Geografiga pasaulio politinis zemelapio subjektai

300 dokumentų
Pasaulio politinis žemėlapis
Pasaulio politinis žemėlapis. Politinio žemėlapio samprata. Politinio žemėlapio subjektai. Nepriklausomos valstybės. Priklausomos valstybės. Kolonijomis. Neapibrėžto statuso teritorijos. Politinio žemėlapio raida pirmasis etapas. Truko ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 22 puslapiai
2012 12 21
Politinis žemėlapis
Karai ir konfliktai keičia pasaulio politinį žemėlapį. Pasaulio politinio žemėlapio raidos etapai. Kodėl vyksta karai ir konfliktai? Politinės, religinės, etninės priežastys. Istorinės, religinės priežastys. Etninės priežastys. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2012 05 16
Pasaulio politinio žemėlapio ateitis
Šitas darbas yra apie pasaulio politinio žemėlapio kaitą šiandien ir ateityje. Jame apsvarstysiu, kaip gali pasikeisti sienos tarp valstybių, šalių ryšiai ir santykiai. Mano tikslu yra remtis kitų knygomis, darbais, straipsniais, ...
Geografijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 01 02
Pasaulio politinis žemėlapis Istorijos dalomoji medžiaga
TEMA Pasaulio politinis žemėlapis. Mokinių gebėjimai. Politinio žemėlapio raida Pagrindiniai įvykiai , valstybių susikūrimas žlugimas.
Istorijos konspektai, Konspektas, 1 puslapis
2015 05 05
Geografijos vadovėlio „Žemė“, II dalies 9 klasės kartojimas
Politinė geografija. Pasaulio politinis žemėlapis Valstybės ir jų ypatumai Valstybių ekonominė galia Karų ir konfliktų geografija. Gyvenvietės. Gyvenviečių kilmė ir. Pasaulio politinis žemėlapis. Pasaulio politinio žemėlapio ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2016 02 07
Pasaulio politinis žemėlapis skaidrės
Pasaulio politinis žemėlapis. Karai ir konfliktai keičia pasaulio politini žemėlapi. Pasaulio politinio žemėlapio raidos etapai. Kodėl vyksta karai ir konfliktai. Kodel vyksta karai ir konfliktai. Kodėl vyksta karai ir konfliktai. Kova su ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 02 28
Politinis žemelapis (2)
Valstybė. Svarbiausi jos elementai Valstybė. Teritorija , gyventojai ir valdžia. Pasaulio politinis žemėlapis. Nepriklausomos valstybės. Priklausomų teritorijų. Neapibrėžto statuso teritorijų. Baltųjų dėmių ”. Pasaulio politinio ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2015 02 02
Pasaulio politinio žemėlapio raida
Pasaulio politinio žemėlapio raida. Pasaulio poltinio žemėlapio pasikeitimai priklauso nuo įvairių veiksnių ekonominių. Pirmasis etapas. Nuo pirmųjų valstybių susiformavimo iki Didžiųjų geografinių atradimų epochos. Antrasis etapas. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2015 02 02
Pasaulio politinio žemėlapio raida (2)
Pasaulio politinio žemėlapio raida. Pasaulio politinio žemėlapio raida. Valstybės elementai. Valstybių grupavimas. Karų ir konfliktų geografija.
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2017 10 31
Žemėlapio analizavimas
Įvadas. Darbo tikslas Išanalizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą. Žemėlapis. Žemėlapis – simboliais perteiktas tam tikros vietovės vaizdinis modelis. Žemėlapio matematinio pagrindo analizė. Nepateikiami šie elementai. ...
Žemėtvarkos skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 05 10
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas
Žemėlapio analizė ir jo elementų tyrimas.  . Darbo tikslas. Išmokti analizuoti žemėlapio kartografinį vaizdą, atpažinti taikytus ženklų metodus, naudotis žemėlapio klasifikacija. Duota. Atlikti. Pateikti žemėlapio matematinio. ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2016 11 16
Europos politinio žemėlapio raida xix a - xxi a pr
Įvadas. Pirmasis politinio žemėlapio raidos etapas. Antrasis politinio žemėlapio raidos etapas. Trečiasis politinio žemėlapio raidos etapas. Ketvirtasis politinio žemėlapio raidos etapas. Penktasis politinio žemėlapio raidos etapas. ...
Istorijos referatai, Referatas, 23 puslapiai
2016 11 08
Politinis dalyvavimas politolgijos testas
Politologijos testas "Politinis dalyvavimas". Politinis dalyvavimas tai. Politinis dalyvavimas pagal formas skirstomas į. Politinis dalyvavimas pagal dimensijas skirstomas į. Konvencinis politinis dalyvavimas apima. Nekonvencinis politinis ...
Politologijos referatai, Referatas, 2 puslapiai
2013 06 26
Kartografijos savarankiškas darbas
Žemėlapio rūšis ir pavadinimas. Kartografinė projekcija. Žemėlapio mastelis. Geodezinis pagrindas. Žemėlapio komponuotė. Žemėlapio kartografinis vaizdas ir jo kartografavimo metodai. Pagalbiniai ir papildomi elementai. Priedai.
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 6 puslapiai
2011 04 18
Skaitmeninio žemėlapio kūrimas
Įvadas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Skaitmeninio žemėlapio kurimas. Skaitmeninio žemėlapio sluoksnių kūrimas. Atributų lentelės pildymas. Skaitmeninio žemėlapio įforminimas. Literatūra.
Geodezijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 02
9 klasės geografijos kontrolinio pasiruošimas
Klausimai kontroliniam darbui. Mokėti šias sąvokas. Pasaulio politinis žemėlapis. Kolonija. Neapibrėžto statuso teritorija. "Baltosios dėmės";. Unitarinė valstybė. Federacinė valstybė. Monarchija. Konstitucinė monarchija. Absoliutinė ...
Geografijos namų darbai, Namų darbas, 2 puslapiai
2013 10 01
Skaitmeninio žemėlapio sluoksnių ir atributų geometrinės duomenų sandaros bei žemėlapio formavimas
Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Duomenų bazes formavimas. Duomenų struktūrizavimas pagal objektų savybės. Atributiniu duomenų sudarymas. Žemėlapio rengimas spausdinimui. Erdvinio paviršiaus formavimas. Žemėlapio erdvinio ...
Informatikos referatai, Referatas, 18 puslapių
2016 12 21
Žemėlapių analizė
Galgių gamtinis teminis žemėlapis Matematiniai elementai. Kartografinė projekcijs. Geodezinis pagrindas. Kartografinis vaizdas. Keliai ir ryšiai. Politinis ir administracinis susiskirstymas. Gruntai , augalai. Socialiniai , ekonominiai ir ...
Geodezijos analizės, Analizė, 9 puslapiai
2016 02 16
Kartografinių žemėlapių aprašymas
Matematiniai elementai. Kartografinis vaizdas. Pagalbiniai elementai. Papildomi elementai. Kosminio vaizdo žemėlapis. Lietuvos reljefo žemėlapis. Topografinis žemėlapis. Orografinis suskirstymas. Gamtinis-teminis žemėlapis-geologinis ...
Geodezijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2012 12 16
Minčių ir koncepcijų žemėlapiai
Minčių ir koncepcijų žemėlapiai. Grafinės vizualizacijos technika. Minčių žemėlapis mokymuisi. Koncepcijų žemėlapis mokymuisi. Minčių žemėlapio pavyzdys. Minčių žemėlapio kūrimo žingsniai. Minčių žemėlapio hierarchija. ...
Psichologijos skaidrės, Skaidrės, 14 puslapių
2016 10 27
Skaitmeninio žemėlapio fragmentas
Skaitmeninio žemėlapio fragmentas. Turinys. Įvadas. Darbų aprašas. Darbo objektas – skaitmeninio žemėlapio fragmentas.
Geodezijos referatai, Referatas, 12 puslapių
2017 04 04
Žemėlapiai ir jū nomenklatūra
Žemėlapiai ir jū nomenklatūra. Įvadas. Kas yra žemėlapis? Pagrindinės žemėlapio dalys. Žemėlapių klasifikavimas. Žemėlapių rušys. Kaip sudaromi žemėlapiai. Išvados. Literatūra.
Geodezijos referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 05 12
Valstybės valdymo formos
Valstybės formos samprata ir elementai. Valstybės valdymo forma, valstybės sandaros forma, politinis rėžimas. Valstybės formos samprata. Valstybės valdymo forma. Monarchija. Respublika. Parlamentinė respublika. Prezidentinė respublika. ...
Politologijos referatai, Referatas, 16 puslapių
2012 04 30
Minčių žemėlapis kaip savarankiško mokymosi metodas
Minčių žemėlapiai. Istorija. Minčių žemėlapio sąvoka. Minčių žemėlapių naudojimo būdai ir pavyzdžiai. Minčių žemėlapių taikymas savarankiškam mokymuisi. Savarankiškas mokymasis. Savarankiško mokymosi metodai. Minčių ...
Psichologijos referatai, Referatas, 18 puslapių
2014 01 09
Politinis žemėlapis skaidrės
Pasaulio politinis žemėlapis. Pagal valdymo formą. Respublikos. Monarchijos. Absoliutinės monarchijos – valdžia vieno monarcho rankose. Konstitucinės monarchijos. Pagal teritorijos sudėtį. Unitarinė valstybė. Federacinės valstybės. ...
Geografijos skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2015 10 22
Muitinės teisės subjektai
Mykolo Romerio universitetas. Subjekto apibrėžimas. Vienas iš svarbiausių muitinės teisės subjektų yra MUITINĖ. Svarbiausios sąvokos. Muitinės sistema. Muitinės departamentas. Uždaviniai. Funkcijos. Teritorinės muitinės. Vilniaus ...
Teisės skaidrės, Skaidrės, 36 puslapiai
2017 01 25
Politinis dalyvavimas tradicinė ir netradicinė politinė elgsena
Politinis dalyvavimas: tradicinė ir netradicinė politinė elgsena. Įžanga. Tradicinis politinis dalyvavimas. Netradicinis politinis dalyvavimas. “standartinis” politikos dalyvis. Aktyviai politikoje dalyvaujančių šalių praktika. ...
Politologijos referatai, Referatas, 9 puslapiai
2013 05 01
Skaitmeninė kartografija Žemėlapio sluoksnių kūrimas
Įvadas. Duomenų bazės kūrimas arcgis programinę įranga. Žemėlapio sluoksnių kūrimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Geodezijos referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 01 24
Interaktyvių teminių žemėlapių funkcionalumo analizė
Interaktyvių teminių žemėlapių funkcionalumo analizė. Savarankiško darbo tikslas – atlikti interaktyvaus teminio žemėlapio funkcionalumo analizę. Stumbleupon. com tai interaktyvi žemėlapių programa. Galima pasirinkti betkurią ...
Geodezijos skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2014 12 01
Kartografijos praktiniai darbai
Pirmas praktinis darbas. Stačiakampės koordinatės. Geodezinės koordinatės. Antras praktinis darbas. Aiškinamasis raštas. Trečia praktinis darbas. Žemėlapio M 110000 nomenklatūra. Aiškinamasis raštas. Ketvirtas praktinis darbas. ...
Žemėtvarkos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2017 05 10
×