Gamta ir zmogus poemoje metai

300 dokumentų
Gamta ir žmogus Kristijono Donelaičio poemoje Metai
Gamta ir žmogus Kristijono Donelaičio poemoje ,,Metai“. Kristijonas Donelaitis (1714 01 01–1780 02 18) – vienas savičiausių XVIII a. “Metuose” autorius parodo savo požiūrį į pasaulį koks turi būti būras. Kūrinyje labai daug ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2016 06 28
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas K.Donelaičio poemoje Metai
9( 2 atsiliepimai )
Žmogaus ir gamtos gyvenimo ratas K.Donelaičio poemoje Metai. Rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2013 03 09
Doros tema Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“
Doros tema K. Donelaičio poemoje „Metai“. Kaunas. Įvadas. K. Donelaičio epinė poema ,,Metai“ artima pietistinio judėjimo skelbiamoms idėjoms. Gamta – doros mokslo šaltinis. Mokydamas žmogų atskirti gėrį nuo blogio. Be to, ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 19
Patriotiniai būriškojo gyvenimo aspektai k.donelaičio poemoje „metai“
Patriotiniai būriškojo gyvenimo aspektai k. Donelaičio poemoje „metai“. Gamta ir žmogus k. Donelaičio poemoje „metai“.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2013 04 10
Gamta K.Donelaičio poemoje Metai
Gamta yra sužmoginta. Gamta yra gyvenimo mokytoja. Gamtoje slypi Dieviškoji sąranga. Žmogus palyginamas su augalu. Saulė šviesulys nurodantis žemdirbiui jo darbų tvarką. Ji didydis gamtos judintojas. Žmogaus gyvenimas glaudžiai susijęs ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2016 08 12
Gamta Donelaičio Metuose
10( 3 atsiliepimai )
Gamta k. Donelaičio „metuose” lietuvių kalbos esė.
Lietuvių esės, Esė, 2 puslapiai
2013 03 18
Donelaitis Metai rašinys
10( 3 atsiliepimai )
Kristijono donelaičio poemoje „metai“ yra aprašytas tikras būrų gyvenimas, jo kūrinyje galime rasti visokių pamokymų. Epizoduose autorius moko būrus ūkininkauti, pataria, kaip ir kada atlikti vienus ar kitus darbus. Daug aprašoma yra ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 puslapiai
2013 03 01
K. Donelaičio „Metų“ ištraukos analizė ir interpretacija
Kristijonas donelaitis – mažosios lietuvos. A. Poetas, lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kunigas. K. Donelaičio literatūrinis palikimas yra šešios pasakėčios ir epinė poema „metai“. Poemoje didžiausios vertybės yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2011 03 09
Būrų ir ponų santykiai poemoje Metai
Būrų ir ponų santykiai poemoje „Metai“. Tvarkos idėja. Tvarkos idėja poetiniame „Metų pasaulyje apima ir gamtą. Žmonių pasaulis,pirmiausia luominė jo tvarka. Donelaičio aprašytame pasaulyje pagal luominę padėtį ponai yra ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
Metai skaidrės
Kristijonas Donelaitis (. K. Donelaitis. ,,Metai‘‘. “Metai” susideda iš keturių giesmių. “Pavasario linksmybės” pradedamos. Gamtos kaita kartu simbolizuoja žmogaus amžių. Poemoje vaizduojami būrai iš Vyžlaukio valsčiaus. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 7 puslapiai
2015 06 13
Lietuviai ir kitataučiai K.Donelaičio poemoje Metai
Lietuviai ir kitataučiai k. Donelaičio kūrinyje „metai“. Apie lietuvius poemoje kalbama. Iškeliama lietuvio valstiečio gyvenimo vertė, apgailestaujant prisimenami laikai, kai lietuviai gyveno vien tik tarp savųjų. Poemoje k. Donelaitis ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 02 09
Pamokymai būrams K. Donelaičio poemoje „Metai“
Pamokymai būrams. K. Donelaičio pamokymai religiniai moraliniai ir ūkiški. K. Donelaitis poemoje ,,Metai“ moko ir ragina parapijiečius atsiversti. Savo poemoj autorius parodo visą eilę neigiamų personažų. K Donelaitis moko. Poemoje ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 03 13
Mokslinis tiriamasis darbas Mažoji Lietuva Kristijono Donelaičio „Metuose“
Įžanga. Kristijonas Donelaitis – Mažosios Lietuvos kūrėjas. Mažosios Lietuvos gamta K. Donelaičio poemoje „Metai“. Mažosios Lietuvos žmogus ir jo aplinka. Išvados. Mokslinio tiriamojo darbo tezės. Šaltiniai.
Lietuvių tyrimai, Tyrimas, 9 puslapiai
2016 09 12
J Baltušis Sakmė apie Juzą
Juzos santykis su aplinkiniu pasauliu. Žmogus, gamta, istorija - trys amžinosios temos, glaudžiai viena su kita susijusios ir dažnai, bent jau lietuvių literatūroje, drauge minimos. Gamta savo pavyzdžiu moko būrus didaktinėje K. Donelaičio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2010 03 03
Literatūra - gyvenimo mokytoja
Darbo prasmė žmonių gyvenime yra labai svarbi ir reikšminga tema literatūroje. Darbas yra neatskiriama ir būtina žmogaus gyvenimo dalis. Tai atsiskleidžia XVIIIa. grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio epinėje poemoje ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 puslapis
2013 05 28
Autoriai konspektas
Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Kristijonas Donelaitis. Valstiečių vertybių sistemą sudaro. Baisiausios ydos. Lauras daugiau filosofuoja apie žmogaus likimą. Krizas yra turtingas būras. Slunkius ir Pelėda yra ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2016 04 28
Apšvieta projektas
Apšvieta. Kristijonas Donelaitis. „Metai“. Apšvieta – kultūros. Apšvietos literatūros paskirtis – auklėti žmones. Kristijonas Donelaitis – vienas savičiausių XVIII a. "Metai". Poemoje vaizduojamas Rytų Prūsijos lietuvių ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 12 04
Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“ darbo tema
Kristijonas Donelaitis. „Metai“. Darbo tema požiūris į darbą. Poemoje, dirba tik būrai. Autorius būrais žavisi, nes jie darbui yra labai atsidavę. Tačiau nevisi būrai turi tokį požiūrį į darbą. Visus darbus viežlybieji būrai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2019 01 13
Kristijonas Donelaitis Metai skaidrės
K. Donelaičio ,,Metų” kūrinio tematika. Mažosios lietuvos būrų buitis ir pasaulėžiūra. Poemai būdinga svarbiausia meninė ypatybė. Pagrindžiamas lietuvio lygiateisiškumas. Kūrinio stilius. ,,Metams’’ būdingi keli stiliai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2013 01 24
Gamta ir žmogus literatūroje

Gamta ir žmogus. Gamta gali suteikti žmogui džiaugsmo. Romualdas Granauskas. Gyvenimas po klevu “. Gamta – ramybės šaltinis. Mykolaitis – Putinas. Altorių šešėly “. Antanas ...

Antanas Vaičiulaitis romanas „Valentina“: Plėtojant psichologinių išgyvenimų temą, labai svarbi gamta. Gamtos vaizdai, detalės atspindi ne tik permainingą žmogaus dvasios ...

Potemės 2019, 2 puslapiai
2015 02 05
Žmogus ir gamta rusų skaidrės
Человек и природа. Mūsų žemė —. Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius. Gamta juokauti nemėgsta, jis visada teisinga. Net savo nuostabiausiomis svajomis žmogus negali sukurti ko nors puikesnio už gamtą. Gamta niekados ...
Rusų kalbos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2016 06 30
Tautinis kontekstas K. Donelaičio poemoje „Metai“
Tautinis kontekstas Kristijono Donelaičio poemoje „Metai“. Kas yra tautiškumas? Tautiškumas-priklausymas kuriai tautai. Kristijono Donelaičio gyvenamuoju. Lietuvybės klausimas. K. Donelaičio kūrinyje bandoma priešintis bendrajai ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2019 03 28
K. Donelaičio kūrinio „Metai“ analizė
Dievo tvarka. Darbas. Krizas - labai darbštus, seniau sunkiai, skurdžiai gyvenęs, bet vėliau prasigyveno. Nelabai turtingas,. Gamta. Socialinė nelygybė. Tautiškumo puoselėjimas. Tai gamta ir žmogus. Socialiniai santykiai. Harmonija, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 puslapis
2018 05 24
Privalau saugoti gamtą
9,5( 2 atsiliepimai )
Gamta mus supa visur ir visada. Nuo senų senovės žmogus buvo susigyvenęs su gamta. Gamtoje žmogus galėjo rasti ramybę , grožį , paguodą. Dažnai žmogus gamtoje pasakodavo savo bėdas bei. Vargus ,gamta buvo tiesiog dievinama. Joje žmogus ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2013 12 09
Gamta ir žmogus 2
Žmogus ir gamta. Toks mažas, šio beribio, protu neaprėpiamo pasaulio sutvėrimas žmogus. Jis gimsta iš niekingos dalelės ,kad savo pranašumu nustebintų didžiausius galiūnus, dėja niekingas jis lieka visą savo gyvenimą ir nepajėgia ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Švietimo epochos apibendrinimas Donelaičio didaktinė poema „Metai“
Švietimo epochos apibendrinimas. Donelaičio didaktinė poema ,,Metai“. Poemos ,,Metai“Kontekstai. Jums tai gali padėti - aliuzijos į kontekstus. Poemos laikas, vieta, veikėjai, jų santykiai, problematika, temos, vertybės. Apie tai irgi ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 21 puslapis
2017 03 06
Rašinys apie gamtą
Gamta ir žmogus. Jau daugybę tūkstantmečių žmonės domisi įvairiais gamtos reiškiniais, kaip žaibai, griaustiniai, viesulai. Žmonija jau išsiaiškino kodėl žemėje vyksta vienas ar kitas procesassurinkus vien tik faktus iš šiaip ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 puslapiai
2013 02 09
Gamta ir žmogus pristatymas
Gamta ir žmogus. Nuo senų senovės. Gamta žmogui teikė. Gamta buvo namai duodantis pragyvenimo šaltinį - žmogus norėdamas pavalgyti eidavo į mišką. Grybai - uogos – neįkainojama gamtos dovana žmogui!. Žmonės persikėlė gyventi ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 07 15
Jonas Radvanas - Radviliada skaidrės
Radviliada. Jonas Radvanas. Jonas Radvanas (apie XVI a. vidurį–po 1592) – LDK Renesanso poetas. Radviliada – žymiausia. Karo vaizdavimas. Radvilos Rudojo aukštinimas. Poemoje atvaizduojama Mikalojaus Radvilos Rudojo asmenybė. Lietuvos ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 07 04
Kristijonas Donelaitis - žymiausias grožinės lietuvių literatūros pradininkas konspektas
Valstiečių vertybių sistemą sudaro. Kristijono Donelaičio poemoje „ Metai “ viena iš svarbiausių temų yra tikėjimas. „ Metai ”. Religija taip pat yra gerumo išraiška. „ Metai “. Gamta pavyzdys žmogui. Pasaulyje , kur ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2017 03 05
Gamta ir žmogus
Gamta ir žmogus. Tarp begalinėje visatoje skriejančių nesuskaitomos daugybės dangaus kūnų yra viena visai mažytė planeta, jos vidus labai įkaitęs, iš viršaus ją dengia plona, bet kieta pluta. Planetą gaubia oras, drėkina vanduo ir ...
Lietuvių referatai, Referatas, 4 puslapiai
2010 03 03
Skaidrės apie Donelaitį
Kristijonas Donelaitis. Gyvenęs xviii a. Viduryje mažojoje lietuvoje. Lietuvių grožinės literatūros pradininku. Iškiliausias donelaičio kūrinys epinė poema ,,metai”. Poema apie keturis metų laikus. Poemą sudaro keturios dalys. Būrai. ...
Lietuvių skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2013 02 06
Žmogus nelaimingas todėl, kad nepažįsta gamtos
Remtasi J. V. Gėtės ,,Faustas“, K. Donelaičio ''Metai''.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 4 puslapiai
2012 12 18
Žmogus ir gamta Antano Baranausko Anykščių Šilelyje
9,3( 3 atsiliepimai )
Žmogus ir gamta Antano Baranausko Anykščių Šilelyje.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 03 20
Gamta žmogaus namai (ji priglaudžia nuskriaustuosius)
Gamta žmogaus namai (ji priglaudžia nuskriaustuosius). Kaip trūksta šių dienų žmonėms jautrumo, tyrumo, užuojautos. Atrodo, pamiršome, kad reikia guosti, raminti. Žmogus, kuris išgyvena aplinkinių skausmą, myli gamtą, jį supančius, ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 puslapis
2010 03 03
Saulė, žmogus ir darbas K. Donelaičio poemoje Metai
Kristijonas donelaitis - grožinės lietuvių literatūros pradininkas. K. Donelaičio ,,metai“ nepaprastas ir įvairiopai reikšmingas mūsų literatūros faktas. Tai pirmas tokio masto, lygio bei žanro kūrinys lietuvių literatūros ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 puslapiai
2018 01 15
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema