Etines problemos socialiniame darbe

300 dokumentų
Socialinio darbo metodų taikymas praktikoje Semestrinis darbas
Įvadas. Ekožemėlapio metodo taikymas socialiniame darbe. Genogramos metodo taikymas socialiniame darbe. Ekožemėlapio ir genogramos analizė. Kliento problema ir jos sprendimas. Konflikto sprendimas socialiniame darbe. Etinės situacijos ...
Sociologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 06 08
Etinės problemos ir etiški sprendimo būdai
8,5( 2 atsiliepimai )
Etinės problemos ir etiški sprendimo būdai. Įvadas. Etinė problema ir etiškas jos sprendimas. Svarbiausių įvykusių faktų nustatymas. Etinių problemų išskyrimas ir nustatymas. Galimos alternatyvos. Pagrindinius suinteresuoti asmenys. ...
Etikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 12 17
Etinė problema socialinėje veikloje ir jos sprendimas
Įvadas. Situacijos aprašymas. Situacijos analizė. Darbo apibendrinimas. Naudota literatūra. Etika – tai mokslas, tiriantis moralę. Būtent etika padeda atskleisti ir pagrįsti veiksmus, kurie pripažįstami kaip teisingi arba kaip neteisingi. ...
Etikos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 01 10
Intervencija socialiniame darbe
9( 2 atsiliepimai )
Intervencija individualiame socialiniame darbe. Intervencijos samprata. Intervencijos prielaidos. Intervencijos rūšys. Socialinio darbuotojo veiksmai intervencijoje. Intervencijos aspektai. Kliento pozityvią veiklą skatinančių intervencijų ...
Sociologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 10 22
Savanorystės naudingumas socialiniame darbe: Caritas organizacijos perspektyva
Santrauka. Summary. Terminų paaiškinimai. Įvadas. Savanorystė socialiniame darbe. Teoriniai aspektai. Savanorystės samprata. Socialinio darbo samprata. Savanorystė socialiniame darbe sąsajos ir įtampos. Savanorystės naudingumas ...
Sociologijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 34 puslapiai
2019 04 10
Organizacijos etinės problemos analizė
Įvadas. X organizacijos etinės problemos analizė. Svarbiausi įvykę faktai. Etinės problemos x organizacijoje. Galimos alternatyvos. Pagrindiniai suinteresuotieji. Alternatyvų etiškumas. Praktiniai apribojimai. Tolimesni veiksmai. Išvados. ...
Vadybos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2012 10 10
Atvejo analizė socialiniame darbe
9,3( 3 atsiliepimai )
Ievos pagrindinės problemos. Socialinio darbo su klientu sudarymas Informacijos rinkimas. Klausimai atvejo analizei. Atvejo analizė socialiniame darbe.
Sociologijos analizės, Analizė, 4 puslapiai
2018 04 09
Etinės dilemos
Įvadas. Literatūros apžvalga. Interdisciplininis bendradarbiavimas socialinio darbo praktikoje. Atskleisti socialinio darbuotojo vaidmenį bendruomenėje. Etinių dilemų socialiniame darbe sampratą. Socialinių darbuotojų patiriamos etines ...
Sociologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 07 23
Neįgalaus asmens situacijos analizė
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Neįgalaus asmens socialinė – psichologinė adaptacija integruojantis visuomenėje. Konkrečios situacijos analizė. Asmeninė patirtis bendraujant su neįgaliu žmogumi. Socialinis darbas su neįgaliais ir ligoniais. Taikomi metodai ir ...
Sociologijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2012 11 20
Etinės problemos analizė įmonėje
Įvadas. X organizacijos etinės problemos analizė. Svarbiausi įvykę faktai. Etinės problemos X organizacijoje. Galimos alternatyvos. Tolimesni veiksmai. Rekomendacijos. Literatūra.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2018 10 11
Biheivioristinis socialinio darbo metodas
Įvadas. Biheviorizmo istorija. Pagrindiniai biheviorizmo atstovai ir jų idėjos. Pavlov klasikinio sąlygojimo teorija. B. F. Skinner operantinio sąlygojimo teorija. Bandūra – socialinio išmokimo teorija. Bihevioristinis modelis socialiniame ...
Sociologijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 11 17
Etikos problemos ir jų sprendimas
Seksualinis priekabiavimas. Policininkas- nusikaltėlis. Narkotikai. Šiame referate bandysime įsigilini į tris skirtingas situacijas, kurias galime įvardinti kaip etines problemas. Bandysime rasti šių problemų sprendimo būdus. Tačiau ne ...
Etikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 01 20
Sprendimų priėmimas socialiniame darbe esant vidiniam asmenybės konfliktui
Įvadas. Vidinių asmens konfliktų priežastys. Konfliktų rūšys. Socialinių darbuotojų patiriamo streso darbe ypatumai. Patiriamo streso įveikimo strategijos socialiniame darbe. Profilaktika. Individuali tolerancija nuovargiui. Sprendimų ...
Sociologijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 04 07
Bendravimas reabilitacijoje: Etinės reabilitacijos problemos
Bendravimas reabilitacijoje. Etinės reabilitacijos problemos. Bendravimas turi įtakos sveikatai – tenkina socialinius poreikius bendrumo. Kas trukdo bendravimui? Bendraujant svarbu. Konfliktas. Vidiniai konfliktai. Tarpasmeniniai konfliktai. ...
Medicinos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 10 13
Supervizijos samprata socialiniame darbe
Supervizijos samprata socialiniame darbe. Darbo tikslas. Išanalizuoti supervizijos sampratą ir esmę. Kas yra supervizija? Socialinio darbo supervizija – tai profesinės rizikos mažinimo būdas. Supervizijos istorija. XIX a. pab. – XX a. ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 04 17
Įstaigos etikos problemos analizė
Įvadas. Įstaigos etinės problemos. Cituacija įstaigoje. Etinės problemos X įstaigoje. Galimos alternatyvos. Alternatyvų etiškumas. Praktiniai apribojimai. Tolimesni veiksmai. Išvados. Rekomendacijos. Šaltiniai.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2020 04 13
Refleksijos ir supervizijos kultūra socialiniame darbe
Refleksijos ir supervizijos kultūra socialiniame darbe. Tuo tarpu supervizijoje. Naudotos literatūros sąrašas.
Sociologijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 11 17
Etinės problemos rekreacijoje ir turizme
Etinės problemos rekreacijoje ir turizme. Įvadas. mikroetikos problemos. Bendravimas. Korupcija. Apgavystės ir melas. Seksualinis priekabiavimas. Tinkama darbo apranga. makroetikos problemos. Elitizmas. Paternalizmas. Diskriminacija. ...
Turizmo referatai, Referatas, 10 puslapių
2016 09 08
Bendrosios psichologijos žinių pritaikymas socialiniame darbe
Bendrosios psichologijos žinių pritaikymas socialiniame darbe. Kaip pritaikyti? Teorija Emocijų valdymas.
Sociologijos refleksijos, Refleksija, 3 puslapiai
2019 06 19
Verslo etikos problemos skaidrės
Verslo etikos problemos. Verslo etikos problemos. Verslo etikos problemos. Verslo sociologė L. Nesh išskiria svarbiausias etines problemas, su kuriomis dažniausiai susiduria verslininkai. Skiriami 5 etinių problemų kilimo lygmenys. ...
Verslo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 23
Etinės problemos E. Lešo akimis
Yalom’o knygoje „Melagis ant kušetės” puikiai perteikta tai, kas vyksta psichoterapeuto kabinete tarp konsultanto ir paciento, konsultavimo technikos, etinės problemos, su kuriomis susiduria psichoterapeutas, bei pavaizduota senosios bei ...
Psichologijos esės, Esė, 6 puslapiai
2017 04 27
Lyderystė – socialinėje pedagogikoje socialiniame darbe
Lyderystė – socialinėje pedagogikoje/socialiniame darbe. Naudota literatūra.
Lyderystės refleksijos, Refleksija, 2 puslapiai
2015 05 14
Teisės pagrindų socialiniame darbe namų darbas atvejų analizės
Teisės pagrindų socialiniame darbe namų darbas. 159 straipsnis. Privalomas tėvų valdžios vykdymas. . Tėvų valdžia negali būti naudojamasi priešingai vaiko interesams. Metės dukters auklėtoja. Jaunesniųjų vaikų auklėtojos. Metų ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 11 21
Dailės terapijos taikymas socialiniame darbe
Dailės terapijos taikymas socialiniame darbe. Šio darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Dailės terapija. Raidos dailės terapija. Socialinio darbuotojo veikla taikant dailės terapiją. Psichika – apibūdinama kaip individo įgimtų ir įgytų ...
Dailės referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 11 17
Verslo etikos problemos Elsis organizacijoje
Įvadas. Balansas. Balansų rūšys. Balanso sudedamosios dalys. Balanso elementai. Turtas. Nuosavas kapitalas. Tikslinis finansavimas. Įsipareigojimai. Balanso struktūra. Ką parodo balansas. Balanso pokyčiai. Finansinių ataskaitų sudarymo ...
Etikos namų darbai, Namų darbas, 19 puslapių
2012 05 04
Vertybiniai principai socialiniame darbe
Mano pirmasis pasirinktas vertybinis principas yra pagalba kiekvienam žmogui. Laisvojoje enciklopedijoje vikipedia pagarba aiškinama kaip skaitymasis su kito asmens jausmais, poreikiais, mintimis, idėjomis, norais ir prioritetais. Pagarba taip ...
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2014 12 01
Socialinio darbuotojo veikla su protine negalia turinčiais žmonėmis
Socialinio darbuotojo veikla su protine negalia turinčiais žmonėmis etiniai aspektai. Proto negalia. Pagrindiniai proto negalią turinčių žmonių poreikiai. Socialinių paslaugų poreikis proto negalia turintiems žmonėms. Teikiamos ...
Sociologijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 03 07
Etines problemos abortas
Etines problemos. Abortas. Abortas – tai savaiminis ar dirbtinis nėštumo nutraukimas. Aborto būdai. Mikroadsorbcija Moteriai, nesulaukusiai mėnesinių. Druskos tirpalo injekcija Tarp 12-16 savaičių abortai paprastai nedaromi. Etiniai ...
Etikos projektai, Projektas, 6 puslapiai
2016 04 13
Egzistencinė teorija ir kilmė ir jos taikymas socialiniame darbe
Egzistencinė teorija ir kilmė. Egzistencijos prasmė kančioje. Egzistencializmo taikymas socialiniame darbe. Egzistencinė teorija ir kilmė. Egzistencijos prasmė. Egzistencijos prasmė kančioje. Egzistencializmo taikymas socialiniame darbe. ...
Sociologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2019 12 27
Profesinės etikos žinių reikšmė teisininkės, teisininko veiklai
Įvadas. Profesinės etikos apžvalga. Etikos samprata. Profesinės etikos objektas. Profesinės etikos svarba specialisto veiklai. Profesinė etika valstybės tarnybos veikloje. Etinės problemos samprata. Teisininkės, teisininko veiklos etiniai ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 10 12
Krizių intervencijos taikymas socialiniame darbe
9,5( 2 atsiliepimai )
Studijų dalykas socialinio darbo teorijos ir metodai. Tikslas. Išanalizuoti krizių intervencijos teorijos taikymą socialiniame darbe. Uždaviniai. Aprašyti bendrąsias krizių charakteristikas ir esminius bruožus. Atskleisti krizių kilmes ...
Sociologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2018 05 04
Profesinės etikos žinių reikšmė odontologės (-o) veiklai
Dalis. Profesinės etikos apžvalga. Dalis. Etinės problemos samprata. Dalis. Odontologės , odontologo veiklos etiniai aspektai. Dalis. Teisė ir etika. Etinės problemos sprendimas.
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2019 06 08
Profesinės etikos namų darbai
Utenos kolegijos medicinos fakulteto sveikatos priežiūros ir reabilitacijos katedros kosmetologijos studijų programa klausimai. UTENA , 2016 I dalis. Profesinės etikos apžvalga. Dalis. Etinės problemos samprata. Dalis. Kosmetologės , ...
Etikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2017 01 19
Vertybės socialiniame darbe
Vertybės, kurias išpažįsta socialiniai darbuotojai, tampa jų vidiniais kompasais, vadovauja jų elgesiui, yra jiems akivaizdžios, atsiskleidžia jų praktinėje veikloje. Visa tai ugdo socialinio darbuotojo asmenybę, atskleidžia jos ...
Sociologijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2014 05 19
Egzistencinis socialinio darbo modelis
Įvadas. Egzistencializmas. Egzistencializmo filosofija. Egzistencializmo teorija socialiniame darbe. Problemų aiškinimas egzistencializmo teorijoje. Egzistencializmo principai pagal įvairius autorius. Pagrindinės egzistencinio modelio ...
Sociologijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 05 27
Verslininko etika referatas
Verslininko etika. Taigi šio darbo tikslas – patarti, kas yra verslo etika, kam ji reikalinga, kokios pagrindinės verslininkų etikos problemos ir kaip jas spręsti. Verslo ir etikos ryšys. Etinės problemos ir jų sprendimai , etinės ...
Verslo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 07 11
×
125 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo