Finansinės ataskaitos analizė diplominis

300 dokumentų
Įmonės finansinių ataskaitų analizė
Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Įvadas. Tikslas Išanalizuoti AB „Gubernija“ finansinės analizės ataskaitas. Finansinės ataskaitos analizės ypatybės. Finansinės atskaitomybės analizė – procesas. Tikslai Įmonės finansinės būklės nustatymas analizuojamu laikotarpiu. Balanso horizontalioji analizė. Balanso vertikalioji ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 04 02
Statybos įmonės finansinė analizė
Balanso straipsnių kitimo komentaras. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo komentras. Vertikalioji analizė. Balanso straipsnių kitimo komentaras. Horizantali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo komentras. Horizantalioji analizė.
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 psl.
2011 06 22
Finansinės ataskaitos pagal TAS
Įvadas. Finansinės ataskaitos. Balansas (finansinės būklės ataskaita);. Pelno (nuostolių) ataskaita (bendrųjų pajamų ataskaita);. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita;. Pinigų srautų ataskaita;. Aiškinamasis raštas;. Konsoliduotos finansinės ataskaitos. Tarpinės finansinės ataskaitos. Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2013 12 03
„Akademinė kredito unija“ finansinės būklės analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Įmonės finansinės veiklos analizė teoriniu aspektu. Finansinės ataskaitos, jų reikšmė ir keliami reikalavimai. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos. Akademinės kredito unijos charakteristika ir analizė. Bendrovės veiklos apibūdinimas. Balanso ataskaitos dinamikos ir ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2017 04 25
DNB finansinės ataskaitos
DNB banko finansinės ataskaitos. Finansinės ataskaitos teikiamos Lietuvos bankui ir visuomenei. Banko pelno (nuostolių). Bankas teikia šias finansines paslaugas indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas. Finansinis tarpininkavimas (agento veikla). DNB banko finansinių rezultatų palyginimas. Akcijų nominali vertė. Dividendai. ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2017 05 11
AB Gubernija veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab “gubernija” charakteristika. Ab „gubernijos“ finansinės būklės analizė. Ab „gubernija“ horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ horizontali balanso ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ vertikali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ vertikali balanso ataskaitos ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 26 psl.
2011 05 26
Finansinės atskaitomybės parengimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas ir apskaitos politika. Finansinės atskaitomybės turinys ir sudarymo reikalavimai. Įmonių atskaitomybės rūšys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Aplinkybės, ribojančios finansinės atskaitomybės parengimo principų įgyvendinimą. Ab „lietuvos dujos aprašymas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 03 30
„Akademinė kredito unija“ finansinės būklės analizė skaidrės
Akademinė kredito unija“ finansinės būklės analizė. Įmonės finansinė analizė ir jos rūšys. Finansinės ataskaitos. Akademinės Kredito Unijos charakteristika. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizės. AKU analizė 2013 – 2015 metais ir rekomendacijos. Išvados.
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 04 25
Pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė
Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Vienpakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Daugiapakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudėtis. Įprastinė įmonės veikla. Neįprastinė (ypatingoji) įmonės veikla. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai. Finansinės atskaitomybės sudarymas. Pelno ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 10 02
Įmonės ,,Olympic Entertainmet Group“ finansinė analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Finansinės analizės vieta ir funkcijos. Finansinės analizės reikšmė bei jos vieta. Finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys. AB ,, Olympic Entertainment Group“ 2012-2014 metų balanso hoorizotalioji ir vetikalioji analizės. Finansinės ataskaitos (horizotalioji analizė). ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2015 10 18
Finansinių ataskaitų analizė
Įvadas. Finansinės analizės metodologija. Įmonių finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizės metodika. Ab „pieno žvaigždės“ veiklos charakteristika. Ab „pieno žvaigždės“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Balanso rodiklių horizontalioji analizė. Balanso rodiklių vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2013 01 07
AB Grigiškės finasinių rodiklių analizė
Įvadas. Bendrovės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Mokumo rodiklių analizė.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 01 02
Apskaita ir finansinė atskaitomybė
Įvadas. Sąvokų aprašymas. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos veikla. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos veiklos ir apskaitos reglamentavimas. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos apskaitos ir finansinės atskaitomybės analizė. Finansinės būklės ataskaitos analizė. Finansinės būklės ataskaitos ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2013 11 25
UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas
Paveikslų sąrašas. Finansinės atskaitomybės sudarymas teoriniu aspektu. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė. Praktinė dalis. Uab „Bodesa“ finansinės atskaitomybės audito programa. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Pelno (nuostolio)ataskaitos analizė. Uab „Bodesa“Pelningumo rodikliai. Uab ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 psl.
2016 02 19
Finansinės atskaitomybės sudėtis ir vertinimas įmonėje
Įvadas. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės samprata ir skirstymas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. Finansinės atskaitomybės vertinimas ir auditoriaus išvados. Vį ,,pieno tyrimo“ finansų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2014 01 26
Finansinės analizės rūšys ir etapai
Santrauka. Įvadas. Trumpa ab “vilniaus degtinė” veiklos bei informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės būklės analizės rūšys ir metodai. Horizontalioji Pelno (nuostolio) analizė. Horizontalioji Balanso analizė. Finansinės analizės etapai. Finansinių ataskaitų ...
Finansų analizės, Analizė, 35 psl.
2014 04 09
AB „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė ir vertinimas
AB „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė ir vertinimas. Įmonės charakteristika. Finansinių ataskaitų analizė. Balanso ataskaitos analizė. „Auksinės“ balanso taisyklės koeficientas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Mokumo ir likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Išlaidų lygio rodikliai. Veiklos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 05 11
Rokiškio sūris finansinė analizė
Trumpa ab „rokiškio sūris“ veiklos apžvalga. Ab „rokiškio sūris“balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Trumpa ab „rokiškio sūris“ balanso apžvalga. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Ab „rokiškio sūris“ vertikalioji balanso analizė. Ab ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 05 08
Žūk finansinės atskaitomybės rodiklių vertinimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės ir jos rodiklių vertinimo teoriniai aspektai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir reikšmė. Finansinės atskaitomybės rodiklių analizės tikslai bei uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikta informacija. Finansinės ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 psl.
2014 02 05
Įmonės finansinės ataskaitos pagal verslo apskaitos standartus
Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Rodiklių grupės apibūdinimai. Finansinės ataskaitos už 2009 – 2012 metus AB ,,Snaigė’’. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2014 11 23
Įmonių veiklos analizės kursinis darbas
Įvadas. Finansinės ataskaitos tikslai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų reikšmė, privalumai ir trūkumai. „X“ įmonės horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Balanso ir pelno ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2015 11 09
AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno ( nuostolių) ataskaitos analizė. Darbo uždaviniai. Atlikti įmonės finansinės veiklos analizę. Horizontaliąją balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizę. Vertikaliąją balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizę. Santykinių rodiklių analizę. Mokumo ( trumpalaikio ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 21 psl.
2017 04 17
UAB Vilkyškių pieninė pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „vilkyškių pieninė“ veiklos ir literatūros šaltinių apžvalga. Ab „vilkyškių pieninė“ pristatymas. Literatūros šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos apibūdinimas. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizės būdai. Horizontalioji ir vertikalioji analizė. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2011 04 18
Finansų analizė Busturas
Įvadas. Uab „busturas“ įmonės aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Finansinės būklės tyrimo modelis. Horizontali finansinė analizė. Vertikalioji finansinė analizė. Finansinių santykių rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 12 12
Įmonės finansinės dokumentacijos analizė
Įmonės X veiklos finansinė analizė Įvadas. Įmonės finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės uždaviniai. Aprašymas. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodiklių ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 psl.
2017 11 14
UAB finansinė analizė
Uab „laima“ finansinė analizė. Įvadas. Uab „laima“ veiklos apžvalga. Uab „laima“ vertikali analizė. Uab „laima“ horizontali analizė. Uab „laima“ santykiniai finansinės analizės rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas. Priedų sąrašas. Pelno (nuostolio) ataskaita, vertikali ir horizontali analizė. ...
Apskaitos analizės, Analizė, 20 psl.
2012 11 11
Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Trumpą finansinių atskaitų rinkinį rengia. Pagrindiniai finansinių ataskaitų elementai. Įmonių finansinė atskaitomybės sudėtis. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis. Balanso ataskaitos struktūra. Turto sąvoka apskaitoje. Trumpalaikis turtas –. Trumpalaikis turtas. Nuosavybės ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 40 psl.
2016 02 09
Įmonės finansinės būklės analizė AB Pieno Žvaigždės
Lentelių sąrašas. Įvadas. Finansinės analizės reikšmė. Finansų analizės atlikimo būdai. Finansinių koeficientų reikšmė. Ab „pieno žvaigždės“. –. M. Finansinės būklės analizė. Įmonės pristatymas. Vertikali ir horizontali balanso analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelningumo, veiklos efektyvumo ir mokumo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 18 psl.
2012 05 18
Lietuvos dujos finansinių ataskaitų analizė
Įvadas. Įmonių finansinių ataskaitų analizės teoriniai pagrindai. Finansinės analizės reikšmė, tikslas ir uždaviniai. Finansinės analizės objektas, metodas ir šaltiniai. Ab „Lietuvos dujos“ 2010-2012 m. finansinių ataskaitų analizė. Balanso ataskaitos rodiklių horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 01 28
Akcinės bendrovės Kauno energija finansinės veiklos analizė
Įvadas. Bendroji ab „kauno energija“ charakteristika. Ab „kauno energija“ finansinės būklės analizė. Horizontali balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Ab „kauno energija“ pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Ab „lietuvos energija“ pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Ab „kauno ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2011 03 22