Objekto vidaus tiekimo schemos parinkimas. Avarinių režimų parametrų nustatymas. Elektros tiekimo schemos ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 03 19
Elektros energijos tiekimo projektavimas elektros energijos tiekimas laivų gamyklos mechaniniam cechui
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Objekto charakteristika. Pradiniai projektavimo duomenys. Projektinė dalis. Elektros apkrovų skaičiuotė. Elektros tiekimo schemos sudarymas. Transformatorių galios ir pagrindinių ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 05 13
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos
Energijos sąnaudų struktūra es gyvenamuosiuose pastatuose. Centralizuotas šilumos tiekimas. Šilumos tiekimo schemą sudaro. CŠTS (centralizuota šilumos tiekimo sistemos). PAGAL ŠILUMOS TIEKIMO ŠALTINĮ skirstomos į. Vartotojai pagal ...
Statybos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 07 04
Elektros pavaros ir jų valdymas
Elektros pavaros ir jų valdymas. Elektros pavara. Elektros pavaros struktūrinė schema. Elektros pavarų tipai. Variklio darbo režimai. Pavaros variklio parinkimas. Pavaros variklio galios parinkimas. Variklio galios parinkimas. Variklio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 05 19
Tiekimo grandinės pažeidimo priežastys
Tiekimo grandinės pažeidimo priežastys. Tiekimo grandinė. Kas yra tiekimo grandinė? Paprasta tiekimo grandinė yra sudaryta iš penkių arba mažiau dalyvių. Iš ko sudaryta tiekimo grandinė? Neplanuoti ir nenumatyti įvykiai tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 04 06
Elektros kokybės rodikliai
Įvadas. Įtampos kokybės rodikliai. Įtampos reguliavimas elektros tinkluose. Reguliavimo būdai. Centralizuotas įtampos reguliavimas. Vietinis įtampos reguliavimas išilgine kompensacija. Kondensatoriaus parinkimas išilginei kompensacijai. ...
Elektrotechnikos referatai, Referatas, 29 puslapiai
2015 06 02
„Paulig“ kavos tiekimo grandinė skaidrės
„Paulig“ kavos tiekimo grandinė. Logistika – mokslas. Tiekimo grandinės samprata  . Tiekimo grandinė – tai sujungtų ir tarpusavyje susijusių organizacijų tinklas. Tiekimo grandinė – grupė trijų arba daugiau įmonių. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 05 03
Hibridinė elektros ir šilumos energijos sistema
Įvadas. Tikslas. Supaprastinta mikro tinklo schema ir jos parašymas. Energijos sąnaudų pastato patalpoms šildyti skaičiavimas. Energijos sąnaudų pastato vandeniui šildyti skaičiavimas. Pastato elektros energijos sąnaudų skaičiavimas. ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2013 02 03
Tiekimo grandinės valdymo procesai skaidrės
Tiekimo grandinės valdymo procesai. Tiekimo grandinės valdymo samprata. C. Cook (2004) tiekimo grandinė yra siejama su seka įvykių. Lummus, Krumwie, Vokurka (2001) pateikdami tiekimo grandinės apibrėžimas. Paprastai pasakius, tiekimo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2016 07 02
Energetinio objekto dujų tiekimo sistema
Katilo charakteristikos. Degiklio charakteristikos. Principinė projekto schema. Vamzdžių diametrų skaičiavimas. Vamzdžio diametro skaičiavimas vidutinio slėgio dujotiekyje prieš drp. Vamzdžio diametro skaičiavimas žemo slėgio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 5 puslapiai
2011 03 23
Tiekimo grandinės valdymas versle
Įvadas. Tiekimo grandinės vadyba. Tiekimo grandinės samprata. Tiekimo grandinės sistema. Tiekimo grandinės modeliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Verslo referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 04 04
Tiekimo logistika ir jos paskirtis
Įvadas. Tiekimo logistikos valdymo esmė. Apibrėžimas ir vaidmuo šiuolaikinėje ekonomikoje. Tiekimo grandinių klasifikavimas. Tiekimo grandinė valdymo struktūra. Tiekimo grandinės valdymo etapai. Logistikos vidinės tiekimo grandinės ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 12 03
Tiekimo grandinė gamyboje konspektas
Tiekimo grandinė gamyboje. Vilnius , 2015 Tiekimo grandinės samprata ir struktūra. Tiekimo grandinė. Tiekimo grandinės valdymo tikslai ir ypatumai. Tiekimo grandinės valdymas yra daugiau strateginis planavimo. Tiekimo grandinės valdymo ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 06 14
Dirbtuvių elektros įrenginiai
Įvadas. Skaičiuojamoji - techninė dalis. Elektros energijos vartotojų charakteristika. Energijos tiekimo kategorija. Patalpų charakteristika. Apšvietimo projektavimas. Šviestuvų parinkimas ir apsauga. Apšvietimo tinklo skaičiavimas, jo ...
Elektronikos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 47 puslapiai
2013 05 22
Elektra pristatymas
Įvadas Istorija Sąvokos Elektros energijos tiekimo aktualijos Įdomu Šaltiniai. Kasdien vartodami elektros energiją – naudodamiesi vis tobulėjančia buitine. Trumpai apie tai, kaip elektros energetika vystėsi Lietuvoje. Pirmoji elektrinė ...
Elektrotechnikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 06 25
Elektros energijos gamybos būdai skaidrės
Elektros energijos gamyba. Elektros energija. Elektros energija plačiai. Šiluminė elektrinė. Šiluminėje elektrinėje kuro (akmens anglių. Šiluminės elektrinės schema. Hidroelektrinė. Hidroelektrinėje vandens srauto energija ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 01 31
Elektros energijos tiekimas kursinis
Elektros įrenginių įrengimo taisyklės. Elektros energijos tiekimas. Pastatų elektros tinklo skaičiavimas. Elektros instaliacija. Laidai ir kabeliai. Elektros instaliacijos rūšies, laidų ir kabelių parinkimas. Linijos laidų skerspjūvio ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 12 23
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo