Fizikos uzdaviniai ir sprendimai

300 dokumentų
Fizikos uždavinių sprendimas
Sukamojo judėjimo dinamika. Gravitacijos jėgos. Fizikos uždavinyno 10-12 klasės uždavinių sprendimo metodai. Galite išmokti spręsti fizikos uždavinius 10-12kl. Fizikos uždavinių sprendimas su pavyzdžiais.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 14 puslapių
2012 02 20
Fizikos olimpiados 10 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. 10 klasė. Radaras, kas 30 s matuodamas atstumą iki lėktuvo, parodė 20 km, 19 km, 18,5 km. Kokiu greičiu skrenda lėktuvas (lėktuvo greitis nekinta)? Ant ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 07 22
Fizikos egzamino klausimai atsakymai
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 29
Fizikos olimpiados 12 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. Sprendimai uždavinių autorių. 12 klasė. Automobilis važiuoja lyjant lietui. Kai jo greitis 20 km/h į jo nuožulnų priekinį stiklą pataiko 250 lietaus lašų ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 02 20
Fizikos olimpiados 11 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. Sprendimai uždavinių autorių. 11 klasė. Nuožulniąja plokštuma, kurios nuolydžio kampas 300, slysta be trinties indas su skysčiu. 1) Kokį kampą su ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2012 02 20
Fizikos namų darbai. 1 ir 2 namų darbas po 8 uždavinius kiekviename. Viso 16 fizikos uždavinių su sprendimais.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 02 17
Optikos ir atomo fizikos kartojimo klausimai
Optika ir atomo fizika. Kartojimo klausimai. Elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio teorijos pagrindai. Banginė optika. Kvantinė optika. Kvantinės mechanikos elementai. Atomų ir molekulių spektrai. Kvantinės statistikos elementai. Atomo ...
Fizikos testai, Testas, 4 puslapiai
2012 03 10
Fizikos paradoksai ir įdomieji uždaviniai
Konkursas "Fizikos bandymai aplink mus 2016“. Fizikos paradoksai ir įdomieji uždaviniai. Kas yra paradoksas? Kopėčių paradoksas. Sprendimas. Paslaptingas sukutis. Nedegus audinys. Nevienodai slenkantis dviračio ratas. Vanduo rėtyje. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 07 06
Formulės fizikos egzaminui
9,3( 3 atsiliepimai )
Galima rasti visas formules (net daugiau nei yra fizikos vbe duodamame formulynė) su paaiškinimais ir vienetais.
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 06 11
Mikroekonomikos uždavinių sprendimai
Uždavinių sprendimai. Užpildykite lentelę. Nustatykite kokią kainą ir gamybos apimtį pasirinks firma, jei ji yra monopolija. Pavaizduokite reagavimo funkcijas grafike, ir nustatykite bei paaiškinkite kiek prekių gamins a ir b firmos, jei ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 4 puslapiai
2012 01 11
Antro semestro fizikos kolis paruoštukė
Harmoniniai svyravimai ir jų charakteristikos. Matematinė svyruoklė. Priverstiniai svyravimai. Statistinis ir termodinaminis tyrimo metodai. Molekulinės kinetinės teorijos pagrindinė lygtis. Harmoninių svyravimų dif lygtis. Statmenų ...
Fizikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 09
Fizikos užduotys
10kl. fizikos užduotys iš visų skyrių. Pagrindinė teorija sukonspektuota ir testai. Labai tinka mokymuisi 10kl. mokiniams.Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Šviesos sklidimas, atspindys ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2012 02 23
Atvira fizikos pamoka
Judėjimo uždaviniai. Tiesinių lygčių sistemų sprendimas. Pamokos tikslai. Pakartoti kelio, laiko, greičio formules ir jų taikymą sprendžiant tekstinius judėjimo uždavinius. (fizika). Tekstinių judėjimo uždavinių sprendimas sudarant ...
Fizikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 13 puslapių
2016 06 20
Ekonomikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai
Ekonomikos uždavinių sprendimo pavyzdžiai su paaiškinimais. Kai ribiniai kaštai (mc) didesni už vidutinius kintamuosius kaštus (avc), o gamybos apimtis didėja, tai. Tobulosios konkurencijos firmos pasiūlos kreivė yra:. Kuris grafikas rodo, ...
Ekonomikos uždaviniai, Uždavinys, 10 puslapių
2011 03 22
9( 2 atsiliepimai )
Fizikos laboratoriniai darbai su visais atsakymais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. Žemės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2013 03 05
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 22
Rašybos užduotys 7 klasė
Įrašykite praleistas priebalses. Paaiškinkite jų rašybą, nurodykite supanašėjimo rūšį suduslėjimas, suskardėjimas, s prieš č, z prieš dž, susiliejimas. Sukirčiuokite ir fonetiškai išnagrinėkite žodžius brėžti, jaučiai, ...
Lietuvių testai, Testas, 3 puslapiai
2013 09 30
Tūrio matavimas pristatymas
Tūrio matavimas. Fizikos terminas. Fizika žiloje senovėje. Apie fiziką. Fizikinis reiškinys. Fizikinis kūnas. Medžiagos ir jų savybės. Fizikos mokslo šakos. Fizikos šaka. Mechanika. Termodinamika. Elektros mokslas. Optika. Tūrio vienetų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 28
Mokslinė raida branduolio fizikos srityje
Mokslinė raida branduolio fizikos srityje. Branduolio fizika Branduolio fizikos šakos Prietaisai ir įrenginiai Istorija E. Branduolio fizika. Tai fizikos šaka, tirianti atomų branduolių sandarą ir savybes (atomo branduolys. Branduolio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 07 16
Fizikos samprata ir fizikiniai reiškiniai
Pirmoji fizikos pamoka. FizikaGamtą tiriantis mokslas. Kas yra fizika? Fizikos vadovėlis. Fizikiniai reiškiniai. Fizikiniai kūnai. Pasakykite. Medžiagos. Fizikos mokslo šakos,. Kurias nagrinėsime. Mechanika. Termodinamika. Elektra. Optika. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2019 10 07
Fizikos, technikos bei gamtos ryšys
Fizikos, technikos bei gamtos ryšys. Fizika. Fizika sąlyginai skirstoma į tris grupes. Fizika turi didžiulę įtaka mūsų technikai. Štai keletas pavyzdžių. Automobilis. Autobusas. Muzikinis centras. Televizorius. Kompiuteris. Ekskavatorius. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 27
Visi laboratoriniai padaryti ir su sprendimais, rezultatais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2012 02 20
Dažniausiai naudojamų fizikos formulių rinkinys. Plotas. Turis. Tankis. Svoris. Vidutinis greitis. Darbas. Potencine energija. Jegos momentas. Nekiln. Skridinys. Slegis. Archimedo jega. Kuro degimo šiluma. Virimas. El. Sroves stipris. L. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2012 02 20
Fizikos kryžiažodis
Fizikos kryžiažodis. Kuri planeta turi daugiausiai žiedų? Dujų sluoksnis, supantis pakankamos masės kosminį kūną. Kokie dangaus kūnai išsidėstę aplink saulę? Kas dažnai matomas kaip ,,krintanti žvaigždė” ? Specialiai įrengta ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 09 10
Prekės marketingas
Prekės marketingo sprendimai. Įvadas. Prekės aprašymas. Aplinkos ir rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Segmentavimas ir tikslinio segmento parinkimas. Konkurentų analizė. Ssgg analizė. Prekės pozicionavimas. Marketingo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 03 28
Garsas fizikos projektas
Kas yra garsas? Garsai aplink mus. Garso sklidimo ypatybės. Tai įdomu. Ultragarsas. Garsumas. Garsumo pavyzdžiai. Garso dažnis. Garso stipris. Aido naudojimas praktikoje. Uždavinio sprendimas. Ar žinai, kad. Triukšmas.
Fizikos projektai, Projektas, 5 puslapiai
2013 08 08
Prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Prekės „picglasses“ įvedimo į rinką marketingo sprendimai. Įvadas. Prekės (produkto ar paslaugos) aprašymas. Aplinkos ir rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 05 20
Hidraulika Ir Pneumatika (2)
Hidraulikos ir pneumatikos. Darbo tikslai ir uždaviniai. Uždaviniai ir sprendimai. Literatūra ir šaltiniai.
Mechanikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2017 11 06
Kretingos istorija matematikos uždaviniuose
Įvadas. Darbo tikslai ir uždaviniai. Uždaviniai. Uždavinių sprendimai.
Matematikos projektai, Projektas, 7 puslapiai
2014 05 09
Audimas prekės ženklo tyrimas
Įvadas. „Audimas“ prekės ženklo elementų pristatymas. „Audimas“ prekės ženklo situacijos rinkoje analizė. „Audimas“ pagrindiniai veiklos rodikliai. „Audimas“ konkurentai. „Audimas“ pozicionavimas. „Audimas“ prekės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2015 05 12
Prekės marketingo sprendimai
Įvadas. Prekės aprašymas. Prekės rinkos segmentavimas. Kainodaros sprendimai. Paskirstymo ir pateikimo sprendimai. Rėmimo sprendimai. Išvados. Literatūra.
Marketingo referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 11 22
Kas yra fizika? projektas
Kas yra fizika. Pagrindiniai fizikos tyrimo objektai. Fizikos šakos. Mechanika. Termodinamika. Optika. Atomo fizika. Astronomija. Elektromagnetizmas. Namų darbai. Testas. Krintančio skaidraus lietaus lašelio judėjimą nagrinėja fizikos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 10 08
Kas yra fizika ppt
Kas yra fizika? Fizika. Fizika tiria. Fizikiniai reiškiniai. Fizikiniai kūnai. Fizikos mokslo šakos. Fizikos mokslo šakos. Mechanika. Fizikos mokslo šakos. Termodinamika. Fizikos mokslo šakos. Elektra. Fizikos mokslo šakos. Optika. Tai ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 10 16
Marketingo sprendimai GoPro kamera
Įvadas. Prekės aprašymas. Segmentavimas ir tikslinis segmentavimas parinkimas. Kainodaros sprendimai. Paskirstymo ir pateikimo sprendimai. Rėmimo sprendimai. Rėmimo priemonės. Išvados.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2015 05 26
Marketingo sprendimai verslas - verslui rinkoje: „Nanolight“ elektros lemputės atvejis
Įvadas. Gamybinės paskirties prekės rinka ir jos potencialas. Prekės vartotojų segmentai. Problemos sprendimo tyrimas. Prekės marketingo sprendimai. Prekės ženklo kūrimo ir valdymo sprendimai. Kainodaros sprendimai. Pardavimo kanalų ...
Marketingo referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 11 22
Fizikos formulynas su paaiškinimais
9,3( 3 atsiliepimai )
Mechanikos formulės. Greičio formulė. Pagreičio formulė. Kintamojo judėjimo kelio. Formulė. Linijinio greičio formulė. Įcentrinis pagreitis. Dažnio formulė. Jėgos formulė. Sunkio jėgos formulė. Kūno svorio formulė. Trinties jėgos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 12 03
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo