Finansinės atskaitomybė sudarymas

300 dokumentų
Finansinės atskaitomybės esmė ir reikšmė
Finansinė atskaitomybė (savarankiškas darbas) darbo vadovė. Įvadas. Darbo tikslas išanalizuoti finansinę atskaitomybę. Finansinės atskaitomybės esmė. Finansinė atskaitomybė yra svarbiausias informacijos šaltinis. Finansinės ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2019 05 21
Finansinė atskaitomybė
Finansinės Atskaitomybės Esmė. Finansinė Atskaitomybė. Finansinę atskaitomybę sudaro. Finansinėje atskaitomybėje pateikiama ši informacija. Finansinės Atskaitomybės Tikslas.
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 05 23
Finansinės atskaitomybės parengimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas ir apskaitos politika. Finansinės atskaitomybės turinys ir sudarymo reikalavimai. Įmonių atskaitomybės rūšys. Duomenų pateikimo finansinėje atskaitomybėje principai. Aplinkybės, ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 03 31
Finansinės atskaitomybės sudarymas įmonėje
Kompetencijų pristatymas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Finansinės atskaitomybė teoriniu ir praktiniu aspektu. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Darbo metodai ir priemonės. Uab „Beltranza“ veiklos pristatymas. Veiklos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 03 07
Finansinės ataskaitos pagal TAS
Įvadas. Finansinės ataskaitos. Balansas (finansinės būklės ataskaita);. Pelno (nuostolių) ataskaita (bendrųjų pajamų ataskaita);. Nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita;. Pinigų srautų ataskaita;. Aiškinamasis raštas;. Konsoliduotos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 12 08
UAB „X“ finansinė atskaitomybė ir jos sudarymas
Paveikslų sąrašas. Finansinės atskaitomybės sudarymas teoriniu aspektu. Finansinės atskaitomybės samprata ir esmė. Praktinė dalis. Uab „Bodesa“ finansinės atskaitomybės audito programa. Vertikali ir horizontali balanso analizė. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 21 puslapis
2016 02 19
Finansinės atskaitomybės sudarymas viešojo sektoriaus įmonėje
Turinys. Įvadas. Viešojo sektoriaus apskaitos politika. Viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės sudarymas. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Finansinės atskaitomybės sudarymas viešojoje įstaigoje ,,x“. Išvados. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 04 17
TEO finansinė atskaitomybė
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Finansinės atskaitomybės tikslas, bendrieji principai ir uždaviniai. Finansinės atskaitomybės sudėtis ir skirstymas. Darbai atliekami prieš sudarant finansinę atskaitomybę. Inventorizacija ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 03 07
Finansinių ataskaitų pateikimas ir Finansinė atskaitomybė
ĮVADAS Temos aktualumas. Tas „ finansinių ataskaitų pateikimas “. Vas „ finansinė atskaitomybė “, 6 vas „ aiškinamasis raštas “. Tas nuostatos ir reikalavimai. Bendrosios paskirties finansinės ataskaitos. Neįmanomas ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2017 05 25
Gamintojo vartotojo elgsena referatas
Gamintojo vartotojo elgsena. Paklausos pasiūlos valdymas ar savivalda ekonomikoje ? Gamybos ir pardavimų esmė ekonomikoje. Finansinės atskaitomybės esmė. Išmintingas taupymas , skolinimas is , investavimas. Išvados. 17 Literatūros ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 11
Įmonės finansiniai metai
Įmonės finansiniai metai. 2016-05. Finansiniai (biudžetiniai) metai yra dvylikos mėnesių laikotarpis. Finansiniai metai gali. Ko jiems reikia?. 16 straipsnis. Finansiniai metai. Įmonės finansiniai metai trunka 12 mėnesių. Straipsnis. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 08
Apskaitos špera
Bendroji apskaitos samprata ir apskaitos principai. Informacija valdymo sistemoje. Apskaitos informacija ir jos vartotojai. Apskaitos reglamentavimas ir apskaitos modeliai. Apskaitininko profesija. Bendrieji apskaitos principai. Finansinė ...
Ekonomikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 01 10
Biudžeto sudarymas ir analizė
Įvadas. Įmonės, sektoriaus ir juos veikiančių veiksnių analizė. Įmonės charakteristika. Vidutinių statistinių sektoriaus įmonių finansinių rodiklių nustatymas. Įmonės pradinės finansinės ataskaitos. Įmonės biudžetų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2017 11 23
Finansinė atskaitomybė kursinis darbas
Finansines atskaitomybes esmė. Įmonių atskaitomybės rūšys. Pagal periodiškumą. Pagal skelbimo pobūdį. Pagal detalumą. Metinė finansinė atskaitomybė. Balansas. Pelno nuostolių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Nuosavo kapitalo ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 02 26
Ab Žemaitijos pienas finansinė atskaitomybė
Įvadas. Bendrovės charakteristika. Bendrovės valdymas. Bendrovės teisinė forma. Bendrovės mikroaplinka ir makroaplinka. Bendrovės finansinė atskaitomybė. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas. Apie 1-ąjį tas ,,finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 12 19
Finansinės analizės konspektas
Kas yra finansinė analizė? Koks yra pagrindinis finansinės analizės tikslas? Kokie yra bendrieji ir specialieji finansinės analizės uždaviniai? Kas yra kontrolingo sistema? Ar reikia plačiau. Kas yra finansinės analizės atlikėjai? Ar ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2019 01 05
Finansinės analizės procesas
Finansinės analizės procesas finansinės analizės proceso etapai. Pasiruošimo analizei analizės strategijos. Analizės plano ir programų sudarymas. Informacijos rinkimas ir jos kokybės įvertinimas. Duomenų rodiklių analizė. Analizės ...
Finansų konspektai, Konspektas, 35 puslapiai
2018 09 22
Bendrovės finansinė atskaitomybė - praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 04 23
Praktikos ataskaita VMI
Įvadas. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Organizacinė struktūra, apskaitos sistema ir jos politika. Apskaitos procesas ir jo organizavimas. Specialios paskirties registrai. Ūkinių operacijų registravimas. Finansinė atskaitomybė. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2015 05 11
Finansinės atskaitomybės sudarymas
Finansinės atskaitomybės sudarymas. Uab „ žaislų pasaulis“. Apskaitos ir finansų katedra. UAB „ Žaislų pasaulis“ apskaitos politika. Ilgalaikis materialusis turtas. Atsargos. Gautinos sumos. Akcinis kapitalas. Pajamų ir sąnaudų ...
Finansų referatai, Referatas, 8 puslapiai
2016 08 02
Žemės ūkis apskaitos atspindėjimas finansinėse atskaitose pagal TAS ir VAS
Įvadas. 41-asis tarptautinis apskaitos standartas „žemės ūkis“ teoriniu aspektu. Finansinė atskaitomybė pagal tas ir vas. Finansinė atskaitomybė pagal TAS. Finanainė atskaitomybė pagal VAS. Žemės ūkio finansinė atskaitomybė ...
Žemės ūkio referatai, Referatas, 12 puslapių
2016 03 22
Praktikos ataskaita skaidrės
Baigiamosios praktikos ataskaita. UAB „Kvėdarsta“. Apskaitos politika. Pagrindinė vykdoma veikla. Piniginio turto apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikis turtas apskaitomas. Atsargų apskaita. Atsiskaitymų apskaita. Darbo užmokesčio ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 06 22
Finansinės atskaitomybės sudėtis ir vertinimas įmonėje
Įvadas. Finansinė atskaitomybė. Finansinės atskaitomybės samprata ir skirstymas. Finansinės atskaitomybės sudėtis. Balansas. Pelno (nuostolio) ataskaita. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita. Pinigų srautų ataskaita. Aiškinamasis raštas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 02 05
Apskaitos metodo elementai ir apskaitos ciklas
Apskaitos sistema. Ūkinių faktų identifikavimas. Dokumentavimas. Apskaitos dokumentai. Privalomi dokumento rekvizitai. Papildomi apskaitos dokumentų rekvizitai. Dokumentų klasifikavimas. Ūkinių operacijų dokumentai. Ūkinių operacijų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 68 puslapiai
2016 10 24
Apskaita su programa Finvalda
Įvadas. Praktinė dalis. Bendras žurnalas. Didžioji knyga. Kompiuterinės finansinės ataskaitos. Finansinė atskaitomybė. Darbo užmokesčio skaičiavimo žiniaraštis. Išvados.
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 02 11
Apskaita ir finansinė atskaitomybė
Įvadas. Sąvokų aprašymas. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos veikla. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos veiklos ir apskaitos reglamentavimas. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos apskaitos ir finansinės ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2013 11 25
Apskaitos tvarkymas: Norminiai aktai
Įvadas. Lr buhalterinės apskaitos įstatymas nr. ix. Str. apskaitos tvarkymas. Str. ūkinių operacijų įforminimas. Str. apskaitos dokumentų rekvizitai. Str. apskaitos dokumentų pasirašymas. Str. apskaitos registrai. Str. apskaitos ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 11 29
Finansinė apskaita, finansinės atskaitomybės reglamentavimas
Įvadas. Finansinė atskaitomybė. Bendrieji apskaitos principai. Įmonių kategorijos. Apskaitos politika. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Finansų referatai, Referatas, 8 puslapiai
2018 01 12
Santykinių rodiklių analizė
Įvadas. Finansinės analizės esmė ir reikšmė. Finansinės analizė, jos tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai ir jų ryšys. Finansinės atskaitomybės apribojimai. Finansinės analizės metodai. Finansinės analizės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 64 puslapiai
2014 05 30
Atsakomybė ir atskaitomybė Lietuvos viešosiose organizacijose
Įvadas. Atsakomybė ir atskaitomybė viešajame sektoriuje teoriniu aspektu. Hierarchija. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Etika ir socialinė atsakomybė. Atsakomybė ir atskaitomybė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 30 puslapių
2015 11 13
Pelno nuostolių auditas
Apskaita – pagrindinis audito informacijos šaltinis. Apskaitos ir audito rišys. Tarptautiniai reikalavimai, keliami finansinėms ataskaitoms. Pelno (nuostolių) ataskaita – finansinės atsakaitomybės sudedamoji dalis. Pelno (nuostolių) ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 11 20
Baigiamoji praktika - buhalterinė apskaita
10( 2 atsiliepimai )
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Įmonės charakteristika. Buhalterijos skyriaus veikla. Įmonės apskaitos politika. Apskaitą ir įmonės veiką reglamentuojantys teisės aktai. Įmonės sąskaitų planas. UAB „Denas“ ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 48 puslapiai
2017 05 25
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema Australijoje ir Didžiojoje Britanijoje
Įvadas. Apskaita ir finansinės atskaitomybė Didžiojoje Britanijoj. Apskaitos standartai Didžiojoje Britanijoje. Bendrai pripažintų apskaitos principų taikymas Didžiojoje Britanijoje. Finansinių ataskaitų parengimas Didžiojoje ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 04 28
Finansinės analizės sąvoka, tikslai
Finansinės analizės reikšmė ir vieta įmonės valdymo sistemoje. Finansinės analizės tikslas ir uždaviniai. Sukurti finansinės informacijos sistemą, atitinkančią įmonės veiklos politiką. Finansinė analizė kaip kontrolingo sistemos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2019 05 25
Apskaitos apibrėžimas
Apskaitos apibrėžimas. Apskaitos pagrindiniai tikslai. Informacinių funkcijų uždaviniai yra tokie. Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą ir finansinę atskaitomybę. Buhalterinės apskaitos įstatymo struktūra. Lietuvos ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 03 10
Finansinės analizės informacijos šaltiniai
Finansinės analizės informacijos šaltiniai. B. Rees šaltinių grupės (Poškaitė, Mackevičius, 1998). Šaltinių grupės (1. 1). Šaltinių grupės (1. 2). Šaltinių grupės (1. 3, 1. 4). Šaltinių grupės. Modelio paaiškinimas. ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 12 04
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema