Ese pedagoginio kurybiskumo

175 dokumentai
Darbuotojų kūrybiškumo ugdymas
Įžanga. Kūrybiškumo teoriniai aspektai. Kūrybiškumas – asmenybės bruožas. Kūrybiškumo procesai. Kūrybiškumo ugdymas. Kūrybiškumo ugdymo metodai. Kūrybiškumo ugdymo vertinimas. Empirinis tyrimas. Tyrimo rezultatai ir diskusija. ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 21 puslapis
2017 09 14
Pedagoginis kūrybiškumas projektas
Individualus Darbas. Kas yra pedagoginis kūrybiškumas. (pagal mane). Kas yra pedagoginis kūrybiškumas. (pagal literatūros šaltinius). Kas yra pedagoginis kūrybiškumas. (visuomenės nuomonė). Pedagoginio kūrybiškumo problemos. (pagal ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2018 11 21
Kūrybiškumo ugdymas mokykloje
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymo programos ir metodai. Kūrybiškumo ugdymas mokykloje. Kūrybiškumo ugdymas universitete. Kūrybiškumo ugdymas – inovatyvios visuomenės pagrindas. Išvados. Literatūra
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 03 09
Kūrybiškumo raida
Kūrybiškumo raida. Kūrybiškumo raidos aktualijos. Mokslininkų požiūriai. Kritiniai kūrybiškumo raidos momentai. A. Petrulytės tyrimų rezultatai. Apibendrinant, stebimas neigiamas vaidmuo tradicinio ugdymo stereotipų. Kūrybiškumo ...
Kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 17
Pedagogo meninio kūrybiškumo įtaka muzikos pamokos kokybei
Įvadas. Meninis kūrybiškumas ir jo reikšmė. Meninio kūrybiškumo samprata. Meninis muzikinis ugdymas, plėtojantis kūrybiškumo galimybes, siekiant kokybiško ugdymo muzikos pamokose. Kūrybiško pedagogo vaidmuo muzikinio ugdymo procese. ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 26 puslapiai
2018 05 25
Vaikų kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje
Įvadas. Vaikų kūrybiškumo ugdymo ypatumai. Kūrybiškumas, kaip esminis žmogaus gebėjimas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo bruožai. Vaikų kūrybiškumo požymiai. Kūrybiškumo ugdymo ikimokykliniame amžiuje ypatumai. Kūrybinio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2015 03 26
Kūrybiškumo samprata ir jo ugdymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje
10( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo sampratos analizė. Kūrybiškumas kaip procesas. Kūrybiškumas kaip asmenybės savybė. Kūrybiškumo ugdymas ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje. Kūrybiškumo ugdymo ikimokykliniame amžiuje ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2018 02 19
Kūrybiškumo ugdymas skaidrės
Kūrybiškumo ugdymas. Įvadas. Ankstyvosios patirties įtaka. Kūrybiškumo rūšys. Kūrybiškos asmenybės bruožai. Savybės, kurių reikia kūrybiškam požiūriui atskleisti. Kūrybiškumo poveikis. Kas slopina kūrybiškumą??? Kaip ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 28
Kūrybiškumo plėtojimas švietimo įstaigose
Įvadas. Kūrybiškumo kompetencijos plėtojimo švietimo įstaigose problemos analizė. Kūrybiškumo kompetencijos tobulinimas švietimo įstaigose. Teoriniai sprendimai. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo svarba švietimo organizacijoje. ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 80 puslapių
2019 04 29
Pedagoginio poveikio būdai ir jų taikymo sąlygos
Pedagoginio poveikio būdai ir jų taikymo sąlygos. Sąvokos samprata. Pedagoginio poveikio būdų grupės. Pačių pedagoginio poveikio būdų yra daug. Pedagoginio poveikio būdų taikymo sąlygos. Literatūra.
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 07 20
Kūrybiškumo kompetencijos plėtojimo švietimo įstaigose problemos analizė
Įvadas. Kūrybiškumo kompetencijos plėtojimo švietimo įstaigose problemos analizė. Kūrybiškumo kompetencijos tobulinimas švietimo įstaigose teoriniai sprendimai. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo svarba švietimo organizacijoje. ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 89 puslapiai
2019 11 11
Pedagogas - talentas ar gebėjimai?
Pedagoginis talentas. Klaipėda. Tikslas atskleisti kas yra pedagoginis talentas. Įvadas. Pedagoginis talentas – gebėjimas puikiai dirbti pedagoginį darbą. Pedagoginis pašaukimas, pedagoginio talento dalis. Kadangi, pedagoginis talentas ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 07 07
Ikimokyklinukų kūrybiškumo ugdymas panaudojant muzikinius žaidimus
Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje. Meninė veikla – ikimokyklinukų kūrybiškumo ugdymo veiksnys. Muzikinis žaidimas, kaip viena iš ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2012 04 07
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas žaidimais
Problema , objektas , tikslas , uždaviniai , metodai. Kūrybiškumas priešmokykliniame amžiuje. Žaidimo vaidmuo kūrybiškumo ugdymo procese. Kūrybiškumo apraiškos žaidime. Tyrimo metodika ir organizavimas Tėvų požiūris į ...
Pedagogikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 05 02
Kūrybiškumo ugdymo problema
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto indžinerijos ir technologijų katedros aprangos dizaino ir technologijos studijų programa. Kūrybiškumas kūrybiškumo sąvoka. Kūrybiškumo ugdymo problema. Kūrybiško darbo produktyvumas ...
Psichologijos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2019 01 23
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus
Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus. Įvadas. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas naudojant kūrybinius žaidimus. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumas – divergentinio mąstymo ...
Pedagogikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 43 puslapiai
2013 03 29
Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje
8,8( 5 atsiliepimai )
Kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje. Įvadas. Kūrybiškumo samprota. Vaiko kūrybiškumą skatinantys ir stabdantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo poveikis vaikams. Konstravimo, grupės bibliotekėlės ir lauko aikštelės vaidmuo ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2013 04 19
Pedagoginis pašaukimas
Įvadas. Pedagoginio pašaukimo samprata. Pedagogikos sąvokų analizė. Pedagogikos ryšys su kitais mokslais. Pedagoginio pašaukimo samprata profesiniame kontekste. Pašaukimo semantinės reikšmės analizė. Pašaukimo samprata psichologine ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2017 03 13
Kūrybiškumo ugdymas per kūno kultūros pamokas
Kūrybiškumo ugdymas per kūno kultūros pamokas. Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros apţvalga. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kliūtys išreikšti kūrybiškumą. Kūrybiškumo raiška kūno kultūros ...
Kūno kultūros magistro darbai, Magistro darbas, 82 puslapiai
2016 04 19
Kūrybiškumas kaip asmenybės raidos ir psichopedagoginio poveikio rezultatas
Įvadas. Kūrybiškumo samprata ir vystymasis. Kūrybiškumo koncepcija. Asmens kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Asmenybės raida ir kūrybiškumas. Asmenybės vystymosi procesas. Kūrybiškumo formavimasis skirtinguose asmenybės raidos ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2017 04 11
Šiuolaikiniai filosofai apie kūrybiškumo ugdymą
Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Dėstomoji dalis. Kas yra kūrybiškumas? Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumas ir visuomenė. Kūrybiškos asmenybės ugdymas. Keletas klaidingų požiūrių į kūrybiškumą. Iš tikro, galime kalbėti apie tris ...
Filosofijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 05 18
Vaikų kūrybiškumo ugdymas
Įvadas. Vaikų kūrybiškumas. Kūrybiškumo apibrėžtis. Vaikų kūrybiškumo samprata. Vaikų kūrybiškumas ir jo ugdymo galimybės. Vaikų kūrybiškumo ugdymas. Vaikų kūrybiškumo ugdymo galimybės. Išvados. Literatūra.
Pedagogikos referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 08 05
Tėvų pedagoginio švietimo esmė, būtinumas, turinys
Įvadas. Pedagoginis švietimas, jo organizavimas ir pedagoginės konsultacijos samprata. Tėvų pedagoginio švietimo samprata, paskirtis, tikslas, uždaviniai, principai. Tėvų pedagoginio švietimo organizavimo ikimokyklinėje ugdymo ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 04 25
Kūrybiškumo samprata ir jo ugdymas darželyje
Įvadas. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo ugdymas darželyje. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai. Priedas.
Pedagogikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 03 20
Vaizduotės ir kūrybiškumo svarba vaiko mokymo(si) procese vaizduotės ir kūrybiškumo skatinimas klasėje
Įvadas. Esė tikslas. Vaizduotė. Vaizduotės ir kūrybiškumo svarba vaiko mokymo(si) procese. Vaizduotės ir kūrybiškumo klasėje skatinimo būdai. Išvados. Literatūra.
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2018 04 23
Vaikų kūrybiškumo ugdymas šokiu
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymas – pedagoginė problema. Kūrybiškumo ir jo jo raiškos mene samprata. Kūrybiškumą lemiantys veiksniai. Kūrybiškumo ugdymo ypatumai. Šokio ugdymo aspektai. Šokio ugdymas formaliojo ugdymo srityje. Šokio ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2013 06 01
Priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas menine veikla
9( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Kūrybiškumo ugdymo meninėje veikloje teoriniai aspektai. Kūrybiškumo samprata ir teorinė apibrėžtis. Kūrybiškumo ugdymo svarba priešmokykliniame amžiuje. Vaikų kūrybiškumą skatinantys ir ...
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 04 14
Tėvų pedagoginio švietimo esmė, būtinumas
Tėvu pedagoginio švietimo esmė. Tėvų pedagoginio švietimo būtinumas. ĮVADAS Temos aktualumas. Tėvų pedagoginio švietimo esmė.
Pedagogikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 04 23
Tėvų ir pedagogų požiuris į priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymą
Tėvų ir pedagogų požiuris į priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymą(-si). Ramida Kazlaitė| 2014-10. Problema – koks. Tikslas – atskleisti tėvų ir pedagogų požiūrį į priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ...
Pedagogikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2016 06 26
Pedagoginio meistriškumo lygiai: trenerio pedagoginis meistriškumas
Tikslas – išsiaiškinti kokie yra pedagoginio meistriškumo lygiai. Trenerio pedagoginis meistriškumas. Meistriškumas turi lemiamą įtaką profesinei veiklai. Pedagoginis meistriškumas yra daugialypė sąvoka. Didelę savo darbo dalį ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2018 12 11
Ankstyvojo amžiaus kūrybiškumo ugdymas
Įvadas. Kūrybiškumo ugdymas. Kūrybiškumas ir jį lemiantys veiksniai. Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo galimybės ir metodai. Vaikų ugdymas daile. Žaidimų reikšmė kūrybiškumui. Vaikų kūrybiškumą stimuliuojanti ...
Pedagogikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2019 03 03
Kūrybiškumas knygų leidyboje: Andriaus Tapino „Vilko valanda” atvejo analizė
Įvadas. Kūrybiškumo teorijos ir svarba. Kūrybiškumo samprata. Kūrybiškumo kriterijai. Kūrybiškumas versle aktualumas. Knygų leidyba ir kūrybiškumas. Knygų leidybos procesas. Kūrybiškumas leidybos rinkodaroje. Knygų reklama ir ...
Komunikacijų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 58 puslapiai
2018 02 07
Pedagoginio bendradarbiavimo ir pedagoginės veiklos praktikos ataskaita
Atliekančios (- ) Pedagoginio bendradarbiavimo ir pedagoginės veiklos praktikas Kalendorinis Pedagoginio bendradarbiavimo praktikų atlikimo planas. Instruktažas abiems grupėms 2018 02 10 - PKTI. Savaitės data Planuojamos atlikti veiklos ...
Pedagogikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 7 puslapiai
2018 12 30
Kūrybos sritys ir būdai, Kūrybos ir kūrybiškumo apibrėžimo problema
Pratybų ir savianalizės sąsiuvinis. „ Kūrybos psichologijos “ pratybų ir savianalizės sąsiuvinis Kūrybos sritys ir būdai. Kūrybos ir kūrybiškumo apibrėžimo problema. Nuoširdžiai besiaukojantis tarnautojas pvz. Šeimos žmogus. ...
Psichologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2019 10 25
Kūrybiškumo pažinimo metodikos
Kūrybiškumo pažinimo metodikos. Kūrybiškumo suvokimo patikrinimo testas (a. Petrulytė). Ar esate kūrybingas (pagal r. Petrauskaitę)? Anketa mokytojui. „nepražiūrėkite gabių, kūrybingų vaikų" (e. P. Torrance). Testas mąstymo būdui ...
Menų testai, Testas, 13 puslapių
2013 04 30
Kūrybiškumo skatinimo metodai ir jų taikymas
Kūrybiškumo skatinimo metodai. Kas yra kūrybiškumas? Kūrybiško žmogaus savybės. Kaip ugdyti kūrybiškumą? Kūrybiškumo skatinimo metodai. Šešių galvojančių skrybėlių“ metodas. „Minčių audros“ metodas. Kaip skatinti ...
Komunikacijų skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 07 02
×
116 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo