Filosofijos egzamino klausimai mru

300 dokumentų
Filosofijos egzamino klausimai - atsakymai
8,3( 3 atsiliepimai )
Sofistai ir Sokratas. Kas yra filosofija? Platono idejų pasaulis. Filosofijos objektas, struktūra ir metodas. Mileto mokykla. Elejos mokykla. Heraklitas, Pitagoras ir Demokritas. Aristotelis. Filsofijos atsiradimas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 22
Filosofijos egzamino špera
Glausta filosofijos pagrindų egzamino špera. Filosofijos objektas. Pagrindinės sritys. Aksiologija (vertybių ratas). Ontologija-(buties teorija). Gnoseologija-(pazinimo teorija). Rytų filosofijos bendri ypatumai. Terminai. Indijos filosofija. ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 10 20
Filosofijos egzamino klausimai atsakymai
Filosofijos įvado egzamino klausimai. Kas ir kada suformulavo pirmąjį filosofijos apibrėžimą? Pateikite pačią bendriausią filosofijos istorijos periodizaciją ir paminėkite jums labiausiai įsiminusius kiekvieno periodo filosofų vardus. ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2013 10 28
Filosofijos egzamino konspektas (3)
Filosofija egzamino klausimai. Tragiškas optimizmas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 04 18
Technikos filosofijos egzamino klausimai
Technikos filosofijos egzamino klausimai. Technikos sąvoka siauraja ir plačiaja prasme. Atradimo “ ir ,, išradimo “ sąvokos. Technika ir mokslas. Technika ir gamta. Fakto ir teorijos santykis. . . Chalmers. Falsifikacionizmas. . Popper. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 02 22
Filosofijos egzamino klausimai
Filosofija – išminties meilė. Filosofai siekia suvokti tobulą pasaulio esmę, kosmosą, t.y. suprasti, ką galima mylėti, kuo galima grožėtis, kas yra gera ir teisinga. Filosofija kilo iš Senovės Graikijos. Ji atspindi žmogaus siekimą ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 04 06
Filosofijos egzamino klausimai atsakymai (2)
Filosofijos egzamino klausimai atsakymai (2).
Filosofijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2016 04 28
Filosofijos konspektas: tiesa, pažinimas, mąstymas
Filosofijos egzamino klausimai. Kokia būčių rūšis išskyrė Dekartas. Kokias savybes priskiria Dekartas Dievo būčiai , žmogaus dvasiai , materialioms būtims. Kam tarnauja juslės Dekarto filosofijoje. Kame glūdi kupernikiškasis Kanto ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 08 07
Filosofijos įvadas skaidrės
Filosofijos įvadas. Kas yra filosofija? Pagrindinės sąvokos. Kurie klausimai yra filosofiniai?. argumentuokite. Kurie klausimai yra filosofiniai?. Argumentuokite. Filosofijos šaltiniai. Pasaulio ir žmogaus vietos jame aiškinimas. Specialiųjų ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 07 01
Filosofijos egzamino klausimų atsakymai
Filosofijos samprata. Filosofijos prigimties problema. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Filosofija ir pasaulėžiūra. Filosofijos objekto problema. Filosofijos vertės klausimas. Filosofijos kilmė. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2015 10 22
Anatomijos egzamino klausimai
Anatomijos dalyko egzamino kontroliniai klausimai. Bendrosios praktikos slaugos studijų programos studentams.
Biologijos testai, Testas, 2 puslapiai
2013 11 11
Fizikos egzamino klausimai atsakymai
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 29
Elektrotechnikos egzamino klausimai ir atsakymai
9,5( 2 atsiliepimai )
Elektrostatika. Nuolatinės srovės grandinės. Magnetinės grandinės (elektromagnetizmas). Vienfazės kintamosios srovės grandinės. Trifazės kintamosios srovės grandinės. Asinchroniniai varikliai ir sinchroninės mašinos. Nuolatinės srovės ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 07 23
Geodezijos egzamino klausimai
Egzamino klausimai. Teorinė dalis. GIS apibrėžimas, sąvoka. GIS atsiradimo priežastis. Geografinė informacinė sistema. Kitos rastrinės operacijos.
Geodezijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2017 04 07
Filosofijos egzamino klausimai ir atsakymai konspektas
Filosofijos esmė, kilmė, reikšmė visuomenėje. Filosofija ir išmintis. Kokius klausimus vadiname filosofiniais, kuo jie skiriasi nuo kasdienių? Filosofijos santykis su mokslu, menu, religija. Apibūdinkite Aristotelio ir Platono būties ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2016 04 26
Filosofijos samprata, būtis: klausimai ir atsakymai
Kas yra filosofija? Filosofijos , mitologijos ir mokslo santykiai. Kokie klausimai yra filosofiniai? Kokiomis aplinkybėmis žmonėms kyla filosofiniai klausimai. Racionalistinės pažinimo teorijos ypatybės. Empiristinės epistemologijos ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 10 24
Filosofijos KTU špera
Filosofija kaip metafizika. Filosofijos (f. ) objektas. Ikisokratikai apie būtį. Būties samprata nuo Sokrato iki Hėgelio. Filosofija (f. ) ir religija (r. ). Filosofija (f. ) ir mokslas (m. ). Būtis absoliučioji ir santykinė. Jutiminė ir ...
Filosofijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 20
Kosmetologijos kvalifikacinio egzamino saviruošos klausimai
Baigiamojo praktikinio egzamino kosmetinių procedūrų atlikimo metodikos saviruošos klausimai.
Kosmetologijos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2017 06 12
Filosofija geras konspektas
Filosofija. Elenktikos. Majentikos. Teorinės filosofijos tikslas. Praktinės filosofijos tikslai. Prasmė ir reikšmė. Skirtumai. Simbolis ir ženklas. Filosofijos kilmės šaltiniai. Filosofijos lyginimas su kitais mokslais. Realieji mokslai. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 06 18
Ekonomika: 1 egzamino klausimai ir atsakymai
Studijų dalykas Ekonomika. Pagrindiniai egzamino klausimai. Gamtos , darbo ir kapitalo. Ūkinė veikla  . Pagal šiuos bruožus skiriamos keturios pagrindinės struktūros. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2019 03 31
Psichologijos egzaminas konspektas
Psichologijos egzaminas. Psichologijos metodai. Sąmonė ir jos būsenos. Miegas. Hipnozė. Meditacija. Jutimas ir suvokimas. Amintis. Mokymasis. Mąstymas. Kalba ir kalbėjimas. Intelekto klausimas. Vaizduotė. Dėmesys. Emocijos. Bendras ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2012 01 19
Kas yra etika? Etikos ir filosofijos ryšys
Kas yra etika? Etikos ir filosofijos ryšys. Turynis. Kas yra etika? Moralės kalbos problemas nagrinėja metaetika. Kur tyrinejama etika? Priežaščių kodėl naudinga mokytis etikos. Etikos sąvoka viešajame administravime. Kas yra ...
Etikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2018 12 11
Filosofijos prigimtis ir struktūra
Filosofijos samprata ir objektas. Filosofijos objekto kaita. Filosofijos kilmė. Žmogaus filosofuojančio pagrindas. Filosofijos funkcijos. Pažintinė filosofijos funkcija. Praktinė filosofijos funkcija. Ideologinė filosofijos funkcija. Kritinė ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 09 14
Informatikos egzamino špera
Ką rodo skaičiuoklės funkcijos pavadinimas ir jos argumentai?"Funkcijos pavadinimas nurodo skaičiavimo pobūdį, o argumentai – duomenis, kuriems taikomi tie skaičiavimai.Kokiu mygtuku iškviečiamas funkcijų ...
Informatikos šperos, Špera, 20 puslapių
2012 10 20
Filosofijos teorija
Filosofijos klausimai. Asmuo ir laisvė Ką reiškia būti laisvam.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2016 04 28
Apskaitos egzamino klausimai atsakymai
Iš kokių klasių sudarytas pavyzdinis sąskaitų planas?Kalkuliavimas- visuma būdų produkcijos savikainos vienetui ir visiems kalkuliavimo objektams apskaičiuoti.Kas yra įplaukos, pajamos, išlaidos ir sąnaudos?Tipinę ...
Apskaitos šperos, Špera, 5 puslapiai
2015 10 07
Filosofijos kolis
Filosofijos koliokviumo klausimai susiję su šiomis sąvokomis ir problemomis. Filosofijos ir mokslo, filosofijos ir teologijos santykis. Aristotelio vystytos filosofijos kryptys. Sąvokos filosofinis empirizmas, racionalizmas. Sąvokos filosofinis ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 01 15
Pedagogikos egzaminas
Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo esmę. Pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimo metodų aprašymas. Biologijos programos dermė su darnaus vystymosi švietimo kompetencijomis. Literatūra.
Pedagogikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 01 16
Istorijos egzamino klausimai atsakymai
10. Kodėl 1905-1907m. Lietuvos žydai ir lenkai pasisakė už valstybingumo atkūrimą remiantis istoriniu-geografiniu principu?Jei giliai jautė istorinės Lietuvos teritorijos vientisumą ir baiminosi, kad bus suskladyti.1. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 03 23
Filosofijos šaltiniai skaidrės
Filosofijos šaltiniai. Paskaitos problema. Filosofijos ištakos. Filosofinių klausimų prigimtis. Filosofijos šaltiniai nuostaba. Kanto kapas Kaliningrade (Kionigsberge). Kanto memorialinė lenta (Kaliningradas). Filosofijos šaltiniai nuostaba. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 78 puslapiai
2016 07 02
Filosofijos egzaminas konspektas klausimai - atsakymai
Egzamino klausimai filosofijos kilmė ir esmė. Būties sampratos senovės graikų natūrfilosofijoje. Platoniškojo idealizmo esmė. Aristotelio metafizikos esmė. Būties pažinimo problema scholastinėje filosofijoje. Dekarto ontologija ir jos ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 11 24
Filosofijos egzamino klausimai atsakymai mif
Filosofija ir pasaulėžiūra. Filosofijos santykis su kitomis pažinimo sritimis. Būties problemos formavimasis. Mąstymas ir būtis. Filosofinių požiūrių klasifikavimo problema. Nominalizmas ir realizmas. Pažinimo teorija. Gnoseologija ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2014 11 14
Medijų filosofijos egzamino konspektas
Procesas kurio metu chaotiškai iš nesamonės formuojasi tampa suvokimas. (chaotiškais pojūčiais gautą informaciją formuoją į aiškią informaciją.Kur mazai daleliu mums uztenka zenklo, automatoniai todel logotipai paprastai ir ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 09 19
Matavimai ir metrologijos pagrindai, Egzamino klausimai
T110B039 Matavimai ir metrologijos pagrindai Egzamino klausimai. Matavimo vienetų sistema.
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2020 03 09
Vidaus degimo varikliai egzamino konspektas
VDV egzamino klausimai I dalis. Nesimato toliau gale. Ir nebeaisku kur yra kit dalis.
Mechanikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2017 04 20
Kas yra filosofija? Filosofijos kilmė, prigimtis, reikšmė
Įvadas. Kas yra filosofija? Filosofijos kilmė. Filosofijos prigimtis. Filosofijos reikšmė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 11 19
×
109 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo