Gamybos apskaita imoneje

300 dokumentų
Apskaitos darbo organizavimas įmonėje
Įvadas. Apie įmonę uab „tempo invest“. Piniginių lėšų apskaita. Turto ir nuosavybės apskaita įmonėje. Pajamų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita įmonėje. Išvados. Literatūra. Priedų sąrašas.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2012 06 24
Praktikos analizė x įmonėje
Įvadas. Įmonė ir jos veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Ekonomikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2013 05 28
Gamybos apskaita konspektas
Išlaidų apskaita. Nuolat apskaitomų atsargų būdas. K padalinyje A. M padalinyje C. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas. Gruodžio mėn. ūkinės operacijos. Išlaidų ir sąnaudų registravimas. Gamybos išlaidų apskaita. Netiesioginių ...
Apskaitos konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 03 26
Pinigų ir paskolų apskaita įmonėje
Įvadas. N įmonės apibūdinimas. DSV įmonės apibūdinimas. Pagrindiniai įmonės rodikliai. Buhalterinės apskaitos organizavimas. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita. Pinigų apskaita N įmonėje. Pinigų apskaita kasoje. Pinigų apskaita kasoje ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2013 10 21
Gamybos išlaidos
9,5( 2 atsiliepimai )
Gamybos išlaidos, jų dokumentavimas ir apskaita uab „žiedeliai“ įmonėje. Įvadas. Gamybos išlaidų apskaita. Gamybos išlaidos ir jų priklausomybė nuo gamybos apimties. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Tiesioginių gamybos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 05 27
Sąskaitų planas įmonėje
Įvadas. Pavyzdinio sąskaitų plano struktūra. Ūkinių operacijų atvaizdavimas sąskaitose. Sąskaitų plano ypatumai „n“ įmonėje. Sąskaitų plano sudarymas pagal vas ir jo taikymas “n” įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita “n” ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 35 puslapiai
2012 03 20
Gamybos išlaidų apskaita ir jos taikymas UAB “Utenos trikotažas” įmonėje
Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Išlaidų ir savikainos apksaita įmonėje. Išlaidų apskaita ir klasifikavimas. Gamybos išlaidų skaičiavimas ir skirstimas. Pardavimo savikaina. Pardavimo savikainos skaičiavimo būdas. Pilnasis savikainos ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2016 12 30
Nuosavo kapitalo formavimas ir apskaita TEO įmonėje
Įvadas. Nuosavo kapitalo apskaita. Nuosavo kapitalo esmė ir sudėtis. Įstatinio kapitalo apskaita. Akcijos ir akcijų priedai. Perkainojimo rezervas. Privalomojo rezervo apskaita. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kitų rezervų apskaita. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 12 28
Individualios įmonės ataskaita
Įvadas. Bendra ūkio subjekto charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis. Įmonės valdymo sistema. Įmonės apskaitos politika. X iį naudojamas apskaitos procesas. Įmonėje vykdoma it apskaita. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 33 puslapiai
2014 05 20
Lizingas kursinis Lizingo apskaita
Įvadas. Teorinė dalis. Lizingas. Lizingo sąvokos. Pagrindiniai kriterijai. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartai. Apskaita lizingo gavėjo įmonėje. Apskaita lizingo davėjo įmonėje. Informacijos apie lizingą ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 04 03
Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse ir jos taikymas „Automas“ įmonėje
Užduotis. Įvadas. Darbo tikslas. Užduotys. Metodai. Sąvokos. Apskaita neribotos civilinės atsakomybės įmonėse. Apskaitos procesas iį įmonėje ir jo organizavimas. Individualios įmonės mokestinė atskaitomybė, apskaitos politika. IĮ ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 23
Buhalterinė apskaita pažintinė praktika
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įmonės organizacinė struktūra. Buhalterio veikla įmonėje. Informacinės sistemos įmonėje. Dokumentų valdymas. Buhalterinę apskaitą reglamentuojantys įstatymai. Buhalterinė apskaita įmonėje. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 01 05
Ilgalaikio turto apskaita X įmonėje
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Teorinė dalis. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto klasifikavimas. Ilgalaikis materialusis turtas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis ilgalaikis turtas. Plėtros darbai. Ilgalaikio materialaus turto ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 05 12
Gamybos išlaidų apskaita kursinis
10( 2 atsiliepimai )
Finansinės apskaitos kursinis darbas. Įvadas. Išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimo principai. Išlaidų apskaita. Savikainos kalkuliavimas. Gamybo išlaidų ir produkcijos pirminė apskaita. Ūkininko ūkio apibūdinimas. Gamybos ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 03 04
Gamybos apskaita
Įvadas. Gamybos išlaidų apskaita. Atsargų samprata. Atsargų įkainojimo būdai. Atsargų apskaitos būdai. Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai. Materialinių išlaidų nurašymas į produkcijos savikainą. Darbo užmokesčio nurašymas į ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 01 11
Valdymo sistema ir valdymo apskaita įmonėje
Valdymo sistema ir valdymo apskaita „biga“ įmonėje. Įvadas. Valdymo sistema. Gamybos biudžetas. Tiesioginių žaliavų pirkimo biudžetas. Tiesioginių žaliavų sunaudojimo biudžetas. Tiesioginio darbo išlaidų biudžetas. Pridėtinių ...
Apskaitos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 07 30
Pajamų apskaita paslaugų įmonėje
Įvadas. Pajamų sąvoka. Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka. Suteiktų paslaugų pajamų dokumentavimas. Pajamų pripažinimą apskaitoje reglamentuojantys dokumentai. Pagrindinės ūkinės operacijos ir ūkiniai ekonominiai ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2011 03 27
Biudžetinės įstaigos apskaita praktikos ataskaita
Įvadas. Buhalterinės apskaitos organizavimu įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Pardavimų ir atliktų ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2015 12 05
Gamybos organizavimas UAB „vaizdas“ įmonėje
Gamybos organizavimas UAB „ vaizdas “ įmonėje. Gamybos organizavimo dalyko kursinio darbo užduotis. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Išvados ir pasiūlymai gamybos procesų technologijų ...
Pramonės ir gamybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2017 01 02
Gamybos išlaidų apskaita ir savikainos kalkuliavimas UAB „Žalvaris”
Įvadas. Gamybos išlaidų ir savikainos kalkuliavimo teoriniai aspektai. Gamybos išlaidų samprata. Išlaidų klasifikavimas. Savikainos kalkuliavimas. Uab „žalvaris” gamybos išlaidų pirminė apskaita. Uab „Žalvaris“ apibūdinimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 11 17
Rezervų apskaita įmonėje „Telia Lietuva“ AB
Įvadas. Apskaitos esmė ir vaidmuo. Rezervų samprata. Rezervų apskaita. Perkainojimo rezervo apskaita. Privalomojo rezervo apskaita. Savoms akcijoms įsigyti rezervo apskaita. Kitų rezervų apskaita. Įmonės „Telia Lietuva“ apžvalga. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2020 06 19
Gamybos funkcijos nustatymas įmonėje
Įvadas. Gamybos funkcijos nustatymas įmonėje esmė ir palyginimas. Gamybos proceso tipai. Gamybos ištekliai. Gamybos funkcija laiko atžvilgiu. Gamybos funkcijos skaičiavimas. Produkcijos izokvantos ir jų savybės. Izokaštų tiesė. Gamybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 10 23
Gamybos teikimo technologija įmonėje x
Įvadas. Kursinio darbo rašymo tikslai ir uždaviniai. Pradiniai duomenys. Įmonės gamybos apžvalga. Tikslai. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų ir medžiagų tiekėjai. ...
Vadybos referatai, Referatas, 21 puslapis
2012 04 18
Lizingo apskaita
Įvadas. Lizingo samprata. Išperkamosios nuomos rūšys. Lizingo privalumai ir trūkumai. Lizingo sąvokos. Finansinės bei veiklos lizingo skirtumai. Kritetijai registruojant lizingą. Apskaita lizingo gavėjo įmonėjė. Apskaita lizingo ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2017 03 12
Gamybos logistikos sąvoka ir atliekamos užduotys
Įvadas. Gamybos logistikos teorinis aspektas. Logistikos samprata. Gamybos samprata. Logistikos atsiradimo socialinės – ekonominės aplinkybės. Gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos taikymas įmonėje. Logistikos svarba gamybinėje ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2020 04 01
Pinigų apskaita
Teorinė dalis. Piniginis turtas, jo reikšmė įmonėje. Pinigų apskaitos kasoje ir banko sąskaitoje ypatumai. Kasos operacijos ir jų dokumentavimas. Banko operacijų dokumentavimas. Atsiskaitytinų asmenų apskaita. Valiutinės operacijos ir ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 03 19
Bendrovės finansinė atskaitomybė - praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės veikla. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Piniginių lėšų apskaita. Debitorinių ir kreditorinių skolų apskaita. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Darbo laiko ir darbo apmokėjimo apskaita. ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 04 23
Gamybos organizavimas Vilniaus duona
Įvadas. Gamybos proceso tipų charakteristika. Pagrindinės gamybos organizavimas įmonėje. Pagalbinės ir aptarnavimo gamybos organizavimas įmonėje. Gamybos planavimas. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2014 04 16
Darbų sauga ir sveikatos apsauga RST įmonėje
Įvadas. Darbuotojų saugos struktūra įmonėje. Instrukcijų rengimas ir tvirtinimas. Instrukcijų apskaita. Instruktavimas, mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausymais. Saugos ir sveikatos reikalavimai darbo priemonėms ir ...
Saugos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 03 10
Trumpalaikio turto valdymas x įmonėje
Įvadas. Trumpalaikis turtas. Turtas apskaitoje. Turto klasifikavimas. Trumpalaikio turto samprata. Atsargos. Pirkėjų įsiskolinimai ir abejotinos pirkėjų skolos. Pinigų apskaita. Išankstiniai apmokėjimai. Gautinos skolos ir trumpalaikis ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2010 11 27
Įmonės finansai praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės struktūra. Finansinė tarnybos, jų darbo organizavimas. Apskaitos dokumentų apdorojimas įmonėje. Kompiuterinių taikymas įmonėje. Darbo užmokesčio apskaita. Socialinio draudimo skaičiavimo tvarka. Darbo apmokėjimo ...
Finansų praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2015 03 27
Apskaita įmonėje
Įvadas. Organizacijos charakteristika. Įmonė ir jos veiklos pobūdis. Apskaitos organizavimo nuoseklumas organizacijoje. Piniginių lėšų apskaita. Kasos operacijų organizavimas. Banko opercijų organizavimas. Debitorinių ir kreditorinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2014 04 14
Ilgalaikio turto apskaita įmonėje
Įvadas. Įmonės turtas. Ilgalaikis turtas. Ilgalaikio turto esmė. Ilgalaikio turto skirstymas. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Finansinis turtas. Ilgalaikis materialusis turtas. Imt samprata. Imt skirstymas. Ilgalaikio materialaus turto ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 07 29
Įmonės praktikos ataskaita UAB „Likona“
Įvadas. Įmonė ir jos veiklos pobūdis. Buhalterinės apskaitos organizavimas įmonėje. Atsargų apskaita. Ilgalaikio turto apskaita. Sąnaudų apskaita. Pajamų apskaita. Kapitalo, rezervų atidėjinių, dotacijų ir subsidijų, finansinių ...
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2018 10 29
Apskaitos kursinis darbas. Veiklos sąnaudos įmonėje
10( 3 atsiliepimai )
Veiklos sąnaudų apskaitos teoriniai pagrindai. Veiklos sąnaudų pripažinimas. Veiklos sąnaudų įvertinimas. Veiklos sąnaudų apskaita. Sąnaudų apskaita taikant periodiškai apskaitomų atsargų būdą. Sąnaudų apskaita taikant nuolat ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 05 08
Gamybos procesas įmonėje
Gamybos procesas įmonėje. Gamybos proceso rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos tipai. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2015 11 19
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo