Filosofijos ir mitologijos santykis

300 dokumentų
Filosofija konspektas (4)
Filosofijos atsiradimas. Iki filosofinis, mitinis mąstymas. Filosofijos iš (šalia) mitologijos. Filosofijos šaltiniai. Filosofijos kultūra. Koks yra filosofijos ir kultūros santykis? Pasaulėžiūra. Kas yra ideologija? Filosofija ir religija. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2014 04 01
Filosofijos ir mokslo santykis
Įvadas. Filosofija ir mokslas. Filosofijos ir mokslo skirtumai. Filosofija ir specialieji mokslai. Specialiųjų mokslų klasifikacija. Filosofija ir realieji mokslai. Filosofija ir formalieji mokslai. Filosofija ir socialiniai mokslai. Išvados. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 09
Filosofijos egzamino klausimų atsakymai
Filosofijos samprata. Filosofijos prigimties problema. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos reikšmė šiuolaikiniam žmogui. Filosofija ir pasaulėžiūra. Filosofijos objekto problema. Filosofijos vertės klausimas. Filosofijos kilmė. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 61 puslapis
2015 10 22
Filosofijos kilmė, filosofijos santykis su mokslu
Įvadas. Filosofijos kilmė. Filosofija ir mokslas. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofija ir specialieji mokslai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2019 03 19
Filosofijos ir religijos tarpusavio santykis
Įvadas. Religija kaip santykis ir jos problema. Katalikiškosios filosofijos pobūdis. Žmogaus proto tyrinėjimas. Filosofijos ir religijos skirtumai. Apibendrinimai. Literatūra.
Filosofijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2020 04 20
Mitologijos mokslas
Mitologijos mokslas. Kas yra mitologija? Kokie yra mitologijos bruožai? Ką šis mokslas tyrinėja? Mitologijos sąvoka. Mitologija yra humanitarinių mokslų šaka. Mitas - kolektyvinis liaudies fantazijos kūrinys. Vienas pagrindinių ...
Istorijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 10 22
Filosofijos prielaidos
Įžanga. Flosofijos kilmės prielaidos. Filosofijos atsiradimas. Talio asmenybė. Pažiūros. Perėjimas nuo praktinių žinių prie mokslo. Perėjimas nuo mitologijos prie mokslo. Pirmoji filosofijos problema. Talio reikšmė. Filosofijos ...
Filosofijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 01 16
Filosofijos kilmė. filosofija ir mitologija religija mokslas kultūra
Klaipėdos universitetas. Filosofijos kilmė. filosofija ir mitologija / religija / mokslas / kultūra. Dėstymas filosofija. Religijos ir filosofijos santykis. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos ir kultūros santykis.
Filosofijos esės, Esė, 7 puslapiai
2016 04 13
Filosofijos testas (su atsakymais)
Filosofijos įvadas Testas Sąvokos „ filosofija “ kilmė ir reikšmė. Filosofijos ir mitologijos santykis. Kuris filosofijos apibrėžimas yra tiksliausias. Kokie filosofai vadinami „ ikisokratikais “? Kokia jų reikšmė filosofijos ...
Filosofijos testai, Testas, 2 puslapiai
2019 10 15
Filosofijos suvokimas
Filosofijos samprata. Filosofijos kilmė. Filosofijos ir mokslo santykis. Garsiausių filosofų supratimas apie filosofiją. Sokratas ir Platonas filosofinė vertybių interpretacija. Aristotelio dorybių etika. Filosofijos šakos. Metafizika. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2018 05 12
Filosofijos ir mokslo santykis skaidrės
Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofija – tai mokslas apie visuotinius būties. Ankstyvoje senovėje filosofija visiškai atstojo visus dabartinius mokslus. Tačiau ir filosofija. Filosofija ir mokslas. Aristotelis pirmasis atskyrė ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2019 11 29
Religijos filosofija
Religija kaip atoveiksmis. Religijos nuovoka. Religijos vardo reikšmė. Eligija kaip santykis. Santykio dvipoliškumas. Ontologinė religijos pusė. Antropologinė religijos pusė. Religijos filosofijos klystkeliai. Dievo metafizika. Religijos ...
Filosofijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2010 03 03
Filosofijos samprata ir prigimties problema
Filosofijos prigimties problema. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos reikšme šiuolaikiniam žmogui. Filosofija ir pasaulėžiūra. Filosofijos objekto problema. Filosofijos vertes klausimas. Ontologine problematika Pasaulio pradų ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2018 03 06
Filosofijos egzamino špera
Glausta filosofijos pagrindų egzamino špera. Filosofijos objektas. Pagrindinės sritys. Aksiologija (vertybių ratas). Ontologija-(buties teorija). Gnoseologija-(pazinimo teorija). Rytų filosofijos bendri ypatumai. Terminai. Indijos filosofija. ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 10 20
Religijos filosofija (2)
Įvadas. Filosofijos ir religijos santykis. Religijos filosofija. Religijos filosofijos raida ir filosofai. Religijos Filosofijos ir metafizikos santykis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2013 12 20
Filosofijos špargalkė
Filosofijos samprata + filosofijos įvadas santykis su kitais mokslais .  . Filosofijos kilmė + filosofijos ištakos nuostaba ir abejonė. Indijos filosofija + indų filosofija. Išmintis , religija. Kinų filosofija + Konfucijus. Graikų ...
Filosofijos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 11 11
Filosofijos samprata ir jos šakos
Turinys. Įvadas. Filosofijos samprata. Filosofijos kilmė. Filosofijos ir mokslo santykis. Garsiausių filosofų supratimas apie filosofiją. Sokratas ir Platonas filosofinė vertybių interpretacija. Aristotelio dorybių etika. Logika. Etika. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2019 04 15
Filosofijos kilmė, esmė ir reikšmė konspektas
Filosofijos kilmė, esmė ir reikšmė. Filosofijos kilmė. Filosofijos prigimtis ir struktūra. Mitas. Filosofijos problemos. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos nauda specialiesiems mokslams. Daiktų pradai. Žmogų sudaro kūnas ir ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2017 04 29
Krikščioniškosios filosofijos formavimasis
Xi. Krikščioniškosios filosofijos formavimasis. Pagrindiniai krikščioniškosios kultūros bruožai. Esminiai krikščioniškojo mokymo elementai. Krikščioniškosios pasaulėžiūros santykis su antikine pasaulėžiūra. Krikščioniškosios ...
Filosofijos aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2013 05 22
Filosofijos ir religijos santykis rytų kultūroje
Filosofijos ir religijos santykis rytų kultūroje. Bendri pastebėjimai. Filosofijos ir religijos santykis rytų kultūroje. Kas aiškiai galėtų pasakyti ar budizmas yra religija ar filosofija? Kas aiškiai galėtų pasakyti ar budizmas yra ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 12 09
Filosofijos samprata, būtis: klausimai ir atsakymai
Kas yra filosofija? Filosofijos , mitologijos ir mokslo santykiai. Kokie klausimai yra filosofiniai? Kokiomis aplinkybėmis žmonėms kyla filosofiniai klausimai. Racionalistinės pažinimo teorijos ypatybės. Empiristinės epistemologijos ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 10 24
Filosofijos santykis su kitais mokslais
Įžanga. Kas yra filosofija? Filosofijos kilmė. Filosofijos reikšmė. Filosofijos ir mokslo skirtumai bei panašumai. Filosofija ir kiti mokslai. Filosofija ir specialieji mokslai. Filosofija ir realieji mokslai. Filosofija ir formalieji mokslai. ...
Filosofijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 01
Mitologijos reliktai tautosakoje. Kokių mitologijos reliktų esate pastebėję dainuojamoje ar sakytinėje tautosakoje?

Šiandien mėginant tyrinėti senąją lietuvių mitologiją remiamasi ne tik rašytiniais šaltiniais, bet ir tautosaka. Kokių mitologijos reliktų esate pastebėję dainuojamoje ar sakytinėje ...

Mitologija – tai mokslas, tiriantis mitų kilmę, esmę, reikšmę kultūrai. Tautosaka - tai tradicinis sakomo ar dainuojamo žodžio menas, kuris skirstomas į tris rūšis - ...

Potemės 2020, 2 puslapiai
2012 03 30
Filosofijos prigimtis ir struktūra
Filosofijos samprata ir objektas. Filosofijos objekto kaita. Filosofijos kilmė. Žmogaus filosofuojančio pagrindas. Filosofijos funkcijos. Pažintinė filosofijos funkcija. Praktinė filosofijos funkcija. Ideologinė filosofijos funkcija. Kritinė ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2012 09 14
Filosofijos paskaitų konspektai
Filosofijos pamatai. Vilnius Technika. Filosofijos objektas , jos kilmė ir reikšmė. Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofija ir kultūra. Daiktai ir idėjos. Metafizika būties teorija. Dievas ir pasaulis. Būties problema šiuolaikinėje ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 50 puslapių
2017 01 12
Filosofijos kilmė referatas
Įvadas. Filosofijos pradžios abejotinumas. Filosofija ir mitologija. Klausimo santykis su filosofija. Neklausiančioji būklė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Filosofijos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 11 27
Filosofijos špera 2
Filosofijos ir mokslo santykis. Filosofijos ir teologijos santykis. Aristotelio greta metafizikos vystytos filosofijos kryptys estetika etika ir logika. Empirizmas. Racionalizmas. Idealizmas. Materija ikifilosofine prasme. Materija filosofine ...
Filosofijos referatai, Referatas, 1 puslapis
2013 07 16
Filosofijos apibrėžimų problema. Filosofijos atsiradimo prielaidos, ryšys su gyvenimu
Ivadas. Filosofijos atsiradimo prielaidos. Filosofijos ryšys su gyvenimu ir kitais mokslais. Filosofijos mokslo samprata. Kaip skirtingi filosofai apibrėžia filosofijos mokslo objektą. Išvados. Naudota literatūra. Filosofija – mokslas apie ...
Filologijos referatai, Referatas, 10 puslapių
2011 04 29
Egiptiečių mitologija
Įvadas. Senovės egiptiečių mitologijos samprata. Senovės egiptiečių mitologijos susiformavimas. Senovės egiptiečių pasaulio sukūrimo mitai. Dievo Ozyrio mitas. Senovės egiptiečių religijos ir mitologijos kultas. Senovės Egipto ...
Etnologijos referatai, Referatas, 17 puslapių
2018 05 16
Egzistencializmo filosofijos istorija
Egzistencializmo filosofijos istorija. Kas yra egzistencija? Kas yra egzistencializmas? Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo priešybės ir įvairovė. Filosofinė ...
Filosofijos referatai, Referatas, 4 puslapiai
2012 01 20
Filosofijos konspektas 2
Filosofijos objektas ir filosofinio mąstymo savitumas. Filosofija ir kiti mokslai. Filosofija ir religija. Būtį aukštinančios filosofijos sąvokos. Būties aiškinimas platono filosofijoje. Būties aiškinimas aristotelio filosofijoje. ...
Filosofijos šperos, Špera, 9 puslapiai
2011 01 14
Viduramžių filosofijos bruožai
Viduramžių filosofijos bruožai. Religijos vaidmuo antikos visuomenėje. Svarbiausi viduramžių dvasinio gyvenimo bruožai. Pagrindiniai viduramžių filosofijos raidos etapai. Scholastinio metodo esmė. Bendrųjų sąvokų prigimtis. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2016 10 10
Filosofijos šaltiniai skaidrės
Filosofijos šaltiniai. Paskaitos problema. Filosofijos ištakos. Filosofinių klausimų prigimtis. Filosofijos šaltiniai nuostaba. Kanto kapas Kaliningrade (Kionigsberge). Kanto memorialinė lenta (Kaliningradas). Filosofijos šaltiniai nuostaba. ...
Filosofijos skaidrės, Skaidrės, 78 puslapiai
2016 07 02
Filosofijos egzamino klausimai - atsakymai
8,3( 3 atsiliepimai )
Sofistai ir Sokratas. Kas yra filosofija? Platono idejų pasaulis. Filosofijos objektas, struktūra ir metodas. Mileto mokykla. Elejos mokykla. Heraklitas, Pitagoras ir Demokritas. Aristotelis. Filsofijos atsiradimas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 22
Technikos filosofijos egzamino klausimai
Technikos filosofijos egzamino klausimai. Technikos sąvoka siauraja ir plačiaja prasme. Atradimo “ ir ,, išradimo “ sąvokos. Technika ir mokslas. Technika ir gamta. Fakto ir teorijos santykis. . . Chalmers. Falsifikacionizmas. . Popper. ...
Filosofijos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 02 22
Kuo skiriasi filosofinis klausimas nuo nefilosofinio? Koks filosofijos ir jūsų pasirinktos specialybės mokslų santykis? Kokia filosofijos paskirtis ir prasmė žmogaus gyvenime?
Kuo skiriasi filosofinis klausimas nuo nefilosofinio? Koks filosofijos ir jūsų pasirinktos specialybės mokslų santykis? Kokia filosofijos paskirtis ir prasmė žmogaus gyvenime?.
Filosofijos esės, Esė, 3 puslapiai
2016 11 01
×
101 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo