Es regionines politikos samprata

300 dokumentų
Regioninės politikos formavimasis ir raida Lietuvoje bei ES
Įvadas. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos esmė ir tikslai. Regioninės politikos finansavimo šaltiniai. Regoninės politikos raida. Regioninės politikos formavimasis ir raida ES. Regioninės politikos formavimasis ir raida ...
Politologijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 09 14
Regioninės politikos įgyvendinimo Baltijos jūros regione analizė ir perspektyvos Lietuvai
Įvadas. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos objektas. Pagrindiniai regioninės politikos principai. Svarbiausios regioninės politikos priemonės. Regioninės politikos įgyvendinimas baltijos jūros regione. Baltijos jūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2011 04 10
Regioninės politikos plėtra Lietuvos regionuose ir tiesioginių užsienio investicijų priklausomybės nuo materealinių investicijų Lietuvoje tyrimas
Įvadas. Lietuvos nacionalinė regioninė politika sąvokos apibrėžimas ir pagrindiniai tikslai. Lietuvos regioninės plėtros analizė apskrityse. Alytaus apskrities regioninės politikos plėtra. Kauno apskrities regioninės politikos plėtra. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2014 05 21
Europos sąjungos regioninė politika
[istrink kas atliko darba] įvadas. ES regioninės politikos ir plėtros sampratos. ES ir vietinių regioninių politikų tikslai, principai, formos. ES regioninės politikos ciklas ir jo etapai. Europos regioninės politikos koordinavimo ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 25 puslapiai
2010 03 03
Europos sąjungos regioninė politika referatas
Įvadas. Skiriant es regioninės politikos lėšas dėmesys telkiamas į 4 prioritetus. Regioninės politikos apžvalga 2007–2012 m. Investicijos į mažiau išsivysčiusius es regionus. Begalybė projektų visoje es. Es nauda gaunančios ...
Politologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2016 01 10
Kaimo plėtros ir regioninė politika konspektas
Kaimo plėtros ir regioninė politika egzaminas. Kaimo plėtros politika. Kokios yra sudėtinės kaimo plėtros dalys Kokios yra pagrindinės paramos kaimo plėtrai formos. Teritorinės sanglaudos tikslai. Kokie yra ES regioninės politikos ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 10 01
Lietuvos regionų socialinės raidos netolygumų analizė
Įvadas. Regioninės politikos ir regionų socialinės raidos netolygumų analizė teoriniu aspektu. Regioninės politikos samprata. Regioninės politikos modeliai ir regionų plėtotės raidos teorijos. Regioninės politikos modeliai. Regionų ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 69 puslapiai
2016 05 02
Regioninė politika Lietuvoje Klaipėdos regiono plėtros galimybės ir problemos
Įvadas. Regioninė politika lietuvoje. Regioninės politikos bruožai. Regioninės politikos lietuvoje formavimas. Regioninės politikos veikėjai ir instrumentai. Klaipėdos regiono pletros galimybės ir problemos. Klaipėdos regiono veiksniai, ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 05 08
Regioninė politika ES ekonominėje sistemoje
Įvadas. ES regioninės politikos ir plėtros sampratos. ES ir vietinių regioninių politikų tikslai, principai, formos. Europos regioninės politikos koordinavimo institucijos. Regioninės politikos generalinis direktoratas (DG REGIO). Europos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 05 12
Politikos mokslas referatas
Įvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslo raida. Politikos socialinis kontekstas. Politikos sociologija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 11 30
Politikos mokslas kaip socialinis mokslas
Politikos samprata. Politikos mokslo struktūra. Politikos teorija. Lyginamoji politika. Tarptautiniai santykiai. Viešasis administravimas ir viešoji politika. Politikos mokslo raidos etapai. Bihevioralistinė revoliucija. Tradiciškai politikos ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2011 06 21
Regionų ekonomikos plėtros strategija
Regionų ekonomikos plėtros strategija. Regionų plėtros kryptys Vakarų šalyse. Depresiniais regionais. Aglomeratų, megapolių plėtros reguliavimas. Lengvatiniai kreditai. Nacionalinės regioninės politikos raida. Negražinamos subsidijos. ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2013 11 04
Viešosios politikos įgyvendinimas
Įvadas. Viešosios politikos įgyvendinimas. Įgyvendinimo samprata. Įgyvendinimo procesų modeliai. Lietuvos narystė es ir jos įtaka politikos įgyvendinimui. Vykdomoji valdžia ir valdymo sistema lietuvoje. Lietuvos integracijos į es ...
Politologijos referatai, Referatas, 22 puslapiai
2011 06 21
Politikos mokslas - socialinis mokslas referatas
Įvadas. Politikos samprata su socialiniai mokslais. Politikos formavimasis. Politikos problemos ES. Politikos mokslai Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2015 02 07
Politikos mokslo samprata. Tyrimo objektas. Metodai
Politikos mokslo samprata, tyrimo objektas, metodai. Politikos mokslo ištakos ir raidos etapai. Pagrindinės politikos mokslo kategorijos. Galia. Autoritetas. Legitimumas. Galios pasiskirstymas visuomenėje. Valstybės samprata. Valstybės ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2011 03 02
Švietimo politika Lietuvoje
Įvadas. Švietimo politika. Švietimo įstatymo paskirtis. Švietimo sistemos principai. Straipsnis. Švietimo kokybė. Švietimo politikos samprata. Lietuvos Švietimo respublikos Įstatymas. Bendros nuostatos. Švietimo politikos samprata. ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 13
Pasaulio šaliu ekonominis suskirstymas
Šalių skirstymas pagal struktūrinį požymį. Pasaulio šalių klasifikavimas. Išsivysčiusių šalių klasifikavimas. Besivystančių šalių klasifikavimas. Pereinamosios ekonomikos šalių skirstymas. Kitas turtingų ir ekonomiškai ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2010 06 16
UAB "X" įmonės apskaitos politikos vertinimas
Įvadas. Apskaitos politika teoriniu aspektu. Apskaitos politikos samprata ir esmė. Apskaitos politikos reglamentavimas ir reikalavimai ūkio subjekto apskaitos politikai. Apskaitos politikos sudarymo procesas. Verslo apskaitos politikos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 05 14
Ekonomikos politika špera
Valstybės ekonominės politikos esmė ir tikslai. VEP tikslai. EP priemonės. Valstybės vaidmuo ekonominių procesų reguliavime. Tris ekonomikos sistemų tipus. Valstybės funkcijos. Lietuvos ekonominės politikos raida. VEP formavimo vidinių ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 05 13
Politikos mokslas - kaip socialinis mokslas
Įvadas. Politikos mokslas, kaip socialinis mokslas istorija. Politikos samprata. Politikos mokslo ištakos ir kryptys. Iš politikos mokslų Lietuvoje istorijos. Politikos mokslas ir studijos Klaipėdos universitete. Išvados. Naudotos literatūros ...
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 12 13
Politikos mokslas
Įvadas. Politikos samprata. Politikos mokslo kryptys ir ištakos. Politikos mokslo metodai ir funkcijos. Politikos mokslo struktūra. Politikos mokslas – socialinis mokslas.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 06 26
Politikos teorija ir politinės sistemos
Politikos teorija ir politinės sistemos. Politikos samprata. Vertybinė politikos samprata. Konkurencinė politikos samprata. Kompromisinė politikos samprata. Politikos funkcijos. Politikos mokslo struktūra (IPolitikos mokslo struktūra ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 03 28
Viešojo administravimo konspektas
Politikos samprata. Pilietinė visuomenė ir globalizacija. Viešosios politikos samprata. Viešasis ir privatus sektorius. Viešosios politikos ir administravimo istorinė raida. Viešosios politikos analizė ir jos raida. Politikos analizės ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2014 01 02
Politikos mokslas socialinis mokslas
Įvadas. Politikos mokslo kaip socialinio mokslo samprata. Politikos mokslo kilmė. Pagrindiniai raidos etapai. Politikos mokslo problematika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 11 26
Biurokratijos demokratinė kontrolė
Įvadas. Mokslas. Socialiniai mokslai. Politikos samprata. Politikos mokslo kilmė. Politikos mokslo formavimosi etapai. Politikos mokslo struktūra. Empirinė teorija. Formalioji teorija. Normatyvinė teorija. Išvados. Literatūra.
Politologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 13
Monetarinė politika referatas (2)
Įvadas. Monetarinė politika. Monetarinės politikos samprata. Monetarinės politikos įgyvendinimo tikslai priemonės ir rezultatai. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimo tikslai. Monetarinės politikos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2015 12 01
Fiskalinė politika samprata, tikslai, priemonės
Įvadas. Fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valstybės pajamų šaltiniai. Valstybės išlaidos. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 05 25
Politikos teoriniai pagrindai konspektas
Tema. Bendrieji Politikos Mokslo Klausimai. Politikos sampratos istorinis kontekstas. Politikos termino reikšmės. Politikos termino reikšmės II. Politika kaip akių dūmimas. Esminiai politikos bruožai. Politikos termino sampratų grupės. ...
Politologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2017 05 24
Lietuvos centrinis bankas ir Lietuvos banko monetarinė politika
Lietuvos centrinis bankas ir lietuvos banko monetarinė politika. Įvadas. Lietuvos banko samprata. Lietuvos bankas. Lietuvos banko valdymas ir struktūra. Lietuvos banko funkcijos. Centrinis bankas – valstybinės skolos bendravaldis. Monetarinės ...
Bankininkystės referatai, Referatas, 24 puslapiai
2012 12 07
Viešosios politikos analizė
ĮVADAS Slaugos specialistų trūkumas Lietuvos sveikatos politikos kontekste. Reiškinys. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Politikos formulavimas. Politikos įgyvendinimas. Politikos vertinimas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 10 23
×