Gelzbetoniniu laiptu skaiciavimas (4)

300 dokumentų
Statybinių konstrukcijų egzamino konspektas
Betono klasifikacija ir jo taikymas statybinėse konstrukcijose. Įtempimų – deformacijų diagrama. Armatūrinio plieno klasifikacija ir jo taikymas statybinėse konstrukcijose. Įtempimų – deformacijų diagrama. Armatūros tinklai ir ...
Statybos konspektai, Konspektas, 8 puslapiai
2018 01 22
Pagrindai ir pamatai kursinis
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Aprovų skaičiavimas. Nuolatinių apkrovų skaičiavimas. Sniego apkrovos skaičiavimas. Vėjo apkrovos skaičiavimas. Grunto sluoksnių pasiskirstymas. Pamato projektavimas saugos ribiniam būviui. Nedrenuojamo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 11 26
Stogo ilginio skaičiavimas
Aiškinamasis raštas. Medinė konstrukcija. Gelžbetonines konstrukcijos. Konstrukcijį skaičiavimo dalis. Apkrovos į stogo konstrukciją. Stogo ilginios skerspjūvio tikrinimas. Konstrukcijį skaičiavimo dalis.
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2011 01 16
Mechanizmų mechanikos ir elementų laboratoriniai darbai
Cilindrinio krumpliaračio pagrindinių parametrų skaičiavimas. Krumpliaračio modulio skaičiavimas. Žingsnis ant pagrindinio apskritimo. Apskaičiuotas modulis. Tikrasis krumpliaračio modulis. Įrankio pastūmos koeficiento skaičiavimas. ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2014 01 07
Įrangos projektavimas
Įvadas. Įrangos schemos ir veikimo principai. Kursinio projekto užduoties analizė. Įrangos jėgų skaičiavimas. Presavimo jėgos skaičiavimas. Įrangos elementų projektinis skaičiavimas. Sraigtinės pavaros projektinis skaičiavimas. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 04 10
Taikomoji elektrotechnika savarankiškas darbas
Formulių taikymas uždavinių sprendimuose. Nuolatinės elektros grandinės skaičiavimas. Kintamosios srovės grandininės skaičiavimas. Praktiniai darbai Elektros tinklo skaičiavimas ir parinkimas. Elektros apkrovų skaičiavimas.
Elektrotechnikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 10 30
MAN variklio projektinis darbas
Siurbimas (Pripildymas). Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Pagrindiniai variklio parametrai. Šilumos balansas. Pagrindinių detalių skaičiavimas. Alkūninio veleno skaičiavimas. Sistemų skaičiavimas. Aušinimo sistemos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 04 13
Universalus skriemulio nuimtuvas
Įvadas. Įrangos schemos ir veikimo principo nagrinėjimas. Projektuojamos įrangos analizė. Įrangos jėgų skaičiavimas. Įrangos elementų projektinis skaičiavimas. Sraigtinės pavaros skaičiavimas. Griebtuvų lenkimų skaičiavimas. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 puslapiai
2015 10 01
Kūno gestų kalba
Aprašomųjų statistikų skaičiavimas. Aritmetinis vidurkis. Vidurkio atidėjimas grafike. Vidurkio linijos koordinačių ruošimas. Vidurkio grafiko brėžimas. Standartinio nuokrypio ir dispersijos skaičiavimas. Variacijos koeficiento ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2016 08 11
Varikliai kursinis
Vidaus degimo varikliai. Įvadas. Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (pripildymas). Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2013 05 27
Žiauninis trupintuvas
Kelių tiesimo medžiagų gamybos įrenginių kursinis darbas. Pagrindinių žiauninio trupintuvo parametrų nustatytamas. Judančią žiauną veikiančio jėgos. Diržinės perdavos skaičiavimas. Smagračio skaičiavimas. Ekscentrinio veleno ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 05 13
Gamybos savikainos skaičiavimas
Įvadas. Aprašymo skyrius. Įmonės apžvalga. Gaminio savikainos skaičiavimas. Pagrindinių medžiagų poreikio skaičiavimas. Gamybinių darbininkų poreikio skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų poreikio skaičiavimas. Vadovaujančio ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2016 04 05
Rotorinis trupintuvas kursinis darbas
Įvadas. Smūginio veikimo trupintuvo pagrindinių parametrų skaičiavimas. Trupinimo kamera. Elektros variklio parinkimas. Plytos skaičiavimas. Diržinė pavara. Diržinių pavarų skaičiavimas. Guolių parinkimas. Veleno atsparuminis ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2016 09 11
Pagrindinės sijos Metalas
Užduotis. Aiškinamasis raštas. Pagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės kolonos ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 10 30
Aerodromo pagrindinių elementų projektavimas
Įvadas. Orlaivio Boeing 747-400 parametrai. Aerodromo kodo ir KTT laidumo nustatymas. KTT laidumo nustatymas. KTT ilgio nustatymas (KTT faktinio ilgio skaičiavimas). KTT pločio skaičiavimas. Riedėjimo takai. RT pločio skaičiavimas. ...
Aviacijos referatai, Referatas, 13 puslapių
2018 12 04
Cilindrinio ir sliekinio reduktoriaus projektavimas
Užduotis. Kinematinį pavarų skaičiavimas. Pavaros skaičiavimus darbingumo kriterijams. Cilindrinės tiesiakrumplys pavaros skaičiavimas. Medžiagų parinkimas ir leistinųjų įtempimų nustatymas. Projektinis skaičiavimas. Geometrinių ir ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2012 04 25
Žiauninis trupintuvas kursinis
Įvadas. Žiauninių trupintuvų skaičiavimas. Akmenskaldės parametrų skaičiavimas. Užgriebimo kampo skaičiavimas. Akmenskaldės trupinimo kameros matmenų nustatymas. Žiauninio trupintuvo ekscentrinio veleno sūkiai. Žiauninio trupintuvo ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 09 13
Hidraulika: vamzdinės pralaidos skaičiavimai
Hidrologiniai skaičiavimai. Hidrauliniai skaičiavimai. Normaliojo gylio kanale ir gylio skaičiavimas. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos ilgio skaičiavimas. Žemės paviršaus skaičiavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 09 24
Tiesinės koreliacijos skaičiavimas
Tiesinės koreliacijos skaičiavimas. Kas yra tiesinė koreliacija? Dvimačių duomenų grafiko braižymas. Koreliacijos koeficiento skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento patikimumo skaičiavimas. Z transformacija. Patikimumo apskaičiavimas. Rxy ...
Statistikos konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 08 02
Gelžbetoninių konstrukcijų skaičiavimai
Monolitinės sijinės gelžbetoninės plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Sijų ilgių ir atstumų tarp jų parinkimas. Plokštės ir sijų skerspjūvio parinkimas. H3–perdangosplokštėsskerspjūvioaukštis. Šalutinės sijos skersinis ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 05 14
Jamz dyzelinis vidaus degimo variklis
Sistemų skaičiavimas. Tepimo sistemos skaičiavimas. Švaistiklio viršutinės galvutės skaičiavimas.
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2017 02 14
Statybos technologija kursinis
Aiškinamasis raštas. Darbų kiekių skaičiavimas. Žemės darbų kiekių skaičiavimas. Surenkamųjų elementų skaičiavimas. Mūro darbų kiekių skaičiavimas. Apdailos darbų kiekių skaičiavimas. Grindų įrengimo kiekio skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2015 03 22
Žmonių saugos darbe praktiniai uždaviniai
Žmonių saugos darbe praktiniai uždaviniai. Triukšmo lygio gyvenamojoje vietoje nustatymas. Medinių konstrukcijų ribinės laikančios galios gaisro atveju skaičiavimas. Darbo ir poilsio trukmės skaičiavimas. Apšvietimo skaičiavimas ...
Saugos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 08 26
Gaisrinio vandentekio projektavimas
Tinklo debitų skaičiavimas. Pirminis debitų paskirstymas. Ruožų debitų skaičiavimas. Ekonomiškai naudingiausių skersmenų parinkimas. Laisvųjų slėgių mazguose skaičiavimas. Hidraulinis žiedinio tinklo skaičiavimas. Žiedinio tinklo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2013 08 26
Geotechnikos kursinis
Užduotis. Įvadas. Sekliųjų pamatų projektavimas. Vidinės kolonos pamato skaičiavimas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Centriškai gniuždomos vidinės kolonos pamato matmenų skaičiavimas. Necentriškai gniuždomos vidinės kolonos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 02 10
Gelžbetoniniu vamzdžių gamybos technologija
Individualaus darbo užduotis. Įvadas. Neslėginių vamzdžių gamyba. Gaminio erdvinis vaizdas. Gamyklos sklypo planas. Literatūros sąrašas.
Statybos referatai, Referatas, 19 puslapių
2016 05 16
Inžinerinė hidrologija Hidrauliniai skaičiavimai Kursinis
Normaliojo gylio griovyje skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio nustatymas. Pralaidos parametrų skaičiavimas. Vamzdžio skersmens skaičiavimas pagal kritinį gylį. Kritinio gylio pralaidoje skaičiavimas. Kritiškojo nuolydžio ir ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2017 02 07
Karvidės elektros instaliacijos kursinis projektas
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Elektros tinklo projektavimas. Jėgos tinklo skaičiavimas. Patalpų apšvietimo skaičiavimas. Apšvietimo tinklo skaičiavimas. Įvado skaičiavimas. Įžeminimo varžos skaičiavimas. Montavimo ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 02 29
Lietuvos BVP ir jo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. BVP kaip išlaidų suma. BVP kaip pajamų suma. Praktinė dalis. Bendras vidaus produktas. Vokietijos BVP prognozės skaičiavimas. Lietuvos BVP prognozės skaičiavimas. Lenkijos BVP prognozės skaičiavimas. Vartojimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 52 puslapiai
2015 05 06
Grandininio transporterio pavara
Įvadas. Kursinio projekto užduotis. Elektros variklio parinkimas, kinematinis ir jėginis skaičiavimas. Grandinės pavaros skaičiavimas. Veleno projektinis skaičiavimas, velenu apkrovų skaičiacimas. Guolių parinkimas ir ilgaamžiškumo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2019 03 30
Geležinkelio ruožo projektavimas: geležinkelis su metaliniu tiltu
Aiškinamasis raštas. Kelio trasos variantų palyginimas. Geležinkelio trasos elementų skaičiavimas. Skaičiuojamos taškų A, 1, 2 ir B koordinatės, ir ilgiai tarp tų taškų. Trasos posūkio kampų rumbų skaičiavimas. Trasos posūkio ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 10 07
Utilizacinių vandens vamzdžių garo katilų skaičiavimas
Utilizacinio vandens vamzdžių garo katilo su stačiakampio pavidalo gaubtu ir vertikaliais gyvatukais skaičiavimas. Oro ir degimo produktų tūrių skaičiavimas. Degimo produktų entalpijos skaičiavimas. Pagal gautus duomenis braižome ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 puslapiai
2010 03 03
Mechanizmų mechanikos ir elementų kursinis
Turinys. Įvadas. Pagrindinių duomenų skaičiavimas. Variklio galingumo skaičiavimas. Perdavimo koeficientų parinkimas. Velenų apsisukimų skaičiaus nustatymas. Velenų kampinių greičių nustatymas. Sukimo momentų nustatymas kiekvienam ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 71 puslapis
2017 04 07
Vidaus degimo varikliai kursinis darbas (2)
Įvadas. Variklio šiluminis skaičiavimas. Cilindrų skaičius. Taktų skaičius. Darbinis tūris, cmVeleno suk. Dažnis, min-Suslėgimo laipsnis. Degalų rūšis. Siurbimas (pripildymas Slėgimas. Variklio pagrindinių detalių skaičiavimas. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 puslapiai
2017 04 20
Medinių konstrukcijų kursinis
Kursinio projekto sąžiningumo deklaracija. Užduotis. Apkrovų skaičiavimas. Stogo konstrukcijos savasis svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Ilginio projektavimas. Ilginio lentų sandūros skaičiavimas. Medinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2012 12 05
Pastato inžinerinių sistemų projektavimas
Įvadas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Skaičiavimas W/. Pastato projektinės šildymo sistemos galios skaičiavimas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas ir techniniai duomenys. Katilo parinkimas. Katilo ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 03 15
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo