Gelzbetonines sijos skaiciavimas

300 dokumentų
Įvadas. Aiškinamasis raštas. Stogo konstrukcijos projektavimas. Apkrovos į stogo konstrukcija. Gegnės skerspjūvio tikrinimas. Tikrinamas gegnės stiprumas. Monolitinės gelžbetoninės sijos projektavimas. Sijos konstrukcijos schema. Apkrova ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 06
Konstrukcijų skaičiavimas
Įvadas. Gelžbetoninės sąramos skaičiavimas. Sąramą veikiančios apkrovos. Sijos skerspjūvio komponavimas. Plyšio atsivėrimo momento skaičiavimas. Plyšio pločio skaičiavimas. Sijos kreivumas. Elemento kreivumas nuo trumpalaikės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2011 12 30
VGTU Gelžbetoninės konstrukcijos laboratoriniai darbai
Betono stiprumo rodiklių nustatymas. Betono charakteristinių bei skaičiuotinių rodiklių nustatymas. Betono tamprumo modulio nustatymas. Gelžbetoninės sijos pleišėtumas ir normalinio pjūvio stiprumas. Gelžbetoninės sijos įlinkis. Sijos ...
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 27 puslapiai
2016 08 10
Gelžbetoninės perdangos projektavimas
Gelžbetoninės perdangos projektavimas. Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2012 10 09
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Užduotis. Įtempto gelžbetonio briaunotos denginio plokštės skaičiavimas. Bendrieji duomenys. Briaunotos denginio plokštės lentynos skaičiavimas. Plokštės skersinių briaunų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2012 11 13
Monolitinės gelžbetoninės pedrangos skaičiavimas. Sijų išdėstymas. Sijų ilgiai ir atstumiai. Plokštės ir sijų skerspjūvių aukščių, bei pločių parinkimas. Plokštės projektavimas. A). Apkrovų skaičiavimas. B). Įrąžų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2013 04 19
Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimas
Įvadas. Monolitinės perdenginio sijos skaičiavimas. Duomenys projektavimui. Schematinis sijų išdėstymas ir apkrovimo plotas. Apkrovų skaičiavimas. Sijos skaičiuojamoji schema. Skerspjūvio parinkimas. Tikrųjų įražų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2011 04 10
Gelžbetoninės konstrukcijos: Perdangos plokštės projektavimas
Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos skaičiavimas. Įrąžų skaičiavimas. Perdangos plokštės armavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas. Apkrovos ir įrąžos. Šalutinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2019 02 16
Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2011 03 06
Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir konstravimas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2012 10 18
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų kursinis
Sijinės gelžbetoninės monolitinės perdangos projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Elementų skerspjūvių parinkimas. Monolitinės perdangos plokštės projektvimas. Apkrovos. Plokštės irąžų skaičiavimas. Gelžbetoninės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 08 22
Sijos skerspjūvio skaičiavimas
Nustatyti sijos skerspjūvio matmenis. Sprendimas. Apskaičiuojamos atraminės reakcijos. Skersinių jėgų skaičiavimas:. Lenkimo momentų skaičiavimas. Apskaičiuojame sijų skerspjūvio matmenis. Stačiakampis profilis. Kvadratinis profilis. ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 04 14
Gelžbetoninės plokštės projektavimas
Plokštės projektavimas. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas. Armatūros skaičiavimas. Tarpatramyje. Armatūros tinklo t. Skaičiavimas pirmajame tarpatramyje. Plokštės armavimo išdėstymas. Įstrižojo pjūvio tikrinimas. Pagrindinės sijos ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 05 28
Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos kursinis projektas
Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Įražų skaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Reikiamo armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Sijos ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 05 20
Gelžbetoninės monolitinės sijinės perdangos ir mūrinės kolonos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Plokštės projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Reikiamo armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Šalutinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2017 03 20
Gelžbetonio kursinis darbas
Įvadas. Monolitinės perdangos skaičiavimas. Monolitinės plokštės projektavimas. Pagrindinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Gelžbetoninės perdangos plokštės su kiaurymėmis projektavimas. Pradiniai duomenys. Plokštės naudojimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 01 25
Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimai
Monolitinės sijinės gelžbetoninės plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Sijų ilgių ir atstumų tarp jų parinkimas. Plokštės ir sijų skerspjūvio parinkimas. H3–perdangosplokštėsskerspjūvioaukštis. Šalutinės sijos skersinis ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 05 14
Konstrukcijų skaičiavimas sijos skaičiavimas
Konstrukcijų skaičiavimo dalis. Siją veikiančios apkrovos. Perdangos įražų skaičiavimas. Armatūros skerspjūvio parinkimas išilginėse sijose.
Statybos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2013 04 30
Gelžbetoninės sijos pleišėtumas ir normalinio pjūvio stiprumas
LABORATORINIS DARBAS NR. Gelžbetoninės sijos pleišėtumas ir normalinio pjūvio stiprumas Darbo tikslai. Prietaisai ir mechanizmai. Bandymo atlikimo tvarka ir rezultatų apdorojimas.
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 puslapiai
2018 01 13
Sijos stiprumas
Sijos stiprumas. Patikrinti sijos stiprumą. Schema pagal sąlygą. Skaičiavimo schema ir įražų diagramos. Įražų skaičiavimas. Skersinės jėgos. Lenkimo momentų skaičiavimas. Sijos stiprumo tikrinimo skaičiavimas. Maksimalios įražų ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2013 04 22
Gelžbetonio kursinis darbas KTU
Monolitinės briaunotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Pradiniai duomenys. Perdangos konstravimas. Monolitinės briaunotos perdangos planas. Apskaičiuojamas šalutinės sijos plotis. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 11 28
Pagrindinės sijos Metalas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės kolonos ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 10 30
Plieninės dviatramės vienodo skermens sijos apskaičiavimas
Apskaičiuokite brėžinyje parodytą plieninę vienodo skerspjūvio dviatramę siją. Sudarykite įrąžų-lenkimo momentų ir skersinių jėgų diagramas. Parinkite dvitėjinio skerspjūvio siją.
Medžiagų mokslo namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2012 04 20
Medinių konstrukcijų kursinis
Kursinio projekto sąžiningumo deklaracija. Užduotis. Apkrovų skaičiavimas. Stogo konstrukcijos savasis svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Ilginio projektavimas. Ilginio lentų sandūros skaičiavimas. Medinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 12 05
Metalinių konstrukcijų kursinis darbas (2)
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Sijyno komponavimas. Šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Normalaus sijyno skaičiavimas. Sudėtingo sijyno skaičiavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas. Sijyno variantų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2016 05 16
Sijų ant tampraus pagrindo skaičiavimas
Įvadas. Pagrindinės sąvokos, fiziniai dydžiai, trumpa teorijų apžvalga. Fizinių dydžių simboliai, išraiškos, matavimo vienetai. Pagrindinės sąvokos paaiškinimai. Sijos ant tampraus pagrindo skaičiavimo principai. Įražų ir ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 79 puslapiai
2011 04 05
Gelžbetoninės monolitinės perdangos projektavimas
Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės projektavimas. Perdangos plokštės apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Plokštės armatūros parinkimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 09 13
Gelžbetoninės kiaurymėtosios perdangos plokštės projektavimas. Pastato charakteristika, skaičiuotinės schemos. Plokštės apkrovų bei poveikių skaičiavimas. Plokštės skerspjūvio matmenų nustatymas. Betono ir armatūros sąvybių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 19
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Šalutinės sijos aukštis ir plotis. Pagrindinės sijos aukštis ir plotis. Plokštės skaičiavi mas ir montavimas. Skaičiuojamoji ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2012 11 28
Gelžbetonio kursinis
Įvadas. Skaičiavimai. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Sijų ilgių ir atstumų tarp jų parinkimas. Plokštės projektavimas. Apkrovos. Efektų (įražų) skaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Armatūros skerspjūvio ploto ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2014 01 13
Vientisos kolonos metalo kursinis
Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Sienelės standinimas ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2014 04 23
Metalinių konstrukcijų skaičiavimas
Sijyno komponavimas ir skaičiavimo varianto parinkimas. Sijyno komponavimas. Pakloto sijų projektavimas. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Pakloto sijų skerspjūvio parinkimas ir tikrinimas. Sijyno variantų palyginimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2012 05 21
Medinių konstrukcijų projektavimas
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Medinių konstrukcijų kursinis projektas. „vienaaukščio pramoninio pastato stogo konstrukcijų projektavimas“. Aiškinamasis raštas. Medienos charakteristikos. Vientisa c. Mediena. Klijuota gl. H ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2013 02 06
Metalinės sijos skaičiavimas
Skaičiuotinės ir charakteristinės tolygiai išskirstytos apkrovos vienam tiesiniam metrui nustatymas. Sijos skaičiuojamosios schemos sudarymas ir įrąžų skaičiavimas. Reikalingo skerspjūvio atsparumo momento nustatymas. Sijos sienelės ...
Inžinerijos uždaviniai, Uždavinys, 6 puslapiai
2014 12 02
Gelžbetoninės konstrukcijos
Medžiagų charakteristikos. Betonas. Armatūra. Briaunuota. Įtemtai armuota denginio plokštė. Plokščių komponavimas. Lentynos skaičiavimas. Diafragmos skaičiavimas. Plokštės išilginių briaunų skaičiavimas. Apkrovos. Normalių pjūvių ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 03 21
Sijų skaičiavimas
Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Sienelės standinimas ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 03 28
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!