Gelzbetoniniu laiptu skaiciavimas (2)

300 dokumentų
Automobilių teorinių parametrų skaičiavimas VW POLO
Įvadas. Užduotis. Variklio išorinė greitinė charakteristika. Efektyviosios galios skaičiavimas. Sukimo momento skaičiavimas. Automobilio dinamika. Automobilio greičio skaičiavimas. Traukos jėgos skaičiavimas. Riedėjimo varžos ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 26 puslapiai
2019 04 08
Transformatorių projektavimas ir bandymai
Pratarmė. Transformatorių projektavimas. Galios transformatorių skaičiavimo užduoties apimtis. Magnetolaidžio pagrindinių matmenų parinkimas. Magnetolaidžio skaičiavimas – skerspjūvio, šerdies ir jungo laiptų skaičiaus, užpildos ...
Elektronikos konspektai, Konspektas, 75 puslapiai
2014 01 16
Evakuacijos laiko skaičiavimas
Žmonių evakuacijos iš pastatų trukmės skaičiavimas. Užduotis Apskaičiuoti evakuacijos laiką (ts) iš auditorijos. Atsakymas. Kai žinomas srauto tankis, iš lentelės parenkamos žmonių srauto judėjimo greičio V ir žmonių srauto ...
Ergonomikos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2016 08 11
Vidaus degimo variklių projektavimas
Įvadas. Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (pripildymasSlėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Skaičiavimas. Stūmoklio žiedų skaičiavimas. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Įvairūs skaičiavimai. Švaistiklio koto ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2018 05 30
Statybos darbų technologija kursinis darbas
Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai. Statybos darbų apimčių skaičiavimas. Žemės darbų apimčių skaičiavimas. Pamatų įrengimo (montavimo) darbų apimčių skaičiavimas. Sąramų įrengimo darbai. Surenkamų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2015 02 14
Statybos pagrindų ir požeminių komunikacijų praktiniai darbai
Statybos pagrindų ir požeminių komunikacijų praktiniai darbai. Praktinis darbas nr. Tema statybos sąvokos ir apibrėžimai. Praktinio darbo tikslas. Praktinio darbo uždaviniai. Atsakymai Pateikiamos PENKIOS iliustracijos A4 formato lape ...
Statybos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 puslapis
2019 01 05
Statybinė braižyba. Planų, pjūvių ir fasadų sudarymas
Statybinė braižyba. Planų, pjūvių ir fasadų sudarymas. Pagal duotą plano ir fasado bei pjūvio schemą nubraižyti dviejų aukštų pastato pirmo ir antro aukšto planus, pjūvį per pastato laiptinę ir fasadą.
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2010 11 14
Antanavo HE gelžbetoninių atraminių sienų nudėvėjimas ir remonto galimybių tyrimai
Įvadas. Literatūros apžvalga. Atraminių sienų konstrukcijų tipai ir skaičiavimo pagrindai. Atraminių sienų skaičiavimo pagrindai. Hidrotechnikos statinių naudojimo sąlygos. Hts gelžbetonio nudėvėjimo proceso analizė. Nudėvėjimo ...
Statybos diplominiai darbai, Diplominis darbas, 64 puslapiai
2011 04 05
Vieno aukšto gyvenamojo namo su mansarda projektas
Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos statybos fakulteto statybos katedra sieninės sistemos pastatai užduotis tvirtinu. Darbo tema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Duomenys užduočiai atlikti. Darbo sudėtis. Užduotis įteikta. Darbo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 05 12
Lietuvos tiltai
Įvadas. Žinios apie tiltus: kaune, lietuvoje, pasaulyje. Projektuojamas statinys. Medžiagos naudojamos gelžbetoninių tiltų statyboje. Skersinio tilto pjūvio sudarymas. Apkrovų nustatymas. Šalitilčio gembės skaičiavimas, skerspjūvio ...
Statybos referatai, Referatas, 26 puslapiai
2012 02 10
UAB „Seb“ statistinių duomenų analizė
Įvadas. Savarankiško darbo tikslas. Savarankiško darbo uždaviniai. Savarankiško darbo metodai. Stebėjimo aprašymas. Pasirinktos įmonės pristatymas. Bankas „SEB“. Duomenų rinkimas ir sisteminimas. Santykinių dažnių skaičiavimas. ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2018 05 08
Vidaus degimo varikliai: dinaminių ir ekonominių rodiklių gerinimas
Įvadas. Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (pripildymasSlėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. IGalvutės smeigės skaičiavimas. Stūmoklio skaičiavimas. Švaistiklis. Alkūninio veleno skaičiavimas. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2018 11 07
Vidaus degimo variklių charakteristika kursinis
Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (PripildymasSlėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. \ Tangentinė jėga T. Sukimo momentas. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2017 04 05
Mūrinių konstrukcijų projektavimas
Aiškinamasis raštas. Apkrovų skaičiavimas. Pirmo aukšto tarpuangio skaičiavimas. Vietinio gniuždymo skaičiavimas. Sąramos skaičiavimas. Rūsio sienos laikomosios galio skaičiavimas. Literatūra.
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 01 14
Vidaus degimo variklio projektavimo kursinis darbas
Įvadas. Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (Pripildymas). Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2014 11 28
Laiptų analizė pagal architektūrinius reiklavimus
Naudoti informacijos šaltiniai. Laiptai. Dažniausi laiptų tipai pagal geometrinį planą: tiesūs laiptai. „l" formos laiptai su aikštele. „l" formos laiptai be aikštelės. Dvigubi „l" formos laiptai su dviem aikštelėmis. „u" formos ...
Architektūros analizės, Analizė, 7 puslapiai
2016 09 08
Vėjo energetikos kursinis
Užduotis. Brėžinys. Vėjo elektrinių parko duomenų skaičiavimas. Aktyviųjų ir reaktyviųjų galių balansų skaičiavimas. Tinklo įtampų skaičiavimas. Įtampų skaičiavimas. Elektros kokybės parametrų skaičiavimas. Harmonikų ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2015 03 26
Gelžbetoninių vamzdžių gamybos technologija kursinis darbas
Gelžbetoninių vamzdžių gamybos technologija kursinis darbas.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 11 29
Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas (skaičiavimai)
Sąžiningumo deklaracija. Kursinio projekto užduotis. Aiškinamasis raštas. Konstrukcijos skaičiavimas. Konstrukciją veikiančios apkrovos. Tiesinės apkrovos. Monolitinės gelžbetoninės sąramos projektavimas. Įražų skaičiavimas ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 02 11
Vidaus degimo varikliai VDV
Šiluminis skaičiavimas. Įsiurbimas. Slėgimas. Degusis mišinys. Deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai variklio rodikliai. Efektyvieji variklio rodikliai. Šilumos balansas. Stūmoklio aukštis. Apytikslė normalinė jėga. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2017 03 03
UAB „Varėnos pienelis“ statistinių duomenų analizė
Įvadas. UAB „Varėnos pienelis“ aprašymas. UAB „Varėnos pienelis“ darbuotojų skaičiaus pasiskirstimas pagal amžių 2016 metais. Santykinių dydžių skaičiavimas. Sukauptų dažnių skaičiavimas. Tankio skaičiavimas. Aritmetinio ...
Statistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2018 05 08
Pramoninio pastato perdangos plokščių montavimas
Įvadas. Pagrindiniai kursinio projekto uždaviniai. Bendra pastato charakteristika. Statybos vykdymo sąlygos. Lentelė. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų suvestinė. Lentelė. Surenkamų pamatų montavimo darbų kiekių ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 79 puslapiai
2013 06 28
Žiedinio vandentiekio skaičiavimas
Užduotis. Sistemos debitų skaičiavimas. Ruožų kelio debitų skaičiavimas. Fiktyvių mazginių debitų skaičiavimas. Ruožų debitų skaičiavimas. Ekonomiškai naudingiausių skersmenų parinkimas. Laisvųjų slėgių mazguose skaičiavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2015 11 22
Automobilių (Volkswagen Golf) teorinių parametrų skaičiavimas
Užduotis. Įvadas. Volkswagen Golf Mk5 R32 pagrindiniai techniniai duomenys. Automobilį veikiančios jėgos. Sukimo momento skaičiavimas. Oro varžos skaičiavimas. Automobilio dinaminio faktoriaus skaičiavimas. Automobilio degalų sąnaudų ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2019 06 19
Kursinio projekto užduotis. Denginio komponavimas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Santvaros geometrinių dydžių skaičiavimas. Stogo elementų skaičiavimas. Pakloto skaičiavimas. Pakloto skaičiavimas nuolatinei ir sniego apkrovai. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2013 12 02
Šiluminių trasų skaičiavimas
Klimatiniai duomenys. Šilumos poreikiai. Pastatų vėdinimo šilumos poreikiai. Karšto vandens vartotojų šilumos poreikiai. Technologinių procesų šilumos poreikiai. Metiniai šilumos poreikiai. Ligoninė. Šilumos poreikių (kw) skaičiavimo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2013 05 16
Diskrečiųjų struktūrų laboratorinis
Atliko. Užduotis (nr. C12) Laiptų statymas. Užduoties analizė. Programos tekstas. Testiniai pavyzdžiai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2017 05 30
Tiltų ir viadukų statyba
I skyrius. Bendrosios nuostatos. Ii skyrius. Nuorodos. Iii skyrius. Pagrindinės sąvokos. Iv skyrius. Žymenys ir sutrumpinimai. V skyrius. Žinios apie įstaigą. Vi skyrius. Geodezinis žymėjimas. Vii skyrius. Pagalbiniai statiniai ir ...
Statybos konspektai, Konspektas, 126 puslapiai
2014 03 24
Žiauninis trupintuvas kursinis darbas
Įvadas. Pagrindinių parametrų skaičiavimas. Trupintuvo pavaros skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Guolių resurso skaičiavimas. Jėgų veikiančių trupintuvo elementus skaičiavimas. Ekscentrinio veleno atsparuminiai skaičiavimai. ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2016 01 07
Gelžbetoninės perdangos projektavimas
Gelžbetoninės perdangos projektavimas. Aiškinamasis raštas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Perdangos plokštės projektavimas. Apkrovos. Įrąžų apskaičiavimas. Plokštės armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 49 puslapiai
2012 10 09
VDV kursinis Tatra
Šiluminis skaičiavimas siurbimas. Variklio pagrindiniai parametrai. Sukimosi dažnio charakteristika. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas.
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 11 17
Hidraulika: pjezometrinių aukščių skaičiavimas ir pjezometrinės linijos braižymas
Namų darbo užduotis. Sprendimas Sistemos debitų skaičiavimas. Ruožų kelio debitų skaičiavimas. Fiktyvių mazginių debitų Qm skaičiavimas. Pirminis debitų paskirstymas. Ruožo debitų skaičiavimas. Ekonomiškai naudingiausių ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 15 puslapių
2018 12 13
Automobilių teorinių parametrų skaičiavimas
Užduotis. Įvadas. Citroen C4 pagrindiniai techniniai duomenys. Automobilį veikiančios jėgos. Variklio išorinės greitinės charakteristikos nuo variklio sūkių. Efektyviosios galios skaičiavimas. Sukimo momento skaičiavimas. Automobilio ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2017 04 05
Statybinių konstrukcijų apkrovų skaičiavimas
Aiškinamasis raštas. Bendra informacija. Konstrukcinė dalis. Atlikti pastato konstrukciniai pakeitimai ir laikančiųjų konstrukcijų parinkimas. Poveikių ir apkrovų skaičiavimas. Pradiniai duomenys. Sniego apkrovų skaičiavimas. Vėjo ...
Statybos projektai, Projektas, 23 puslapiai
2018 03 16
Transporto priemoniu dinamikos namų darbas
Matematinio modelio sudarymas. Skaičiavimams naudojame Lagranžo II tipo lygtį. Sistemos kinetinė energija. Sistemos potencinė energija. Disipacinė funkcija. Išorinės jėgos. Nežinomojo poslinkio q_1 skaičiavimas. Nežinomojo poslinkio q_2 ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 8 puslapiai
2015 02 04
Kartografinio tinklo skaičiavimas konforminėje cilindrinėje projekcijoje
Darbas kartografinio tinklo skaičiavimas konforminėje cilindrinėje projekcijoje. Projekcijos konstantų skaičiavimas. Stačiakampių koordinačių skaičiavimas. Pirmojo vertikalo kreivumo spindulio skaičiavimas. Linijų mastelių ...
Geodezijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2016 04 26
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema