Gamybos procesas schema (2)

300 dokumentų
Armatūros karkasas
Įvadas. Armatūros sudėtis. Armatūros ir jos karkaso forma. Armatūros klasifikavimas. Armatūros paskirtis. Armatūros savybės. Armatūros karkaso gamybos technologinis procesas. Technologiniai įrengimai naudojami armatūros karkasui ...
Statybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 11 26
Gamybos aprūpinimo procesai
Gamybos aprūpinimo procesai Gamybos logistika. , Klaipėda. Įvadas Gamyba Gamybos tipai Aprūpinimas Gamybos procesas Išvados Literatūra. Įvadas. Gamybos aprūpinimo procesas yra labai svarbus gamybos įmonėms. Gamyba. Gamyba yra sudėtinga ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2017 11 08
Baldų gamyba
Įvadas. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas ir veikla. Produkcija ir jos savybės. Gamybos įranga. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų ir paslaugų tiekėjai. Produkcijos vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 05 09
Gamybos organizavmo Kursinis darbas
Įvadas. Gamybos proceso organizavimo analizė teoriniu aspektu. Gamybos samprata. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso technologijos. UAB ,,LONAS“ gamybos proceso organizavimo apžvalga. UAB ,,LONAS“ veiklos pristatymas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 11 17
Gamybos procesas
Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimas. Gamybos ciklo trumpinimo būdai. ...
Ekonomikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 02 28
Medinių baldų gamybos valdymas
Įvadas. Produktas. Pagrindiniai įmonės gaviniai. Produkto darymo proceso technologinės operacijos. Organizacijos gamybos skyriaus valdymo struktūra. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Savo darbo tyrimo ...
Vadybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 01 20
Gamybos klasifikacija Gamybos kooperacija
Įvadas. Gamybos procesas. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos tipai ir jų charakteristikos. Gamybos racionalizavimas. Gamybos procesų organizavimas laike. Gamybinė strategija. „Tiksliai laiku” arba ...
Pramonės ir gamybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2019 10 13
Konservų gamybos mikrobiologija
K. Konservų gamybos mikrobiologija. Konservai tai. Konservai - (pranc  conserve. Konservų gamybos technologinis procesas. Konservų gamybos technologinis. Konservams ruošiama žaliava rūšiuojama. Paruošimas ir sudėjimas į tarą. ...
Maisto technologijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 15
Gamybos proceso organizavimas ir gamybos technologija. AB „Aukštaičio sūris“
Įvadas. Įmonės gamybos organizavimo apzvalga. AB „Aukštaičio sūris“. Nomenklatura. Irenginiai, prietaisai, irankiai. Darbuotoju kvalifikacija. Paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. Pasirinkto produkto gamybos ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2016 05 16
Gamybos technologijos ir organizavimas konditerijos gamyboje
Įvadas. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, tikslai, planuojami pasiekimai. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami įrenginiai, prietaisai ir įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2015 04 26
Gamybos veiksnių rinkos ir pajamų paskirstymas
Gamybos veiksnių rinkos ir pajamų paskirstymas. Lektorius V. Popovas. Gamyba – procesas, kuriame gamybos ištekliai naudojami produktų ir paslaugų gamybai. Gamybos funkcija parodo. Galimi 2 gamybos plėtimo būdai Geriau išnaudoti ekonominius ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 9 puslapiai
2016 06 30
Gamybos technologija ir organizavimas įmonėje Tavo spauda
Įvadas. Gamybos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Įrengimai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Produkto gamybos technologija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 puslapių
2014 04 16
Gamybos technologija ir organizavimas Šaldytuvų durų gamyba
Įvadas. Įmonės apžvalga. Įmonės įkūrimas, veiklos pobūdis. Gaminių nomenklatūra. Naudojamos žaliavos. Vartotojai. Konkurentai. Valdymo ir gamybos struktūros. Gamybos tikslai, operacijos, naudojami įrengimai. Gamybos proceso schema. ...
Pramonės ir gamybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 05 05
Gamybos procesų kontrolė
Gamybos procesų kontrolė. Įvadas gamybos proceso. Įvadas. Gamybos procesų valdymas glaudžiai susijęs su kontrolės sistemos galimybėmis. Gamybos proceso samprata. Gamybos procesas- tai. Gamybos procesų rūšys. Priklausomai nuo ...
Vadybos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2020 05 15
Gamybos organizavimas AB „Utenos trikotažas“
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Gamybos ir jos organizavimo teoriniai pagrindai. Gamybos procesas. Gamybos planavimas. Medžiagų, darbo ir kitų išteklių planavimas. Gamyba AB „ utenos trikotažas“. Pilnas gamybos ...
Ekonomikos referatai, Referatas, 20 puslapių
2019 12 20
Gamybos valdymas: sprendimų priėmimas, gamybos kontrolė
Pull push sistema. Just in time. Sprendimo priėmimo procesas. Organizacija optimizuodama procesus siekia. Kontrolės proceso esmė. Gamybos tipai.
Vadybos konspektai, Konspektas, 2 puslapiai
2019 10 24
Giros gamyba
Giros gamyba. Tikslas – išmokti užraugti girą. Užduotis. Vadovaujantis pateikta receptūra. Užraugti girą, nubraižyti gamybos technologinę schemą ir aprašyti jos gamybos technologiją, pateikiant technologinius parametrus (temperatūrą, ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 4 puslapiai
2016 08 02
Grietinėlės gamybos technologija
Įvadas. Naudojama žaliava – pienas. Grietinėlės gamybos technologinė schema. Grietinėlės gamybos technologinių procesų aprašymas. Grietinėlės pakavimas ir laikymas. Grietinėlės vertinimas (kokybės reikalavimai). Grietinėlės ...
Maisto technologijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2020 03 02
Tuštumėtų plokščių srautinės agregatinės gamybos technologija ir organizavimas
Tuštumėtų plokščių srautinės agregatinės gamybos technologija ir organizavimas. Turinys. Gamybos technologijos dalis. Gaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2010 03 03
Gamybos organizavimas ir technologija x imonėje
Įvadas. Įmonės gamybos organizavimo apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, tikslai, planuojami pasiekimai. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Maisto gamybai, naudojami įrengimai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2015 01 19
Produkto gamyba
Įvadas. Aniksčių vyno gamybos procesas. Teorinė dalis. Aniksčių vyno gamybos procesas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 11 10
Gamybos logistika projektas
Gamybos logistika. Gamybos logistikos samprata, tikslai ir uždaviniai. Materialusis srautas savo. Gamybos logistikos tikslas – optimizuoti materialiuosius srautus įmonės viduje. Gamybos grandinės ir jų logistika. Išskiriamos šios gamybos ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2017 06 01
Maisto gamybos technologinis procesas
Darbo tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos charakteristika. Gaminių asortimentas. Žaliavos ir medžiagos pagal produkcijos asortimentą parinkimas. Pieno kokybės pirminiai rodikliai. Pieno supirkimo ir įvertinimo tvarka. Natūralus ...
Maisto technologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2019 04 15
Cementas
Įvadas. Cemento rūšys ir sudėtis. Gamybos procesas. Technologinės linijos schema. Gaminio sandėliavimas. Erdvinis gaminio vaizdas. Gamyklos sklypo planas. Gaminio panaudojimas. Literatūros sąrašas.
Statybos referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 08 28
Maisto gamybos proceso tyrimas
Įvadas. Sūrių gamybos žaliavos ir medžiagos. Sūrių gamybos procesai. Sūrių gamybos įrenginiai. Pieno produktų tarša. Fermentinių sūrių technologinio proceso schema. Bendrosios apsaugos priemonės sanitarinėse zonose. Asmens ...
Maisto technologijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2020 03 02
Atp gamyba
Bendra atp gamybos ir panaudojimo schema ląstelėje. Kas tai yra atp? Atp sankaupos ląstelėje. Atp gamybos būdai. Anaerobinis atp gamybos būdas. Kreatinfosfatas (fosfokreatinas). Kreatinas. Kreatino patekimas į ląstelę. Kreatinkinazė. ...
Biologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2013 05 28
Gamybos proceso organizavimas ir aliuminio profilių gamybos technologija
Gamybos organizavimo dalyko kursinio darbo užduotis. Įvadas. Gamybos proceso organizavimo analizė teoriniu aspektu. Gamybos samprata. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos proceso technologijos. UAB “Margio aliuminis” gamybos proceso ...
Pramonės ir gamybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 12 05
UAB „Glassremis“ įmonės tyrimas
Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. UAB „Glassremis“ gamybos organizavimo apžvalga. Produkcijos/paslaugų nomenklatūra. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų, paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Pagrindiniai konkurentai. UAB ...
Vadybos tyrimai, Tyrimas, 11 puslapių
2017 05 05
Gamybos organizavimas Baldai
Įvadas. Gamybos proceso tipų charakteristika. Organizacijos vizija, misija ir tikslas. Gamybos aprūpinimo ir aptarnavimo organizavimas. Pagrindinės gamybos organizavimas įmonėje. Gamybos proceso organizavimo formos. Baldų gamybos procesas. ...
Finansų savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 29 puslapiai
2013 10 29
Gamybos organizavimas: Gamybos proceso klasifikavimas, panaudojimas
Gamybos organizavimas. Apibrėžimai. Gamybos proceso klasifikavimas, panaudojimas. Gamybos procesas skirstomas į dvi dalis. Operacija. Operacijų rūšys. Veiklos organizavimo elementų poveikis. Gamybos organizacinės struktūros. ...
Pramonės ir gamybos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2018 11 27
Marmelado gamyba
Apelsinų ir citrinų marmeladas. Receptas. Išvados. Marmelado gamybos technologinę schemą. Technologiniai parametrai.
Technologijų aprašymai, Aprašymas, 3 puslapiai
2013 12 28
Vestuvinių suknelių gamybos proceso organizavimas ir technologija
Įvadas. UAB „Cheri“ gamybos procesoorganizavimo apžvalga. UAB „CHERI“ veiklos pristatymas. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami įrenginiai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų ir paslaugų tiekėjai. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 12 30
Gamintojo elgsena rinkoje
Gamintojo elgsena rinkoje. Gamybos ir realizavimo išlaidos. Gamybos samprata. Gamyba – procesas, kuriame gamybos ištekliai naudojami produktų ir paslaugų gamybai. Gamintojo sprendžiami uždaviniai rinkoje Ką gaminti. Gamybos išlaidos – ...
Ekonomikos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2016 06 25
Gamybos proceso organizavimas įmonėje UAB Vilniaus duona
Įvadas. Teoriniu aspektu analizė. Gamybos samprata. Gamybos proceso organizavimas. Technologijos. Gamybos proceso organizavimo apžvalga.“ veiklos pristatymas. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami Įrankiai Darbuotojų kvalifikacija. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2017 10 15
Sieninių plokščių gamybos cechas
Aiškinamasis raštas. Gamybos technologijos dalis. Sortimento parinkimas. Gaminio charakteristikos, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Technologinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 05 11
Betoniniai laiptai jų gamyba
Įvadas. Laiptų aikštelės erdvinis vaizdas ir nomenklatūra. Techniniai reikalavimai gaminiui. Laiptų aikštelių gamyboje naudojamos žaliavos. Betono užpildai. Betono rišamosios medžiagos. Betono mišiniuose naudojami priedai. Betono ...
Statybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 03 11
×
111 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo