Esybių ryšių diagrama

300 dokumentų
Krepšinio varžybų duomenų bazė
Dalykinės srities aprašymas. Esybių ryšių diagrama. Erd tenkinanti 3nf. Ėsybių aprašymas. Ryšių aprašymas. Reliacinis modelis. Duomenų bazės vartotojai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 05 06
Duomenų bazių projektavimo kursinis
Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. Diagrama. Esybių aprašymas lentelėse. Ryšių aprašymas.Reliacinis modelis. Diagrama. Lentelių aprašai.Db naudotojai.Išvados ir pasiūlymai.Informacijos ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 12 13
X įmonės informacijos srautų analizė
Įvadas. Duomenų srautų diagramos. Esybių – ryšių diagrama. Išvados.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 03 30
Esybių ryšių (e-r) modelis
Esybių - ryšių (e-r) modelis. E-r modelio komponentai. Esybės. Atributai. Ryšiai. Jungiamumas (funkcionalumas). Kardinalumas. Ternarinis ryšys su nurodytais funkcionalumais. Abstraktus n-tojo laipsnio ryšys su kardinalumais. Ryšys su ...
Braižybos konspektai, Konspektas, 21 puslapis
2013 04 25
Degalinių tinklo informacinė sistema
Įvadas. Organizacijos analizė. CASE priemonės. Silverrun. JAM. Designer/2000 + Developer/. Lokalinės priemonės (ERwin, BPwin, S-Designor, CASE. Аналитик). Objektiškai orientuotos CASE – priemonės (Rational Rose). Oracle apžvalga. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 12 13
Įmonių invormacinių srautų analizė
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Charakteristika. Įvadas. Įmonė teikia šventinių tortų gaminimo paslaugas. Veikėjai. Informacijos srautai. Vidiniai informacijos srautai. Informacijos gavėjai. Informacija. Esybių – ryšių ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2014 03 28
Informacinių sistemų praktikos ataskaita
Organizacijos veiklos aprašas. Duomenų srautų diagramos. Esybių ryšių diagrama. Programinės įrangos projektų valdymo ataskaitos. Ca erwin programa sudaryti duomenų modeliai.
Informatikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2016 09 08
Informacinių sistemų laboratorinio darbo užduotis. Probleminė sritis. Numatomi db failai. Loginė schema. Ataskaitos pavyzdys. Apribojimai. Rūšiavimas. Er ( esybių ryšių ) diagrama. Funkcijų hierarchija.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 08 31
Įmonės verslo sistemos koncepcinis modelis
Įmonės veiklą nusakantis raiškusis paveikslėlis. Pagrindinės nuostatos. Įmonės verslo sistemos koncepcinis modelis. Įmonės tikslų modelis. Organizacinės struktūros modelis. Verslo procesų modelis. Išteklių statinis modelis. ...
Verslo konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2018 06 04
Parduotuvės informacinės sistemos projektas
Įvadas. Informacinių sistemų paketų analizė. Organizacijos veiklos aprašas. Lygmenų modeliai. Aukščiausiojo lygmens DFD. Nulinio lygmens DFD. Pirmojo lygmens DFD. Duomenų bazės projektavimas. Normalizavimas. Esybių ryšių diagrama ir ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2017 03 28
Viešbučio rezervacijos informacinė sistema
Įvadas. Informacinių sistemų paketų rinkos analizė. Organizacijos veiklos aprašymas. Veiklos proceso modeliai. Aukščiausio lygio duomenų srautų diagrama. Nulinio lygio diagrama. Pirmojo lygio duomenų srautų diagrama. Taisimų ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2017 04 20
Įmonės informacijos srautų analizė Uab “Grustė“
Įvadas. Uab „Grūstė“ įmonės informacijos srautų analizė. Išorinių informacijos srautų analizė. Vidinių informacijos srautų analizė. Nulinio lygio duomenų srautų diagrama. Esybių - ryšių diagrama. Išvados.
Logistikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 12 31
Strukturinė analizė
Turinys. Struktūrinės analizės dalys. Funkcinis modeliavimas. Įvadas. Duomenų srautų diagramos. Duomenų srautų diagramų sudarymo technika. Duomenų srautų diagramų elementai. Realaus laiko sistemų modeliavimas. Duomenų srautų diagramos ...
Informatikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 07 22
Duomenų bazių praktika. Įvadas. Darbo tikslai ir uždavinai. Sistemos aktoriai. Sistemos funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai. Funkciniai reikalavimai. Nefunkciniai reikalavimai. Panaudos atvejų diagrama. Veiklos diagrama. Duomenų bazės ...
Informatikos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2019 05 08
Videotekos tinklo duomenų bazės
Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. Er modelis. ER modelio normalizavimas. ER modelio esybių aprašymas. ER modelio ryšių aprašymas. Realiacinis modelis. Realiacinio modelio esybių aprašymas. DB ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 03 18
Įmonės informacinių srautų analizė Orlen Lietuva
Įvadas. Informacijos srautų analizė. AB“Orlen Lietuva“ charakteristika. Išoriniai informacijos srautai. Vidiniai informacijos srautai. Nulinio lygio duomenų srautų diagrama. Esybių - ryšių diagrama. Išvados.
Informatikos referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 10
Transporto įmonės informacinė sistema
Įvadas. Informacinės sistemos modeliavimas. Informacinio lygmens užduočių diagrama. Esybių ryšių modeliavimas. Reliacinių db lentelių normalizavimas. Duomenų srautų diagramos. Esybių gyvavimo ciklo diagramos. Sprendimų medžiai. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 07 24
Į duomenis orientuota analizė
Į duomenis orientuota analizė. Įžanga. Dalykinės srities analizės terminai. Dalykinės srities analizė – veiksmai. Ryšiai. Ryšių nustatymas. Normalizavimas. Funkcinė dekompozicija. Procesų priklausomybės diagramos. Proceso duomenų ...
Informatikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 08 31
Duomenų bazių projektavimas Sandėlio duomenų bazė savarankiškas darbas
Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. E-r modelis. Esybių ir jų atributų ataskaita. Ryšių tarp esybių ataskaita. E-R modelio normalizavimas. Reliacinis modelis. Reliacinio modelio ataskaita. DB ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2015 02 15
Duomenų bazių valdymas 2 Duomenų bazės projektavimas su Oracle 10g Designer
Anotacija. Įvadas. Dalykinė sritis. Komunalinių paslaugų veiklos modelio sudarymas. Oracle designer‘is. Objektų saugyklos navigatorius (Repository object navigator). Procesų diagramos kūrimas. Funkcijų hierarchijų diagrama. Duomenų ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 05 23
Informacijos sistemos
Informacijos sistemos samprata, paskirtis, pavyzdžiai, tipai. Informacijos sistema, kaip tam tikros organizacijos (darbinės sistemos) dalis. Tikslai, veiksmai ir objektai: trys probleminės srities tyrimo aspektai. Reikalavimai veiksmų, tikslų ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 08 31
Diagramos skaidrės
Diagramos. Teorija. Sužinosite ką reiškia kiekviena diagrama ir ką ji nurodo. Statine diagrama. Ši diagrama nurodo mokinių skaičiu. Kreivoji diagrama. Nurodo žmonių ūgi. Trimitė diagrama. Juostinė diagrama. Radaro diagrama. Rutulinė ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2015 11 24
Ruošiamas lietuvos 1 : 10 000 žemėlapis. Jis bus sudarytas iš lapų, kurių kraštinės 50 cm. Kiekviename lape matoma 5 km2 . daromos aerofotonuotraukos. Jos tarpusavyje persidengia. aerofotonuotraukos skanuojamos ir nuskanuoti vaizdai ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 08 31
Ab „Swedbank“ mobiliosios programėlės naujos funkcijos įdeigimo analizė
Įvadas. Skyrius. Projekto inicijavimas ir planavimas. Skyrius. Projekto inicijavimas. Skyrius. Kuriamos IS reikalavimų šaltiniai ir informacijos surinkimo metodai. Skyrius. Projekto darbai ir planas. Skyrius. Reikalavimai kuriamai sistemai. ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 04 28
Informacinės technologijos studijose referatas
Įvadas. Skaičiuoklė ms excel. Duomenų atranka. Dinaminės suvestinės. Prezentacijos ms powerpoint. Literatūra. Dalykinė rodyklė. Diagrama 1 Stulpelinė diagrama. Diagrama 2 Dviejų ašių diagrama. Diagrama 3 Prekių kiekis ir kaina. ...
Informatikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 05 30
Ryšiai su visuomene monopolinėse įmonėse (dujų ir elektros tiekimo bendrovių pavyzdžiai)
Ryšių su visuomene apibendrinimas. Ryšių su visuomene istorijos pristatymas. Ryšių su visuomene taikymo specifika. Ryšių su visuomene sampratos aiškinimas. Ryšių su visuomene tikslų formavimas. Ryšių su visuomene funkcijų vertinimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 06 07
Informacijos technologijų projektavimas
Individuali praktikos užduotis. Įvadas. Specialioji dalis. Praktikos užduoties analizė. Darbo metodų ir priemonių pasirinkimo pagrindimas. Kursinio darbo eiga. Klasių diagrama. Klasės. Ryšiai. Aukščiausio lygio klasių diagrama. Panaudos ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2014 01 06
Viešųjų ryšių samprata
Viešieji ryšiai. Arba. Ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene apibrėžimai. Ryšių su visuomene raida. Ryšių su visuomene aspektai. Komunikacija. Vadybos funkcija. Tarpusavio supratimo siekimas, reputacija ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 12
Bendrabučio budėtojo informacinės sistemos projektas
Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Užduoties formulavimas. Pradiniai duomenys. Užduotys baigiamojo darbo tikslui pasiekti. Bendri reikalavimai sistemai. Informacijos šaltinių apžvalga. Knygos. Elektroniniai šaltiniai. Užduoties ...
Informatikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2015 04 05
Sporto klubo informacinė sistema
Įvadas. Reikalavimų sistemai analizė. Sistemos paskirtis. Projekto kūrimo pagrindas (pagrindimas). Sistemos tikslai (paskirtis). Reikalavimai sistemai. Vartojimo atvejų (angl. usecase) diagrama. Scenarijų (angl. activity) diagrama. Būsenų ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 12 19
Lažybų bendrovės aptarnavimo sistema
Lažybų bendrovės aptarnavimo sistema. Įvadas. Bendroji dalis. Reikalavimų sistemai analizė. Vartojimo atvejų (use case) diagrama. Scenarijų (activity) diagrama. Būsenų (state) diagrama. Sekų (sequence) diagrama. Bendradarbiavimo ...
Informatikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 03 11
Duomenų bazės laboratorinis
Dalykinės srities aprašymas. Pagrindinės sistemos užduotys ir funkcijos. Esybių ryšių modelis. Duomenų bazės modelis. Sql užklausos. Ekraninės formos su kontroliniais duomenimis.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2013 05 28
Ryšių tinklai
Savarankiško darbo užduotis. Sąvokos. Įvadas. Ryšių tinklai ir jų įrengimas. Ryšių kabeliai. Telekomunikaciniai šuliniai ir ryšių kanalizacijos šuliniai. Ryšių tinklų žymėjimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2014 06 02
Vieno kintamojo statistinė analizė su STATGRAPHICS programa
Įvadas. Sklaidos diagrama. Aprašomoji statistika. Stačiakampio diagrama. Dažnio histograma. Kamieno ir lapų diagrama. Procentilės. Kvantilių diagrama. Normaliojo tikimybinio skirstinio diagrama. Pasitikėjimo intervalai. Hipotezių ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2017 04 05
Statistikos laboratorinis Kavos suvartojimas
Pirmasis laboratorinis darbas. Užduotis. Pradinių duomenų generavimas. Padėties charakteristikos. Sklaidos charakteristikos. Ūselinė diagrama. Užduotis. Skritulinė diagrama. Sklaidos diagrama. Linijinė dviejų ašių diagrama. Stulpelinė ...
Statistikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 21 puslapis
2014 12 09
Kelionių agentūros informacinė sistema
Organizacijos veiklos aprašas. Veiklos proceso modeliai (dfd modelių hierarchija). Aukščiausiojo lygio duomenų srautų diagrama. Nulinio lygmens duomenų srautų diagrama. Pirmojo lygmens duomenų srautų diagrama. Reikalavimų specifikavimo ...
Informatikos projektai, Projektas, 34 puslapiai
2012 08 16
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema