Fizinis cheminis nuoteku valymas

300 dokumentų
Nuotekų valymas skaidrės
Nuotekų valymas. Nuoteku valymo etapai. Grotos. Nešmenų valymas. Smėlio atskyrimas. Smėlio valymas. Kanalizacijos ir lietaus nuotekų valymas. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas Biologinis valymas Cheminis valymas. Mechaninis ...
Aplinkos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 02 10
Nuotekų valymo įrenginiai – grotos
Nutekamieji vandenys. Buitiniai. Žemės ūkio. Pramoniniai. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Cheminis nuotekų valymas. Fizinis nuotekų valymas. Grotos. Grotų pagrindinės charakteristikos. Nuoteku valymo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 12 05
Biologinis valymas skaidrės
Biologinis valymas. Nuotekų valymo proceso dalis. Metodai. Pagrįsti bakterijų gebėjimu maitintis. Bakterijų fiziologinės galimybės. Mechaninis valymo įrenginys. Mechaninio valymo įrenginiai. Grotose sulaikomos. Smėliagaudėse. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 02 11
Nuotekų valymo įrenginiai ir jų projektavimas
Studentams. Užduotį gavau. (Parašas). Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginiai ir projektavimas. Nuotekų kiekiai ir užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Tradiciniai savitakiniai nuotekų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 50 puslapių
2015 01 11
Nuotekų parameterai ir jų valymas
Koliokviumo klausimai Buitinės , gamybinės ir paviršinės nuotekos. Nuotekų sudėtis ir savybės. Gamybinių nuotekų sudėtis. Ištirpusios priemaišos Ištirpusios medžiagos - tai paprasti tirpūs angliavandeniliai , spiritai , organinės ...
Žemės ūkio konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 11 27
Nuotekų valymas
Įvadas. Centralizuoto vandentiekio ir nuotekų ūkio kūrimas. Nuotekos. Nuotekų valyklos pajėgumai. Utenos miesto nuotekų valykla šiandien. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Vandens kokybė. Utenos miesto geriamo vandens. M. Kokybiniai ...
Aplinkos referatai, Referatas, 13 puslapių
2012 05 30
Vandenų apsauga
Įvadas. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys ES ir Lirtuvos Respublikos teisės aktai. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų masės skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos nustatymas. Mechaninis ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 19
Vandens valymo būdai skaidrės
Vandens valymo būdai. Nuotekų valymas – procesas. Biologinis valymas. Biologinis valymas – svarbi nuotekų valymo proceso dalis. Mechaninis valymas. Nutekamieji vandenys teka pro grotas ir sietus. Cheminis valymas. Ištirpę teršalai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 11 09
Vandens tarša (4)
Įvadas. Vandenų rūšys. Paviršiniai vandenys. Požeminiai vandenys. Vandenų tarša ir jų vertinimas. Vandenų tarša. Požeminio vandens tarša. Vandens užterštumo vertinimas. Vandens kokybė. Gruntinio vandens apsauga. Sanitarinės ...
Geografijos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 05 15
Nuotekų projektavimas
Vandenų apsaugos kursinis projektas. Įvadas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 puslapiai
2014 05 26
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas (2)
Įvadas. Nutekamųjų vandenų parametrai ir tvarkymas. Nuotekų užterštumo charakteristikos. Nuotekų surinkimas. Nuotekų valymas. Išvalytų nuotekų išleidimas į paviršinius vandens telkinius. Nuotekų valymo įrenginių parinkimas ...
Aplinkos projektai, Projektas, 31 puslapis
2016 04 26
Vandens tarša, valymas ir apsaugos būdai
Vandens tarša, valymas ir apsaugos budai. Vandens tarša. Pramonines toksines medžiagos (chloro junginiai. Valymo būdai. Mechaninis Biologinis Cheminis. Mechaninis valymas Grotos- sulaiko stambias priemaišas. Biologinis valymas Biologinis ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2014 12 04
Miesto vandentvarka
Įvadas. Vandentieka. Vandens gavyba. Vandentiekio tinklai. Geriamojo vandens kokybė. Vandenvala. Nuotekų šalinimas ir valymas. Ūkio buities šakų valymas. Nuotekų valymas. Alytaus miesto nuotekų valykla. Alytaus miesto nuotekų valymo ...
Žemėtvarkos referatai, Referatas, 15 puslapių
2016 04 26
Nuotekų valymo projektavimas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Teršalų masių apkrovos. Nuotekų valymo įrenginių principinės schemos parinkimas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 12 10
Nuotekų valymas. Bakalauro darbas.
Įžanga. Teorinė darbo dalis. Nuotekos. Mechaniniai nuotekų valymo įrenginiai. Parengtinio valymo įrenginiai. Pirminis valymas. Nuotekų valymas veikliuoju dumblu. Nuotekų dezinfekavimas. Dumblo apdorojimo įrenginiai. Metodologinė darbo ...
Chemijos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 60 puslapių
2010 03 03
Buitinių Nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Įvadas. Debitų nustatymas. Debitai valymo įrenginių projektavimui. Užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo parinkimas. Mechaninis valymas. Biologinis nuotekų valymas. Nusodintuvai. Cirkuliacinio dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 02 09
Nuotekų surinkimas ir valymas
Nuotekų surinkimas ir valymas. Kas yra nuotekos? Nuotekos – tai vandenys, panaudoti buityje. Nuotekų valymo būdai. Mechaninis valymas Biologinis valymas. Biologinis valymas – svarbi nuotekų valymo proceso dalis. Aerotankai Antriniai ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 12 01
Nuoteku valymo technologijos kursinis darbas
Įvadas. Nuotekų valymo technologijos. Mechaninis valymas. Grotos. Smėliagaudės. Nusodintuvai. Biologinis valymas. Biologiniai tvenkiniai. Aerotankai. Biofiltrai. Nuotekų debitų skaičiavimai. Nuotekų užterštumų skaičiavimai. Nuotekų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 11 29
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas
Gyvenvietės nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Nutekamųjų vandenų charakteristikos. Pagrindiniai nuotekų užterštumo parametrai. Nuotekų surinkimas. Nutekamųjų vandenų valymas. Valytų ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2013 06 05
Nuotekų valymo technologijos
Buitinių nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Įvadas. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 59 puslapiai
2013 04 25
Hidrosferos taršos šaltiniai, cheminiai ir biologiniai nuotekų valymo įrenginiai
Įžanga. Hidrosfera. Hidrosferos tarša. Hidrosferos taršos skirstymas. Mechaninė vandens tarša. Specifinė vandens tarša. Taršos šaltiniai. Vandens užterštumo vertinimas. Vandens užterštumas vertinamas pagal gamtinius parametrus. Vandens ...
Aplinkos referatai, Referatas, 19 puslapių
2014 12 03
Vandens tarša chemijos skaidrės
Vandens tarša. Cheminės. Medžiagos – kas tai? Kas yra cheminės medžiagos? Nuotekų valymas. Pirminis nuotekų valymas. Antrinis nuotekų valymas.
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2014 09 17
Flotacija. Nuotekų valymas. Bakalauro darbas.
Turinys. Įvadas. Analogiškų konstruktcijų analizė. Priimtų sprendimų pagrindimas. Konstrukcijos sukūrimui reikalingi skaičiavimai. Flotatoriaus parametrų nustatymas. Plonasluoksnių elementų skaičiavimas. Grandiklio apkrovimų ...
Mechanikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 42 puslapiai
2010 03 03
Ukmergės miesto nuotekų valykla
Įžanga. Teorinė dalis. Nuotekų valymo principai. Nuotekų dumblo apdorojimas. Objekto charakteristika. Metodologinė darbo dalis. Projektinė dalis. Nuotekų debitų nustatymas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų kiekių ...
Aplinkos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 81 puslapis
2010 11 03
Sausumos vandenų naudojimas ir tarša
Sausumos vandenų naudojimas ir tarša. Paruošė Deividas Ramelis. Sausumos vandenų naudojimas. Tiesioginis vandens naudojimas – vandens tiekimas įvairiems vartotojams. Netiesioginis vandenų naudojimas-upių. Skiriamos dvi pagrindinės vandens ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2015 05 25
Tarša pristatymas
Tarša. Teršimas Oro teršalai Taršos šaltiniai Oro. Teršimas. Tarša arba teršimas – medžiagų. Oro teršalai. Oro teršalus galima suskirstyti į pirminius ir antrinius. Taršos šaltiniai. Taršos šaltinis – vieta, veiksmas ar ...
Chemijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2014 11 23
Nuotekų valymo laboratorinio darbo ataskaita
Šiaulių valstybinės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto apskaitos ir finansų katedra. Nuotekų valymo laboratorinio darbo ataskaita. Šiauliai , 2016m. Laboratorinis darbas. Mechaninis valymas. Biologinis valymas. Literatūros ...
Aplinkos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2016 04 21
Uostuose vykdoma šiukšlių surinkimo sistema
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla. Klaipėdos nuotekų valymas. Klaipėdos uosto valymas. Tarp šiukšlių – ir tinklai. Pasirengusios – – 4 bendrovės. Atliekų apdorojimo bei valymo įranga ir technologijos. Biologinių nuotekų ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 12 05
Vandens tarša biologijos skaidrės
Vandens tarša. Vandens tarša – medžiagų. Kas tai? Faktai. Biologinė tarša (užkrėsta organizmais. Rūšys. Buitniai nutekamieji vandenys Pramonės. Priežastys. Pablogėjusi žmonių sveikata ir mažėjantis gyventojų amžiaus ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 01 16
Saldžioji uoga nuotekų valymas
Įvadas. Teorinės medžiagos apie vandenvala analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymo trumpa analizė. Buitinių vandens nuotekų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2010 03 03
×