Gamybos organizavimas (4)

300 dokumentų
Gamybos sąmatos sudarymas
Gamybos k sąmatos sudarymas. Bendrasis produktas. Vidutinis produktas. Ribinis produktas. Mažėjančio rezultatyvumo dėsnis. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Vidutiniai kintamieji. Tai yra optimali fiksuotų veiksnių sąnaudų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 03 02
Bordiūrų gamybos technologija ir organizavimas
Kursinio projekto užduotis. Gamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika ir žaliavos. Pagrindiniai parametrai. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. ...
Pramonės ir gamybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 05 26
Įmonės veiklos organizavimas
Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Suprojektuoto objekto organizavimo vadybinė charakteristika. Naujos veiklos (produkto, paslaugų) kūrimo organizavimas. Gaminio gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Gamybinė programa atskirais ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 12 09
Gamybos planavimas prezentacija
Gamybos planavimas. Uždaviniai. Gamybos ištekliai. Pagrindinės gamybos planavimo funkcijos. Gamybos planavimo sąlygos ir aplinkybės, kurias turime įvertinti. Gamybos planavimo funkcionalumas. Įmonės vidinės gamybinės veiklos planavimas. ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2018 04 05
Verslo organizavimas parduotuvė Elektros instaliacija
Įvadas. Verslo plano santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo įdėja. Rinkos apibūdinimas. Konkurencija. Marketingo veiklos planas. Reklama ir skatinimas. Gamybos (paslaugos teikimo) organizavimas. Valdymas. Išvados. Informacinių šaltinių ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 17 puslapių
2016 01 10
Gamybos procesų valdymo pagrindai
Verslo ekonomika. Gamybinių procesų valdymas. Gamybos proceso samprata. Gamybinės operacijos. Gamybinės operacijos (tęsinys). Gamybos procesų rūšys. Gamybos proceso fazės. Gamybos technologinės schemos. Gamybos proceso organizavimo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 06 28
Gamybos logistika: gamybos logistikos samprata ir valdymas
Gamybos logistika. Gamybos logistikos samprata ir valdymas. Gamybos logistika apima. Gamybos proceso sudėtis (pagal Neverauską ir kt. , 2009Gamybos proceso dalys. Uždavinių posistemė - planavimo ir organizavimo veikla. Gamybos pagrindiniai ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2019 11 14
Apskaitos darbo organizavimas įmonėje
Įvadas. Apie įmonę uab „tempo invest“. Piniginių lėšų apskaita. Turto ir nuosavybės apskaita įmonėje. Pajamų apskaita. Darbo ir darbo užmokesčio apskaita įmonėje. Išvados. Literatūra. Priedų sąrašas.
Apskaitos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 11 puslapių
2012 06 24
UAB „Chemija ir ko“ įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos projektas
Įvadas. Įmonės veiklos ir gamybos charakteristika. Aplinkosaugos analizė. Įmonėje egzistuojantys rizikos faktoriai. Darbo saugos organizavimas. Gaisrinės saugos organizavimas. Civilinės saugos organizavimas. Finansinė dalis. Išvados. ...
Saugos projektai, Projektas, 63 puslapiai
2016 02 07
Ekonominiai gamybos aspektai: gamybos veiksniai
Ekonominiai gamybos aspektai gamybos veiksniai. Vieno gamybos veiksnio gamybos funkcijos Pagrindinės sąvokos. Gamybos veiksnių kaštai. Pelnas ir maksimalus pelnas. Pelno maksimizavimo sprendimo lyginamoji statika. Gamybos ekonominė sritis. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2015 10 30
Gamybos proceso organizavimas ir kriminalistikos tyrimų lagamino gamybos technologija
Kursinis darbas. Gamybos organizavimo dalyko kursinio darbo užduotis. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Pasirinkto produkto gamybos technologija. Išvados ir pasiūlymai gamybos procesų technologijų tolimesniam tobulinimui jūsų ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 03 14
Gamybos planavimas ir vykdymas pasirinktoje įmonėje
Įvadas. Gamybos proceso samprata. Gamybos pajėgumai. Gamybos efektyvumas. Gamybos proceso organizavimo principai. Elektronikos gamyklos UAB „X“ gamybiniai procesai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2017 03 14
Krantinių tvirtinimo plokščių gamybos technologija ir organizavimas
Aiškinamasis raštas.Gamybos technologijos dalis. Sortimento parinkimas. Gaminio charakteristikos, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2013 03 07
Restorano praktikos ataskaita
Įvadas. Susipažinimas su maitinimo įmone. Restorano „bravaria“ silpnybės ir stiprybės. Restorano „bravaria “ konkurentų analizė. Žaliavų ir prekių tiekimas įmonėje. Restorano patiekalų kainos. Konkurentų patiekalų kainų ...
Kulinarijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2012 06 20
Lietuvos geležinkeliai gamybinių išteklių valdymas
Įvadas. Teorinė dalis. Vadybos esmė ir valdymo terpė. Valdymo ir vadybos sąvokos. Valdymo ir vadybos turinio komponentai. Valdymas ir organizacija. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Vadovavimas. Gamybinių išteklių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 11 06
Akcinės bendrovės „Batukas“ ekonominė veikla
Įvadas. Įmonės tikslai. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai bei poveikis galutiniams veiklos rezultatams. Įmonės socialinių ir ekonominių ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 puslapiai
2016 10 27
Gamybos logistika prezentacija
Lietuvos verslo kolegija Gamybos logistika. Tikslas. Darbo uždaviniai. Gamybos logistika. Gamybos logistikos tikslas. Gamybos grandinės. Įmonė. Gamybos logistika įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2018 04 05
Techniniai gamybos aspektai: gamybos funkcijos
Techniniai gamybos aspektai gamybos funkcijos. Vieno gamybos veiksnio gamybos funkcijos Pagrindinės sąvokos. Technologinių funkcijų geometrija. Dviejų gamybos veiksnių gamybos funkcijos Pagrindinės sąvokos. Gamybos veiksnių tarpusavio ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2015 10 30
Gamybos išlaidos analizė
Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo objekto informacijos šaltinių bei metodikos apžvalga. Gamybos išlaidų analizė teoriniu atžvilgiu. Gamybos išlaidų sąvoka ir jos esmė. Gamybos išlaidų skirstymas. Gamybos išlaidų registravimas ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 09 23
Variklių remonto technologijos projektavimas
Įvadas. Variklių remonto technologija. Gamybos programa ir darbų apimtis. Darbuotojų skaičius. Darbo postų skaičius. Serviso įranga. Gamybinių patalpų plotas. Technologinio proceso organizavimas. Variklių remonto technologinis procesas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2014 03 16
Gamybos procesų kontrolė
Gamybos procesų kontrolė. Įvadas gamybos proceso. Įvadas. Gamybos procesų valdymas glaudžiai susijęs su kontrolės sistemos galimybėmis. Gamybos proceso samprata. Gamybos procesas- tai. Gamybos procesų rūšys. Priklausomai nuo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 05 15
Verslumas kaip gamybos veiksnys
Verslumas kaip gamybos veiksnys. Įžanga. Verslininkystės prasmė. Vadybos mokslo raida. Henry fordo verslumo pradžia. Gamybos proceso samprata. Gamybos tipai. Produkto vadyba. Sisteminis požiūris. Šiuolaikinė aplinka ir jos įtaka gamybos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 15 puslapių
2013 03 17
Gamybos logistika projektas
Gamybos logistika. Gamybos logistikos samprata, tikslai ir uždaviniai. Materialusis srautas savo. Gamybos logistikos tikslas – optimizuoti materialiuosius srautus įmonės viduje. Gamybos grandinės ir jų logistika. Išskiriamos šios gamybos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 06 01
Gamybos veiksnių rinkos ir pajamų paskirstymas
Gamybos veiksnių rinkos ir pajamų paskirstymas. Lektorius V. Popovas. Gamyba – procesas, kuriame gamybos ištekliai naudojami produktų ir paslaugų gamybai. Gamybos funkcija parodo. Galimi 2 gamybos plėtimo būdai Geriau išnaudoti ekonominius ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 30
Įmonės logistikos strategijos organizavimas
Įvadas. Logistikos savoka ir terminai. Logistikos strategija. Klasikinė strategija. Medžiagų reikalavimo planavimo strategija. Gamybos organizavimas. Sandėlio parinkimas. Transporto parinkimas. Krovinių transportavimui tarptautiniais ...
Vadybos referatai, Referatas, 17 puslapių
2016 04 19
Kontrolės proceso svarba įmonės veikloje
Kontrolės organizavimas. Kontrolės technikos. Kokybė ir jos užtikrinimas. Gamybos kontrolės organizavimas. Darbuotojų kontrolė privalumai ir trūkumai. Kontrolės sistemų. Finansų kontrolė. Biudžeto kontrolės. Nebiudžetiniai kontrolės ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2014 02 13
Gamybos planavimas ir organizavimas
Užduotis. Sprendimas. Plotų skaičiavimai. Išvados.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2016 04 28
Gamybos logistika kursinis darbas
Gamybos logistikos principai ir turinys. Įvadas. Gamybos logistikos tikslas. Gamybos principai. Cechų gamyba. Srautinė gamyba. Gamyba statybos aikštelėje. Grupinė gamyba. Gamybos partijos gaminių kiekis. Gamybos segmentavimas. Išvados. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2015 03 26
Gamybos kaštai. Konspektas
Gamybos kaštų klasifikavimas. Gamybos kaštai. Alternatyvieji kaštai. Ekonominiai kaštai ir pelnas. Kaštų ir pajamų įvertinimas. Įmonės gamybos kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Trumpojo laikotarpio gamybos kaštai. Ribiniai ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 36 puslapiai
2016 06 18
Žmogaus saugos organizavimas „mozzarella“ sūrio gamybos ceche
Įvadas. Gamybos cecho rizikų įvertinimas. Rizikų įvertinimas gamybos proceso metu. Darbo vietos saugumo įvertinimas. Gaisro rizika. Ekstremalių situacijų įvertinimas. Rizika aplinkai. Rizika, susijusi su elektros naudojimu darbo vietoje. ...
Pramonės ir gamybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2020 03 05
Įmonės analizė Kauno grūdai
Įvadas. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Įmonės tikslai. Strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Įmonės ekonominiai rodikliai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Gamybos organizavimas ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 04 17
Mikroekonomikos špera
Gamyba ir jos komponentų derinimas. Gamybos vystymosi etapai. Modernizavimo tipai. Gamybos veiksniai, funkcija ir planas. Gamybos mąstas ir veiksniai turintys įtakos jam. Pajamos dėl gamybos mąsto. Mažėjančio rib. Rezultato dėsnis. Gamybos ...
Ekonomikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 02 23
Gamybos logistikos principai ir turinys
Įvadas. Gamybos logistikos tikslas. Gamybos strategija. Gamybos principai. Cechų gamyba. Srautinė gamyba. Gamybos logistikos turinys. Išvados.
Transporto skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2012 06 25
Gamybos ekonomikos uždaviniai
Gamybos ekonomikos uždaviniai. Apskaičiuoti gamybos veiksnio apimtis. Nustatyti, kurioje gamybos stadijoje yra šis taškas. Grafiškai pavaizduoti. Gamybos funkcija. Apskaičiuoti kiekvieno gamybos veiksnio ribinį produktyvumą.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2019 03 22
Gamybos ištekliai
Darbo tikslas Išnagrinėti gamybos išteklius ir išanalizuoti jų ekonominį vertinimą. Gamybos ištekliai – ištekliai, kuriuos įmonė panaudoja kaip sąnaudas prekei pagaminti. Gamybos veiksnys – žemė. Gamybos veiksnys - darbas. Gamybos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 07 07
Gamyba skaidrės
8,5( 2 atsiliepimai )
Gamyba, gamybos esmė, gamybos fungcija. Gamybos tikslai. Ekonominiai tikslai yra „orientuoti į konkrečius ekonominius rezultatus. Gamybos galimybių kreivė. Ji rodo bet kurios ekonomikos gamybos galimybių ribą, t. Gamybos veiksniai. ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2014 04 16
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo