Finansiniu ataskaitu rengimas

300 įrašai
UAB buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB “XXX” buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2018 03 18
Uždarosios akcinės bendrovės buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveiklslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB „ z „ buhalterinė apskaita ir finansinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 puslapiai
2018 12 18
UAB „Krisneda“ buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB “Krisneda” buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2019 03 01
Lopšelio – darželio tarpinių finansinių ataskaitų rengimo tvarkos aprašas
Tarpinių finansinių ataskaitų rengimo tvarkos aprašas. Bendrosios nuostatos. Reikalavimai finansinių ataskaitų rinkiniui. Finansinių ataskaitų rengimas ir pasirašymas. Finansinių ataskaitų rinkinio teikimo terminai. Atsakomybė už ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 01 03
UAB „x“ buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveiklų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB ,,X“ buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2020 04 02
Įmonėje taikomi finansinės apskaitos būdai ir metodai
Santrauka. Summary. Paveikslėlių ir lentelių sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Finansinių ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2018 04 27
AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas (2)
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir Europos Sąjungoje. Finansinių ataskaitų rengimas, klaidos ir jų taisymas. AB „Teo“ ir įmonės apskaitos vertinimas. AB ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2017 05 24
Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas
Finansinių ataskaitų rinkinio. pateikimas. Finansinių ataskaitų rinkinio tikslai. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Bendrieji apskaitos principai. Bendrieji finansinių ataskaitų informacijos reikalavimai. Finansinių ataskaitų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 03 24
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
Tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys. Įvadas. Tarpinės finansinės atskaitos. Bendrosios nuostatos. Tarpinėms finansinėms ataskaitoms keliami reikalavimai. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Sutrumpinto aiškinamojo rašto ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2013 04 02
AB „Teo“ finansinių ataskaitų vertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir ES. Finansinių ataskaitų rengimo metodikos apžvalga. AB „Teo“ finansinių ataskaitų sudarymas. Įmonės „Teo“ ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2017 01 10
Metinių finansinių ataskaitų rengimo tvarkos aprašas
Įvadas. Finansinių ataskaitų teorija ir principai. Finansinių ataskaitų teorinė analizė. Principai. Metinės finansinės ataskaitos. Finansinių ataskaitų rūšys. Finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos. Grynojo turto ...
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2020 05 27
Ūkio subjektų finansinės atskaitomybės esminiai bruožai
Ūkio subjektų finansinės atskaitomybės esminiai bruožai. Įmonių atskaitomybės esmė ir rūšys. Pagrindinės finansinės atskaitomybės sąvokos. Ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) sąvoka. Finansinių ataskaitų rinkinio ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 59 puslapiai
2019 10 22
Auditoriaus išvada apie finansinių ataskaitų santrauką; finansinių ataskaitų peržvalgos
Auditoriaus išvados dalys. Įvadas Finansinių ataskaitų peržvalgos. Finansinių ataskaitų peržvalgos procedūros. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Apskaitos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2015 02 27
Buhalterinės apskaitos organizavimas
Santrauka. Sammary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinės apskaitos esmė. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas Lietuvoje. UAB „X a“ buhalterinė apskaita ir finansinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 03 07
UAB „Dpd Lietuva“ finansinio ataskaitų rinkinio parengimas ir pelningumo rodiklių analizė
Įvadas. Finansinių ataskaitų rinkinio parengimo ir pelningumo rodiklių teoriniai aspektai. Finansinių ataskaitų samprata ir reikšmė. Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Pelningumo rodiklių esmė. Išvados ir siūlymai. Literatūra. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 24 puslapiai
2018 04 27
Įmonės apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santraukos. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Raivila“. UAB „Raivila“ veiklos ...
Finansų bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 37 puslapiai
2013 12 03
UAB „Kauno švara“ finansinių ataskaitų vertinimas
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Apskaitos organizavimas. Apskaitos istorija ir principai. Buhalterinė apskaita. Apskaitos modeliai. Apskaitos reglamentavimas. Finansinių ataskaitų rengimo problematika. UAB „KAUNO ŠVARA“ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 12 05
Finansinių ataskaitų duomenų auditas
Finansinių ataskaitų duomenų auditas. Reglamentavimas ir taikymas. Privalomas auditas. Audito tikslas. Gerai atliktas finansinių ataskaitų auditas. Finansinių ataskaitų audito sritys. Audito strategijos sukūrimas. Audito procedūrų ...
Apskaitos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 03 27
Apskaitininkės praktikos ataskaita
Įvadas. Uab „Larita“ įmonės pristatymas. Individualios veiklos pagal pažymą dokumentavimas ir deklaravimas. Finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas registro centrui online sistemoje. Finansinių ataskaitų pildymas už 2013 metus. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2015 09 30
Įmonės finansinių ataskaitų vertinimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir ES. Finansinių ataskaitų rengimo metodikos apžvalga. AB „Pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų sudarymas. AB „Pieno žvaigždės“ apskaitos ...
Finansų referatai, Referatas, 31 puslapis
2016 11 29
Finansinių ataskaitų rinkinys
Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis. Trumpą finansinių atskaitų rinkinį rengia. Pagrindiniai finansinių ataskaitų elementai. Įmonių finansinė atskaitomybės sudėtis. Įmonių finansinės atskaitomybės sudėtis. Balanso ataskaitos ...
Finansų skaidrės, Skaidrės, 40 puslapių
2016 02 10
Lietuvos geležinkeliai finansinių ataskaitų vertinimas
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Buhalterinė apskaita Lietuvoje ir ES. AB „Lietuvos geležinkeliai“ finansinių ataskaitų sudarymas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitos politika. Finansinių ataskaitų vertinimas. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2017 06 12
AB „Panevėžio statybos trestas“ finansinių ataskaitų auditas
Įvadas. Akcinės bendrovės ,,panevėžio statybos trestas“ finansinių ataskaitų auditas. Įmonės veiklos aprašymas. Finansinių ataskaitų tipai. Ilgalaikio materialaus turto auditas. Audito testai. Audito programa. Nepriklausomo ...
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2020 05 06
UAB „Parduotuvė“ buhalterinė apskaita ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Turto įsigyjimo ūkinės operacijos. Įsipareigojimų apmokėjimo ūkinės operacijos. Pardavimo pajamų, sąnaudų ir kitos ūkinės operacijos. Finansinių ir mokestinių ataskaitų parengimas. Finansinių ataskaitų analizė. Išvados. ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2017 10 15
UAB „Vilniaus vandenys“ finansinių rezultatų analizė
Santrauka. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Finansinių rezultatų analizės teorinis pagrindimas. Finansinės analizės reikšmė. Finansinių rezultatų analizės metodai. Ataskaitų dinamikos ir struktūros analizė. Santykinių ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2019 02 20
Įmonės finansinė būklė ir jos veiklos perspektyvos
Finansų valdymo kursinis darbas. Įmonės finansinės analizės ir prognozavimo samprata finansų analizės samprata , reikšmė , rūšys ir tikslai. Finansinio prognozavimo samprata ir būdai. UAB „ xxx “ finansinių ataskaitų analizė. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 09 10
Lietuvos dujos finansinių ataskaitų analizė
Įvadas. Įmonių finansinių ataskaitų analizės teoriniai pagrindai. Finansinės analizės reikšmė, tikslas ir uždaviniai. Finansinės analizės objektas, metodas ir šaltiniai. Ab „Lietuvos dujos“ 2010-2012 m. finansinių ataskaitų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2016 02 02
Įmonės finansinė analizė Kauno popierius
Įvadas. Uab x charakteristika. Uab x finansinių ataskaitų ir finansinių santykinių rodiklių analizė finansinių ataskaitų apžvalga remiantis horizontaliąja ir vertikaliąja analizėmis. Horizontalioji balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2013 01 23
AB „Vilkyškių pienas“ finansinių ataskaitų analizė
Įvadas. Tyrimo metodikos apžvalga. Tyrimo objektas. Finansų analizės esmė ir reikšmė. Finansų analizės tikslai. Šaltiniai, naudojami atliekant finansų analizę. Finansinių ataskaitų analizės teorija. Finansinių ataskaitų sandara. ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2018 11 17
UAB „Krisneda” buhalterinė apskaita
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų rengimas. Buhalterinės apskaitos tvarkymas. Literatūros ir kitų šaltinių sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2019 04 14
AB „pieno žvaigždės“ finansinių ataskaitų rinkinio parengimas
Įvadas. Finansinės atskaitomybės reglamentavimas Lietuvoje. Bendrieji apskaitos principai. Apskaitinės informacijos ir finansinių ataskaitų reikalavimai. Apskaitos politikos esmė ir paskirtis. Finansinės atskaitomybės teikimas ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2019 04 26
UAB „Girteka” finansinių ataskaitų sąnaudų savikainos straipsnio apskaitos politika
Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Savikainos straipsnio apskaitos reglamentavimas. UAB “Girteka“ apskaitos politika. UAB „Girteka“ buhalterinė apskaita ir finansinių ataskaitų ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 04 22
Ab „smiltynės perkėla“ finansų analizė
Lentelių sąrašas. Įvadas. Ab „Lietuvos dujos“ charakteristika. Ab „Smiltynės perkėla“ struktūrinė ir dinaminė finansinių ataskaitų analizė. Finansinių ataskaitų dinaminė analizė. Finansinių ataskaitų struktūrinė analizė. ...
Finansų analizės, Analizė, 29 puslapiai
2014 12 29
Finansinių ataskaitų audito atlikimas banke
Įvadas. Finansinis auditas. Finansinio audito pagrindiniai dalyviai. Nauja audito užduotis (ruošimasis). Finansinių ataskaitų audito planavimas. Finansinio audito atlikimas. Auditoriaus išvada. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 04 04
Apskaitos politika ir finansinių bei mokestinių ataskaitų sudarymas
Santrauka. Summary. Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimo teorinė ir praktinė apžvalga. Pagrindinės buhalterinės apskaitos reglamentavimo nuostatos Lietuvoje. Buhalterinės apskaitos reglamentavimas UAB „Užuolaidų studija“. UAB ...
Apskaitos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2017 05 21
Finansinių metų pabaigos procedūros
Užregistruokite ūkines operacijas ir parenkite finansines ataskaitas už 20x7 metus. Priskaitykite pelno mokestį, pelną už 20x7 m. , uždarykite pajamas ir sąnaudas. Įmonės pagrindinė veikla prekyba prekėmis, kita veikla – reklamos ...
Apskaitos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2019 01 28
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo