Gelzbetoniniu laiptu skaiciavimas

300 dokumentų
G/b laiptų aikštelės stiprumo patikrinimas
G/b laiptų aikštelės stiprumo patikrinimas. Duomenys skaičiavimui. Apkrovų nustatymas. Bendras vaizdas. Laiptų aikštelė. Laiptų aikštelės lentynos skaičiuotinė schema. Didžiosios briaunos skaičiavimas. Didžiosios briaunos ...
Statybos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2014 03 18
Gelžbetonio ir mūro konstrukcijos parsuoštukė egzaminui pagal klausimus
Betonas. Armatūros klasifikacija ir jos taikymas gelžbetoninėse konstrukcijose. Ribinių būvių grupės. Centriškai tempiamų gelžbetoninių elementų įtempimų būvių stadijos. Lenkiammų gelžbetoninių elementų įtempimų būvių ...
Statybos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 11 28
Gelžbetoninių konstrukcijų kursinis
8,5( 2 atsiliepimai )
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir konstravimas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2012 10 18
Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimas
Pratarmė. Įvadas. Išilginio lenkimo įtaka gniuždomųjų gelžbetonio elementų ribinėms būklėms. Mokymo elemento tikslas. Konstrukcijų ir jų elementų klasifikavimas. Ribinis liaunis. Pagrindinės apskaičiavimo nuostatos. Kontroliniai ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 puslapių
2012 04 30
Gelžbetonio kursinis darbas KTU
Monolitinės briaunotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Pradiniai duomenys. Perdangos konstravimas. Monolitinės briaunotos perdangos planas. Apskaičiuojamas šalutinės sijos plotis. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 11 28
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. Užduotis. Įtempto gelžbetonio briaunotos denginio plokštės skaičiavimas. Bendrieji duomenys. Briaunotos denginio plokštės lentynos skaičiavimas. Plokštės skersinių briaunų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 puslapiai
2012 11 13
Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimas
Įvadas. Monolitinės perdenginio sijos skaičiavimas. Duomenys projektavimui. Schematinis sijų išdėstymas ir apkrovimo plotas. Apkrovų skaičiavimas. Sijos skaičiuojamoji schema. Skerspjūvio parinkimas. Tikrųjų įražų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2011 04 10
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų kursinis
Sijinės gelžbetoninės monolitinės perdangos projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Elementų skerspjūvių parinkimas. Monolitinės perdangos plokštės projektvimas. Apkrovos. Plokštės irąžų skaičiavimas. Gelžbetoninės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2012 08 22
Betoniniai laiptai jų gamyba
Įvadas. Laiptų aikštelės erdvinis vaizdas ir nomenklatūra. Techniniai reikalavimai gaminiui. Laiptų aikštelių gamyboje naudojamos žaliavos. Betono užpildai. Betono rišamosios medžiagos. Betono mišiniuose naudojami priedai. Betono ...
Statybos referatai, Referatas, 18 puslapių
2018 03 11
Įvadas. Pradiniai duomenys. Pastato charakteristika. Plokštės medžiagos, pleišėtumo reikalavimai ir gamyba. Plokštės saugos (str) ribinių būvių naudojimo situacijoje skaičiavimas. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės skerspjūvio matmenų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 01 03
Statybinių dirbinių gamybos semestro projektas
Gelžbetoninių pabėgių gamybos technologija. Sortimento parinkimas. Gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Betono mišinio ruošimas. Gelžbetoninių pabėgių gamyba. Srautinis – agregatinis ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2015 03 23
Kelio statiniai aiškinamasis raštas Gelžbetoninis tiltas
Įvadas. Žinios apie tiltus Kaune, Lietuvoje, pasaulyje. Projektuojamas statinys. Medžiagos naudojamos gelžbetoninių tiltų statyboje. Skersinio tilto pjūvio sudarymas. Apkrovų nustatymas (PNT – T – 97). Tilto skaičiuojamoji schema. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2018 01 11
Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2011 03 06
Gelžbetonio egzamino špera
Konstrukcinį , hidrotechninį. Atsparų ugniai , agresyviai aplinkai , termoizoliacinį. Smulkiaporis , akytasis. Ypač sunkus. Ypč lengvas. Armatūrinis plienas. Bendras armatūros ir betono darbas. Armatūros įtaka betono traukumui ir ...
Statybos šperos, Špera, 6 puslapiai
2016 04 08
Gelžbetonio kursinis darbas (2)
Aiškinamasis raštas. Maonolotinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštės projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 puslapiai
2017 04 19
Gelžbetonio ir mūro konstrukcijų projektavimo Kursinis darbas. Užduotis. Aiškinamasis raštas. Monolitinės briaunuotos perdangos susijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Apkrovų ir įražų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 44 puslapiai
2016 06 14
Gelžbetoninių kompozicinių konstrukcijų kursinis darbas
Užduoties lapas. Aiškinamasis raštas. Kolonos skaičiavimas. Kolonos apkrovų skaičiavimas. Kolonos armatūros parinkimas. Kolonos skersinės armatūros skaičiavimas. Armuota monolitinė perdanga. Perdangos apkrovų skaičiavimas. Armatūros ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 04 12
Dviejų aukštų verslo centro statybos technologija
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos pradžia. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Pamatų montavimo darbų kiekių skaičiavimas. Monolitinių pamatų įrengimo darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 71 puslapis
2012 04 29
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų kursinis projektas
Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įražų skaičiavimas. Plokštės storio ir armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Plokštės konstravimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 08 03
Užduotis. Monolitinės briaunuotos perdangos plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir jų išdėliojimas. Apkrovų paskaičiavimas. Armatūros analizė ir paskaičiavimas. Įstrižojo pjūvio stiprumo patikrinimas ir kontrolė. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 puslapiai
2017 04 07
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas kursinis darbas
Skersinio rėmo skaičiavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Apkrovos rūšis Norminės apkrovos. Bendrieji nurodymai. Įražų apskaičiavimas skaičiuojamoji schema ir apkrovos. Rygelio apkrovos. Apkrovų schemos Nr. Apkrovų schemos. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2015 05 07
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų kursinis projektas (2)
Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas. Išilginės pagrindinės armatūros apskaičiavimas. Skersinės armatūros apskaičiavimas. Sijų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2018 01 13
Statybos technologijų ir organizavimas semestro darbas
Užduotis. Statybos darbų apimtys. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Pamatų montavimo darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų hidroizoliacijos darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 puslapiai
2014 11 21
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų projektavimas
Aiškinamasis raštas. Preliminarių s`ijos matmenų radimas. Plokštės projektavimas. Plokštės projektavimas. Efektų (įrąžų) skaičiavimas. Plokštės storio apskaičiavimas. Išilginės armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2016 08 07
Gelžbetoninių ir murinių konstrukcijų laboratoriniai
Gelžbetoninių ir murinių konstrukcijų laboratoriniai darbai. Viso. 5 laboratoriniai darbai.
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2013 03 09
Gelžbetoninių tiltų kursinis
Nuolatinių ir kintamųjų apkrovų perdangai skaičiavimas. Nuolatinė apkrova. Lenkimo momentų skaičiavimas nuo kintamosios eismo apkrovos. Sijos ir plokštės armavimo pagal ec. Skaičiavimas. Išilginės armatūros parinkimas. Skersinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2012 01 09
Gelžbetoninių konstrukcijų būklės nustatymas
Kauno technologijos universitetas. Gelžbetoninių konstrukcijų būklės nustatymas.
Mechanikos referatai, Referatas, 13 puslapių
2016 10 14
Gelžbetoninės kiaurymėtosios perdangos plokštės projektavimas. Pastato charakteristika, skaičiuotinės schemos. Plokštės apkrovų bei poveikių skaičiavimas. Plokštės skerspjūvio matmenų nustatymas. Betono ir armatūros sąvybių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 19
Statybos technologija
Turinys. Pastato charakteristika. Pastato aprašymas. Pastato konstrukcinis aprašymas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Tinko darbų kiekių skaičiavimas. Daugiasluoksnių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2011 01 16
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas
Monolitinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštėmis projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Šalutinės sijos aukštis ir plotis. Pagrindinės sijos aukštis ir plotis. Plokštės skaičiavi mas ir montavimas. Skaičiuojamoji ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 40 puslapių
2012 11 28
Baigiamojo darbo žiniaraštis. Profesinių kompetencijų sąrašas. Anotacija. Annotation. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Architektūrinė – konstrukcinė dalis. Pastato tūrinė – planinė charakteristika. Sklypo planas. ...
Statybos projektai, Projektas, 73 puslapiai
2017 11 01
Masyviu monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo ypatumai
Įvadas. Masyvių monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų betonavimo ypatumai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Statybos referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 05 27
Vidaus degimo varikliai kursinis projektas
Įvadas. Variklio šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimas (pripildymas Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Sukimosi dažnio charakteristikos. Variklio dinaminis skaičiavimas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Alkūninio veleno ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2017 03 03
Užduotis. Šiluminis skaičiavimas. Siurbimas. Slėgimas. Degimas. Plėtimasis. Rezultatai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Konstrukcinis skaičiavimas. Variklio dinaminis skaičiavimas. Variklio pagrindinių detalių ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2014 02 04
Vidaus degimo varikliai kursinis (2)
Įvadas. Užduotis. Kursinio projekto sąžiningumo deklaracija. Variklio aušinimo sistemos skaičiavimas. Radiatoriaus skaičiavimas. Ventiliatoriaus skaičiavimas. Išcentrinio siurblio skaičiavimas. Pagrindinių dalių skaičiavimas. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2016 11 17
Automobilių teorinių parametrų skaičiavimas VW POLO
Įvadas. Užduotis. Variklio išorinė greitinė charakteristika. Efektyviosios galios skaičiavimas. Sukimo momento skaičiavimas. Automobilio dinamika. Automobilio greičio skaičiavimas. Traukos jėgos skaičiavimas. Riedėjimo varžos ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2019 04 08
×
109 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo