Fizikos uzdaviniai kinematika

300 dokumentų
Fizikos formulynas
Slenkamojo judėjimo kinematika. Sukamojo judėjimo kinematika. Dinamika. Skysčių ir dujų mechanika. Medžiagų molekulinė sandara. Dujų dėsniai. Šiluminiai reiškiniai. Elektrostatika. Nuolatinė elektros srovė. Elektromagnetizmas. ...
Fizikos šperos, Špera, 6 puslapiai
2013 12 04
Fizikos uždavinių sprendimas
Sukamojo judėjimo dinamika. Gravitacijos jėgos. Fizikos uždavinyno 10-12 klasės uždavinių sprendimo metodai. Galite išmokti spręsti fizikos uždavinius 10-12kl. Fizikos uždavinių sprendimas su pavyzdžiais.
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 14 puslapių
2012 02 20
Fizikos namų darbai. 1 ir 2 namų darbas po 8 uždavinius kiekviename. Viso 16 fizikos uždavinių su sprendimais.
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 16 puslapių
2013 02 17
Optikos ir atomo fizikos kartojimo klausimai
Optika ir atomo fizika. Kartojimo klausimai. Elektromagnetiniai virpesiai. Maksvelio teorijos pagrindai. Banginė optika. Kvantinė optika. Kvantinės mechanikos elementai. Atomų ir molekulių spektrai. Kvantinės statistikos elementai. Atomo ...
Fizikos testai, Testas, 4 puslapiai
2012 03 10
Fizikos olimpiados 10 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. 10 klasė. Radaras, kas 30 s matuodamas atstumą iki lėktuvo, parodė 20 km, 19 km, 18,5 km. Kokiu greičiu skrenda lėktuvas (lėktuvo greitis nekinta)? Ant ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2016 07 22
Mechanika savarankiškas darbas Kinematika
Įvadas. Darbo tikslas. Užduotis ir sprendimas. Išvados. Literatura.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 02 18
Fizikos paradoksai ir įdomieji uždaviniai
Konkursas "Fizikos bandymai aplink mus 2016“. Fizikos paradoksai ir įdomieji uždaviniai. Kas yra paradoksas? Kopėčių paradoksas. Sprendimas. Paslaptingas sukutis. Nedegus audinys. Nevienodai slenkantis dviračio ratas. Vanduo rėtyje. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 38 puslapiai
2016 07 06
Gyvosios gamtos kinematika
Gyvosios gamtos kinematika. Kas yra kinematika? Kaip paukščiai orentuojasi erdveje. Kinematika – mechanikos skyrius, nagrinėjantis geometrines judėjimo savybes, neatsižvelgiant į kūno masę ir jį veikiančias jėgas. Kaip paukščiai ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2017 10 15
Formulės fizikos egzaminui
9,3( 3 atsiliepimai )
Galima rasti visas formules (net daugiau nei yra fizikos vbe duodamame formulynė) su paaiškinimais ir vienetais.
Fizikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2012 06 11
Mechanika fizikos referatas
Įvadas. Mechanika. Kinematika. Greitis. Pagreitis linijinis pagreitis įcentrinis pagreitis. Literatūra.
Fizikos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2014 11 28
Kinematika: Kampinis judėjimas
Kinematika kampinis judėjimas. Kinematika – tai mokslas tiriantis. Tiesiaeigis ir kreivaeigis judėjimas. Kampinis greitis. Kampinis pagreitis. Jėgos tyrimo testai. Greitumo tyrimo testai. Šoklumo tyrymo testai. Aerobinio pajėgumo testas. ...
Kūno kultūros skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2019 03 07
Fizikos egzamino klausimai atsakymai
Elektros krūviai, jų sąveika. Kulono dėsnis. Elektrostatinis laukas. Elektrinio lauko stiprio vektoriaus srautas. Darbas, atliekamas perkeliant krūvį elektriniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Elektrostatinio lauko stiprio ir ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2012 12 29
Fizikos užduotys
10kl. fizikos užduotys iš visų skyrių. Pagrindinė teorija sukonspektuota ir testai. Labai tinka mokymuisi 10kl. mokiniams.Elektromagnetinė indukcija. Kintamoji srovė. Elektromagnetiniai virpesiai ir bangos. Šviesos sklidimas, atspindys ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2012 02 23
Fizikos formulynas (2)
Slenkamojo ir sukamojo judesio kinematika. Slenkamojo judėjimo dinamika. Sukamojo judėjimo dinamika. Mechaninė energija. Skysčių mechanika. Reliatyvistinė dinamika. Svyravimai ir bangos. Molekulinė fizika ir termodinamika. Idealiųjų dujų ...
Fizikos šperos, Špera, 11 puslapių
2012 02 09
Atvira fizikos pamoka
Judėjimo uždaviniai. Tiesinių lygčių sistemų sprendimas. Pamokos tikslai. Pakartoti kelio, laiko, greičio formules ir jų taikymą sprendžiant tekstinius judėjimo uždavinius. (fizika). Tekstinių judėjimo uždavinių sprendimas sudarant ...
Fizikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 13 puslapių
2016 06 20
9( 2 atsiliepimai )
Fizikos laboratoriniai darbai su visais atsakymais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. Žemės ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2013 03 05
Fizikos formulės
Elektrostatinis laukas. Dielektrikai. Laidininkai elektrostatiniame lauke. Nuolatines sroves desniai. Magnetinia laukai. Magnetins srautas. Virpesiai. Kintamos sroves grandine. Laukas ir medžiagalaidininkų elektrinė talpa atskiro laidininko ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 07 22
Fizikos teorijos konspektas
Kinematika dinamika. Energija darbas galia. Mechaniniai svyravimai ir bangos. Fizikos ryšys su kitais gamtos mokslais. Fizikos mokslo metodai ir matavimo vienetai. Truputi istorijos. Nobelio premijos fizikos laureatai. Svarbios fizikos datos. ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 112 puslapių
2013 06 06
Teorines mechanikos špera kinematika
Pagrindinės kinematikos sąvokos. Taško judėjimo apibrėžimo būdai. Taško greitis ir pagreitis. Greičio skaičiavimas, kai taško judėjimas apibrėžtas vektoriniu būdu. Taško greitis ir pagreitis dekarto koordinačių ašyse. Taško ...
Mechanikos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 07 24
Pjovimo procesų kinematika ir pjovimo režimai
Pjovimo procesu kinematika ir pjovimo rezimai. Pjovimo rezimai. Kampai pagrindinio pjuvio plokstumoje. Drozles. Auglys jo susidarymas ir poveikis pjovimo procesui. Drozles plastines deformacijos ivertinimas ir priklausomybe nuo pagrindiniu faktoriu. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2012 03 12
Tūrio matavimas pristatymas
Tūrio matavimas. Fizikos terminas. Fizika žiloje senovėje. Apie fiziką. Fizikinis reiškinys. Fizikinis kūnas. Medžiagos ir jų savybės. Fizikos mokslo šakos. Fizikos šaka. Mechanika. Termodinamika. Elektros mokslas. Optika. Tūrio vienetų ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2016 06 28
Mokslinė raida branduolio fizikos srityje
Mokslinė raida branduolio fizikos srityje. Branduolio fizika Branduolio fizikos šakos Prietaisai ir įrenginiai Istorija E. Branduolio fizika. Tai fizikos šaka, tirianti atomų branduolių sandarą ir savybes (atomo branduolys. Branduolio ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2020 07 16
Fizikos samprata ir fizikiniai reiškiniai
Pirmoji fizikos pamoka. FizikaGamtą tiriantis mokslas. Kas yra fizika? Fizikos vadovėlis. Fizikiniai reiškiniai. Fizikiniai kūnai. Pasakykite. Medžiagos. Fizikos mokslo šakos,. Kurias nagrinėsime. Mechanika. Termodinamika. Elektra. Optika. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 24 puslapiai
2019 10 07
Fizikos, technikos bei gamtos ryšys
Fizikos, technikos bei gamtos ryšys. Fizika. Fizika sąlyginai skirstoma į tris grupes. Fizika turi didžiulę įtaka mūsų technikai. Štai keletas pavyzdžių. Automobilis. Autobusas. Muzikinis centras. Televizorius. Kompiuteris. Ekskavatorius. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 06 27
Visi laboratoriniai padaryti ir su sprendimais, rezultatais. Lęšių židinio nuotolio nustatymas. Planko konstantos nustatymas. Susipažinimas su lazeriu. Paviršiaus nelygumų matavimas liniko mikrointerferometru. Transformatoriaus tyrimas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2012 02 20
Fizikos kryžiažodis
Fizikos kryžiažodis. Kuri planeta turi daugiausiai žiedų? Dujų sluoksnis, supantis pakankamos masės kosminį kūną. Kokie dangaus kūnai išsidėstę aplink saulę? Kas dažnai matomas kaip ,,krintanti žvaigždė” ? Specialiai įrengta ...
Fizikos namų darbai, Namų darbas, 1 puslapis
2012 09 10
Fizikos įvadas konspektas
Fizikos įvadas. Fizikos ryšys su kitais mokslais. Fizikos dėsniai. Fizikinių dydžių matavimo vienetai. Slenkamojo judėjimo kinematika. Greitis, jo projekcijos ir komponentės. Materialiojo taško judėjimo pagreitis. Kietojo kūno slenkamasis ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 07 31
Kinematika
Taško judėjimo uždavimo būdai. Trajektorija. Vektorinė, natūrali ir koord. Taško greičio išraiška. Vektorinė ir koord taško pagreičio išraiška. Natūralios ašys ir taško projekcijos jose. Slenkamasis ir sukamasis kūno judėjimas. ...
Mechanikos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2012 03 12
Fizikos olimpiados 12 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. Sprendimai uždavinių autorių. 12 klasė. Automobilis važiuoja lyjant lietui. Kai jo greitis 20 km/h į jo nuožulnų priekinį stiklą pataiko 250 lietaus lašų ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 5 puslapiai
2012 02 20
Garsas fizikos projektas
Kas yra garsas? Garsai aplink mus. Garso sklidimo ypatybės. Tai įdomu. Ultragarsas. Garsumas. Garsumo pavyzdžiai. Garso dažnis. Garso stipris. Aido naudojimas praktikoje. Uždavinio sprendimas. Ar žinai, kad. Triukšmas.
Fizikos projektai, Projektas, 5 puslapiai
2013 08 08
Kas yra fizika? projektas
Kas yra fizika. Pagrindiniai fizikos tyrimo objektai. Fizikos šakos. Mechanika. Termodinamika. Optika. Atomo fizika. Astronomija. Elektromagnetizmas. Namų darbai. Testas. Krintančio skaidraus lietaus lašelio judėjimą nagrinėja fizikos ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 10 08
Kas yra fizika ppt
Kas yra fizika? Fizika. Fizika tiria. Fizikiniai reiškiniai. Fizikiniai kūnai. Fizikos mokslo šakos. Fizikos mokslo šakos. Mechanika. Fizikos mokslo šakos. Termodinamika. Fizikos mokslo šakos. Elektra. Fizikos mokslo šakos. Optika. Tai ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2014 10 16
Fizikos formulynas su paaiškinimais
9,3( 3 atsiliepimai )
Mechanikos formulės. Greičio formulė. Pagreičio formulė. Kintamojo judėjimo kelio. Formulė. Linijinio greičio formulė. Įcentrinis pagreitis. Dažnio formulė. Jėgos formulė. Sunkio jėgos formulė. Kūno svorio formulė. Trinties jėgos ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2013 12 03
Fizikos olimpiados 11 kl. užduotys ir sprendimai
Lietuvos moksleivių XLVII fizikos olimpiados antrojo rato užduotys ir sprendimai. Sprendimai uždavinių autorių. 11 klasė. Nuožulniąja plokštuma, kurios nuolydžio kampas 300, slysta be trinties indas su skysčiu. 1) Kokį kampą su ...
Fizikos uždaviniai, Uždavinys, 2 puslapiai
2012 02 20
Kinematikos konspektas
Taško kinematika. Taško judėjimo dėsnis. Taško pagreitis. Kai kurie taško judėjimo atvejai. Kieto kūno kinematika. Slenkamasis kūno judėjimas. Kūno sukimąsi apie nejudančią ašį. Aško greitis. Pagreičių sudėties teorema. ...
Mechanikos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2017 10 05
Kas yra fizika? projektas (2)
Kas yra fizika? Arba. Fizikos mokslo istorija. Fizikiniai reiškiniai. Fizikiniai kūnai. Eksperimentinis tyrimų metodas. Eksperimentinio tyrimo etapai. Bandymas. Fizikos mokslo šakos. Atskirai apie kiekvieną iš fizikos mokslo šakų. Testas. ...
Fizikos skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2017 12 13
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo