Finansiniu ataskaitu auditas

300 įrašai
X įmonės įmonės x 20x1 m finansinių ataskaitų auditas
Įvadas. Rizikos įvertinimas. Reikšmingumo lygio ir toleruotinos klaidos nustatymas. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų įvertinimas. UAB „Eiva„ audito metu nustatytos klaidos. Audito programa pinigų auditui. Išvados. Priedas ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 02 13
AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinių ataskaitų auditas
Įvadas. Akcinės bendrovės ,,panevėžio statybos trestas“ finansinių ataskaitų auditas. Įmonės veiklos aprašymas. Finansinių ataskaitų tipai. Ilgalaikio materialaus turto auditas. Audito testai. Audito programa. Nepriklausomo ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2020 05 06
Akcinės bendrovės finansinių ataskaitų auditas
Įvadas. Ilgalaikis materialus turtas akcinėje bendrovėje „X“. Ilgalaikio materialaus turto samprata. Ilgalaikio materialaus turto svarba AB „X“. Ilgalaikio materialaus turto auditas akcinėje bendrovėje „X“. Ilgalaikio turto ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2020 05 31
Uždarosios akcinės bendrovės finansinių ataskaitų auditas
Uždarosios akcinės bendrovės „ xxx “ finansinių ataskaitų auditas. UAB „ “ atsargų auditas UAB „ “ veiklos pristatymas. Odontologoginės įrangos kainos. Odontologijos įrangos inžinierių. UAB „ “ prekės ir paslaugos. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2020 06 01
Finansinių ataskaitų duomenų auditas
Finansinių ataskaitų duomenų auditas. Reglamentavimas ir taikymas. Privalomas auditas. Audito tikslas. Gerai atliktas finansinių ataskaitų auditas. Finansinių ataskaitų audito sritys. Audito strategijos sukūrimas. Audito procedūrų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 03 27
Finansinis auditas
9,5( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Teorinė problemos analizė. Audito samprata. Audito teoriniai aspektai. Svarbūs audito proceso veiksniai. Bendrieji apskaitos principai. Praktinė problemos analizė. Pasiruošimas finansinių ataskaitų auditui. Finansinių ataskaitų ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 puslapiai
2013 12 19
Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas
Finansinių ataskaitų rinkinio. pateikimas. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslai. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Bendrieji apskaitos principai. Bendrieji finansinių ataskaitų informacijos reikalavimai. Finansinių ataskaitų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 03 24
Lopšelio – darželio tarpinių finansinių ataskaitų rengimo tvarkos aprašas
Tarpinių finansinių ataskaitų rengimo tvarkos aprašas. Bendrosios nuostatos. Reikalavimai finansinių ataskaitų rinkiniui. Finansinių ataskaitų rengimas ir pasirašymas. Finansinių ataskaitų rinkinio teikimo terminai. Atsakomybė už ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 01 03
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys. Įvadas. Tarpinės finansinės atskaitos. Bendrosios nuostatos. Tarpinėms finansinėms ataskaitoms keliami reikalavimai. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Sutrumpinto aiškinamojo rašto ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 04 02
Ilgalaikių įsiskolinimų auditas AB „Pieno žvaigždės” pavyzdžiu
8,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Ilgalaikių įsipareigojimų auditas. Ab „pieno žvaigždės”. Objektyvi įmonės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais įmonė susiduria, apibūdinimas. Ab ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 puslapių
2013 10 22
AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir ES. Finansinių ataskaitų rengimo metodikos apžvalga. AB „Teo“ finansinių ataskaitų sudarymas. Įmonės „Teo“ ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2017 01 10
Privalomas auditas
Privalomas auditas. Auditas. Privalomas auditas. Visos akcinės bendrovės (ab). Uždarosios akcinės bendrovės (uab). Finansinių ataskaitų auditas. Visi komerciniai bankai. Visos draudimo įmonės. Apskaita, finansinė atskaitomybė ir auditas. ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 04 20
Metinių finansinių ataskaitų rengimo tvarkos aprašas
Įvadas. Finansinių ataskaitų teorija ir principai. Finansinių ataskaitų teorinė analizė. Principai. Metinės finansinės ataskaitos. Finansinių ataskaitų rūšys. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos. Grynojo turto ...
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2020 05 27
Finansinių ataskaitų audito atlikimas banke
Įvadas. Finansinis auditas. Finansinio audito pagrindiniai dalyviai. Nauja audito užduotis (ruošimasis). Finansinių ataskaitų audito planavimas. Finansinio audito atlikimas. Auditoriaus išvada. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 04 04
Ūkio subjektų finansinės atskaitomybės esminiai bruožai
Ūkio subjektų finansinės atskaitomybės esminiai bruožai. Įmonių atskaitomybės esmė ir rūšys. Pagrindinės finansinės atskaitomybės sąvokos. Ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) sąvoka. Finansinių ataskaitų rinkinio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 59 puslapiai
2019 10 22
Auditoriaus išvada apie finansinių ataskaitų santrauką; finansinių ataskaitų peržvalgos
Auditoriaus išvados dalys. Įvadas Finansinių ataskaitų peržvalgos. Finansinių ataskaitų peržvalgos procedūros. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Apskaitos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 02 27
Finansų apskaitos pasiruošiamieji klausimai
Iš kokių apskaitos rūšių sudaryta buhalterinė apskaita? Kos finansinės apskaitos tikslas? Koks finansinių rinkinių tikslas? Iš kokių ataskaitų sudarytas finansinių ataskaitų rinkinys? Kokia balanso paskirtis? Kokia Pelno Nuotolio ...
Finansų konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 02 27
Audito seminarinis darbas. Įvadas. Finansinės atskaitomybės auditas ir teisinis reglamentavimas. Finansinės atskaitomybės apibūdinimas ir paskirtis. Finansinių ataskaitų audito apibūdinimas ir teisinis reglamentavimas. Finansinės ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 04 01
UAB „Dpd Lietuva“ finansinio ataskaitų rinkinio parengimas ir pelningumo rodiklių analizė
Įvadas. Finansinių ataskaitų rinkinio parengimo ir pelningumo rodiklių teoriniai aspektai. Finansinių ataskaitų samprata ir reikšmė. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Pelningumo rodiklių esmė. Išvados ir siūlymai. Literatūra. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 24 puslapiai
2018 04 27
UAB „Kauno švara“ finansinių ataskaitų vertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Apskaitos organizavimas. Apskaitos istorija ir principai. Buhalterinė apskaita. Apskaitos modeliai. Apskaitos reglamentavimas. Finansinių ataskaitų rengimo problematika. UAB „KAUNO ŠVARA“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 12 05
Smulkių ir vidutinių įmonių audito analizė
Įvadas. Audito samprata. Smulkių ir vidutinių įmonių samprata bei taikomi audito ypatumai. Etika, TAS, kokybės kontrolė. Rizika grindžiamas auditas. Vidaus kontrolė – paskirtis ir komponentai. Finansinių ataskaitų tvirtinimai. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 03 20
AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas (2)
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansinių ataskaitų rengimas, klaidos ir jų taisymas. AB „Teo“ ir įmonės apskaitos vertinimas. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2017 05 24
Apskaitininkės praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „Larita“ įmonės pristatymas. Individualios veiklos pagal pažymą dokumentavimas ir deklaravimas. Finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas registro centrui online sistemoje. Finansinių ataskaitų pildymas už 2013 metus. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2015 09 30
Audito būtinumas
Audito būtinumas. Kalbant apie audito. Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnyje nustatyti atvejai. Finansinių ataskaitų auditas Lietuvos Respublikoje privalomas. Finansinių ataskaitų auditas. ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 08
Auditas. Įmonių Apranga ir Linas analizės
Šio darbo objektas dvi įmonės – AB „Apranga“ ir AB „Linas“. Darbo tikslas – išnalizuoti veiklos rezultatus ir juos įtakojančius veiksnius. Darbo uždaviniai – finansinių santykinių rodiklių analizė, finansinių ataskaitų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2011 02 07
Įmonės finansinių ataskaitų vertinimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir ES. Finansinių ataskaitų rengimo metodikos apžvalga. AB „Pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų sudarymas. AB „Pieno žvaigždės“ apskaitos ...
Finansų referatai, Referatas, 31 puslapis
2016 11 29
Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Trumpą finansinių atskaitų rinkinį rengia. Pagrindiniai finansinių ataskaitų elementai. Įmonių finansinė atskaitomybės sudėtis. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis. Balanso ataskaitos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2016 02 10
Lietuvos geležinkeliai finansinių ataskaitų vertinimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir ES. AB „Lietuvos geležinkeliai“ finansinių ataskaitų sudarymas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitos politika. Finansinių ataskaitų vertinimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 06 12
UAB „Parduotuvė“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Turto įsigyjimo ūkinės operacijos. Įsipareigojimų apmokėjimo ūkinės operacijos. Pardavimo pajamų, sąnaudų ir kitos ūkinės operacijos. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas. Finansinių ataskaitų analizė. Išvados. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2017 10 15
Tarptautiniai audito standartai
Tarptautiniai audito standartai. 200-asis TSA bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus. 210-asis TSA susitarimas dėl audito užduočių sąlygų. 220-asis TSA finansinių ataskaitų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 06 08
Audito kursinis Audito procedūrų planavimas ir jo reikšmė
Audito procedūrų planavimas ir jo reikšmė uab „x“ įmonėje. Įvadas. Teorinė dalis. Esminių sąvokų sampratos. Auditas ir jo klasifikavimas. Audito etapai. Pasirengimas auditui: strategija. Susipažinimas su audituojamos įmonės veikla. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2013 03 19
UAB „Vilniaus vandenys“ finansinių rezultatų analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinių rezultatų analizės teorinis pagrindimas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinių rezultatų analizės metodai. Ataskaitų dinamikos ir struktūros analizė. Santykinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2019 02 20
UAB buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB “XXX” buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 03 18
Auditas: raida pasaulyje ir Lietuvoje
Audito raida. Audito atsiradimo priežastys. Audito atsiradimo Lietuvoje etapai. Auditas Lietuvoje. Audito įmonė Lietuvoje. Audito ir apskaitos institutas. LR Finansinių ataskaitų audito įstatymas. Profesinės apskaitos ir audito ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 03 24
Įmonės finansinė būklė ir jos veiklos perspektyvos
Finansų valdymo kursinis darbas. Įmonės finansinės analizės ir prognozavimo samprata finansų analizės samprata , reikšmė , rūšys ir tikslai. Finansinio prognozavimo samprata ir būdai. UAB „ xxx “ finansinių ataskaitų analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 09 10
Pagrindiniai audito klasifikavimo požymiai
Pagrindiniai audito klasifikavimo požymiai. Auditas klasifikuojamas pagal. Audito klasifikacija. Auditas. Finansinis auditas apibrėžiamas. Valdymo auditas apibrėžiamas kaip įmonės valdymo sistemos efektyvumo. Veiklos auditas apibrėžiamas ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2014 05 20
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo