Fizika atomo sandara (2)

300 dokumentų
Aliuminis: Aliuminio atomo sandara
Aliuminis. Aliuminio atomo sandara. Cheminės savybės. Aliuminis reaguoja su. Fizikinės savybės. ,70 g/cm³ 660 °C 2500 °C. Panaudojimas. Gamta. Aliuminio lydiniai. Praktikoje naudojami aliuminio lydiniai, kuriuose būna apie 90% aliuminio. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2018 11 06
Geležies atomo sandara
Geležis. Tikslai. Sužinoti metalo vietą. Periodinėje sistemoje geležis yra ketvirtajame periode, aštuntoje grupėje. Atomo sandara. Geležies branduolio krūvis. Kur gamtoje randama. Grynos geležies gamtoje randama labai retai. Geležies ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2018 05 28
Kas yra fizika? projektas
Kas yra fizika. Pagrindiniai fizikos tyrimo objektai. Fizikos šakos. Mechanika. Termodinamika. Optika. Atomo fizika. Astronomija. Elektromagnetizmas. Namų darbai. Testas. Krintančio skaidraus lietaus lašelio judėjimą nagrinėja fizikos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 10 08
Chemija. Selenas ir telūras
Kas yra selenas? Kas ir kada atrado seleną? Fizikinės seleno savybės. Cheminės seleno savybės. Seleno atomo sandara. Seleno vieta periodinėje lentelėje. Seleno paskirtis. Faktai. Telūras, jo pavadinimo reikšmė. Kas ir kada atrado telūrą? ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2016 06 19
Atomo planetinis modelis
Atomo planetinis modelis. Pirmieji bandymai. Pirmasis bandymas sudaryti atomo modelį priklauso Tomsonui 1903 m. Svarbus Rezerfordo bandymas. E. Rezerfordas atlikęs bandymą paneigė Tomsono modelį. Bandymo rezultatai. Atomo centre yra teigiamo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 05 13
Atomas ir jo sandara projektas
Atomo sandara. Atomas – pati mažiausia mechaniškai nedaloma dalelė. Atomo sandaros schema. E. Na. Santykinė atominė masė, Ar Molinė masė, M [g/mol]. Teigiamieji ir neigiamieji jonai. Molekulės. Elemento atomas, kuris sugeba atiduoti ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 05 03
Fizikos egzamino špera
Vandenilio atomo emisinis ir absorcinis spektrai. Balmerio formulė. Spektrinės linjosatomų sąveikos rūšys molekulėje. Fermio ir dirako skirstinys. Energijos lygmenų tankis. Branduolinės jėgos. Mezonai pioninis modelis. Radioaktyvumas, jo ...
Fizikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 20
Izotopai radioaktyvumas
Izotopai. radioaktyvumas. Pamokos uždaviniai. Prisiminkime atomo sandarą. Atomo sandara. Hco. Atomai,. turintys po lygiai protonų,. bet skirtingą neutronų skaičių, vadinami izotopais. Užduotis. Naudojantis periodine lentele, užrašyti du ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 29 puslapiai
2016 03 15
Fizikos egzamino špera 2
Elektrono sukinys. Rentgeno spindulių taikymas. Rotaciniai energijos lygmenys. Neišsigimusių dujų pasiskirstymo funkcija. Vibraciniai energijos lygmenys. Fermio “dujų” pasiskirstymo funkcija. Molekulės elektronų energijos lygmenys. ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 20
Atomo sandara, radioktyvumas
Bendroji atomo sandaros samprata. Radioaktyvumas. Iš istorijos. Graikų filosofai Leukipas ir Demokritas (500-440 m. Mechaninis atomo modelis. Jį 1903 m. Sukūrė anglų fizikas Džozefas Džonas Tomsonas. Rezerfordo ir Boro atomo modelis. Atomą ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 11 17
Kas yra fizika skaidrės
Kas yra fizika. Fizika - natūralus gamtos mokslas, tiriantis visas materijos formas. Fizika tiria. Fizikiniai reiškiniai. Fizikiniai kūnai. Medžiagos. Medžiagų pavyzdžiai. Mokslo šakos. Naudoti šaltiniai.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 05 16
Neorganinės chemijos 2 teorijos paskaita
Atomo sandara. Atomo modelis. Keturi kvantiniai skaičiai. Jonizacijos energija. Orbitinis arba šalutinis kvantinis skaičius. Magnetinis kvantinis skaičius ml. Sukinio kvantinis skaičius.
Chemijos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2015 09 24
Skaidrės apie fiziką
Fizika. Kas yra fizika? Gamtos mokslas. Pirmieji fizikai. Nuo antikos laikų žmonės bandė suprasti materijos elgesį ir savybes. Graikų mąstytojas archimedas. Xvii a. Pradžioje galilėjus pradėjo naudoti eksperimentus. Fizikiniai dydžiai. Ko ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 05 07
Atomo ir branduolio fizika
Atomo ir branduolio fizika. Boro postulatai. Atominė sistema gali būti tik ypatingų nuostoviųjų. Naturalusis radioaktyvumas. Savaiminis vienų atomų branduolių virsmas kitų atomų branduoliais. Radioaktyviojo skilimo dėsnis. Šis dėsnis ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 06 15
Chemijos teorija
Medžiagos sandara. Atomo sandara. Elektroninis apvalkalas. Kvantiniai skaičiai. Elektrinis neigiamumas. Chem.jung.ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. ...
Chemijos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 01 09
Fizika 1 egzamino konspektas
Elektrostatinis laukas vakuume. Elektrostatinis laukas dielektrikuose ir laidininkuose. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas vakuume. Magnetinis laukas medžiagoje. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2012 06 03
Fizika 2 egzamino konspektas
De broilio hipotezė ir eksperimentiniai pagrindimai:. Heizenbergo neapibrėžtumų sąryšiai:. Stacionariosios šredingerio lygties taikymas dalelei potencialo duobėje:. Stacionariosios šredingerio lygties taikymas mikrodalelės sąveikai su ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2013 04 20
Litis ir natris
Atomo sandara. Paplitimas gamtoje. Panaudojimas. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gavimas pramonėje. Svarbiausi junginiai ir jų pritaikymas. Įdomūs faktai. Atomo sandara. Paplitimas gamtoje. Panaudojimas. Fizikinės savybės. Cheminės ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 62 puslapiai
2014 05 14
Atomo sudėtis. Dėsniai. Polimerai
Achemija. Alchemijos istorija. Alchemijos ištakos senovės egipte. Alchemija senovės graikijoje. Jatrochemija. Elementai. Natris ir kalis. Gyvsidabris ir siera. Auksas ir sidabras. Žymiausi alchemikai. Alchemikų prietaisai. Alchemikų ...
Chemijos referatai, Referatas, 24 puslapiai
2016 12 06
Atomo sandara aprašymas
n – pagr.kvantinis sk., kuris nusako e- orbitalės dydį, sutampa su lygmens nr.: n=1,2,3,4.... norint apskaičiuoti kiek daugiausia e- yra lygmenyje naudojame formule: N= 2*n2 daugiausia e- 3 lygmenyje N = 2*32 = 18l – šalutinis ...
Chemijos aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2017 01 02
Atomas
Atomas – tai mažiausia chemiškai nedaloma medžiagos dalelė. Jis sudarytas iš sąlyginai mažo ir sunkaus branduolio, turinčio teigiamą krūvį ir neigiamų elektronų.Branduolį sudaro teigiamą krūvį turintys protonai ir ...
Chemijos analizės, Analizė, 1 puslapis
2014 05 14
Mechanikos konspektas (2)
Mechanika. Kūno nueitas kelias yra ilgis trajektorijos, kuria juda kūnas. Kūno poslinkiu vadinama kryptinė tiesės atkarpa, jungianti pradinę kūno padėtį su jo galine padėtimi. Poslinkis yra vektorinis dydis, todėl remiantis poslinkiu ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 34 puslapiai
2012 03 10
Atomo sandara chemijos aprašymas
Masės skaičius A – tai protonų ir neutronų suma. A= Z + N. Elemento dalelių žymėjimas: AZXn(+/-) . Oksidacijos laipsnis žymimas: +2, -3. Jono krūvis žymimas: 2+, 3-Cheminis elementas – tai visuma atomų, turinčių tą patį ...
Chemijos aprašymai, Aprašymas, 1 puslapis
2017 02 04
Atomo sandara chemijos skaidrės
Atomo sandara. Natrio ir chlorido jono susidarymas. Kuo skiriasi atomas nuo jono? Atomas neutrali dalelė. Jonas krūvį turinti dalelė (+/-). Cheminis ryšys , jungiantis jonus , vadinamas joniniu ryšiu. Joninio ryšio vaizdavimas. ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2017 01 02
Fizika gamtoje
Fizika gamtoje. Fizikiniai reiškiniai. Kaip pasitelkdami fiziką tiriame gamtą?. Fizikinis gamtos reiškinys Žaibavimas. Kas sukelia žaibą?. Vanduo.
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2013 09 18
Klausos fizika
Įvadas. Klausa. Garsas. Klausos fizika. Klausos praradimas. Kondukcinis. Neurosensorinis prikurtimas. Nervinis prikurtimas. Mišraus tipo prikurtimas. Ausies sandara ir jos dalių funkcijos. Išorinė ausis. Vidurinioji ausis. Vidinė ausis. ...
Fizikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 01 06
Chemijos kolis
Medžiagos sandara. Atomo sandara. Jonizacijos energija. Chem. Jung. Ir jos ryšys su atomo elektroniniu apvalkalu. Bendrieji cheminių procesų dėsningumai. Pagrindinės termochemijos sąvokos. Cheminių procesų energetika ir kryptys. Cheminė ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 03 15
Vilhelmas Ostvaldas ir Atominė teorija
Pratarmė. Atomo samprata. Pirmoji atomo samprata pagal Demokritą. Atomo, kaip nedalomos dalelės, suvokimas. Šiuolaikinė atomo samprata, atomų savybės. Vilhelmas ostvaldas. Vilhelmo Ostvaldo atominės teorijos suvokimas. Vilhelmo Ostvaldo ...
Chemijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 02 20
Atomo sandara
Atomo sudėtis. cheminės junktys. kompleksiniai junginiai. Atomo sudėtis. Elektronai. Branduolys. Cheminės junktys. Joninės junktys. Kovalentinė junktis. Koordinacinė junktis. Metalinė junktis. Vandenijinė junktis. Kompleksiniai junginiai. ...
Chemijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 03 27
Atomas ir jo sandara skaidrės
Atomas ir jo sandara. Atomas. Požiūris į šviesos prigimtį. Fotoefektas. Einšteino lygtis fotoefektui. Planetinis atomo modelis. Radioaktyvumas. Pagrindinės radioaktyvaus spinduliavimo rūšys. Radioaktyvios spinduliuotės stebėjimo ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 07 05
Statybinė fizika. Trisluoksnės atitvaros skaičiavimas
Trisluoksnei atitvarai apskaičiuoti ir nubraižyti priklausomybes (grafikus). Paskaičiuojam atskirų sluoksnių šilumines varžas ir visuminę šiluminę varžą. Skaičiuojame garinei varžai lygiagrečius oro sluoksnio storius. ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2011 12 25
Fizika branduolinėje medicinoje
Fizika branduolinėje medicinoje. Atomo sandara. Izotopai. Izomerai. Radioaktyvumas. Alfa (α) dalelės. Beta (β) dalelės. Gama (γ) spinduliai. Radioaktyvumo vienetai. Skilimo pusamžis. Fizinis pusamžis. Efektinis pusamžis. Beta spinduliuotė. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 47 puslapiai
2015 06 08
Geologijos mokslo samprata
Geologija. Geologija – mokslas apie žemę, jos susidarymą, istoriją, sandarą, ją formuojančius procesus. Pagrindinės geologijos šakos. Bendroji geologija. Tektonika. Geodinamika. Inžinerinė geologija. Inžinerinė geodinamika. ...
Geologijos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2018 09 17
Fizika optika konspektas
Tiesiaeigis šviesos sklidimas. Taškinis šaltinis. Tiesioginis šviesos sklidimo dėsnis. Šviesos spinduliai. Šešėlis. Pusšešėlis. Šviesos atspindys. Kritimo kampu. Atspindžio kampu. Šviesos atspindžio dėsnis. Plokščiame veidrodyje ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 61 puslapis
2013 01 19
Atomo sandara skaidrės
Atomo sandara. Kas tas atomas? Atomas – tai mažiausia elektriškai neutrali cheminio elemento dalelė. Sąvoką “atomas” V amžiuje prieš Kristų įvedė graikų filosofas Demokritas Abderietis. Iš ko jis sudarytas? Atomas sudarytas iš ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 04 23
Chemija: atomai
Atomai, elementai ir junginiai. Kas yra atomas? Atomas (gr. Άτομος 'nedalus') – mažiausia elektriškai neutrali cheminio elemento dalelė. Atomo sandara. Atomas sudarytas iš branduolio ir aplink jį skriejančių elektronų. Kodėl ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2019 04 15
×
127 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo