Fizikos laboratorinis

300 dokumentų
Puslaidininkio lygintuvinio diodo tyrimas fizikos laboratorinis
Išmatuoti puslaidininkinio lygintuvinio diodo voltamperinę charakteristiką, apskaičiuoti lyginimo koeficientą ir nubrėžti jo priklausomybės nuo įtampos grafiką` iš voltamperinės charakteristikos įvertinti pn sandūros kontaktinį ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 11 26
Ampero jėgos matavimas fizikos laboratorinis
Darbo užduotis. Išmatuoti jėgos, kuria vienalytis magnetinis laikas veikia laidą su srove, priklausomybę nuo srovės stiprio bei nuo kampo tarp magnetinės indukcijos ir srovės tekėjimo krypties. Magnetinis laukas veikia magnetine jėga ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2016 11 26
Fizikos laboratorinis Žiedo inercijos momento tyrimas
Žiedo inercijos momento tyrimas. Paklaidų skaičiavimas. Plokščiajam žiedui. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 10 14
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų fizikos laboratorinis darbas
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų fizikos laboratorinis darbas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 01 10
Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle fizikos laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Spyruoklės tamprumo standumo koefcientas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 12 03
Išorinio fotoefekto dėsningumų tyrimas fizikos laboratorinis
Išorinio fotoefekto dėsningumų tyrimas. Tikslas Susipažinti su išoriniu fotoefektu, patikrinti soties fotosrovės priklausomybę nuo. Katodo apšviestumo. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Bandymo eiga. Fotosrovės priklausomybė nuo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 08 26
Dielektrikų elektrinių sąvybių tyrimas fizikos laboratorinis
Dielektrikų elektrinių savybių tyrimas. Darbo užduotis. Nustatyti įvairių dielektrikų plokštelių santykinę dielektrinę skvarbą, dielektrinę jutą ir poliarizuotumą.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2013 06 18
Inercijos momento nustatymas iš kūno parametrų fizikos laboratorinis darbas (2)
Laboratorinis darbas inercijos momento nustatymas iš kuno parametrų. Teorine dalis. Inercijos momentas.Heigenso Šteinerio teorema. Eksperimento formulė. Žiedo tuščiavidurio ritinio inercijos momento analitinė išraiska.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2017 05 18
Stygos svyravimų tyrimas fizikos laboratorinis
Darbo tikslas Taikant stovinčiąsias bangas, ištirti stygos savųjų dažnių ir skersinių bangų sklidimo fazinio greičio priklausomybę nuo stygą tempiančios jėgos. Darbo aprašymas. Darbo eiga. Išvados Didinant stygos įtemptumą, ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 05 30
Dviejų taškinių krūvių tarpusavio sąveikos tyrimas fizikos laboratorinis
Dviejų taškinių krūvių tarpusavio sąveikos tyrimas darbo tikslas. Darbo tikslas Patikrinti Kulono dėsnio galiojimą. II. Darbo užduotys. III. Darbo eiga. Lentelė. Lentelė. IV. Grafikai. V. Išvados. Naudodamas Kulono svarstykles tyriau. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 04 29
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas fizikos laboratorinis darbas
Tiesioginių ir netiesioginių matavimų paklaidų įvertinimas. Aparatūra ir darbo metodas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 05 14
Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas fizikos laboratorinis darbas
Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas fizikos laboratorinis darbas. Darbo tikslai. Darbo priemonės. Darbo eiga. Formulė. Darbo rezultatai. Skaičiavimai. Apskaičiuoti paklaidas. Gauta ieškomo dydžio reikšmė. Kontroliniai ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 10 20
Linijinių spektrų tyrimas monochromatoriumi fizikos laboratorinis darbas
Darbo tikslas Susipažinti su spektrinės abalizės metodais. Naudota literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 02 07
Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru fizikos laboratorinis darbas
Šiluminio spinduliavimo tyrimas ir temperatūros matavimas optiniu pirometru fizikos laboratorinis darbasDARBO TIKSLAS optiniu piromtru išmatuoti įkaitinto kūno temperatūrą ir nustatyti Stefano – Bolcmano konstantą.DARBO PRIEMONĖS ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 05 04
Šiluminio spinduliavimo tyrimas fizikos laboratorinis darbas
Šiluminio spinduliavimo tyrimas. Aparatūra ir darbo metodas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 11 29
Žiedo inercijos momento tyrimas fizikos laboratorinis darbas
Žiedo inercijos momento tyrimas fizikos laboratorinis darbas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 02 14
Poliarizacijos plokstumos sukimo tyrimas fizikos laboratorinis darbas
Teorinė dalis. Tirpalo specifinį sukimą paskaičiuojame, naudodamiesi šia formule: Čia ( – poliarizacijos plokštumos sukimo kampas matuojamas laipsniais,  – šviesos sklidimo tirpale kelio ilgis – metrais ir – masinė tūrinė ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 01 04
Lazerio šviesos difrakcija fizikos laboratorinis darbas
Lazerio šviesos difrakcija. Aparatūra ir darbo metodas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 01 04
Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas fizikos laboratorinis darbas
Labaratorinis darbas Nr. Kietojo kūno sukamojo judėjimo tyrimas. Darbo tikslas. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Rezultatai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 06 26
Radioaktyviojo β spinduliavimo šaltinio aktyvumo tyrimas fizikos laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas nr. Darbo pagrindinės formulės. Radioaktyvaus šaltinio aktyvumo nustatymo duomenys. Radioaktyviosios spinduliuotės sugerties koeficiento nustatymo duomenys.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 05 17
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas fizikos laboratorinis
Laboratorinis darbas Nr. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas Tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 04 29
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei fizikos laboratorinis darbas
Kirchhofo dėsnių taikymas sudėtingai grandinei. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Darbo tikslas. Naudojami prietaisai. Užduotis. Darbo eiga. Schema. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2017 10 16
Atvudo mašina fizikos laboratorinis darbas
Iš (2) ir (3) formulių gauname, kad kelią s kūnai juda su pagreičiu .(4)Išvados: viską suskaičiavus, surašius į lentelę ir nubraižius grafiką galime pastebėti, kad didėjant svarelių masei, pagreičiai ai ir a’i taip pat ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 11 29
Sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio tikrinimas fizikos laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio tikrinimas Tikslas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 12 03
Kokybinė spektrinė analinė fizikos laboratorinis
Kokybinė spektrinė analinė fizikos laboratorinis.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 02 25
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle fizikos laboratorinis darbas
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle. Paklaidų skaičiavimo formulės.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 01 02
Sukamojo judėjimo dėsnio tikrinimas fizikos laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas nr. Pagrindinės formulės ir darbo metodika. Iš antrojo Niutono dėsnio plaukia.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2017 05 10
Žiedo inercijos momento tyrimas fizikos laboratorinis
Darbo tikslas Darbo priemonės. Pagrindinės formulės. Skaičiavimų rezultatai. Paklaidų įvertinimas. Darbo išvada. Naudota literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 03 27
Strypo inercijos momento nustatymas sukamųjų svyravimų metodu fizikos laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas nr. strypo inercijos momento nustatymas sukamųjų svyravimų metodu. Paklaidos skaičiavimo formulė.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 05 05
Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas fizikos laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas Nr. Difrakcinės gardelės konstantos nustatymas. Tikslas. Priemonės. Pagrindinės formulės. Skaičiavimai ir matavimo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2017 05 10
Visi laboratoriniai padaryti ir su sprendimais, rezultatais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2012 02 20
9( 2 atsiliepimai )
Fizikos laboratoriniai darbai su visais atsakymais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. Žemės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2013 03 05
Kristalinio kūno lydymosi temperatūros nustatymas laboratorinis darbas
Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centras. Fizikos laboratorinių darbų ataskaitos.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2016 03 08
Fizikos laboratoriniai darbai VGTU 1-2 kurso studentams. 28 laboratoriniai darbai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 100 puslapių
2012 02 20
Fizikos laboratoriniai darbai: pagreičio nustatymas
Verslo ir technologijų fakulteto inžinerijos ir tecnologijų katedros aplinkos apsaugos inžinierijos studijų studijų programa fizikos laboratoriniai darbai. Laboratorinis darbas tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas. Darbo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2019 09 15
Formulės fizikos egzaminui
9,3( 3 atsiliepimai )
Galima rasti visas formules (net daugiau nei yra fizikos vbe duodamame formulynė) su paaiškinimais ir vienetais.
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 06 11
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo