Fizikos skaidres slegis

300 dokumentų
Dažniausiai naudojamų fizikos formulių rinkinys. Plotas. Turis. Tankis. Svoris. Vidutinis greitis. Darbas. Potencine energija. Jegos momentas. Nekiln. Skridinys. Slegis. Archimedo jega. Kuro degimo šiluma. Virimas. El. Sroves stipris. L. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 02 20
Atmosferos slėgis skaidrės
Atmosferos slėgis. Kas yra atmosferos slėgis? Barometras – prietaisas matuoti atmosferos slėgiui. „Gyvieji barometrai“. Įdomūs faktai. Žemas atmosferos slėgis. Poveikis sveikatai. Aukštas atmosferos slėgis. Kaip sau padėti? ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 04 18
Skysčių ir dujų slėgis
Slėgis. Kas yra slegis? Slėgio priklausomybe nuo ploto. Slėgio matavimo prietaisas. Paskalio dėsnis. Skysčiai slegia į viršų! Bandymai. Oro slėgis. Atmosferos slėgis. O kaip slėgis veikia skysčius ir dujas? Klausimai. Literatūra.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2019 04 30
Fizikos olimpiados 10 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. 10 klasė. Radaras, kas 30 s matuodamas atstumą iki lėktuvo, parodė 20 km, 19 km, 18,5 km. Kokiu greičiu skrenda lėktuvas (lėktuvo greitis nekinta)? Ant ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 07 22
Slėgis visose kūnų būsenose
Kietųjų kūnų, skysčių ir dujų slėgis. Slėgis kietuose kūnuose. Pagrindinis slėgio matavimo vienetas. Užduočių pavyzdžiai. Kurio tašelio (visų tašelių masės vienodos) slėgis į atramą didžiausias? Skysčių ir dujų slėgis. O ...
Fizikos projektai, Projektas, 17 puslapių
2012 11 27
Slėgis skaidrės
Slėgis. Skysčio savybės. Turi masę. Veikiami išorinio poveikio. Neturi apibrėžtos formos. Skysčių mechanika. Viena iš svarbiausių skysčio savybių. Jėga, veikdama skystį. Kiekybinė charakteristika vadinama slėgiu. Kietųjų kūnų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 02 09
Atmosfera Atmosferos slėgis skaidrės
Atmosfera. Atmosferos slėgis. Tūrinys. Atmosfera ir jos svarba Atmosferos slėgis E. Atmosfera ir jos svarba. Atmosfera dujų sluoksnis, supantis pakankamos masės kosminį kūną. Tai toks slėgis. E. Toričelis. Italų fizikas, ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 04
Formulės fizikos egzaminui
9,3( 3 atsiliepimai )
Galima rasti visas formules (net daugiau nei yra fizikos vbe duodamame formulynė) su paaiškinimais ir vienetais.
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 06 11
Atmosferos slėgis ir vėjai skaidrės
Atmosferos slėgis ir vėjai. Atmosferos reikšmė. Atmosferos reikšmė. Atmosferos reikšmė. Atmosferos slėgis. Atmosferos slėgis ir aukštis virš jūros lygio. Atmosferos slėgio žemėlapiai. Vėjas ir jo priežastys. Vėjo priežastys. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 34 puslapiai
2016 07 04
Fizikos namų darbai. 1 ir 2 namų darbas po 8 uždavinius kiekviename. Viso 16 fizikos uždavinių su sprendimais.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 02 17
Fizikos egzamino klausimai atsakymai
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 29
Kietųjų kūnų slėgis
Kietųjų kūnų slėgis. Jėgos poveikio, jos didumo ir veikiamo ploto ryšys. Slėgio samprata. 1 Pa. Slėgio reguliavimas. Slėgio perdavimas kietaisiais kūnais. Ūžduotys. Ąčiū už dėmesį!!!.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 10 19
Praktinis atmosferos slėgio taikymas
Atmosferos slėgio egzistavimo patvirtinimo pavyzdžiai. Atmosferos slėgio taikymas. Sifonas. Siurbliai. Kvėpavimas. Testo klausimai. Pripylus sklidiną stiklinę vandens ir uždengus ją popieriaus lapu, prilaikant popierių apvertus ir ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 06 19
Fizikos uždavinių sprendimas
Sukamojo judėjimo dinamika. Gravitacijos jėgos. Fizikos uždavinyno 10-12 klasės uždavinių sprendimo metodai. Galite išmokti spręsti fizikos uždavinius 10-12kl. Fizikos uždavinių sprendimas su pavyzdžiais.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 14 puslapių
2012 02 20
Skaidrės apie atmosferą
Atmosfera. Atmosferos samprata. Žemę gaubiantis oro sluoksnis. Atmosferos masė. Orą sudarančių dujų. Oro tankis. Atmosferos tankis. Atmosferos slėgis. Atmosferos slėgio matavimas. Normalusis atmosferos slėgis. Susijas oro kitimas. Truputis ...
Astronomijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2013 02 09
Skaidrės apie slėgį
Ką turime žinoti apie slėgį. Kam to reikia. Kas ir ką slegia. Nuo ko priklauso jėgos poveikis jos. Veikiamam kūnui. Ką vadiname slėgiu. Kokie slėgio matavimo vienetai. Slėgio reguliavimas. Slėgio perdavimas kietuose kūnuose. Atmosferos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 23 puslapiai
2013 05 23
Atmosferos slėgis ir jo matavimai
Atmosferos slėgis ir jos matavimai. Kas yra atmosfera? Dujų sluoksnis, supantis pakankamos masės kosminį kūną. Sudėtis. Atmosferos slėgis. Istorija. M. Evangelista Toricelli atliko bandymą. Toricelli padarė išvadą, kad gysidabrio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2020 05 08
Žemės atmosfera skaidrės
Dujų sluoksnis, supantis pakankamos masės kosminį kūną. Žvaigždinė atmosfera. Fotosferos. Slėgis. Atmosferos slėgis. Slėgį lemia. Vidutinis žemės atmosferos slėgis jūros lygyje. Sudėtis. Marso ir veneros atmosferose vyrauja. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2012 11 28
9( 2 atsiliepimai )
Fizikos laboratoriniai darbai su visais atsakymais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. Žemės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2013 03 05
Atmosferos slėgis
Atmosferos slėgis. Oto fon Gėrikės Eksperimentas. Atmosfera Slegia. Toričelio bandymas. Atmosferos slėgio matavimo vienetai. Atmosferos slėgis priklauso nuo aukščio. Barometras. Užduotys.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 03 20
Skaidrės apie klimatą
Klimatas. Klimatą formuojantys veiksniai išoriniai. Astronominiai. Geofiziniai. Vidiniai. Klimato juostos. Arktinė ir antarktinė. Subarktinė ir subantarktinė. Vidutinių platumų. Paatogrąžių arba subtropinė. Atogrąžų arba ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 02 19
Atmosfera. Atmosferos slėgis
Atmosfera. Atmosferos slėgis. Kas yra atmosferos slėgis? Atmosferos slėgio matavimo vienetai. Matavimo prietaisai. Amosferos slėgio prilausomybė nuo aukščio. Atmosfera mus slegia. Istorija. Toričelio bandymas. Oto Fon Gėrikė. Oto Fon ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2016 06 26
Grunto slėgis į atraminius paviršius
Grunto slėgis į atraminius paviršius. Duota 11,1m aukščio atraminė sienutė įgilinta 4,4m. Sienutės plotis apačioje b = 6,4m. Sienutė laiko dulkingą smėlio gruntą, kurio ρ = 15,15 kN/m3, φ = 310, c = 0 ir moreninį priemolį, kurio ρ ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2014 12 29
Molekulinė fizika
Visos medžiagos sudarytos iš dalelių. Dalelės visą laiką chaotiškai juda. Tarp dalelių yra tarpai. Dalelės tarpusavyje sąveikaują. Molekulių veikimo siekis. Vidinė energija. Avogadro skaičius. Molis. Izoprocesai. Klaiperono lygtis. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2012 07 27
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 22
Atmosferos slėgis Bendroji atmosferos cirkuliacija Vėjas
Atmosferos slėgis. Bendroji atmosferos cirkuliacija. Vėjas. Atmosferos slėgis tai toks slėgis. Atmosferos slėgis susidaro dėl gravitacinės Žemės traukos. Barometras. Barometras – prietaisas matuoti atmosferos slėgiui. Atmosferos ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2017 01 02
Atomo modeliai skaidrės
Razinų pudingo modelis. Branduolinis modelis. Mokslininko boro modelis. Kitas (de broilio) modelis. Šriodingerio modelis. Orbitalinis modelis.
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2012 05 22
Fizikos samprata ir fizikiniai reiškiniai
Pirmoji fizikos pamoka. FizikaGamtą tiriantis mokslas. Kas yra fizika? Fizikos vadovėlis. Fizikiniai reiškiniai. Fizikiniai kūnai. Pasakykite. Medžiagos. Fizikos mokslo šakos,. Kurias nagrinėsime. Mechanika. Termodinamika. Elektra. Optika. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2019 10 07
Fizikos, technikos bei gamtos ryšys
Fizikos, technikos bei gamtos ryšys. Fizika. Fizika sąlyginai skirstoma į tris grupes. Fizika turi didžiulę įtaka mūsų technikai. Štai keletas pavyzdžių. Automobilis. Autobusas. Muzikinis centras. Televizorius. Kompiuteris. Ekskavatorius. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 27
Kietųjų kūnų slėgis skaidrės
Kietųjų kūnų slėgis. Išsiaiškinsite, kad poveikis priklauso ne tik nuo jėgos dydžio. Atlikime bandymą. Skutimosi peiliukų ir peilių mažesnis ašmenų plotas padidina jų slėgį, todėl lengva įsipjauti. Testas. Užduotys. Sėkmės ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2020 04 08
Slėgis
Slėgis. Fizikinis dydis, lygus jėgos ir jos statmenai veikiamo ploto santykiui. Kiti matavimo vienetai. Baras. Techninė atmosfera. Standartinė atmosfera, arba atmosfera. Gyvsidabrio stulpelio milimetras arbas toras. Slėgio apskaičiavimas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2013 05 25
Turgoro slėgis
Turgoro slėgio augalų audiniuose tyrimas. Problema. Kodėl skirtinguose koncentracijos tirpaluose augalų audiniai pakinta? Tikslas. Ištirti, kaip kinta turgoro slėgis į skirtingos koncentracijos tirpalą įdėtų augalų audiniuose. Hipotezė. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 12 28
Atmosferos slėgis ir vėjai
Atmosferos slėgis ir vėjai. Mokymosi uždavinys. Atmosferos slėgis. Barometras. Atmosferos slėgis. Vėjo susidarymas. Prietaisai. Vietiniai vėjai. Brizas (dienos brizas pučia iš jūros į krantą, nakties brizas atvirkščiai). Kalnų vėjai. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 06 30
Fizikos olimpiados 12 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. Sprendimai uždavinių autorių. 12 klasė. Automobilis važiuoja lyjant lietui. Kai jo greitis 20 km/h į jo nuožulnų priekinį stiklą pataiko 250 lietaus lašų ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 02 20
Visi laboratoriniai padaryti ir su sprendimais, rezultatais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2012 02 20
Variklio darbo ciklo parametrai
Įsiurbimas (diagramos dalis r-a) Slėgis įsiurbimo pabaigoje, MPa. Suspaudimas (a-c) Slėgis suspaudimo pabaigoje, MPa. Temperatūra suspaudimo pabaigoje. Degimas. Temperatūra degimo pabaigoje. Slėgis išsiplėtimo pabaigoje. Išsiplėtimas. ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2018 04 24
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo