Fiskalinė politika

300 dokumentų
Fiskalinė politika biudžetinės politikos samprata ir struktūra
Įvadas. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Visiško užimtumo biudžetas – fiskalinės politikos vertinimo kriterijus. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. ...
Politologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2018 02 23
Fiskalinė politika referatas
I. Fiskalinė politika. I. Kas yra fiskalinė politika?I. Biudžetas. I. Pajamos. I. Išlaidos. Ii. Diskretinė ir nediskretinė fiskalinė poltika. Ii. Diskretinė fiskalinė politika:. Ii. Nediskretinė fiskalinė politika. Iii. Fiskalinės ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 08 16
Fiskalinė politika. Esmė ir tikslai
Fiskalinė politika – tai mokesčių ir vyriausybės išlaidų naudojimo principai bei praktika, kuriais siekiama paveikti visuminės paklausos lygį. Biudžeto balansas. Skiriama diskretinė (tikslinė) ir nediskretinė (netikslinė) fiskalinė ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 18
Fiskalinė politika. Biudžeto subalansavimas
Įvadas. Fiskalinės politikos esmė ir tikslai. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Nacionalinė skola. Biudžeto subalansavimo būtinumas. Problemų analizė. Išvados. Literaturos sarašas. Fiskalinė ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 12 15
Fiskalinės politikos esmė, tikslai ir priemonės. diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Fiskalinės politikos samprata. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Vyriausybės išlaidų ir mokesčių poveikis pusiausvyros nacionaliniam produktui. Vyriausybės išlaidų multiplikatorius. Literatūra ir ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 16 puslapių
2014 05 27
Lietuvos fiskalinė politika
Fiskalinės politikos teorijos aspektai. Biudžeto subalansavimo problema. Valstybės skola. Valstybės skolos rodikliai. Šalies kredito sistemos veikimas. Lietuvos fiskalinės politikos analizė. Lietuvos biudžeto deficito problema. Fiskalinės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 07 28
Fiskalinė politika ir jos įgyvendinimo problemos
Įvadas. Fiskalinės politikos esmė. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Šalies biudžeto reguliavimas. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Lietuvos fiskalinė politika. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 06 08
Fiskalinė politika samprata, tikslai, priemonės
Įvadas. Fiskalinė politika. Diskretinė fiskalinė politika. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Valstybės pajamų šaltiniai. Valstybės išlaidos. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2012 01 09
Fiskalinė politika referatas (2)
Įvadas. Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos tikslai. Diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika, jų sampratos ir esmė. Diskrecinė fiskalinė politika. Nediskrecinė fiskalinė politika. Lafero kreivė. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 03 30
Fiskaline politika konspektas
Fiskalinė politika. Valstybės biudžeto būsenos. Skatinančioji politika. Stabdančioji politika. Diskretinė fiskalinė politika. Grynieji mokesčiai. Nediskretinė fiskalinė politika. Ekonomikos nuosmukio tarpsnis. Ekonomikos infliacinis ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 08 09
Fiskalinė politika kursinis darbas
Rašydami šį darbą išanalizavome statistinius duomenis fiskalinės politikos srityje, išnagrinėjome pagrindines mokesčių politikos problemas, išanalizavome fiskalinės politikos ir valstybės biudžeto valdymo problemas, pateikėme ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 10 09
Iždo arba fiskalinė politika
Iždo arba fiskalinė politika. Fiskalinė politika. Sudėtis. Tikslai. Siekiai. Priemonės. Mokesčių koregavimas. Valstybė kartu su fiskaline politika. Panaudojimas. Fiskalinė politika gali būti naudojama. Įgyvendinimo problemos. Laiko ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2013 01 12
Fiskalinė politika bei valstybės biudžetas
Fiskalinė politika bei valstybės biudžetas. Valstybės finansai ir biudžeto samprata. Fiskalinės politikos esmė ir fiskalinės politikos priemonės. Valstybės fiskalinė politika paprastai apima. Nediskretinė fiskalinė politika. Fiskalinės ...
Vadybos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2014 02 05
Fiskalinė politika ekonomikos skaidrės
Fiskalinė politika. Esminiai fiskalinės politikos bruožai. Fiskalinės politikos tikslai. BVP apskaita išlaidų būdu (BVP sudėtis). Keinso vartojimo funkcija. Pajamų – išlaidų modelis vartojimo funkcija. Autonominės bendrosios ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 12 03
Graikijos fiskalinė politika
Įvadas. Šalies fiskalinės politikos tikslai per paskutinius kelerius metus. Šalies mokestinių pajamų ir BVP santykis, aktualūs pokyčiai ir priežastys. Šalies biudžeto struktūrinė ir dinaminė pajamų analizė per paskutinius 3 metus. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2020 02 24
Vyriausybės fiskalinė politika
Įvadas. Teoriniai fiskalinės valstybės politikos aspektai. Valstybės pajamų ir išlaidų esmė. Mokesčių sistema. Lafero kreivė. Valstybės biudžeto lygtis. Fiskalinės politikos priemonės ir efetyvumas. Fiskalinės politikos priemonės. ...
Apskaitos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 12 18
Europos Sąjungos fiskalinė politika
Įvadas. Fiskalinė politika ir jos tikslai. Fiskalinės politikos priemonės. Skatinančioji fiskalinė politika. Fiskalinis konsolidavimas. Stabdančioji fiskalinė politika. Bendrųjų fiskalinės politikos priemonių apžvalga 2010-2012 m. ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2016 12 07
Fiskaline politika konspektas (2)
Fiskalinė politika. Fiskalinės politikos samprata, rūšys ir priemonės. Mokesčiai, mokesčių rūšys. Lorenz‘o kreivė. Valstybės biudžetas, biudžeto rūšys. Lafero kreivė. Valstybės skola. Biudžeto deficito finansavimo būdai. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 14 puslapių
2015 11 12
Valstybės fiskalinė politika
Valstybės fiskalinė politika. Fiskalinė politika – tai valstybės iždo politika. Fiskalinė politika apima. Valstybės biudžeto pajamas ir išlaidas. Valstybės pajamos – tai finansiniai ištekliai. M. Lietuvoje. Mokestinės pajamos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 03 01
Fiskalinė politika ir jos įgyvendinimo problemų ekonominė analizė
Įvadas. Fiskalinės politikos teoriniai pagrindai. Fiskalinės politikos esmė. Fiskalinės politikos tikslai. Fiskalinės politikos priemonės. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Lietuvos fiskalinė politika. Lietuvos fiskalinės ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2019 10 14
Fiskalinė politika skaidrės
Fiskalinė politika. Valstybės fiskalinė politika realizuojama keičiant mokesčius bei biudžeto išlaidas. Keisdama mokesčius ar. Pagrindinės fiskalinės politikos priemonės mokesčiai (apmokestinimo normos bei sąlygos). Fiskalinės ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 06 28
Fiskalinė politika aprašymas
Fiskalinės politikos esmė ir valstybės biudžeto struktūra. Fiskalinės politikos vaidmenį galima suskirstyti į. Fiskalinė politika  . Iždo politika. Formuojanti valstybės pajamas mokesčiais ir  reguliuojanti valstybės išlaidas. ...
Ekonomikos aprašymai, Aprašymas, 11 puslapių
2016 04 25
Fiskalinė politika projektas
Fiskalinė politika. Valstybės vykdoma ekonominė politika apima   Fiskalinę politiką Monetarinę politiką Valiutos keitimo kurso reguliavimą. Fiskalinė politika- tai visuma. Fiskalinė politika- tai iždo. Fiskalinė politika- tai ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 31 puslapis
2017 03 18
Fiskalinė politika pristatymas
Fiskalinė politika. Fiskalinė politika – tai valstybės iždo politika. Visuminė paklausa - tai reali nacionalinės gamybos apimtis. Fiskalinė politika – valstybės finansų formavimas ir naudojimas. Valstybės fiskalinė politika ...
Politologijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 04 09
Islandijos fiskalinė politika
Islandija. Fiskalinės politikos atvejis. Monetarinės politikos atvejis.
Ekonomikos analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 10 29
Makroekonomikos objektai ir fiskalinė politika
Makroekonomikos objektai ir fiskalinė politika. Biudžetas ir jo dalys. Cg – Trc INT – Ig – TRk = Bt. Einamosios valstybės pajamos. Valdžios išlaidos. Einamieji pervedimai. Vienkartinis apmokestinimas. Fiskaliniu stabdžiu. Biudžeto ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 11 17
Fiskalinė politika (2)
Fiskalinė politika. Fiskalinę politiką. Mokesčiams rinkti. Lėšoms skirstyti. Reguliuoti ekonominį aktyvumą. Ką gali padaryti vyriausybė , norėdama paskatinti ekonominį aktyvumą arba padidinti prekių ir paklausų paklausą ...
Politologijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2016 05 05
Baltijos šalių fiskalinė politika
Baltijos šalių fiskalinė politika. 2010. Įvadas. Fiskalinės politikos apibrėžimas. Fiskalinės politikos tipai. Fiskalinės politikos rūšys. Fiskalinė politika apima. Fiskalinės politikos įgyvendinimo problemos. Fiskalinės politikos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 01 02
Fiskalinė politika Lietuvoje 1918 – 1922 m.
1918 – 1922 m. Fiskalinė politika Lietuvoje. Lietuvoje taikyti tiesioginiai mokesčiai. Valstybinis žemės mokestis Verslo mokestis. Lietuvoje taikyti netiesioginiai mokesčiai. Muitas (importas, eksportas) Akcizai (spiritui. Lietuvos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2019 03 21
Fiskalinė politika, pelno mokestis
Įvadas. Iš istorinių šaltinių. Pelno mokesčio apmokestinimo instrumentarijus. Pelno mokesčio bazė. Pelno mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Neleidžiami atskaitymai. Leidžiami atskaitymai. Pelno mokesčio deklaracijos ir ...
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2019 12 12
Antikrizinė fiskalinė politika Lietuvoje
Antikrizinė fiskalinė politika Lietuvoje. Fiskalinė politika. Fiskalinė politika - tai valstybės finansų naudojimas. Nuo 2009 m. Apibendrinimas. 2008 – 2012 m. Lietuvos valdžios vykdytą politiką galima apibrėžti kaip mišriąją.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 04 07
Lietuvos fiskalinė politika bei jos raida
Įvadas. Fiskalinės politikos esmė. Lietuvos fiskalinė politika. Metais. Lietuvos fiskalinė politika nuo. Metų. Išvados. Literatūra. Šiame darbe nagrinėjau Lietuvos fiskalinės politikos raidą nuo 1918 metų iki šių dienų, taip pat ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 01 04
Fiskalinė ir momentinė politika
Fiskalinė ir monetarinė politika. Ekonominė politika ir politikos prioritetai. Great Depression Franklin D. Roosevelt Stabilizavimo politika. Fiskalinė politika. Valstybės biudžetas. Diskretinė fiskalinė politika. Skatinamoji. Diskretinė ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 27 puslapiai
2019 04 23
Mokesčiai ir jų funkcijos
Mokesčiai, jų funkcijos, rūšys ir apmokestinimo principai. Ekonominė politika, jos tikslai ir priemonės. Valstybės fiskalinė politika. Diskrecinė fiskalinė politika, subalansuoto biudžeto multiplikatorius. Nediskretinė fiskalinė ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 02 23
Fiskalinės politikos tendencijos
Įvadas. Valstybės fiskalinės politikos teoriniai pagrindai. Fiskalinės politikos esmė ir valstybės biudžeto struktūra. Fiskalinės politikos priemonės – diskretinė ir nediskretinė fiskalinė politika. Diskretinė politika. Nediskretinė ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2011 03 12
Paklausos skatinimas Paklausos skatinimas Fiskalinė ir pinigų politika
Paklausos skatinimas. Fiskalinė ir pinigų politikos. Paklausos skatinimo politika. Kas yra fiskalinė politika? Fiskalinė politika pajamų perskirstymas. Užduotis, Ar išaugusios viešosios išlaidos gali sukurti naujas darbo vietas. Naujos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2014 12 21
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo