Gb kolonos skaiciavimas

300 dokumentų
Kolonos skaičiavimas. Duomenys projektavimui. Apkrovų skaičiavimas. Armatūros parinkimas. Skersinės armatūros parinkimas. Kolonų sandūros skaičiavimas. Gembės skaičiavimas. Autocad brėžiniai.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 puslapiai
2012 12 03
Geotechnikos kursinis
Užduotis. Įvadas. Sekliųjų pamatų projektavimas. Vidinės kolonos pamato skaičiavimas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Centriškai gniuždomos vidinės kolonos pamato matmenų skaičiavimas. Necentriškai gniuždomos vidinės kolonos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 02 10
Vientisos kolonos metalo kursinis
Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Sienelės standinimas ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 04 23
Gelžbetoninės kolonos skaičiavimas pagal eurokodą
Aiškinamasis raštas. Kolonos skaičiavimas. Kolonos liaunio skaičiavimas. Ribinio kolonos liaunio skaičiavimas. Skaičiavimai nuo derinio Mmax ( CO19 ). Skaičiavimai nuo derinio Nmax ( CO27 ). Skaičiavimai nuo derinio Mmax ir Nmin ( CO19, ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 19 puslapių
2017 12 11
Sijų skaičiavimas
Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Sienelės standinimas ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 03 28
Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir konstravimas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2012 10 18
Geotechnika. Centriškai apkrautos pamato kolonos skaičiavimas
Geotechnika. Centriškai apkrautos pamato kolonos skaičiavimas. Centriškai apkrautos pamato kolonos vaizdas. Randame juostinio pamato salygini momentą. Skaičiavimai. Pamatas standus. Salyga tenkina s=5,85cm
Statybos namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2010 06 12
Metalinių konstrukcijų kursinis darbas (2)
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Sijyno komponavimas. Šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Normalaus sijyno skaičiavimas. Sudėtingo sijyno skaičiavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas. Sijyno variantų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2016 05 16
Pagrindinės sijos Metalas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės kolonos ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 10 30
Sekliųjų pamatų skaičiavimas. Grunto fizikinių rodiklių nustatymas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Vidinės kolonos matmenų nustatymas. Vidinės kolonos pamato nuosėdžio skaičiavimas. Vidinės kolonos pamato matmenų patikslinimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 04
Gelžbetoninių kompozicinių konstrukcijų kursinis darbas
Užduoties lapas. Aiškinamasis raštas. Kolonos skaičiavimas. Kolonos apkrovų skaičiavimas. Kolonos armatūros parinkimas. Kolonos skersinės armatūros skaičiavimas. Armuota monolitinė perdanga. Perdangos apkrovų skaičiavimas. Armatūros ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 04 12
Metalinės konstrukcijos kursinis
Turinys. Aiškinamasis raštas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Galvenos projektavimas. Bazės projektavimas. Inkariniai varžtai. Informacijos šaltiniai. Brėžinių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2010 03 03
Namo pamatų skaičiavimas
Aiškinamasis raštas. Sekliųjų pamatų skaičiavimas. Grunto fizikinių rodiklių nustatymas. Vidinės kolonos matmenų nustatymas. Vidinės kolonos pamato nuosėdžio skaičiavimas. Kraštinės kolonos pamato skaičiavimas. Apkrovų deriniai. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 06 25
Metalinės konstrukcijos kursinis (2)
Užduotis. Aiškinamasis raštas.Duomenys. Sijyno komponavimas. Šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Vientiso kolonos skerspjūvio skaičiavimas. Kolonos bazės plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimai. Literatūra. Priedas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 48 puslapiai
2017 04 19
Medinių konstrukcijų kursinis
Kursinio projekto sąžiningumo deklaracija. Užduotis. Apkrovų skaičiavimas. Stogo konstrukcijos savasis svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Ilginio projektavimas. Ilginio lentų sandūros skaičiavimas. Medinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 12 05
Sekliųjų pamatų skaičiavimas. Grunto fizinių rodiklių nustatymas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Vidinės kolonos pamato pado matmenų skaičiavimas. Vidinės kolonos pamato nuosėdžio skaičiavimas. Kraštinės kolonos pamato pado ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2012 06 01
Įvadas. Sekliųjų pamatų skaičiavimas. Grunto fizinių rodiklių skaičiavimas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Vidinės kolonos pamato matmenų nustatymas. Vidinės kolonos pamato nuosėdžio skaičiavimas. Vidinės kolonos pamato matmenų ...
Statybos referatai, Referatas, 30 puslapių
2012 06 25
Pirmo aukšto tarpuangio skaičiavimas. Įrąžų nuo vertikalių apkrovų skaičiavimas. Plokštės apkrovos skaičiavimas. Stogo apkrovos skaičiavimas. Vėjo apkrova. Vietovės šiurkštumas. Vėjo turbulencijos. Viršūninio vėjo slėgis. Vėjo ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 13 puslapių
2012 09 10
Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Apkrovos. Įrąžų deriniai. Santvaros projektavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Horizontalūs ir vertikalūs konstrukcijos poslinkiai. Kolonos bazės ir galvenos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2013 02 21
Konstrukcijų kompiuterinis skaičiavimas ir optimizavimas
Užduotis. Įvadas. Sandėlio vidinei kolonai tenkančios apkrovos. Kolonų projektavimas programa „Autodesk Robot Structural Analysis Professional“. Plieninės kolonos projektavimas. Medinės kolonos projektavimas. Gelžbetoninės kolonos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2016 11 13
Gelžbetoninės monolitinės sijinės perdangos ir mūrinės kolonos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Plokštės projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Reikiamo armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Šalutinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 03 20
Metalinių konstrukcijų projektavimas kursinis darbas
Užduotis. Įvadas. Pastato skaičiuojamo schema ir matmenų nustatymas. Pagrindinių konstrukcijų išdėstymas. Pastato skersinio pjūvio pagrindinių matmenų nustatymas. Pokraninės sijos projektavimas. Skaičiuojamosios įrąžos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 75 puslapiai
2016 06 14
Metalinių konstrukcijų skaičiavimas
Sijyno komponavimas ir skaičiavimo varianto parinkimas. Sijyno komponavimas. Pakloto sijų projektavimas. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Pakloto sijų skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Sijyno variantų palyginimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 05 21
Metalinės konstrukcijos skaičiavimas
Įvadas. Sijyno komponavimas ir skaičiuojamojo varianto parinkimas. Sijyno komponavimas. Pakloto sijų projektavimas. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Pakloto sijų parinkimas ir tikrinimas. Sijyno variantų palyginimas. Pakloto ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 12 29
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Šalutinės sijos aukštis ir plotis. Pagrindinės sijos aukštis ir plotis. Plokštės skaičiavi mas ir montavimas. Skaičiuojamoji ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2012 11 28
Gelžbetonio ir mūro konstrukcijų projektavimo Kursinis darbas. Užduotis. Aiškinamasis raštas. Monolitinės briaunuotos perdangos susijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Apkrovų ir įražų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2016 06 14
Mūro kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Kintamos apkrovos. Vėjo apkrova. Pirmo aukšto tarpuangio įrąžų skaičiavimas. Tarpuangyje veikiančios įrąžos. Ašinės jegos (nuo savosios bei kintamos apkrovos). Lenkimo momentai (nuo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2015 04 26
Užduotis. Monolitinės briaunuotos perdangos plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir jų išdėliojimas. Apkrovų paskaičiavimas. Armatūros analizė ir paskaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo patikrinimas ir kontrolė. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2017 04 07
Gelžbetoninės konstrukcijos
Medžiagų charakteristikos. Betonas. Armatūra. Briaunuota. Įtemtai armuota denginio plokštė. Plokščių komponavimas. Lentynos skaičiavimas. Diafragmos skaičiavimas. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas. Apkrovos. Normalių pjūvių ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 03 21
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas kursinis darbas
Skersinio rėmo skaičiavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Apkrovos rūšis Norminės apkrovos. Bendrieji nurodymai. Įražų apskaičiavimas skaičiuojamoji schema ir apkrovos. Rygelio apkrovos. Apkrovų schemos Nr. Apkrovų schemos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 05 07
Metalinių konstrukcijų projektavimas, skaičiavimai
Įvadas. Apkrovų nustatymas. Skaičiuojamosios schemos nustatymas. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Kintamosios apkrovos. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Naudojimo apkrovos. Saugos ribinio būvio deriniai. Tinkamumo ribinio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2019 06 21
Plieninių konstrukcijų skaičiavimai
Aiškinamasis raštas. Sniego apkrovos stogams. Sniego aprovos charakteristinė reikšmė žemės paviršiuje. Vėjo apkrovos. Vėjo slėgis ir trinties jėgos. Vėjo greičių rajonai ir kiti duomenys. Plieninių konstrukcijų elementų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2016 11 20
Metalinės ir medinės dalies aiškinamieji raštai, Autocad brėžiniai. Medinių konstrukcijų aiškinamojo rašto temos:Aiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinės apkrovos. Stogo konstrukcijų savasis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2012 10 18
Metalinių konstrukcijų projektavimas
Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Derinių sudarymas. Santvaros elementų projektavimas. Kolonos projektavimas. Kolonos jungties su pamatu (bazės) projektavimas. Mazgų projektavimas. Literatūros sąrašas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2015 11 09
Metalinių konstrukcijų kursinis
Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Stogo dangos lakštų parinkimas. Santvaros elementų projektavimas. Kolonos projektavimas. Kolonos jungties su pamatu (bazės) projektavimas. Mazgų projektavimas. Literatūros sąrašas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2015 11 09
Gelžbetoninės konstrukcijos kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Konstrukcijos elementų parinkimas. Pastato statinė analizė. Skaičiuotinės schemos parinkimas. Vidurinės kolonos įrąžų skaičiavimas. Kolonų įrąžos veikiant horizontaliai kranų apkrovai. A ir B ašies kolonų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 95 puslapiai
2015 04 13
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo