Gelzbetoniniu laiptu skaiciavimas (5)

300 dokumentų
Dinamika kursinis Automobilio pagrindinių charakteristikų skaičiavimas
Automobilio pagrindinių charakteristikų skaičiavimas. Variklio greitinė charakteristika. Automobilio traukos jėgos charakteristika. Riedėjimo ir oro varžų charakteristika. Automobilio dinaminio faktoriaus ir įsibėgėjimo pagreičio ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2017 02 07
Strypinės konstrukcijos tikrinamasis ir projektinis uždaviniai. Ašinių įražų skaičiavimas. Strypų normalinių įtempių skaičiavimas. Didžiausio leistino jėgos parametro F skaičiavimas. Projektinis uždavinys Strypų vidinių ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 7 puslapiai
2016 11 15
Pneumovolas
Užduotis. Įvadas. Traukos skaičiavimas. Traukos skaičiavimas esant darbo režimui. Traukos skaičiavimas esant transportiniu režimui. Našumo skaičiavimas. Techninis našumas. Eksploatacinis našumas. Stovumo skaičiavimas. Stovumo ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2017 03 03
Pirmo aukšto C korpuso apšvietimo skaičiavimas
Pirmo aukšto c korpuso apšvietimo skaičiavimas. Įvadas. Aprašymo skyrius. Patalpų paskirtis. Apšvietimo normos parinkimas. Šviestuvų tipo parinkimas. Skaičiavimo skyrius. Šviestuvų skaičiaus skaičiavimas ir išdėstymas patalpoj. ...
Elektronikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2012 01 16
Automobilių teorija: Ford Puma analizė
Turinys. Įvadas. Variklio išorinės greitinės charakteristikos skaičiavimas. Efektyviojo galingumo skaičiavimas. Sukimo momento skaičiavimas. Automobilio traukos jėgos skaičiavimas. Automobilio greičio skaičiavimas. Automobilio traukos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2018 05 08
Įrangos jėgų ir detalių projektinis skaičiavimas: guolių, sskriemulių nuimtuvas
Projektuojamos įrangos analizė. Įrangos jėgų ir detalių projektinis skaičiavimas. Jungiamųjų paviršių nugludinimo dydžių skaičiavimas. Jungiamųjų paviršių nominalinės įvaržos skaičiavimas. Skersmenų santykių skaičiavimas. ...
Mechanikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2018 05 16
Aerodromo projektavimas
Kelių transporto statiniai. Aerodromo projektavimas. Aiškinamasis raštas. Aerodromo kodo ir ktt parametrų nustatymas. Aerodromo kodo nustatymas. Ktt laidumo nustatymas. Ktt ilgio skaičiavimas. Ktt pločio skaičiavimas. Riedėjimo takų ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2013 05 10
Multimodalinio maršruto planavimas: trumpiausias ir patogiausias maršrutas
Pirmojo maršruto sąnaudų skaičiavimas. Antrojo maršruto sąnaudų skaičiavimas. Trečiojo maršruto sąnaudų skaičiavimas. Ketvirtojo maršruto sąnaudų skaičiavimas. Penktojo maršruto sąnaudų skaičiavimas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2018 05 18
Tempiamo gniuždomo strypo laikomosios galios nustatymas
Tempiamo – gniuždomo strypo laikomosios galios nustatymas. Ašinių jėgų skaičiavimas. Normalinių įtempių skaičiavimas (σ). Strypų pailgėjimų skaičiavimas. Skerspjuvių poslinkių skaičiavimas. Parametro f didumo skaičiavimas. ...
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 4 puslapiai
2013 04 23
Vidaus degimo variklių kursinis projektas
Variklio šiluminis skaičiavimas. Siurbimas (pripildymas). Slėgimas. Degusis mišinys ir deginiai. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriniai ir efektyvieji variklio rodikliai. Variklio pagrindiniai parametrai. Šilumos balansas. Variklio pagrindinės ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 07 24
Cilindrinių krumplinių perdavų projektavimas
Duomenys projektavimui. Projektinis skaičiavimas. Medžiagos ir terminio apdirbimo parinkimas. Leistinųjų įtempių skaičiavimas. Tarpašinio atstumo skaičiavimas. Geometrinių parametrų skaičiavimas. Perdavos modulis. Įstrižumo kampo ir ...
Medžiagų mokslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2010 12 27
Keturtakčio variklio projektavimas
Įvadas. Šiluminis skaičiavimas. Variklio konstrukcija. Koeficientų parinkimas. Įsiurbimas. Suslėgimas. Degimas. Plėtimasis. Indikatoriai ir efektyvieji variklio rodikliai. Inercijos jėgų diagrama. Diagramų perkėlimas į koordinačių ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2018 03 25
Mūrinių konstrukcijų kursinis darbas
Apkrovų skaičiavimas. Nuolatinė apkrova. Kintamos apkrovos. Pastatą veikianti sniego apkrova. Pastatą veikianti vėjo apkrova. Pastato pirmojo aukšto tarpuangio skaičiavimas. Ašinių jėgų skaičiavimas. Lenkimo momentų skaičiavimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 puslapiai
2016 11 09
Vandenų apsauga
Įvadas. Nuotekų tvarkymą reglamentuojantys ES ir Lirtuvos Respublikos teisės aktai. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Teršalų masės skaičiavimas. Nuotekų valymo technologijos nustatymas. Mechaninis ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2017 01 22
Elektros tinklų projektavimas dirbtuvėms
Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Elektros įrenginių projektavimas. Jėgos tinklo skaičiavimas. Patalpų apšvietimo skaičiavimas. Apšvietimo tinklų skaičiavimas. Įvado skaičiavimas. Įžeminimo skaičiavimas. Elektros ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2017 02 27
Pjovimo režimų skaičiavimas tekinimo operacijai
1 uždavinys. Operacijai. Pjovimo režimų skaičiavimas tekinimo. Užduotis Paskaičiuoti pjovimo režimus, pjovimo galią ir pagrindinį laiką aptekinant veleno. Duota. Būdas. Režimai skaičiuojami pagal empirines formules. Greičio ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2018 05 23
Garo katilo skaičiavimas
Utilizacinio vandens vamzdžių garo katilo su stačiakampio formos gaubtu ir vertikaliais gyvatukais skaičiavimo pavyzdys. Užduotis ir pradiniai duomenys. Oro ir degimo produktų tūrių skaičiavimas. Braižome degimo produktų entalpijos ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 puslapiai
2012 02 23
Taikomosios termodinamikos ir hidromechanikos namų darbai
Pavaros principinės hidraulinės schemos veikimas ir analizė. Darbo skysčio parinkimas. Skysčio debitų ir greičių skaičiavimas. Hidraulinių linijų parinkimas. Hidraulinių linijų tikrinimas hidraulinio smūgio atveju. Hidraulinės ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 14 puslapių
2016 08 13
Trasos niveliavimas ir išilginio profilio sudarymas
9( 2 atsiliepimai )
Niveliavimo žurnalo skaičiavimas, darbo eiga, atskaitų tikrinimas. Aukščių ir vidurkių skaičiavimas. Aukščių skirtumų ir jų vidutinių reikšmių skaičiavimo kontrolė. Niveliavimo nesąryšio skaičiavimas. Piketų altitudžių ...
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2013 04 14
Inžinerinė hidraulika namų darbas (2)
Inžinerinė hidraulika namų darbas (2) Inžinerinė hidraulika 2 namų darbas. Sprendimas Sistemos debitų skaičiavimas. Ruožų kelio debitų skaičiavimas. Fiktyvių mazginių debitų Qm skaičiavimas. Pirminis debitų pasiskirstymas. ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 22 puslapiai
2017 05 29
Gelžbetoninės plokštės projektavimas
Plokštės projektavimas. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas. Armatūros skaičiavimas. Tarpatramyje. Armatūros tinklo t. Skaičiavimas pirmajame tarpatramyje. Plokštės armavimo išdėstymas. Įstrižojo pjūvio tikrinimas. Pagrindinės sijos ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2013 05 28
Mūrinių konstrukcijų kursinis
Aiškinamasis raštas. Pastatą veikiančių apkrovų skaičiavimas. Nuolatinė apkrova.Pastatą veikianti sniego apkrova. Pastatą veikianti vėjo apkrova. Pastato pirmojo aukšto tarpuangio skaičiavimas. Pirmo aukšto tarpuangių įražų ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2016 11 09
Pamatai skaičiavimas
Gręžtiniai ir tranšėjiniai pamatai. Gręžtinių ir tranšėjinių pamatų skaičiavimo principai. Poliniai pamatai. Mediniai, gelžbetoniniai, metaliniai ir kombinuoti poliai. Monolitiniai poliai. Polinių pamatų konsturkcija. Polių ...
Statybos referatai, Referatas, 8 puslapiai
2012 06 12
Vamzdinio transporterio projektas
Transporterio schemos parinkimas ir pagrindimas. Transporterio pagrindinių parametrų nustatymas Vamzdinio grandiklinio transporterio lovio matmenų parinkimas. Traukos elemento skaičiavimas. Lyginamųjų apkrovų skaičiavimas. Pasipriešinimo ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2016 05 05
Elektros variklio parinkimas ir pavarų kinematinis skaičiavimas
Elektros variklio parinkimas ir pavarų kinematinis skaičiavimas. Elektros variklio parinkimas. Atviros cilindrinės krumplinės pavaros skaičiavimas. Atviros krumplinės pavaros laipsnio skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2012 03 12
Pavaros kinematinis skaičiavimas, elektros variklio parinkimas
Įvadas. Pavaros kinematinis skaičiavimas, elektros variklio parinkimas. Velenų projektinis skaičiavimas. Grandininės perdavos projektavimas. Diržinės perdavos projektavimas. Velenų apkrovų skaičiavimas. Guolių parinkimas ir ...
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 03 12
Serviso modernizavimas
Įvadas. Techninis- ekonominis pagrindimas. Technologinis techninės priežiūros stoties skaičiavimas. Metinės darbų apimties skaičiavimas. Savitarnos darbų metinės apimties skaičiavimas. Postų kiekio skaičiavimas. TP ir ER postų ...
Transporto diplominiai darbai, Diplominis darbas, 62 puslapiai
2016 10 17
Reduktoriaus skaičiavimas
Mašinų detalių kursinis darbas. Darbe skaičiuojamas reduktorius, jo pavaros, perdavimo judesys. Mechaninės pavaros kinematinis skaičiavimas. Elektros variklio parinkimas. Pavaros perdavimo skaičiaus nustatymas. Pavaros velenų sukimosi ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 puslapis
2016 07 23
Gėlyno steigimas
Idėjos aprašymas. Idėjos poreikio pagrindimas. Idėjos efektyvumo ir gyvybingumo pagrindimas. Alternatyvų analizė. Grynosios dabartinės vertės skaičiavimas. Vidutinės metinės grynosios dabartinės vertės skaičiavimas. Vidinės ...
Verslo verslo planai, Verslo planas, 14 puslapių
2018 10 03
Cilindrinio krumpliaračio pagrindinių parametrų skaičiavimas laboratorinis
Cilindrinio krumpliaračio pagrindinių parametrų skaičiavimas. Krumpliaračio modulio skaičiavimas. Bendrosios normalės ilgio matavimo duomenys. Žingsnis ant pagrindinio apskritimo. Apskaičiuotas modulis. Tikrasis krumpliaračio modulis. ...
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2013 12 09
Guolio nuimtuvas
Įvadas. Guolio nuimtuvo analizė. Įrangos jėgų skaičiavimas. Presavimo jėgos skaičiavimas. Įrangos elementų projektinis skaičiavimas. Sraigtinės pavaros projektinis skaičiavimas. Griebtuvo projektinis skaičiavimas. Lanksčių jungčių ...
Elektrotechnikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 puslapiai
2014 04 16
Keliai laboratorinių darbų ataskaita
Darbo tikslas. Užpildų dalelių tankio saičiavimas. Karštojo asfalto mišinio tankio skaičiavimas. Asfaltbetonio tariamojo tankio skaičiavimas. Bituminių rišiklių tankio skaičiavimas. Bituminių rišiklių penatracijos adatos būdu ...
Statybos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 20 puslapių
2016 02 17
Sekliųjų pamatų skaičiavimas. Grunto fizikinių rodiklių nustatymas. Vidinės kolonos apkrovų deriniai. Vidinės kolonos matmenų nustatymas. Vidinės kolonos pamato nuosėdžio skaičiavimas. Vidinės kolonos pamato matmenų patikslinimas. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2012 01 04
Mašinų elementai: diržinė, krumplinė ir grandininė pavaros
Turinys. Įvadas. Pirmoji užduotis. Pradinių mechanizmo duomenų skaičiavimas. Variklio galingumo nustatymas. Atskirų pavarų, įeinančių į projektuojamą mechanizmą perdavimo koeficientų parinkimas. Kiekvieno esančio projektuojamo ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 76 puslapiai
2018 03 21
Biomechanikos kursinis
Įvadas. Antropometrinių rodiklių skaičiavimas. Individualūs duomenys. Kūno padėties schema. Atskirų kūno segmentų ilgių skaičiavimas. Atskirų kūno segmentų masių skaičiavimas. Atskirų kūno segmentų masės centrų nustatymas. ...
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 puslapiai
2015 02 03
Signalizacijos kaina
Įvadas. Ekonominė aplinka. Produkto aprašymas. Konkurentų apibūdinimas. Sąmatos skaičiavimas. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Išlaidos pagalbinėms medžiagoms. Pagrindinių darbininkų poreikio skaičiavimas. Pagalbinių darbininkų ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2015 05 07
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo