Gamybos organizavimas (5)

300 dokumentų
Pieno Žvaigždės ekonominės veiklos įvertinimas
Įvadas. Įmonės tikslai, veiklos sritys ir funkcijos. Tikslų ir strategijos pasirinkimo svarba, siekiant įmonės rezultatų. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų tarpusavio ryšiai bei poveikis galutiniams veiklos rezultatams. Įmonės ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2012 11 19
Gamybos valdymo praktika
Įvadas. Teorinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė-reguliavimas. Praktinė dalis. Planavimas. Organizavimas. Motyvavimas. Kontrolė- reguliavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2015 05 06
Gamybos valdymo svarbos vertinimas įmonėje UAB „BAA“
Įvadas. Gamybos valdymo svarbos organizavimo principai. Gamybos valdymas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Įmonės „Baa“ gamybos valdymo analizė. Išvados. Literatūra.
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 10 14
Stiklo paketų gamybos technologija
Įvadas. Stiklas. Du pagrindiniai stiklo gamybos būdai. Paprastasis, temptasis, atkaitintas stiklas. Plukdytasis stiklas. Stiklo mechaninės savybės. Stiklo rūšys. Spalvotas stiklas. Apdoroti stiklai. Dekoratyviniai stiklai. Daugiasluoksnis ...
Technologijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2016 11 29
Baldų gamyba
Įvadas. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas ir veikla. Produkcija ir jos savybės. Gamybos įranga. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų ir paslaugų tiekėjai. Produkcijos vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 05 09
Gamybos vadovo pareiginiai nuostatai
Gamybos vadovo pareiginė instrukcija nr. Gamybos vadovo pareigos. Gamybos vadovo teisės. Gamybos vadovas atsako.
Vadybos pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2019 01 24
Įmonių ekonomikos egzamino klausimų atsakymai
Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso organizavimas. Įmonės gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos proceso rūšys. Įmonės gamybinis pajėgumas. Gamybinio pajėgumo panaudojimo rodikliai. Įmonės gamybinio pajėgumo planavimas. ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 11 01
Žemės ūkio gamybos planavimas ir organizavimas: avietynas
Įvadas. Jdm avietynas“ įmonės pristatymas. Produktai. Marketingo planas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinka. Politinė teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė aplinka. Mikro aplinka. Marketingo tikslas. Konkurencinė ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 21 puslapis
2019 05 30
Inovacijos logistikoje
Naujos produkcijos ir naujų gamybos būdų kūrimo idėjos. Inovacijos. Tai naujos idėjos ir jų dėka padaryti išradimai. Naujų produktų kūrimo priežastys. Konkurentų produktų pasiūla Produkto. Naujų gaminių kūrimas ir diegimas. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 07 04
Veiklos produkto, paslaugų kūrimas ir vykdymas
Veiklos (produkto, paslaugų) kūrimas ir vykdymas. Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Naujos veiklos (produkto, paslaugų) kūrimo organizavimas. Gaminio gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 51 puslapis
2013 04 07
Tuštumėtų plokščių gamyba
Kompleksinų plokščių srautinės agregatinės konvejerinės gamybos technologija ir organizavimas. Turinys. Gamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2010 03 03
Gamybos, prekybos ir paslaugų įmonių veiklos ypatumai
Gamybos, prekybos ir paslaugų įmonių veiklos ypatumai. Gamybos įmonės veikla. Gamybos procesai. Produkcijos nomenklatūra ir asortimentas. Gamybos ciklas. Gamybos tipai. Gamybos tipų palyginimas. Produkcijos apimties rodikliai. Gamybos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2019 03 19
Gamybos konpektas
Įmonių procesų specifiniai poreikiai. Medžiagų poreikio planavimas / Gamybos resursų planavimas (MRP, MRPII). Gamybos strategija. Tiksliai laiku (JIT). Optimizuota gamybos technologija.
Vadybos konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2016 11 23
Gamybos tipai ir jų charakteristikos
Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Įvadas. Gamybos tipai. Gamybos tipų charakteristika. Vienetinė gamyba. Masinė gamyba. Serijinė gamyba. Vienetinės ir masinės gamybos tipų techninė ir ekonominė charakteristika. Gamybos tipų ...
Technologijų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 09 08
Organizacija ir organizavimas
Įvadas. Organizacijos samprata. Organizacijos paskirtis ir strategija. Planavimas ir strategijų įgyvendinimas. Organizacijos tikslai. Organizacijos aplinkos. Galia. Motyvacija. Kontrolė. Organizavimas. Organizavimo tikslai ir objektas. Teisių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 05 07
Gamybos veiksniai referatas
Įžanga. Gamybos veiksniai. Gamybos esmė. Gamybos funkcija. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnys – žemė. Gamybos veiksnys – kapitalas. Gamybos veiksnys – darbas. Darbo samprata. Gamybos ciklo sąvoka ir vaidmuo. Kaštai. Alternatyvūs ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 19 puslapių
2018 04 05
Viešbučių analizė
Įvadas. Apgyvendinimo, maitinimo ir svečių laisvalaikio paslaugų organizavimas viešbutyje. Viešbučio Europa Royale Vilnius apgyvendinimo paslaugos organizavimas. Maitinimo paslaugos organizavimas viešbutyje. Svečių laisvalaikio ...
Turizmo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 puslapiai
2014 03 19
Kulinarija šventės Sveikuolių susitikimas organizavimas
Patiekalo gamybos technologinė seka. Patiekalo maistinė ir energetinė vertė. Patiekalo gamybos technologinė seka. Į verdantį vandenį sudedami šiaudeliais supjaustyti kopūstai, skiltelėmis supjaustytos bulvės ir verdama 15-20 min. Laikas ...
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2015 12 19
Vynas ir vyno gamyba verslo planas
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Įmonės gamybos apžvalga. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Naudojami įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 25 puslapiai
2013 11 28
Gamybos esmė ir kaštai
Gamybos esmė ir kaštai. Didinti gamybos efektyvumą skatina keletas priežasčių. Svarbiausi veiksniai, ribojantys gamybos apimtį ir jos augimą yra. Gamybos kaštai. Išlaidos = kaštai = sąnaudos. Uždavinys. Gaminio savikaina. Savikainos ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 30 puslapių
2016 07 02
Reklamos gamyba
Praktika reklamos gamybos įmonėje. Įmonės charakteristika. Organizacijos aplinkos charakteristika. Įmonės strategija ir taktika. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Gamybos ir paslaugų teikimo proceso organizavimas. Sprendimų ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 32 puslapiai
2014 04 16
Įmonės AB „Kauno Grūdai“ veiklos planavimas ir organizavimas
Veiklos procesų organizavimas ir planavimas. Pagrindinių technologinių procesų charakteristika ir eiga. Įrenginiai, įranga, įrankiai, jų charakteristikos, pajėgumai. Aprūpinimas materialiniais ištekliais. Veiklos organizavimas laike darbo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2014 05 27
Logistikos organizavimas
Įvadas. Logistikos reikšmė. Įmonės organizavimo logistika. Organizavimo formos. Logistikos ryšys su organizavimu. Terminai. Veiklos sritis. Veiklos tinklas. Sandėliavimo funkcijos ir veiklos organizavimas. Sandėlių veiklos organizavimas. ...
Logistikos referatai, Referatas, 32 puslapiai
2012 03 23
Praktika cheminio valymo įmonėje
Įvadas. Organizacijos veiklos charakteristika. Organizacijos funkcinės veiklos analizė. Organizacijos plėtros galimybių ir krypčių nustatymas. Gamybos proceso organizavimas. Logistika – aprūpinimo organizavimas. Personalo valdymas. ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 puslapių
2019 02 17
200 vietų viešbučio sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Įvadas. Trumpa projektuojamos įmonės charakteristika ir gamybos organizavimas. Ekonominių – finansinių rodiklių suvestinė. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Gamybos apimties ir prekių apyvartos apskaičiavimas. Tiesioginių gamybos ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2015 02 05
Susirinkimų organizavimas ir planavimas
Įvadas. Susirinkimo organizavimas. Tinkama susirinkimo aplinka. Susirinkimo pirmininkas. Susirinkimo vieta, dalyvių apgyvendinimas ir maitinimas. Konferencijų organizavimas, darbotvarkė ir dalyviai. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos referatai, Referatas, 17 puslapių
2012 04 27
Buitinių ir elektroninių prietaisų mažmeninė prekyba
Įvadas. Pradiniai duomenys. Įmonės pasalugos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas. Įmonės statusas. Veiklo pobūdis. Įmonės tikslai.Pagrindinia konkurentai. Gamybos technologija. Gamybos fazė. Planavimas. Organizavimas. ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2017 05 22
Gamybos ištekliai ir jų ekonominis vertinimas
Įvadas. Ekonomikos teorija. Gamyba. Gamyba ir jos veiksniai. Žemė. Darbas. Kapitalas. Gamyba pagal laikotarpius. Gamybos funkcija. Gamybos masto grąža. Gamybos galimybių riba. Išvados. Literatūros sąrašas.
Ekonomikos referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 09 20
Atp gamyba
Bendra atp gamybos ir panaudojimo schema ląstelėje. Kas tai yra atp? Atp sankaupos ląstelėje. Atp gamybos būdai. Anaerobinis atp gamybos būdas. Kreatinfosfatas (fosfokreatinas). Kreatinas. Kreatino patekimas į ląstelę. Kreatinkinazė. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 05 28
Logistikos gamybiniai procesai
Įvadas. Logistikos sąvoka, funkcijos ir svarba. Gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos principai. Logistiniai gamybos proceso valdymo metodai. Gamybos logistikai įtaką darantys veiksniai. Išvados. Literatūra.
Vadybos referatai, Referatas, 11 puslapių
2016 06 17
Gamybos mažinimo veiksniai
Gamybos k mažinimo veiksniai. Ekonomija dėl gamybos mastų. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų – kai padidėjus gamybos veiksnių sąnaudoms, labiau negu proporcingai padidėja rezultatai. Pastovus rezultatyvumas dėl gamybos mastų ...
Ekonomikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 02 28
Įmonės ataskaita Prekyba kanceliarijos prekėmis
Įmonės charakteristika. Įmonės steigimo ir veiklos motyvacija. Gamybos organizavimas ir produktai. Įmonės materialinė techninė bazė. Įmonės struktūra ir funkcijos. Darbų saugos organizavimas įmonėje. Rinkodara. Konkurentai. Rizika ir ...
Ekonomikos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2014 04 10
Vadybininkas praktikos ataskaita
Įvadas. Organizacijos apibūdinimas. Bendroji dalis. Veiklos tikslai ir ūkinė veikla. Organizacijos aplinkos analizė. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Organizacijos valdymo analizė. Organizacinė valdymo struktūra. Gamybos proceso ...
Vadybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2013 12 13
AB „Linas“ ekonominės veiklos analizė
Verslo vadybos studijų programos Finansų valdymo specializacijos profesinės veiklos sričių, profesinių kompetencijų ir studijų programos tikslų įgyvendinamų baigiamajame darbe sąrašas. Santrauka. Summary. Įvadas. Ab ,,linas“ veiklos, ...
Vadybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 52 puslapiai
2015 01 19
Darbo organizavimas įmonėje
Darbo organizavimo raida. Darbo organizavimo esmė. Valdymo lygiai. Organizuoti darbą- tai reiškia. Darbo organizavimas UAB „x“. Įvadas. Organizacinė UAB “x”valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas. Darbo sauga UAB ...
Vadybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 09 12
Paslaugų ir prekybos įmonių ypatumai
Verslo ekonomika. Prekybos ir paslaugų įmonių ypatumai. Įmonės atsargų rūšys. Produkcijos atsargų rodikliai. Atsargų dydžių ribojimo priežastys. Pagamintos produkcijos atsargos. Pagamintos produkcijos atsargos (tęsinys). Nebaigtos ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 26 puslapiai
2016 06 28
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema