Gaisras gaisru klasifikacija

300 dokumentų
Gaisras skaidrės
Gaisrai. Gaisras. Gaisrų klasifikacija. Ką daryti norint nesukelti gaisro. Gaisro priežastys. Namo gaisras. Pradinis gaisras. Vietinis gaisras. Dūminis sprogimas. Kamino efektas. Ugnies audra. Miško gaisras. Lietuvoje miško gaisrai. Miško ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 03 12
Gamtiniai gaisrai Poveikis ir pavojai žmogui ir aplinkai
Gamtiniai gaisrai. Prevencija. Poveikis ir pavojai žmogui ir aplinkai. Gaisras. Gaisro išplitimas. Ugnis -  dar ne gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2015 05 26
Gaisrai aplinkos referatas
Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gaisras patalpoje Pradinis gaisras –. Priežastys Degioji medžiaga. Pirminės gaisrų gesinimo priemonės. Https // lt. Org wiki Gaisras http // sauga sveikata.
Aplinkos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 01 29
Gamtiniai gaisrai ir priežastys
Gamtiniai gaisrai ir priežastys. Gaisras. Pirmasis gaisro pavojus. Gaisras namuose. Ugnis -  dar ne gaisras. Vietinis gaisras. Mažasis gaisras. Vidutinis gaisras. Didelis gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą. Gamtiniu gaisrų priežastis. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2014 06 28
Gaisrų lyginamoji analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Terminai. Gaisro samprata. Kas yra gaisras? Gaisrų tipai. Gaisrų klasifikacija. Gaisro stadijos. Gesintuvų naudojimas. Gaisro pavojai. Gaisro gesinimo organizavimas. Gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų kitimo ...
Saugos analizės, Analizė, 23 puslapiai
2013 05 08
Gaisrai, jų priežastys, profilaktika. Gaisrų gesinimo priemonės
Referatas ,,Gaisrai, jų priežastys, profilaktika. Gaisrų gesinimo priemonės“ 2015m. Įvadas. Ką vadiname gaisru. Nekontroliuojamą degimą, per kurį sunaikinamos materialinės vertybės, nukenčia žmonės, vadiname gaisru. Kodėl ugnis ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 12 03
Gaisras saugos projektas
Gaisras. Gaisras - kas tai? Gaisras - nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Gaisras patalpoje. Užsidegus degioms medžiagoms prasideda pradinis gaisras. Pliūpsnio stadijos metu neretai susidaro daug degių dujų. Ugnies ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 11 08
Gaisrai ir jų prevencija
Gaisras. Kas yra gaisras? Gaisras – tai sudėtingas fizikinis bei cheminis reiškinys. Degimas. Priklausomai nuo degių medžiagų rūšių. Gaisrų skirstymas. Pradinis-gaisras, kurį galima užgesinti vienu kitu indu vandens. Gaisrų ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2015 04 24
Priešgaisrinė apsauga
Priešgaisrinė apsauga. Gaisras. Miško gaisras. Baudos. Miško gaisrų priežastys. Neringoje - šimtmečio gaisras. 2006 m. gegužės mėn. Didysis 1995 metų gaisras. 1995 m. balandžio mėn. Gaisras Kuršių Nerijoje. 2014 m. balandžio ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2017 03 24
Ekstremalios situacijos - gaisrai Miško gaisras
Ekstremali situacija - gaisras. miškų gaisrai. 114 gaisrų kilo atvirosiose teritorijose 5 %. Dažniausios gaisrų priežastys. Gaisrų atvirose vietovėse. Viena iš labiausiai paplitusių stichinių nelaimių. Miško gaisras. Dažniausios miško ...
Saugos referatai, Referatas, 7 puslapiai
2015 04 29
Gaisrų lygiai ir ką daryt kilus gaisrui
Gaisrai. Gaisras – nekontroliuojamas. Gaisras patalpoje. Pradinis gaisras - Užsidegus degioms medžiagoms prasideda pradinis gaisras. Kamino efektas - Liepsnai toliau plintant. Ugnies audra. Ugnies audra yra katastrofiškas reiškinys. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 18 puslapių
2015 03 23
Gaisro pavojai skaidrės
Gaisro pavojai. Įvadas. Gaisro priežastys ir pavojai. Gaisras patalpoje. Gaisro rūšys. Apsauga nuo gaisro. Evakuacija. Informacijos šaltiniai. Kaip apsaugoti save ir savo namus? Jeigu kilo gaisras. Gaisrų skirstymas pagal mastą.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 11 06
Gaisrų prevencija
Įvadas. Gaisro samprata,tipai ir klasifikacija. Pagrindinės gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų gesinimo priemonės. Saugus elgesys per gaisrą. Gaisrų prevencija. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 10 02
Gaisrai, jų priežastys ir profilaktika
Įvadas. Degimas. Gaisrų priežastys. Gaisrų profilaktika. Veiksmai kilus gaisrui. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 10 puslapių
2012 12 04
Gamtiniai gaisrai
Gamtiniai gaisrai. Gaisras. Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Miško gaisras. Miško gaisras – nekontroliuojamas degių medžiagų degimas mišku apaugusiuose ir neapaugusiuose miško plotuose. ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 04 06
Gaisrai projektas
Gaisrai. Kas yra gaisras ? Gaisras – nekontroliuojamas. Gaisras patalpoje. Pradinis gaisras Užsidegus degioms medžiagoms prasideda pradinis gaisras. Paskui jis pereina į vadinamą vietinį gaisrą. Sekančios stadijos (pliūpsnio) ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2017 12 18
Gaisrai, jų priežastys ir profilaktika referatas
Įvadas. Gaisrų klasifikacija. Gaisro eiga. Gaisrų priežastys. Gaisrų profilaktika. Kaip teisingai naudotis gesintuvu. Gaisrų statistika. Išvados. Naudota literatūra.
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 04 27
Miško ir durpynų gaisrai
Įvadas. Gaisras. Miškų ir durpynų gaisrų, atsiradimo priežastys. Miško gaisras. Gaisrų priežastis apibendrintai galima suskirstyti į tris grupes:. Gaisro miške priežastys:. Gaisrų skirstymas pagal mastą:. Mažasis gaisras: kurį irgi ...
Aplinkos referatai, Referatas, 11 puslapių
2011 10 20
Skaidrės gaisrai
Gaisrai. Kas yra gaisras?. Gaisrų kilimo priežastys. Įdomūs faktai. Degimas. Gaisras. Gaisro gesinimo būdai. Gesinimo priemonės. Evakuacijos keliai. Gesinimas.
Saugos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2013 11 27
Gaisras Degimas Gaisrų klasės
Gaisro sąvoka Gaisro pavojai. Gaisro sąvoka. Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Gaisro pavojai žmogui. Didžiausią pavojų žmonėms gaisro metu kelia liepsna. Gaisro pavojai gamtai. Šėlstantys ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 11 12
Gaisras bei gaisrininkai
Gaisras bei gaisrininkai. Gaisras – tai nekontroliuojamas degimas. Gaisras. Kiekvienuose namuose gausių degių medžiagų. Apie gaisrinikus ir jų darbą. Gaisrininkų darbas yra labai svarbus ir sunkus. Gaisro pavojai. Liepsna - labiausiai ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2015 03 11
Gaisrų gesinimo būdai ir priemonės
Įvadas. Turinys. Kas yra gaisras. Būtiniausios gaisro gesinimo priemonės. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Gesintuvų rūšys, veikimo principai ir naudojimas. Pirminės gaisro gesinimo priemonės. ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2010 03 03
 Pagrindinės gaisrų kilimo priežastys gyvenamajame sektoriuje ir būdai kaip jų išvengti
Pagrindinės gaisrų kilimo priežastys gyvenamajame sektoriuje bei būdai kaip jų išvengti. Gaisras. Gaisrų kilimo priežastys. Kaip išvengti gaisro. Gaisrų kilimo priežastys. Kaip išvengti gaisro. Gaisrų kilimo priežastys. Kaip ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2018 02 13
Gaisras pristatymas
Gaisras. Kas yras gaisras? Gaisras – nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas. Dėl ko kyla gaisras? Gaisro priežastys būna natūralios arba techninės. Be ko nebūtu gaisro? Kad ugnis galėtų degti, reikalingas  ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 03 09
Gaisro poveikių modeliavimo namų darbas
Modeliuojamas gaisras. Modeliuojama patalpa. Gaisro objektas. Gaisro scenarijai. Gaisro procesai. Atviras gaisras. Uždaras gaisras. Gaisras su angų atsidarymu. Išvados.
Saugos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2015 09 28
Degimo procesų pagrindai
Degimo procesų pagrindai. gaisrų kilimo priežastys. Gaisrų kilimo priežastys. Kaip gaisras plinta?. Gaisro pavojai. Statistiniai duomenys. Cheminiai skysčiai. Neatsargus rukymas. Elektros instaliacija. Gamtos reiškiniai. Gaisro metu. Ačiū ...
Teisės namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2013 06 12
Gaisrų kilimo priežastys ir pasekmės automobilių keliuose ir geležinkeliuose
Gaisrų kilimo priežastys ir pasekmės automobilių keliuose ir geležinkeliuose. Gaisras. Gaisrų kilimo priežastys geležinkeliuose. Mašinisto veiksmai kilus gaisrui ruože. Mašinisto, stoties budėtojo, eismo tvarkdario, skyriaus budinčio ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2017 01 24
Masiniai miškų ir durpynų gaisrai
Įvadas. Miško gaisrai. Gaisrų rūšys ir priežastys. Gaisrų prevencija. Gaisrų gesinimas. Gaisrų gesinimo būdai yra fizinis ir cheminis. Gaisrinis vandentiekis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Aplinkos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 04 30
Gaisrai ir jų priežastys
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Gaisrų samprata ir jų rūšys. Gaisrų klasifikacija. Užgesinti gaisrą - tai reiškia pašalinti bent viena iš šių komponentų. Gaisrų priežastys vietovėse. Gaisrai kaimo vietovėse. Gaisrai miesto ...
Saugos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 05 02
Priešgaisrinė sauga. Pristatymas
Gaisras. Gaisro komponentai. Gaisrų priežastys. Gaisrų tipai. Gesintuvų tipai. Pastabos. Profilaktinės priemonės. Veiksmai, kilus gaisrui. Priešgaisrinės sistemos. Priešgaisriniai jutikliai. Gaisro pavojai. Evakuacija. Pagalba ...
Saugos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2011 03 18
×