Finansinės ataskaitos analizė diplominis

300 dokumentų
Įmonės finansinių ataskaitų analizė
Įmonės finansinių ataskaitų analizė. Įvadas. Tikslas Išanalizuoti AB „Gubernija“ finansinės analizės ataskaitas. Finansinės ataskaitos analizės ypatybės. Finansinės atskaitomybės analizė – procesas. Tikslai Įmonės finansinės ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 29
Statybos įmonės finansinė analizė
Balanso straipsnių kitimo komentaras. Vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo komentras. Vertikalioji analizė. Balanso straipsnių kitimo komentaras. Horizantali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsnių kitimo ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 09 07
Finansinės ataskaitos pagal TAS
Įvadas. Finansinės ataskaitos. Balansas (finansinės būklės ataskaita);. Pelno (nuostolių) ataskaita (bendrųjų pajamų ataskaita);. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita;. Pinigų srautų ataskaita;. Aiškinamasis raštas;. Konsoliduotos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 12 08
„Akademinė kredito unija“ finansinės būklės analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Įmonės finansinės veiklos analizė teoriniu aspektu. Finansinės ataskaitos, jų reikšmė ir keliami reikalavimai. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos. Akademinės kredito unijos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 04 25
Finansinės atskaitomybės parengimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas ir apskaitos politika. Finansinės atskaitomybės turinys ir sudarymo reikalavimai. Įmonių atskaitomybės rūšys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Aplinkybės, ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 03 31
DNB finansinės ataskaitos
DNB banko finansinės ataskaitos. Finansinės ataskaitos teikiamos Lietuvos bankui ir visuomenei. Banko pelno (nuostolių). Bankas teikia šias finansines paslaugas indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas. Finansinis tarpininkavimas ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 05 11
AB Gubernija veiklos finansinė analizė
Įvadas. Ab “gubernija” charakteristika. Ab „gubernijos“ finansinės būklės analizė. Ab „gubernija“ horizontali pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ horizontali balanso ataskaitos analizė. Ab „gubernija“ ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 26 puslapiai
2012 01 09
Finansinės analizės konspektas
Kas yra finansinė analizė? Koks yra pagrindinis finansinės analizės tikslas? Kokie yra bendrieji ir specialieji finansinės analizės uždaviniai? Kas yra kontrolingo sistema? Ar reikia plačiau. Kas yra finansinės analizės atlikėjai? Ar ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2019 01 05
„Akademinė kredito unija“ finansinės būklės analizė skaidrės
Akademinė kredito unija“ finansinės būklės analizė. Įmonės finansinė analizė ir jos rūšys. Finansinės ataskaitos. Akademinės Kredito Unijos charakteristika. Balanso vertikalioji analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 04 25
Finansinės analizės egzamino konspektas
Kas yra finansinė analizė? 1 tema. Koks yra pagrindinis finansinės analizės tikslas? Kokie yra bendrieji ir specialieji finansinės analizės uždaviniai? Kas yra kontrolingo sistema. Kas yra finansinės analizės atlikėjai. Kas yra ...
Finansų konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2020 01 06
Pelno (nuostolių) ataskaitos formavimas ir analizė
Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Vienpakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Daugiapakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudėtis. Įprastinė įmonės veikla. Neįprastinė (ypatingoji) įmonės ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 10 03
Įmonės ,,Olympic Entertainmet Group“ finansinė analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Finansinės analizės vieta ir funkcijos. Finansinės analizės reikšmė bei jos vieta. Finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės rūšys. AB ,, Olympic Entertainment Group“ 2012-2014 metų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2015 10 19
Finansinių ataskaitų analizė
Įvadas. Finansinės analizės metodologija. Įmonių finansinės būklės ir veiklos rezultatų analizės metodika. Ab „pieno žvaigždės“ veiklos charakteristika. Ab „pieno žvaigždės“ balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2013 01 09
AB Grigiškės finasinių rodiklių analizė
Įvadas. Bendrovės charakteristika. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių analizė. Horizontalioji ir vertikalioji analizės. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinių finansinių rodiklių analizė. Pelningumo rodiklių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 01 03
Apskaita ir finansinė atskaitomybė
Įvadas. Sąvokų aprašymas. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos veikla. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos veiklos ir apskaitos reglamentavimas. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos apskaitos ir finansinės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2013 11 25
Biudžeto ir pelno (nuostolių) ataskaitos finansinė analizė
Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Įmonės finansinė analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės reikšmė. Įmonės finansinės analizės rūšys. Finansinės analizės metodika. UAB „X” įmonės aprašymas. UAB ...
Ekonomikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 26 puslapiai
2019 03 28
Telia Lietuva finansinės analizės pristatymas
Telia Lietuva, AB finansinė analizė. Įvadas. Balanso ataskaita. Pelno/nuostolio ataskaita. Balanso ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno/nuostolio ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso ataskaitos vertikalioji analizė. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2018 05 02
UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas
Paveikslų sąrašas. Finansinės atskaitomybės sudarymas teoriniu aspektu. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė. Praktinė dalis. Uab „Bodesa“ finansinės atskaitomybės audito programa. Vertikali ir horizontali balanso analizė. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 19
Finansinės atskaitomybės sudėtis ir vertinimas įmonėje
Įvadas. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės samprata ir skirstymas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 02 05
Finansinės analizės rūšys ir etapai
Santrauka. Įvadas. Trumpa ab “vilniaus degtinė” veiklos bei informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Finansinės analizės teoriniai aspektai. Finansinės būklės analizės rūšys ir metodai. Horizontalioji Pelno (nuostolio) ...
Finansų analizės, Analizė, 35 puslapiai
2014 04 16
AB „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė ir vertinimas
AB „Vilkyškių pieninė“ finansinės būklės analizė ir vertinimas. Įmonės charakteristika. Finansinių ataskaitų analizė. Balanso ataskaitos analizė. „Auksinės“ balanso taisyklės koeficientas. Pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 07 06
Finansinės įmonės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos
Įvadas. UAB „X” charakteristika. Finansinių ataskaitų analizės teorija. Balanso ataskaitos analizė. Horizontalioji ir vertikalioji balanso analizė. Santykinių balanso rodiklių analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 05 17
Rokiškio sūris finansinė analizė
Trumpa ab „rokiškio sūris“ veiklos apžvalga. Ab „rokiškio sūris“balanso horizontalioji ir vertikalioji analizės. Trumpa ab „rokiškio sūris“ balanso apžvalga. Ilgalaikio turto analizė. Trumpalaikio turto analizė. Savininkų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 05 08
Žūk finansinės atskaitomybės rodiklių vertinimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės ir jos rodiklių vertinimo teoriniai aspektai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir reikšmė. Finansinės atskaitomybės rodiklių analizės tikslai bei uždaviniai. Finansinės analizės būdai. Finansinės ...
Finansų diplominiai darbai, Diplominis darbas, 73 puslapiai
2014 02 06
AB „Vilkiškių pieninė“ balanso ir pelno (nuostolio) finansinės ataskaitos analizė
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinių rezultatų analizė teoriniu aspektu. Finansinės analizės samprata, Veiklos efektyvumo analizė. AB „Vilkiškių pieninė“ finansinių rezultatų analizė. AB „Vilkiškių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2018 11 06
Įmonės finansinės ataskaitos pagal verslo apskaitos standartus
Įmonės finansinės veiklos rodikliai. Rodiklių grupės apibūdinimai. Finansinės ataskaitos už 2009 – 2012 metus AB ,,Snaigė’’. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansinio sverto rodikliai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2014 11 24
Įmonių veiklos analizės kursinis darbas
Įvadas. Finansinės ataskaitos tikslai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų reikšmė, privalumai ir trūkumai. „X“ įmonės horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 11 09
AB „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos finansinė analizė
Įvadas. Horizontali balanso analizė. Horizontali pelno ( nuostolių) ataskaitos analizė. Darbo uždaviniai. Atlikti įmonės finansinės veiklos analizę. Horizontaliąją balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos analizę. Vertikaliąją ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 21 puslapis
2017 04 17
UAB Vilkyškių pieninė pelno (nuostolių) ataskaitos analizė
Santrauka. Įvadas. Ab „vilkyškių pieninė“ veiklos ir literatūros šaltinių apžvalga. Ab „vilkyškių pieninė“ pristatymas. Literatūros šaltinių apžvalga. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2011 12 30
Finansų analizė Busturas
Įvadas. Uab „busturas“ įmonės aprašymas. Glausta istorija. Įmonės veiklos rūšys ir teikiamos paslaugos. Rinka ir pardavimai. Kainodara. Konkurentai. Finansinės būklės tyrimo metodo pagrindimas. Finansinės būklės tyrimo modelis. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 12 13
Įmonės finansinės dokumentacijos analizė
Įmonės X veiklos finansinė analizė Įvadas. Įmonės finansinės analizės tikslai. Įmonės finansinės analizės uždaviniai. Aprašymas. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. Įmonės balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2017 11 14
UAB finansinė analizė
9( 2 atsiliepimai )
Uab „laima“ finansinė analizė. Įvadas. Uab „laima“ veiklos apžvalga. Uab „laima“ vertikali analizė. Uab „laima“ horizontali analizė. Uab „laima“ santykiniai finansinės analizės rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. ...
Apskaitos analizės, Analizė, 20 puslapių
2012 11 11
AB „Linas agro group” įmonės finansinės būklės analizė
Santrauka. Įvadas. AB “Linas agro group” charakteristika. AB „Linas agro group“ 2017 m. – 2018 m. dokumentų analizė. AB „Linas agro group“ finansinių rezultatų santykinė analizė. Finansinių santykinių rodiklių reikšmė, ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2020 02 20
Banko finansinės ataskaitos
Banko finansinės ataskaitos. Bankams būdingi bruožai. Ataskaitos. Balansinės ataskaitos struktūra. Balansinės atskaitos vertinimo kriterijai. Aktyvų straipsniai. ABEJOTINI AKTYVAI – viskas, kas susiję su kredito rizika. Specialieji ...
Bankininkystės skaidrės, Skaidrės, 32 puslapiai
2019 11 11
Baldų gamybos įmonės analizė
Įvadas. Baldų gamybos įmonės veikla. Bendrovės finansinės būklės analizė. Bendrovės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Bendrovės balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Bendrovės ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2019 04 04
UAB „Lankava“ finansinės būklės įvertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Finansinės būklės analizės teoriniai aspektai. Finansinės būklės analizės reikšmė ir būtinumas. Finansinės būklės analizės  būdai. Horizontalioji analizė. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2019 04 24
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo