Gamybos organizavimas (9)

300 dokumentų
Pramonės organizacijos kursinis
Paslaugų sferos, kuriai priklauso įmonė, apibūdinimas. Įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pobūdis, dydis ir vieta. Išorės aplinkos analizė. Netiesioginio poveikio aplinkos veiksniai. Tiesioginio poveikio aplinkos veiksniai. Ssgg ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 05 27
Žmogaus sauga projektas
Bendroji dalis. Užduotys ir reikalavimai atskiroms projekto dalims. Titulinis lapas ir įvadas. Steigiamo (veikiančio) ūkio subjekto charakteristika. Aplinkosaugos analizė. Darbo saugos organizavimas. Gaisrinės saugos organizavimas. ...
Saugos projektai, Projektas, 15 puslapių
2016 06 01
Varškės sūrių gamybos technologijos analizė
Įvadas. Žaliavos naudojamos varškės sūrių gamyboje. Augalinės žaliavos varškės sūrių gamyboje. Varškės sūrių gamybos technologija. Technologinis varškės sūrių gamybos proceso schema. 2, 13, 7% riebumo ir liesų varškės ...
Maisto technologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 05 23
Gamybos funkcija ir gamybos kaštai
T e m a gamybos funkcija ir gamybos kaštai. Tikslai. Suprasti priklausomybes tarp bendrojo, vidutinio ir ribinio kintamojo gamybos veiksnio produktų. Žinoti firmos kaštų struktūrą trumpuoju laikotarpiu. Mokėti nubrėžti ir paaiškinti ...
Vadybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2014 12 09
Darbo proceso organizavimo apmokėjimo tyrimas įmonėje
Darbo organizavimo, normavimo ir apmokėjimo kursinis darbas. Įvadas. Darbo samprata, klasifikavimas. Darbo humanizavimas. Darbo proceso nagrinėjimas. Darbo organizavimas. Darbo pasidalijimas. Darbo metodai. Darbininkų darbo organizavimas. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 05 07
Trauktinių gamybos cechas
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės (baro) projektavimas, rekonstravimas. Techninis ekonominis pagrindimas. Esama padėtis įmonėje. Miesto/gyvenvietės,įmonės teritorijos statybos charajteristika. Žaliavų zonos charakteristika ...
Kulinarijos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2016 07 24
Poliamidinių tekstilės pluoštų gamybos technologija
Poliamidinių tekstilės pluoštų gamybos technologija poliamidinis pluoštas. Nailono gamybos technologija. Nailono gamybos eigos principinė technologinė schema /.
Medžiagų mokslo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2018 02 23
Dvitėjinio metalinio profilio gamybos technologija
Įvadas. Plienas. Plieną sudarantys komponentai. Plieninių gaminių savybės, forma ir paskirtis. Plieno gamybos technologija. Technologinis procesas. Naudojami įrenginiai. Deguoninis konverteris. Marteno krosnis. Elektrinė krosnis. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 05 09
Prekybos įmonės Audimas veiklos planavimas ir organizavimas
Sąntrauka. Įvadas. Ab „Audimas” veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Planavimas. Planavimo esmė. Planavimo funkcija. Planavimo žingsniai. Organizavimas. Organizavimo esmė. Organizavimo tikslas ir objektas. Organizavimo sudedamosios ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 12 21
Personalo tarnyba
Įvadas. Personalo tarnybos organizavimas teoriniu aspektu. Personalo tarnybų uždaviniai ir funkcijos. Personalo tarnybos organizavimas mažoje įmonėje. Personalo tarnybos organizavimas vidutinėje ir didelėje įmonėje. Personalo valdymo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 18 puslapių
2013 11 15
Gamybos veiksnių reversas
Empirinis Hechsherio-Ohlino teorijos patikrinimas. Leontjevo paradoksas. Gamybos veiksnių reversas. Keletas „Leontjevo paradokso" paaiškinimų. Gamybos veiksnių reverso fenomenas. Išvados. Kartojimo klausimai.
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2014 03 26
Reikalavimai saugai ir sveikatai trąšų įmonėje
Įvadas. Sąvokos. LR institucijų dokumentai reglamentuojantys saugų ir sveiką darbą. Darbuotojų saugos ir sveiko darbo organizavimas trąšų įmonėje. Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai trąšų įmonėje. Trąšų įmonėje ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 05 09
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema