Fizikos egzamino atsakymai

300 dokumentų
VGTU 2 semestro fizikos egzamino atsakymai
Gauso teorema. Kam ji taikoma? Elektrinio lauko srauto sąvoka. Kokia elektrinio lauko srauto vektoriaus kryptis? Kokia elektrostatinio lauko potencialo prasmė , ir , kaip jis susijęs su elektrostatinio lauko potencine energija? Kam lygus ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 18 puslapių
2016 08 11
Fizikos egzamino klausimai atsakymai
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 29
Fizikos egzamino klausimai - atsakymai
Apskaičiuokite darbą, atliktą adiabatinio proceso metu. Aptarkite 1 – ąjį termodinamikos principą izobariniam procesui. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Paaiškinkite giroskopo veikimo principą ir giroskopo precesiją. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 02 20
9( 2 atsiliepimai )
Fizikos laboratoriniai darbai su visais atsakymais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. Žemės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2013 03 05
Tikimybės ir eilutės. Egzamino atsakymai
Skaiciu eilutes. Pakankami eiluciu konvergavimo požymiai. Koši radikalusis požymis. Koši integralinis požymis. Absoliutu ir reliatyvus konvergavimas. Funkcijų eilutės konvergavimo sritis. Eilutės integravimo. Eilutės diferencijavimo ...
Matematikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2011 01 06
Fizika 1 egzamino konspektas
Elektrostatinis laukas vakuume. Elektrostatinis laukas dielektrikuose ir laidininkuose. Nuolatinė elektros srovė. Magnetinis laukas vakuume. Magnetinis laukas medžiagoje. Elektromagnetinė indukcija. Elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2012 06 03
Fizikos uždavinių sprendimas
Sukamojo judėjimo dinamika. Gravitacijos jėgos. Fizikos uždavinyno 10-12 klasės uždavinių sprendimo metodai. Galite išmokti spręsti fizikos uždavinius 10-12kl. Fizikos uždavinių sprendimas su pavyzdžiais.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 14 puslapių
2012 02 20
Filosofijos egzamino klausimai - atsakymai
8,3( 3 atsiliepimai )
Sofistai ir Sokratas. Kas yra filosofija? Platono idejų pasaulis. Filosofijos objektas, struktūra ir metodas. Mileto mokykla. Elejos mokykla. Heraklitas, Pitagoras ir Demokritas. Aristotelis. Filsofijos atsiradimas.
Filosofijos konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2016 07 22
Fizikos egzamino klausimų atsakymai: akustika
Fizikos egzamino klausimų atsakymai. AKUSTIKA Pastato apsaugos nuo triukšmo reikalavimai. Ore sklindančio garso izoliavimas. Smūgio garso izoliavimas. Fasado garso izoliavimas. Patalpų perteklinės aidėjimo trukmės ribojimas. Patalpų ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 04 01
Fizikos užduotys
10kl. fizikos užduotys iš visų skyrių. Pagrindinė teorija sukonspektuota ir testai. Labai tinka mokymuisi 10kl. mokiniams.Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Šviesos sklidimas, atspindys ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2012 02 23
Istorijos egzamino klausimai atsakymai
10. Kodėl 1905-1907m. Lietuvos žydai ir lenkai pasisakė už valstybingumo atkūrimą remiantis istoriniu-geografiniu principu?Jei giliai jautė istorinės Lietuvos teritorijos vientisumą ir baiminosi, kad bus suskladyti.1. ...
Istorijos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2015 03 23
Teorinės egzamino užduotys-atsakymai
Egzamino testo atsakymai. Šiaulių kolegijos 2010m. Nusakykite, ką vadiname izoliacinėmis medžiagomis. Kokios yra transformatorinės alyvos funkcijos? Kaip keičiasi dervų būsena priklausomai nuo temperatūros? Išvardinkite keletą naudingų ...
Elektrotechnikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2011 01 13
Fizikos namų darbai. 1 ir 2 namų darbas po 8 uždavinius kiekviename. Viso 16 fizikos uždavinių su sprendimais.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 02 17
Fizikos formulynas su paaiškinimais
9,3( 3 atsiliepimai )
Mechanikos formulės. Greičio formulė. Pagreičio formulė. Kintamojo judėjimo kelio. Formulė. Linijinio greičio formulė. Įcentrinis pagreitis. Dažnio formulė. Jėgos formulė. Sunkio jėgos formulė. Kūno svorio formulė. Trinties jėgos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 12 03
Fizikos kryžiažodis
Fizikos kryžiažodis. Kuri planeta turi daugiausiai žiedų? Dujų sluoksnis, supantis pakankamos masės kosminį kūną. Kokie dangaus kūnai išsidėstę aplink saulę? Kas dažnai matomas kaip ,,krintanti žvaigždė” ? Specialiai įrengta ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 09 10
Muzikologijos egzamino klausimi ir atsakymai
Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministras. Dėl muzikologijos brandos egzamino programos patvirtinimo. Muzikologijos brandos egzamino programa. Mokinių gebėjimų grupės. Egzamino užduoties pobūdis. Muzikologijos brandos egzamino ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 22 puslapiai
2020 02 04
Elektrotechnikos egzamino klausimai ir atsakymai
9,5( 2 atsiliepimai )
Elektrostatika. Nuolatinės srovės grandinės. Magnetinės grandinės (elektromagnetizmas). Vienfazės kintamosios srovės grandinės. Trifazės kintamosios srovės grandinės. Asinchroniniai varikliai ir sinchroninės mašinos. Nuolatinės srovės ...
Elektrotechnikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2016 07 23
Muzikos istorijos egzamino klausimų atsakymai
. Kraštietis, kilęs iš Palūšės.2. Liaudies kūrinius kūrė visa liaudis, kūrybos procesas nebuvo užrašomas.Profesionalią muziką kūrė muzikos profesionalas, žinomas autorius, muzika buvo užrašoma.3. ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2014 10 07
Apskaitos egzamino klausimai atsakymai
Iš kokių klasių sudarytas pavyzdinis sąskaitų planas?Kalkuliavimas- visuma būdų produkcijos savikainos vienetui ir visiems kalkuliavimo objektams apskaičiuoti.Kas yra įplaukos, pajamos, išlaidos ir sąnaudos?Tipinę ...
Apskaitos šperos, Špera, 5 puslapiai
2015 10 07
Kompiuterinės braižybos egzamino klausimų atsakymai
Kompiuterinės braižybos egzamino klausimų atsakymai
Braižybos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2012 12 29
Fizikos egzamino špera
Vandenilio atomo emisinis ir absorcinis spektrai. Balmerio formulė. Spektrinės linjosatomų sąveikos rūšys molekulėje. Fermio ir dirako skirstinys. Energijos lygmenų tankis. Branduolinės jėgos. Mezonai pioninis modelis. Radioaktyvumas, jo ...
Fizikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 20
Fizikos valstybinio egzamino teorija
Valstybinio egzamino teorija. Mechanika. Kinematika. Poslinkis, kelias. Vektoriai ir skaliarai. Vektorių projekcijos. Sudėties formulės. Tiesiaeigis tolygiai kintamas judėjimas. Poslinkio, greičio, pagreičio grafikai. Laisvasis kritimas. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 25 puslapiai
2012 03 25
Fizikos egzamino bilietai VGTU
Ielektrinto laidininko energija. Saviindukcijos reiskinys. Induktyvumo prasme. Siluminis spinduliavimas. Spinduliavimo, sugerties geba. Sukurinis elektrinis laukas. Elektros sroves dydziai ir ju charakteristikos. Elektronu issidestymas lygmenyse. ...
Fizikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 06 29
Kas yra fizika? projektas (2)
Kas yra fizika? Arba. Fizikos mokslo istorija. Fizikiniai reiškiniai. Fizikiniai kūnai. Eksperimentinis tyrimų metodas. Eksperimentinio tyrimo etapai. Bandymas. Fizikos mokslo šakos. Atskirai apie kiekvieną iš fizikos mokslo šakų. Testas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 12 13
Visi laboratoriniai padaryti ir su sprendimais, rezultatais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2012 02 20
Kas yra fizika? projektas
Kas yra fizika. Pagrindiniai fizikos tyrimo objektai. Fizikos šakos. Mechanika. Termodinamika. Optika. Atomo fizika. Astronomija. Elektromagnetizmas. Namų darbai. Testas. Krintančio skaidraus lietaus lašelio judėjimą nagrinėja fizikos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 10 08
Fizikos egzamino klausimai ir atsakymai, konspektas
Pirmasis Niutono dėsnis. Antrasis Niutono dėsnis. Medžiagos būviai. Skysčių ir dujų mechaninės savybės – slėgis. Paskalio dėsnis. Archimedo dėsnis. Elektros poveikis žmogui. Apsauga nuo elektros poveikio. Prietaisų ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 23 puslapiai
2019 05 23
Chemijos egzaminas
Pagrindinės chemijos sąvokos ir dydžiai: cheminis elementas, atomas, molekulė, vieninė medžiaga, cheminis junginys, valentingumas, molis, dujų molio tūris (n. S. ), ekvivalentas e, avogadro skaičius na, atominė a ir molekulinė m masė, ...
Chemijos šperos, Špera, 1 puslapis
2011 03 18
Ekonometrijos egzamino klausimai ir atsakymai
Ekonometrijos egzamino klausimai ir atsakymai. Kas yra laiko eilutė? Tam tikra seka, kuri yra fiksuota laike. Gaili būti ir baigtine ir begaline. Kuo nusakoma laiko eilutė? Laiko eilutes reikšmes ir laiko momentas. Kurios iš taisyklių ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2020 04 06
Fizikos egzamino špera 2
Elektrono sukinys. Rentgeno spindulių taikymas. Rotaciniai energijos lygmenys. Neišsigimusių dujų pasiskirstymo funkcija. Vibraciniai energijos lygmenys. Fermio “dujų” pasiskirstymo funkcija. Molekulės elektronų energijos lygmenys. ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 20
Fizikos egzamino 1 kurso programa
38. Priverstiniai svyravimai39. Rezonansas, jo reikšmė moksle ir technikoje40. Slopinamieji svyravimai41. Vienos krypties ir statmenų svyravimų sudėtis42. Matematinė ir fizinė svyruoklės43. Mechaninės bangos44. Išilginės ir ...
Fizikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 puslapiai
2019 03 23
Formulės fizikos egzaminui
9,3( 3 atsiliepimai )
Galima rasti visas formules (net daugiau nei yra fizikos vbe duodamame formulynė) su paaiškinimais ir vienetais.
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 06 11
Tūrio matavimas pristatymas
Tūrio matavimas. Fizikos terminas. Fizika žiloje senovėje. Apie fiziką. Fizikinis reiškinys. Fizikinis kūnas. Medžiagos ir jų savybės. Fizikos mokslo šakos. Fizikos šaka. Mechanika. Termodinamika. Elektros mokslas. Optika. Tūrio vienetų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 28
Finansų rinkos egzamino klausimai ir atsakymai
Įvado į finansų rinkas skyriaus klausimai ir atsakymai. Finansų institucijų skyriaus klausimai ir atsakymai. Organizuotų finansų rinkų infrastruktūros skyriaus klausimai ir atsakymai.
Finansų konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2020 01 06
VGTU fizika 2 egzamino klausimai ir atsakymai
9,5( 2 atsiliepimai )
Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stipris. Laukų superpozicijos principas. Elektrinė slinktis , Gauso Ostrogradskio Gauso teorema. Slinkties srovė. Darbas , atliekamas krūviui judant elektrostatiniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 26 puslapiai
2016 08 05
Bendrosios fizikos egzaminas: klausimai ir atsakymai
Bendrosios fizikos egzaminas gravitacinis laukas. Visuotinės traukos dėsnis , jo taikymas. Laisvojo kritimo pagreitis. Krūvių sąveika. Kulono dėsnis skaliarinė ir vektorinė išraiškos. Pagrindinės elektrostatinį lauką apibūdinančios ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2020 03 07
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo